Институтът за българска философска култура (ИБФК) е неправителствена академична организация, основана през 2011 г. от изследователи в полето на българската философска култура по идея на проф. Атанас Стаматов.
Мисия
Да работи за изследване, популяризиране, стимулиране и развитие на българската философска култура, като предлага сътрудничество на нейните създатели и изследователи.

Дейности:

 • Провеждане на изследователска дейност върху историята и настоящето на българската философска култура;
 • Подготовка, издаване и разпространение на научна, образователна и справочна литература, популяризираща българската философска култура;
 • Публикуване на академично издание, специализирано в областта на българската философска култура;
 • Създаване на информационна база и дигитален архив за българска философска култура, достъпни до всички;
 • Информиране за реализацията на научноизследователски, образователни и други академични проекти в сферата на философията чрез сайт, базиран в глобалната мрежа;
 • Организиране на научни форуми на базата на резултатите от изследователските проекти върху българската философска култура или по теми, близки с тях;
 • Сътрудничество със сходни академични организации и коопериране за съвместни проекти.
 • Състав:
  проф. Нина ДИМИТРОВА

  проф. Венцеслав КУЛОВ

  проф. Атанас СТАМАТОВ

  проф. Добрин ТОДОРОВ

  проф. Христо П. ТОДОРОВ

  доц. Ясен ЗАХАРИЕВ

  доц. Христо СТОЕВ

  д-р Бисера КОЛЕВА

  Членове на Управителния съвет:
  Добрин Тодоров – председател
  Ясен Захариев – изпълнителен директор
  Нина Димитрова – научен секретар