Защитени дисертации

Доктор /в страната/

РЕГИСТЪР на защитените дисертации за придобиване на научната степен „доктор по философия”

Кандидат /в страната/

РЕГИСТЪР на защитените дисертации за придобиване на научната степен „кандидат на философските науки”

Доктор на науките /в страната/

РЕГИСТЪР на защитените дисертации за придобиване на научната степен „доктор на философските науки”

Доктор и доктор на науките /в чужбина/

РЕГИСТЪР на защитените дисертации по философия в чужбина през тоталитарния и посттоталитарния периоди (1942-2010)