В ход

Издателски проект

Членове на ИБФК работят върху подготовката на част трета, том І – „Българска философска култура: персоналии” от проекта „Философският ХХ век в България”.