Защитени дисертации

Доктор (в страната)

РЕГИСТЪР на защитените дисертации за придобиване на научната степен „доктор по философия”

Кандидат (в страната)

РЕГИСТЪР на защитените дисертации за придобиване на научната степен „кандидат на философските науки”

Доктор на науките (в страната)

РЕГИСТЪР на защитените дисертации за придобиване на научната степен „доктор на философските науки”

Доктор и доктор на науките (в чужбина)

РЕГИСТЪР на защитените дисертации по философия в чужбина през тоталитарния и посттоталитарния периоди (1942-2010)