Институтът за българска философска култура (ИБФК) е неправителствена академична организация, основана през 2011 г. от изследователи в полето на българската философска култура по идея на проф. Атанас Стаматов.

Мисия
Да работи за изследване, популяризиране, стимулиране и развитие на българската философска култура, като предлага сътрудничество на нейните създатели и изследователи.

Дейности:

  • Провеждане на изследователска дейност върху историята и настоящето на българската философска култура;
  • Подготовка, издаване и разпространение на научна, образователна и справочна литература, популяризираща българската философска култура;
  • Публикуване на академично издание, специализирано в областта на българската философска култура;
  • Създаване на информационна база и дигитален архив за българска философска култура, достъпни до всички;
  • Информиране за реализацията на научноизследователски, образователни и други академични проекти в сферата на философията чрез сайт, базиран в глобалната мрежа;
  • Организиране на научни форуми на базата на резултатите от изследователските проекти върху българската философска култура или по теми, близки с тях;
  • Сътрудничество със сходни академични организации и коопериране за съвместни проекти.

Състав:

проф. Нина ДИМИТРОВА

проф. Венцеслав КУЛОВ

проф. Атанас СТАМАТОВ

проф. Добрин ТОДОРОВ

проф. Христо П. ТОДОРОВ

доц. Ясен ЗАХАРИЕВ

доц. Христо СТОЕВ

д-р Бисера КОЛЕВА


Членове на Управителния съвет:
Добрин Тодоров – председател
Ясен Захариев – изпълнителен директор
Нина Димитрова – научен секретар