Без категория

Участия на български философи в национални форуми

Тук и по-нататък източниците на информация – специализираните списания по философия, са дадени със съкращения: АСФК („Архив за средновековна философия и култура”), БФПр („Български философски преглед”) ГСУ-ИФФ (Годишник на СУ, Историко-филологически факултет), УП – („Училищен преглед”), Ф („Философия”), ФА („Философски алтернативи”), ФМ („Философска мисъл”), ФП („Философски преглед”, 1929-1943), ФПр („Философски преглед”, 1991-1993), ФФ („Философски форум”).

Източник Място/Време Форум/Тема Участници
ФА, бр. 6, 2018, 151-153 ноември 2018,

София (БАН)

Национална конференция „70 години академична философия в България” Ц. Ангелов, Д. Ангелова, Ю. Васева, Д. Гочева, И. Димитров, И. Иванова, А. Каракачанов, И. Колев, С. Кръстева, А. Лешков, В. Любенова, И. Манова, С. Методиев, С. Николова, Г. Пенев, С. Пенов, В. Петров, Л. Петров, Л. Сирков, А. Стефанов, М. Табаков,
ФА, бр. 6, 2018, 154-156 ноември 2018,

София (БАН)

XIV Национална конференция по етика „Етиката в България – традиции и хоризонти” Е. Варджийска, Б. Градинаров, И. Добрев, И. Ермолина, И. Кацарски, Л. Костова, В. Личев, Е. Маринова, М. Мизов, И. Миков, С. Минева, В. Проданов, С. Серафимова, Д. Сотирова, С. Ставру, Д. Станков, А. Трайкова, Х. Христов и др.
БФПр, бр. 8, 2018 септември 2018,

Китен

IХ Национална конференция „Проблеми и перспективи на философското образование в България” А. Бешкова, Е. Варджийска, Б. Василев, В. Драмалиева, Д. Елчинов, Б. Колева, В. Кънева, С. Минева, М. Митренцева, Н. Николова, В. Теохаров, Д. Тодоров, Т. Тодорова и др.
ФА, бр. 6, 2018, 156-158 август 2018,

Китен

Национална конференция с международно участие „Философия, логика, култура” Д. Ангелова, Ю. Всева, Т. Велкова, И. Димитров, К. Енчев, Б. Колева, С. Нанчева, Л. Сирков, А. Стефанов, М. Табаков и др.
ФА, бр. 2, 2018, 147-148 ноември 2017,

София (РКИЦ)

ХIII Национална конференция по етика (с международно участие) „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество“ Т. Батулева, Б. Градинаров, В. Драмалиева, И. Кацарски, Б. Колева, Е. Лазарова, Е. Маринова,  М. Мизов, С. Минева, Н. Михайлов, В. Проданов, С. Серафимова, Д. Сотирова, А. Стефанов, С. Ставру, Б. Тодорова, Х. Христов и др.
БФПр, бр. 7, 2017, 200-202 октомври 2017,

София (СУ)

Национална конференция „125 години университетска философия в България” Ц. Бояджиев, Е. Варджийска, А. Гънгов, Д. Денков, И. Колев, Б. Колева, А. Кънев, Х. Паницидис, В. Петров, Р. Пожарлиев, В. Проданов, А. Стефанов, Д. Тодоров и др.
БФПр, бр. 6, 2016 ноември 2016,

София (РКИЦ)

ХII Национална конференция по етика „Морал и етика на справедливостта в съвременното общество” Х. Амбарева, Т. Батулева, Д. Ганов, Б. Градинаров, В. Драмалиева, И. Кацарски, Е. Лазарова, В. Личев, Е. Маринова,  М. Мизов, С. Минева, Й. Павлова, В. Проданов, Д. Сотирова, С. Ставру, Х. Христов и др.
БФПр, бр. 6, 2016 септември 2016,

Китен

VIII Национална конференция „Проблеми и перспективи на философското образование в България” Е. Варджийска, Б. Василев, О. Георгиев, Д. Дамянова, Д. Елчинов, М. Митренцева, Н. Николова, Д. Тодоров, Х. Тодоров, Т. Тодорова и др.
БФПр, бр. 5, 2015 ноември 2015,

София (РКИЦ)

ХI Национална конференция по етика „Морал и етика на солидарността в съвременното общество” Т. Батулева, В. Бузов, Д. Ганов, Б. Градинаров, В. Драмалиева, Б. Колева, Е. Лазарова, Е. Маринова, М. Мизов, С. Минева, Н. Михайлов, В. Проданов, Д. Сотирова, Б. Тодорова, С. Христова и др.
БФПр, бр. 4, 2014 ноември 2014,

Благоевград (ЮЗУ)

Тринадесетата сесия на конференцията „Философията като призвание” – в памет на Иван Пунчев Г. Донев, В. Канавров, С. Кръстева и др.
ФА, бр. 2, 2015, 166-170; БФПр, бр. 4. 2014 ноември 2014,

София (РКИЦ)

Х Национална конференция по етика „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България“ Т. Батулева, В. Бузов, В. Драмалиева, Е. Лазарова, Е. Маринова, М. Мизов, Н. Михайлов, М. Парашкевова, В. Проданов, С. Серафимова, Д. Сотирова, С. Ставру, И. Стамболийски, А. Стойчев, С. Христова и др.
Соб. инф. септември 2014,

Китен

VII Национална конференция „Проблеми и перспективи на философското образование в България” С. Асенов, Д. Божков, Е. Варджийска, О. Георгиев, Д. Елчинов, Х. Паницидис и др.
БФПр, бр. 4, 2014 юни 2014, София (ИИОЗ) Национална конференция на тема „Карл Маркс – ренесанс и нови прочити” сътрудници от ИИОЗ-БАН, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, ПУ „Паисий Хилендарски”, УниБИТ, ЕК-Пловдив и др.
ФА, бр. 1, 2014, 153-155 октомври 2013, София (Шератон) IХ Национална  конференция по етика с международно участие „Европейските етични стандарти и българската медицина” Т. Андреева, Ц. Воденичаров, А. Карми; Х. Амбарева, В. Драмалиева, В. Кънева, Е. Лазарова, В. Личев, Е. Маринова, М. Мизов, И. Миков, Н. Михайлов, А. Стойчев, Б. Тодорова и др.
Соб. инф. ноември 2012, София (УНСС) VIII Национална  конференция по етика „Етиката в българската правна система” А. Асенова, Б. Градинаров, Л. Драмалиев, В. Драмалиева, И. Ермолина, И. Иванова, С. Йотов, И. Кацарски, Б. Колева, М. Лазаров, Е. Лазарова, Е. Маринова, И. Миков, Е. Петрова, В. Проданов, Д. Сотирова, Б. Тодорова, С. Христова, И. Шишкова и др.
ФА, бр. 2, 2012, 132; БФПр, бр. 1, 2011, 161 декември 2011, София (СУ) Национална конференция „Истината, доброто и красотата: философски прочити” (В памет на проф. И. Паси, проф. Д.Спасов, проф. К. Нешев) А. Бешкова, Н. Богомилова, В. Бузов, А. Гънгов, К. Делчев, Е. Димитров, В. Драмалиева, О. Касабов, И. Кацарски И. Колев, В. Кънева, Е. Лазарова, Е. Латинов, В. Личев, С. Минева, Х. Паницидис, В. Раденков, В. Стефанов, М. Табаков, С. Теохаридис, Д. Тодоров, И. Цонева и др.
ФА, бр. 2, 2012, 97-106; БФПр, бр. 1, 2011, 160-161 декември 2011,

София (СУ)

Национална кръгла маса „Българската философия във виртуалното пространство” Н. Богомилова, А. Карагеоргиева, Д. Тодоров (модератори); Б. Грозданов, И. Върбанов, Л. Гурова, И. Димитров, М. Димитрова, Н. Димитрова, М. Жекунов, Ц. Желязкова, И. Колев
ФА, бр. 2, 2012, 134-137; БФПр, бр. 1, 2011, 160 ноември 2011, София (УНСС) VII Национална  конференция по етика „Етиката в българската наука” Д. Георгиев, С. Георгиева, И. Колев, М. Лазаров, В. Личев, Е. Маринова, М. Мизов, И. Миков, С. Минева, Н. Михайлов, М. Парашкевова, М. Пешева, В. Проданов, С. Серафимова, Д. Сотирова, А. Стефанов, А. Стойчев, Е. Тасева, Б. Тодорова, С. Христова, И. Шишкова, К. Шопов и др.
ФА, бр. 3, 2012, 102-104 октомври 2011, Благоевград (ЮЗУ) Национална конференция „Границите – философски и политически интерпретации” В. Босаков, Д. Дамянова, М. Дойчев, Л. Копринаров, К. Лозев, Б. Манов, К. Манолов, А. Николова, Г. Попова, В. Проданов, П. Търколева и др.
ФА, бр. 6, 2009, 219-220 юни 2009, София (УНСС) VI Национална  конференция по етика „Етиката в българската икономика” Г. Арабаджиев, В. Драмалиева, П. Канев, В. Личев, Е. Маринова, В. Проданов, Д. Сотирова, С. Христова и др.
ФА, бр. 6, 2009, 5-25 май 2009,

София (СУ)

Национална кръгла маса „80 години специализиран философски печат в България” Н. Богомилова, Н. Димитрова, Д. Тодоров (модератори); И. Върбанов, Е. Данков, И. Калчев, А. Карагеоргиева, Л. Копринаров, А. Кръстева, Л. Латев, П. Макариев, М. Николчина, В. Петров, И. Стефанов, К. Шопов
ФА, бр. 4, 2008, 201-205 април 2008, София (СБЖ) V Национална  конференция по етика „Моралът и българските медии” Т. Батулева, Л. Драмалиев, И. Иванова, С. Йотов, И. Колев, И. Кутов, Е. Лазарова, Е. Маринова, М. Мизов, Н. Михайлов, Р. Николова, В. Пенчев, Е. Петрова, М. Пешева, В. Проданов, Д. Сотирова, Т. Стоицова, А. Стойчев, Б. Тодорова, С. Христова, И. Шишкова и др.
ФА, бр. 4, 2008, 196-200 януари 2008, София (БАН) Национална научна конференция „Посоки на диференциация и интеграция на научното познание, шифри на научните специалности и дисциплинарна организация на изследванията България” А. Атанасов, Л. Гурова, И. Димитров, В. Живков, М. Игов, П. Кендеров, К. Косев, В. Овчаров, В. Пенчев, А. Попов, В. Проданов, А. Сгурев, Н. Сретенова, А. Стефанов, Б. Тошев и др.
ФА, бр. 6, 2007, 208-216 юни 2007,

София (НДК)

Национална конференция „Българската култура между държавата и пазара” Х. Амбарева, И. Геров, Б. Градинаров, И. Дичев, И. Знеполски, И. Иванова, И. Кацарски, И. Кутов, С. Кънева, Л. Латев, В. Личев, Е. Маринова, И. Миков, Т. Неделчева, Д. Николова, В. Пенчев, Е. Петрова, С. Попски, В. Проданов, Д. Славова, П. Спасова, Д. Станков, И. Стъпова, Х. Тодоров, Т. Христов, С. Христова, Д. Цацов и др.
ФА, бр. 5, 2007, 208-211 април 2007, София (НДК) IV Национална  конференция по етика „Етиката в българското здравеопазване” Ц. Воденичаров, А. Кехайов, В. Проданов; Г. Арабаджиев, Х. Амбарева, Д. Дамянов, С. Йотов, И. Кутов, В. Кънева, Е. Маринова, С. Минева, Н. Михайлов, Е. Петрова, С. Спасков, Л. Спасов, Ж. Христов, С. Христова, М. Янков и др.
ФА, бр. 2-3, 2007, 196-211 октомври-ноември 2006, София (БАН) Национална научна конференция „Оценката в науката” А. Атанасов, Е. Герганов, Л. Гурова, И. Димитров, К. Енчев, Е. Лазарова, М. Матеев, Н. Обрешков, В. Овчаров, И. Панайотов, А. Попов, В. Проданов, К. Симеонова, Д. Славова, Н. Сретенова, А. Стефанов, В. Стойчев, М. Табаков, Х. Тодоров, Б. Тошев, А. Федотов, В. Цанкова, Д. Цацов и др.
ФА, бр. 1, 2007, 148-149 септември 2006,

с. Китен

IV Национална  конференция на университетските преподаватели по философия „Проблеми и перспективи на философското образование в българските университети” А. Андонов, С. Асенов, А. Бешкова, В. Бузов, Н. Видева, П. Горанов, Д. Тодоров и др.
ФА, бр. 6, 2006, 183-185 април 2006, София III Hационална конференция по етика „Морал и социализация на децата и младежите в България” В. Проданов (осн. доклад), П-Е. Митев, Л. Райчева и др. (пленарни доклади); Х. Амбарева, Н. Божилова, Н. Велчева, В. Вичев, И. Иванова, В. Личев, Е. Маринова, М. Мизов, С. Минева, Л. Митева, Д. Славова, Д. Станков, Т. Стоицова, В. Тодорова, С. Христова, И. Шишкова и др.
ФА, бр. 1, 2006, 169-175 септември 2005,

с. Долни Лозен

Научна конференция „Предизвикателствата пред онтологията и епистемологията в съвременното философско пространство” В. Проданов (встъп. слово), М. Бакалова, С. Васев, Л. Гурова, В. Дафов, И. Димитров, С. Димитров, К. Енчев, М. Игов, В. Личев, Н. Обрешков, В. Петров, Ф. Петрова, Л. Сивилов, Н. Сретенова, И. Стамболийски, А. Стефанов, В. Стойчев, М. Табаков, Е. Тасева, Н. Турлаков, К. Янакиев, Ж. Янева и др.
ФА, бр. 6, 2005, 183-186 май 2005, Пловдив IV Национална среща на докторантите по философия

Соб. инф.

април 2005,

София

II Национална конференция по етика „Моралът в българската политика”

И. Баева, Н. Василев, Н. Видева, В. Вичев, Д. Георгиев, Б. Градинаров, Л. Драмалиев, В. Драмалиева, И. Кацарски, К. Косев, Е. Маринова, Г. Марков, С. Минева, М. Мирчев, П-Е. Митев, В. Момов, А. Пантев, Е. Петрова, В. Проданов, Д. Сотирова, Д. Станков, С. Христова, Ф. Филипов и др.
ФА, бр. 3, 2004, 124-125 март 2004, София (СУ) Национална кръгла маса „Етиката в България – вчера, днес и утре” Т. Батулева, В. Вичев, П. Данев, Н. Димитрова, М. Добрева, Л. Драмалиев, Л. Латев, Е. Маринова, В. Момов, К. Нешев, М. Николов, В. Проданов, С. Славов, Д. Сотирова, Д. Станков, А. Стойчев, С. Христова и др.

Соб. инф.

септември 2004,

Китен

III Hационална конференция на университетските преподаватели по философия „Проблеми и перспективи на философското образование в българските университети” С. Асенов, Н. Видева, П. Горанов, В. Драмалиева, Б. Колева, Д. Тодоров и др.
ФА, бр. 5-6, 2002, 155-158 май 2002,

с. Арбанаси

I Национална среща на докторантите по философия

Г. Ангелов, Д. Ангелова, Л. Антонов, К. Антонова, В. Аспарухов, М. Бакалова, Ю. Васева, А. Гочева, Х. Гьошев, И. Димитров, П. Димитров, Ц. Дончева, К. Енчев, Н. Иванова, А. Коцева, Д. Кънчев, Е. Латинов, П. Николов, И. Славчева, Х. Стоев, Т. Тодоров и др.

Соб. инф.

септември 2000,

Китен

I Национална конференция „Проблеми и перспективи на философското образование в България” Ж. Гешев, Р. Йорданова, С. Йотов, В. Кулов, Д. Сотирова, Д. Тодоров и др.
ФМ, бр. 2 и 5, 1990,136-139; 144 октомври 1989-февруари 1990, София III Hационален конгрес на българските философи К. Василев (осн. доклад); Н. Василев, Н. Ирибаджаков, Д. Спасов и др. (над 350 делегати)
ФМ, бр. 4, 1988, 100-103 октомври 1987,

Варна

VII Национална научно-методическа конференция по философия „Новата програма по марксистко-ленинска философия за ВУЗ”, „Методологически проблеми на съвременната наука” И. Апостолова, С. Саркисян (осн. доклади); А. Андонов, И. Велинова, В. Велков, Д. Георгиева, Т. Георгиева, А. Грънчаров, Е. Данков, С. Иларионов, К. Кертиков, С. Петров, Л. Сивилов, С. Стоилков, И. Тасев, Д. Тодоров и др.
ФМ, бр. 3, 1986, 124-128 октомври 1985,

Русе

V Национална научно-методическа конференция по философия „Социалната диалектика” И. Апостолова (встъп. и закл. слово), М. Марков, Т. Стойчев (осн. доклади); А. Андонов, В. Велков, Ж. Владимиров, Ж. Гешев, А. Григоров, З. Демирев, М. Димитрова, Д. Дудов, Л. Иванов, С. Иларионов, М. Люнгов, Л. Сивилов, П. Стоева, С. Стоилков, Т. Тодоров, Е. Христова, Ф. Чуренев и др.
ФМ, бр. 2, 1985, 117-119 октомври 1984, Приморско IV сесия на Национална школа за млади научни работници по философия, социология и психология „Култура и НТР” И. Калайков (встъп. слово); над 100 научни съобщени и повече от 300 въпроса
ФМ, бр. 6, 1985, 117-120 септември 1984,

Варна

IV Национална научно-методическа конференция по философия „Критиката на съвременната буржоазна философия и ревизионизма в курса по диалектически и исторически материализъм” М. Янков (осн. доклад), И. Апостолова, Ж. Стоянов; А. Андонов, П. Анев, И. Арапкюлиев, В. Велков, Ж. Гешев, А. Давидов, Л. Иванов, С. Иларионов, М. Николов, Д. Спасов, Е. Христова и др.
ФМ, бр. 4, 1984, 124-129 октомври 1983,

Бургас

III Национална научно-методическа конференция по философия „Ролята на философията и частните науки за формиране на научен светоглед и активна жизнена позиция у студентите” В. Иванов (закл. слово), К. Василев (осн. доклад), Г. Векилов, И. Калайков (доклади); А. Андонов, И. Апостолова, Е. Данков, Д. Дудов, Р. Зарев, М. Коларова, М. Николов, Х. Христов, И. Щипски
ФМ, бр. 5, 1983, 117-120 октомври 1982,

Велико Търново

I Hаучно-методичен семинар на преподавателите по Диамат и истмат във ВУЗ и ПВУЗ  „Предмет на историческия материализъм;” „Подготовка и използване на технически средства в обучението по философия” М. Андреев, В. Иванов (доклади), И. Щипски (съдоклад); А. Андонов, В. Велков, К. Караджов, Б. Мунтян, М. Николов, Д. Павлов, С. Попов, С. Стоилков, И. Тасев, И. Трифонов, Е. Христова, С. Цанков, Д. Ченешев
ФМ, бр. 1, 1983, бр. 3 ноември 1982, София II Hационален конгрес на българските философи С. Гановски (осн. доклад); И. Апостолова, А. Поликаров, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 2, 1978, 53-56 ноември 1977, София I Hационален конгрес на българските философи Н. Ирибаджаков (встъп. слово), С. Гановски (осн. доклад и закл. слово); С. Ангелов, К. Василев, П. Гиндев, Г. Гиргинов, В. Добриянов, И. Калайков, А. Кътов, Д. Павлов, Д. Поборников, А. Поликаров, Д. Спасов, Т. Стойчев и др.
ФМ, бр. 9, 1975, 124-127 юни1975, София Национално съвещание по философия, социология, научен комунизъм и психология С. Гановски (встъп. и закл. слово), Н. Ирибаджаков, С. Михайлов, С. Ангелов, К. Василев, П. Гиндев (осн. доклад); А. Бънков, Т. Вълов, Г. Гиргинов, Л. Драмалиев, Б. Дянков, И. Калайков, А. Кожаров, А. Кътов, Н. Мизов, С. Михайлов, Т. Павлов, А. Поликаров, С. Саркисян, Д. Спасов, Т. Стойчев, Г. Цонков и др.
ФМ, бр. 3, 1967, 122-134 март 1967, София Национална конференция „Методология на научното познание” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), П. Гиндев, А. Поликаров, Н. Стефанов; Г. Братоев, А. Бънков, Л. Ганчев, Г. Гиргинов, Б. Дянков, А. Ешкенази, Ц. Кардашев, М. Кръстев, Ц. Манева, А. Маринов, В. Момов, Б. Мунтян, Д. Павлов, Е. Панова, С. Петров, С. Славков, Д. Спасов, И. Тасев, К. Томов, В. Цонев, Н. Чакъров, Б. Чендов и др.
ФМ, бр. 2, 1966, 162-165 януари 1966, София Научна конференция „Социологически проблеми на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство” С. Михайлов, З. Стайков,  М. Радева и Н. Яхиел; Т. Аврамов, М. Атанасов, Т. Дудов, М. Минков, Р. Райков (съдоклади)
ФМ, бр. 1, 1964, 136-144 октомври 1963,

София

Национална теоретична конференция „Философски въпроси на психологията в България” А. Бънков (встъп. и закл. слово), Е. Герон, К. Заимов, Г. Йолов, Л. Леви, И. Нетов, А. Петков, М. Семов (доклади); Г. Векилов, Л. Ганчев, А. Ешкенази, А. Игнатов, Д. Йосифов, Н. Попов и др.
ФМ, бр. 3, 1962, 119-132 февруари 1962,

София

Национална теоретична конференция „Философски въпроси на естествознанието” Л. Кръстанов (встъп. слово), Г. Веки-лов, Г. Гиргинов, А. Дацев, К. Кулелиев, Б. Петканчин, А. Поликаров Х. Христов; Г. Братоев, А. Бънков, Б. Дянков, И. Калайков, А. Кътов, Б. Мунтян, С. Николов, М. Пенев, Н. Праскова, Д. Спасов, В. Цонев, Б. Чендов и др.
ФМ, бр. 1, 1963, 144-147 декември 1962, София Национално съвещание „Състояние, задачи и перспективи на психологическата наука в България” С. Гановски (встъп. слово), Г. Пирьов (осн. доклад); С. Аврамова, А. Бънков, С. Василев, Е. Герон, К. Горанов, М. Драганов, Д. Йосифов, К. Чолаков,  Н. Шипковенски и др.
ФМ, бр. 5, 1961, 139-140 септември 1961,

София

Национално съвещание „Характер, методика, организация и конкретни методи на социологическите изследвания в България” С. Гановски (встъп. и закл. слово), Ж. Ошавков (осн. доклад); Т. Вълов, П. Гиндев, Г. Гиргинов, Р. Караколов, З. Стайков, С. Михайлов, Д. Павлов, Н. Стефанов, Т. Стойчев и др.
ФМ, бр. 2, 1961, 138-143 януари 1961,

София

III Hационално съвещание на преподавателите по идеологическите дисциплини във ВУЗ Г. Ганчев (осн. доклад), Н. Папазов (закл. слово); Я. Атанасов, К. Ватралов, Р. Караколов и др.
ФМ, бр. 1, 1961, 119-133 януари 1961, София Национална конференция „Борбата против съвременната буржоазна философия и социология” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), Н. Ирибаджаков, Ж. Ошавков, А. Поликаров, Р. Караколов и Д. Йосифов (осн. доклади); С. Ангелов, А. Бънков, Т. Вълов, С. Гановски, П. Гиндев, Г. Гиргинов, К. Делев, А. Игнатов, С. Леви, Б. Мунтян,  Д. Павлов, Е. Панова, Д. Спасов, А. Стойков, Т. Стойчев, К. Тодоров, А. Чаракчиев и др.
ФМ, бр. 6, 1959, 3-11 ноември 1959, София I Hационално съвещание на философските работници в България Р. Аврамов (встъп. слово),  М. Григоров (закл. слово), Н. Трендафилов (осн. доклад); С. Ангелов, И. Апостолова, А. Бънков, К. Василев, Т. Вълов, С. Гановски, П. Гиндев, В. Добриянов, Н. Ирибаджаков, Р. Караколов, И. Кирилов, А. Киселинчев, Ж. Ошавков, Д. Павлов, Т. Павлов, И. Панчев, Я. Серкеджиев, К. Тодоров, Г. Цонков и др.
ФМ, бр. 5, 1956 август 1956, София II Hационално съвещание на преподавателите по идеологическите дисциплини във ВУЗ
ФМ, бр. 3, 1953, 146-153 юли 1953, София I Hационално съвещание на преподавателите по идеологическите дисциплини във ВУЗ Р. Леви (основен доклад и закл. слово); С. Гановски, Г. Гиргинов,  Б. Джурджев, А. Киселинчев, Ж. Натан, И. Панчев, А. Попов, С. Цоневски и др.
ФМ, бр. 2, 1946, 124-126 май 1946, София Конференция на учителите по философска пропедевтика и педагогия А. Киселинчев, Ц. Петков, Г. Пирьов, С.Цоневски