Добрин Тодоров – председател на УС
GSM: 0895/451 253
email: dobrintodorov61@abv.bg

Ясен Захариев – изпълнителен директор
GSM: 0888/122 513
email: yasska@nbu.bg

Нина Димитрова – научен секретар
GSM: 0896/766 814
email: ninaivdimitrova@abv.bg

Aдрес за кореспонденция: 1113, София, ул. Алфред Нобел № 1, бл. 4, вх. Б, ап. 10.
Добрин Тодоров