Без категория

Участия на български философи в международни форуми

Тук и по-нататък източниците на информация – специализираните списания по философия, са дадени със съкращения: АСФК („Архив за средновековна философия и култура”), БФПр („Български философски преглед”) ГСУ-ИФФ (Годишник на СУ, Историко-филологически факултет), УП – („Училищен преглед”), Ф („Философия”), ФА („Философски алтернативи”), ФМ („Философска мисъл”), ФП („Философски преглед”, 1929-1943), ФПр („Философски преглед”, 1991-1993), ФФ („Философски форум”).

Източник Място/Време Форум/Тема Българска делегация
ФА, бр. 6, 2018, 157-163 октомври 2018,

София

Международна научна конференция „Геополитиката в Черноморския регион – нови тенденции и предизвикателства“ В. Бузов, Д. Григорова, Н. Димитрова, И. Кацарски, А. Накова, В. Павлова, В. Петров, Б. Тодорова, М. Тодорова и др.
ФА, бр. 6, 2017, 151-159 август 2017,

Мюнхен (Германия)

IX Европейски конгрес по аналитична философия М. Ангелова, И. Апостолова, М. Бакалова, Л. Гурова, А. Дончев, Д. Елчинов, Р. Луканова, В. Пенчев, Т. Полименов
БФПр, бр. 6, 2016 ноември 2016,

София (СУ)

Международна конференция „Предизвикателството Аристотел” университетски преподаватели и изследователи от страната и чужбина
ФА, бр. 5, 2016, 145-147 май 2016,

Бохум (Германия)

ХХХI Международен Хегелов конгрес „Познай себе си – антропологически перспективи” В. Канавров, С. Кръстева
БФПр, бр. 5, 2015 септември 2015,

Дубровник (Хърватска)

Х Международен научен семинар „Философия и демокрация“ О. Симова, Х. Тодоров
ФА, бр. 2, 2016, 127-135 август 2015,

Хелзинки (Финландия)

XV Международен конгрес по логика, методология и философия на науката Н. Атанасова, В. Бузов, Л. Гурова, А. Дончев, М. Маринова, Т. Михайлова, С. Петков, Б. Чендов
БФПр, бр. 4, 2014 септември 2014,

Кьолн (Германия)

Тридесет и девета международна конференция по медие­вистика „Ученици и учители” Г. Динева, Г. Каприев
ФА, бр. 3, 2014, 167-168 април 2014,

Виена

ХХХ Международен Хегелов конгрес „Хегел отговаря на Кант” Г. Донев, В. Канавров, О. Касабов, Е. Лазарова, В. Николова (доклади); С. Йотов, А. Кънев, В. Теохаров (слушатели)
Ф, бр. 2, 2012, 283-288 октомври 2012, Истанбул ХХIХ Международен Хегелов конгрес „Хегел против Хегел” Г. Донев, В. Канавров, В. Николова
БФПр, бр. 2, 2012 юни 2012,

София

III Международна конференция по онтология „Динамичното битие” Г. Ангелова, М. Бакалова, Л. Гурова, Д. Иванов, А. Карагеоргиева, Р. Люцканов, Д. Парашкевова, В. Петров, В. Сгурев
ФА, бр. 1, 2012, 140-141. ноември 2011,

Скопие

Международна конференция „Глобализация и идентичност” Н. Богомилова, Г. Колева, С. Николов, Г. Цветанова
БФПр, бр. 1, 2011, 155-159 септември 2011,

о. Црез (Хърватия)

Между­народна научна конференция на тема „Философски тенденции в Югоизточна Европа” И. Калчев, Д. Тодоров, Х. Тодоров
ФА, бр. 2, 2016, 127-135 август 2011,

Нанси (Франция)

XIV Международен конгрес по логика, методология и философия на науката Л. Гурова и др.
БФПр, бр. 1, 2011 септември 2010,

Кьолн (Германия)

Тридесет и седма международна конференция по медие­вистика „Кръстопът Византия – форми на знанието и културни взаимодействия” Г. Каприев, С. Марков
ФА, бр. 5, 2010, 186-187 май 2010,

Виена

Семинари в Института за изследвания на човека, около лекции на Т. Снайдер, С. Гог и М. Тодорова Н. Богомилова
ФА, бр. 6, 2009, 215- юни 2009,

София

II Международна конференция по онтология „Залозите на съвременното онтологично мислене” М. Бакалова, Л. Гурова, Ц. Желязкова, И. Иванова, И. Колев, Р. Люцканов, Н. Милков, В. Петров, А. Стефанов, В. Стойчев
ФА, бр. 4, 2009, 197-200 септември 2008, Опатия (Хърватия) IV Югоизточноевропейски форум по биоетика „Интегративна биоетика и плури-перспективизъм” И. Калчев, В. Кънева
ФА, бр. 4, 2009, 193-197 септември 2008,

Риека (Хърватия)

IХ Международен конгрес по биоетика С. Александрова, И. Калчев, В. Кънева, А. Паскалева, Л. Радоилска,
ФА, бр. 1-2, 2009, 173-174 декември 2008,

София

Международна конференция „Извод, следствие и значение” Д. Вакарелов, Ю. Васева, Б. Грозданов, Л. Гурова, А. Касабова, Р. Люцканов, А. Стефанов
ФА, бр. 1-2, 2009, 180-191 юни 2008,

Варна

ХХV сесия на Международната Варненска философска школа „Философия на сигурността в несигурния свят” Д. Ангелова, М. Бакалова, В. Бузов, Ю. Васева, А. Горанова, Б. Градинаров, Б. Грозданов, Л. Гурова, А. Гънгов, Д. Данова, А. Димитров, И. Димитров, И. Димитрова, К. Енчев, Ц. Желязкова, Х. Иванов, Д. Иванова, И. Иванова, Д. Йончев, С. Йотов, С. Йотов, П. Канев, А. Карагеоргиева, И. Кутов, В. Личев, К. Лозев, Р. Люцканов, Р. Мудров, А. Николова, Н. Обрешков, В. Пенчев, В. Петров, В. Проданов, В. Рацеева, П. Спасова, А. Стефанов, А. Стойчев, В. Стойчев, И. Стъпова, М. Табаков, Е. Тасева, Б. Тодорова, П. Търколева, С. Христова, А. Цоловска, К. Янакиев
ФА, бр. 1, 2008, 242-251 август 2007,

Пекин (Китай)

ХIII Международен конгрес по логика, методология и философия на науката Д. Вакарелов, Л. Гурова, Б. Чендов (задочно)
ФА, бр. 6, 2007, 202-207 юни 2007,

София

I Международна конференция по онтология „Битие и знание в постметафизичен контекст” Д. Ангелова, А. Апостолов, М. Бакалова, Ю. Васева, А. Горанова, Б. Грозданов, Л. Гурова, А. Димитров, И. Димитров, С. Димитров, Н. Димитрова, К. Енчев, Д. Иванова, И. Иванова, А. Карагеоргиева, И. Колев, Р. Люцканов, Н. Обрешков, В. Пенчев, В. Петров, А. Стефанов, М. Табаков, Н. Турлаков, Д. Цацов
ФА, бр. 6, 2004, 146-152 май 2004, Варна ХХIII сесия на Международната Варненска философска школа „Промените стоящи пред философията в Обединена Европа” Б. Грозданов, А. Димитров, И. Димитров, В. Пенчев, В, Петров, М. Портокалска, Д. Славова, А. Стефанов, М. Табаков и др.
ФA, бр. 6, 2003, 54-58 2003, Овиедо (Испания) ХII Международен конгрес по логика, методология и философия на науката Л. Гурова
ФА, бр. 3-4, 2001, 155-156 юни 2001,

Лийдс (Англия)

Международна конференция „Източното православие и съвременна Европа” Н. Богомилова, А. Гънгов, М. Димитрова, К. Янакиев
ФА, бр. 3-4, 2001,153-156 август 2000, Вашингтон (САЩ) 62 годишна конференция на Американската асоциация по социология на религията „Религията и глобалното гражданско общество” Н. Богомилова
ФА, бр. 1, 2001, 128 ноември 2000,

София

Международна конференция „Световност, демокрация, малки народи” А. Апостолов, Т. Батулева, Л. Гурова, И. Димитрова, Н. Димитрова, Б. Дянков, Я. Захариев, С. Кънева, Е. Лазарова, Л. Латев, Н. Милков, Е. Панова, Е. Петрова, Д. Славова, Д. Спасов, А. Стефанов, Е. Сярова, Е. Тасева, Д. Цацов, Ж. Янева и др.
ФА, бр. 1, 2001, 128 2000,

Варна

ХХI сесия на Международната Варненска философска школа „Философията между две столетия”
ФФ, бр. 4, 1999,222-224 март 2000,

Берлин (ФРГ)

IХ Международен Кантов конгрес Г. Донев, В. Канавров
ФФ, бр. 4, 1999, 220-221 август 1999,

Прага (Чехия)

Международна конференция „Европейските ценности в опозиция на съвременния прагматизиран свят” Е. Минева, Д. Мирчев
ФФ, бр. 4, 1999, 213-219 август 1999,

Краков (Полша)

ХI Международен конгрес по логика, методология и философия на науката В. Бузов, Л. Гурова, М. Калайджиева, Б. Чендов
АСФК, бр. 5, 1998, 220-222 април 1999,

София

Международна конференция „Рецепцията на Псевдо-Дионисий през Средновековието” Ц. Бояджиев, О. Георгиев, Г. Каприев, И. Христов
ФА, бр. 1, 1996, 130-131 септември 1995, Пасиняно (Италия) II Лятна школа по религиите в Европа „Времето и сакралното в постиндустриалните общества” Н. Богомилова
ФА, бр. 4, 1995, 80 октомври, 1995, Благоевград Международна конференция „Модерната европейска философия – традиция и преход” А. Гънгов, М. Димитрова и др.
ФА, бр. 2, 1995, 151-154 август 1994,

Санкт Петербург (Русия)

VI Международна конференция „Космос и философия” Ц. Кардашев
ФА, бр. 1, 1995, 3-7 август 1994,

Лозана (Швейцария)

ХХV конгрес на Асоциацията на дружествата на френски говорещите философи на тема „Природата” И. Райнова
ФА, бр. 5, 1994,186-188 септември 1994, Варна XVIII сесия на Международната Варненска философска школа „Цивилизация, наука, ценности” Т. Батулева, Н. Богомилова, Д. Варзоновцев, М. Георгиева, З. Дунов, Б. Дянков, Л. Гурова, А. Данаилов, Д. Данова, Н. Димитрова, Г. Донев, Д. Зашев, М. Игов, В. Канавров, И. Кацарски, Л. Латев, В. Личев, М. Момов, С. Попски, А. Стефанов, Р. Стъпов, И. Стъпова, К. Янакиев, Ж. Янева и др.
ФА, бр. 1, 1994,122-124 ноември 1993,

Берлин (ФРГ)

Национален конгрес с международно участие „Евтаназия – война – дух на солидарност” В. Канавров
ФПр, бр. 1-2, 1993, 157 август 1992,

Бристол (Англия)

III Международен Платонов симпозиум  „Разбиране и интерпретиране на диалога „Държавникът” Ц. Бояджиев, Д. Гичева, Г. Каприев, И. Христов
ФМ, бр. 1, 1991, 93-98 септември 1990, Хамамет (Тунис) ХХIII конгрес на Асоциацията на дружествата на френски говорещите философи на тема „Критика и различие” И. Райнова
ФМ, бр. 11, 1990, 3-6. юни 1990, Варна ХVI сесия на Международната варненска философска школа „Марксистката философия и съвременният свят” В. Проданов (прив. слово), П-Е.Митев, Е. Панова и др.
ФМ, бр. 10, 1990, 120 юни 1990,

Варна

ХХ съвещание на редактори на философски и социологически списания М. Драганов, Н. Михова, И. Стефанов
ФМ, бр. 4, 1990, 158-165 септември 1989, Варна I Българо-съветски симпозиум по методология на науката А. Поликаров (встъп. слово, доклад), И. Апостолова, М. Бушев, К. Вакарелов, Д. Гинев, Л. Гурова, А. Данаилов, Е. Данков, М. Игов, А. Каракачанов, Ц. Кардашев, А. Кардашева, А. Кръстева, Ю. Минков, Ч. Найденов, Б. Палюшев, С. Петров, К. Симеонова, А. Стойчев, Н. Сретенова, М. Табаков и др.
ФМ, бр. 2, 1989,112-114 август 1988,

Дижон (Франция)

ХХI конгрес на Асоциацията на дружествата на френски говорещите философи на тема „Пространство и време” И. Райнова
ФМ, бр. 1, 1989, 35-38 1988, Нотингам (Англия) ХI Световен конгрес по естетика „Традиция и новаторство в изкуството” К. Горанов, И. Знеполски, И. Паси, П. Спасова, И. Стефанов, А. Стойков и др.
ФМ, бр. 1, 1989, 115-119 октомври 1988, Цафтат (СФРЮ) ХIII ежегодна „кръгла маса” на Международната трибуна „Социализмът в света” (участници от 37 страни) В. Проданов, И. И. Стефанов
ФМ, бр. 9, 1988, 114-117 май-юни 1988, Варшава (ПНР) ХIХ съвещание на редактори на философските и социологическите списания от социалистическите страни И. Калайков (р/л), С. Саркисян, Н. Тилкиджиев, Г. Фотев
ФМ, бр. 8, 1988, 116-119 1988,

Москва (СССР)

VIII Международен конгрес по логика, методология и философия на науката Д. Вакарелов, В. Вацев, Г. Гаргов, Д. Деянов, Б. Дянков, Ю. Минков, М. Мирчева, Е. Панова, П. Петков, С. Петров, С. Радев, Д. Скордев, Х. Смоленов, Д. Спасов, М. Табаков, Б. Чендов и др.
ФМ, бр. 4, 1988, 104-109 август-септември 1987,

Варна

II Българо-канадски колоквиум „Мястото на философията в културата” Д. Спасов (встъп. и закл. слово, доклад), Т. Батулева, С. Боянов, М. Вълкова, А. Давидов, Л. Драмалиев, Е. Лазарова, М. Маринов, С. Петрова, Д. Петрова, В. Проданов, И. Райнова, Х. Смоленов, П. Спасова, А. Стефанов
ФМ, бр. 4, 1988, 109-113 октомври 1987,

Варна

Международен симпозиум „Материалистическата диалектика и критиката на философския ирационализъм” А. Лилов (встъп. слово), М. Янков (встъп. доклад), Н. Генов, Г. Гиргинов, К. Горанов, С. Петров и др.
ФМ, бр. 12, 1987, 98-99 1987,

Прага (ЧССР)

ХIII съвещание на директорите на философските институти към АН на социалистическите страни Д. Радев
ФМ, бр. 10, 1987, 98-99 1987,

Варна

Международна школа и конференция „Математическа логика и приложението й” /80 години от раждането на К. Гьодел/ (НРБ, ГДР, Испания, Италия, Нова Зеландия, ПНР, САЩ, СССР, УНР, Холандия, Швеция и др.) Г. Гаргов, Д. Вакарелов, П. Петков, Д. Скордев и др.
ФМ, бр. 7, 1987, 110-115 октомври 1986,

София

Международен симпозиум „Логическа непротиворечивост и диалектическо противоречие” Б. Дянков (встъп. и закл. слово, доклад), Р. Аврамова, А. Андонов, А. Бънков, Д. Вакарелов, Г. Гаргов, П. Градинаров, Д. Деянов, М. Мирчева, И. Пунчев, С. Радев, Х. Смоленов, А. Стефанов, М. Табаков, Б. Чендов и др.
ФМ, бр. 5, 1987, 97-101 1986,

София

Международна научно-практическа конференция „Формиране на научен светоглед у студентите чрез учебния процес в светлината на решенията на ХIII конгрес на БКП” С. Саркисян (осн. доклад), В. Гановски, Т. Георгиева, Г. Грозев, И. Джамбазов, И. Джамбазов, М. Лазаров, М. Марков, Н. Наплатанов, С. Николова, Й. Раденков, В. Топенчаров, Ц. Цанков, Х. Николов и др. (закл. слово) и др.
ФМ, бр. 5, 1987, 101-103 1986,

София

II Българо-полски симпозиум по логика „Логиката и нейното приложение” Д. Вакарелов, К. Вакарелов, И. Ганчев, Г. Гергов, Д. Гинев, Л. Гурова, Б. Дянков (встъп. и закл. слово, доклад), М. Мирчева, Т. Михайлова, Н. Обрешков, Д. Спасов, А. Стефанов, М. Табаков, Ж. Янева и др.
ФМ, бр. 3, 1987, 100-101 юли 1986,

Атина (Гърция)

ХХI конгрес на Асоциацията на френски говорещите философи „Бъдещето” Е. Николов, И. Райнова
ФМ, бр. 11, 1986, с. 98-101 май 1986,

София

Четиристранен международен симпозиум (НРБ, ГДР, СССР, ЧССР) „Методологически проблеми на формирането и усъвър-шенстването на социалистическото обществено съзнание” Т. Стойчев (встъп. и закл. слово; осн. доклад, заедно с Д. Гърдев); И. Бицадзе, В. Вълкова, Т. Вълов, Б. Георгиева, С. Иларионов, К. Йовчев, Т. Кисьов, М. Люнгов, П. Моллова, Г. Наумов, М. Николов, Н. Николов, Е. Петрова, С. Попов, Р. Ранков, И. Тасев
ФМ, бр. 11, 1986, 101-103 юни 1986,

Варна

Българо-съветска конференция „Философия и социална практика” С. Аврамова, С. Ангелов (встъп. слово, доклад), В. Ванков, В. Вичев, Г. Гиргинов, З. Дунов, А. Личев, Г. Митев, В. Момов С. Петров, Х. Смоленов, Д. Спасов, З. Стоянов, и др.
ФМ, бр. 9, 1986, 112-113 април 1986,

Виена

Международен симпозиум по еволюционна епистемология А. Данаилов, К. Тьогел
ФМ, бр. 9, 1986, 111-112 април 1986, Дубровник (СФРЮ) Международна конференция по философия на науката: „Ценности и норми в науката”, „Методологически аспекти на възникването на съвременната наука: от Галилей до Нютон” М. Маринов
ФМ, бр. 7, 1986, 108 август 1986,

Атина (Гърция)

ХII Световен конгрес по философия на правото и социална философия Н. Ананиева, П. Попов
ФМ, бр, 4, 1986, 112-114 октомври 1985,

Варна

Българо-съветска научно-практическа конференция „Идеологически ценности и нравствено формиране на личността на съвременния етап на развитие на социализма” В. Момов (осн. доклад), С. Михайлов (закл. слово); С. Ангелов, В. Вичев, И. Георгиев, К. Горанов, С. Дойнов, Г. Йолов, П.-Е. Митев, В. Проданов, М. Семов, И. Стефанов, Т. Трендафилов и др.
ФМ, бр. 2, 1986, 131-135 октомври 1985, Будапеща (УНР) ХVIII съвещание на редактори на философските и социологическите списания от социалистическите страни И. Калайков (р/л); Л. Николов, А. Стефанов, Н. Тилкиджиев
ФМ, бр. 1, 1985, 111-119 юни 1984,

Варна

ХIII сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Историческият материализъм на съвременния етап” С. Гановски (прив. слово), Т. Стойчев (доклад), И. Калайков (съобщение), С. Ангелов (закл. слово); К. Василев, Ж. Владимиров, П. Ганчев, Б. Георгиева, М. Георгиева, Т. Георгиева, Д. Данова, К. Делев, В. Добриянов, Б. Дянков, Г. Жулева, В. Иванов, И. Кацарски, Т. Кисьов, М. Люнгов, С. Маврова, Н. Михова, Г. Наумов, М. Николов, Ц. Пантелеев, С. Попов, Д. Радев, П. Русев, С. Саркисян, Л. Сивилов, С. Симеонова, З. Стайков, П. Стайков, К. Станчев, С. Стоилков, Ж. Стоянов, И. Тасев, М. Янков и др.
ФМ, бр. 8, 1984, 111-113 1984,

Хелзинки (Финландия)

ХI Световен конгрес по философия на правото и социална философия Н. Ананиева, Н. Неновски, П. Попов
ФМ, бр. 2, 1984, 105-106. октомври 1983, Братислава (ЧССР) ХVII съвещание на редактори на философските и социологическите списания от социалистическите страни И. Калайков (р/л); Р. Василев, А. Давидов, Л. Николов
ФМ, бр. 2, 1984, 113-114 октомври 1983,

Москва (СССР)

Международен симпозиум „Диалектика на социализма: обществени отношения и развитие на човека” И. Калайков, Т. Стойчев
ФМ, бр. 2, 1984, 114-116 август 1983, Стокхолм (Швеция) Нобелов симпозиум „Прогресът в науката и неговите социални условия” Я. Янчев
ФМ, бр. 1, 1984, 129-133 октомври 1983,

Варна

Втори българо-съветски симпозиум „Психологически и идеологически проблеми нa нравственото поведение” С. Гановски (встъп. слово), С. Ангелов, В. Бояджиев, Д. Георгиев, С. Дойнов, Г. Йолов, Т. Кисьов, И. Косев, Б. Мизов, М. Мизов, Г. Михова, В. Момов, И. Паспаланов, В. Проданов, М. Славчева, Г. Стойчев, В. Тасев
ФМ, бр.1, 1984, 134-136 юни 1983,

Москва (СССР)

Всесъюзен симпозиум Марксизмът-ленинизмът и глобалните проблеми на съвременността (в светлината на решенията на ХХVI конгрес на КПСС) Ц. Кардашев, Х. Маринов, Н. Яхиел
ФМ, бр. 1, 1983, 100-116 юни 1982,

Варна

ХII сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Философия и култура”, „Методологически проблеми на обществознанието” С. Гановски (р/л, прив. слово, доклад), П. Гиндев, Д. Павлов (доклади); С. Аврамова, С. Ангелов, И. Апостолова, М. Бъчваров, П. Ганчев, К. Делев, Д. Зашев, И. Калайков, Т. Кисьов, Л. Латев, А. Личев, С. Михайлов, В. Павлова, Е. Панова, С. Попов, Х. Смоленов, К. Станчев, А. Стефанов, Т. Стойчев, М. Юрукова и др. (изказвания)
ФМ, бр. 8 1982, 119-121 април 1982,

Берлин (ГДР)

ХVI съвещание на редактори на философските и социологическите списания от социалистическите страни Т. Стойчев (р/л), С. Петров
ФМ, бр. 5, 1982, 126-129 декември 1981,

Вилнюс (СССР)

Междурепубликански симпозиум „Нравствената култура” С. Стоев
ФМ, бр. 3, 1982, 112 октомври 1981,

Рига (СССР)

Симпозиум „Критика на чистия разум” и съвременността” Е. Панова
ФМ, бр. 2, 1982, 103-108 септември 1981,

София

Международен симпозиум „Категориите на историческия материализъм” С. Гановски (р/л), И. Бицадзе, Т. Вълов, П. Ганчев, Б. Георгиева, М. Георгиева, Д. Гърдев, Д. Данова, В. Иванов, И. Калайков, К. Караджов, Т. Кисьов, Е. Петрова, С. Попов, Д. Радев, С. Стоилков, Т. Стойчев, И. Щипски
ФМ, бр. 1, 1982, 118-123 септември 1981, Тбилиси (СССР) Българо-грузински симпозиум „Психологически основи на нравственото поведение” В. Вичев, Д. Георгиев, Р. Драгнева, Г. Йолов, И. Косев, В. Момов, В. Проданов, С. Стоев, Г. Стойчев, Ц. Фиковска
ФМ, бр. 1, 1982, 123 август 1981, Кирхберг (Австрия) VI Международен Витгенщайнов симпозиум „Езикът и онтологията” Ц. Бояджиев, Б. Дянков, Е. Панова
ФМ, бр. 1, 1981, 93-99 юли 1980,

София

Българо-американски колоквиум „Философия и стилове на политическо мислене” С. Гановски (прив. слово), К. Делев, А. Кожаров, Е. Панова, А. Поликаров, Д. Спасов
ФМ, бр. 1, 1980, 127-131 септември 1979,

Варна

Международен симпозиум „Изкуство и ценности” С. Ангелов (р/л), В. Ангелов, К. Горанов, А. Натев, И. Панова, И. И. Стефанов, А. Стойков и др.
ФМ, бр. 10, 1980, 116-130 юни 1980,

Варна

ХI сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Материалистическата диалектика като теория на познанието” С. Гановски (р/л/, прив. слово), М. Янков (доклад), И. Ганев, П. Ганчев, Д. Георгиева, А. Маринов, В. Павлова, И. Тасев (съобщения), П. Гиндев (закл. слово); М. Ананиева, С. Васев, П. Велчев, Т. Вълов, А. Данаилов, Б. Дянков, И. Калайков, А. Личев, А. Стефанов (изказвания)
ФМ, бр. 7, 1980, 112-117 април 1980,

Анкара (Турция)

Международен симпозиум „Философията на балканските народи и нейния принос в световната философия” К. Делев, Д. Павлов, Д. Спасов
ФМ, бр. 3, 1980, 124-126 октомври 1980,

Сучава (СРР)

ХIV съвещание на редактори на философските и социологическите списания от социалистическите страни Д. Спасов (р/л), Р. Василев (съдоклади); К. Делев (изказване)
ФМ, бр. 1, 1980, 121-123 август-септември 1979, Белград (СФРЮ) ХIII Международен Хегелов конгрес „Тъждество. Различие. Противоречие” А. Бънков (р/л), А. Дейков, Б. Чендов, М. Янков
ФМ, бр. 1, 1980, 123-126 септември 1979,

Варна

IV международна конференция на етиците от социалистическите страни „Етика, социално познание, нравствено поведение” С. Ангелов, В. Вичев, С. Гановски, Л. Драмалиев, Б. Дянков
ФМ, бр. 5, 1980, 124-126 август-септември 1979, Базел (Швейцария) IХ Световен конгрес по философия на правото и социална философия „Съвременни правни концепции” Н. Ананиева, Д. Павлов, П. Попов
ФМ, бр. 10, 1979, 101-111 юни 1979,

Варна

Х сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Материалистическата диалектика като теоретична система и научен метод на познание и революционно преобразуване на действителността” С. Гановски (р/л/, прив. слово и доклад), П. Велчев (доклад), А. Стефанов, М. Янков (съобщения), П. Гиндев (закл. слово); Г. Арабаджиев, Т. Вълов, П. Гиндев, А. Личев, П. Русев, И. Тасев, Я. Янчев (изказвания)
ФМ, бр. 3, 1979, 112-116 ноември 1978,

София

Международен симпозиум „Стратегия и тактика на империализма на съвременния етап” Р. Аврамов (встъп. и закл. слово), Д. Павлов (осн. доклад), А. Кожаров, А. Тодоров; В. Захаров (съобщение)
ФМ, бр. 10, 1978, 107-124 юни 1978,

Варна

IХ сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Мястото и ролята на философията и науките в съвременния свят” С. Гановски (р/л/, прив. слово), С. Ангелов, И. Апо-сто-лова, П. Гиндев, Б. Дянков, И. Калайков, Н. Николов, Д. Павлов, Е. Панова, С. Петров, А. Поликаров, В. Проданов, С. Саркисян, Д. Спасов, С. Славков (доклади и съобщения); Г. Векилов, П. Велчев, Т. Вълов, К. Делев, Н. Ирибаджаков, М. Коларова, В. Павлова, Д. Поборников, И. Трифонов, Б. Чендов и др.
ФМ, бр. 8, 1978, 121-126 април 1978,

София

Международен колоквиум „Културата и хармоничното развитие на личността” Е. Николов (встъп. слово); С. Ангелов, Ж. Атанасов, Й. Венедиков, К. Горанов, Е. Михайловска, А. Натев, Г. Пирьов, А. Поликаров, Б. Райнов, А. Стойков, Т. Чакъров и др.
ФМ, бр. 3, 1978, 110-114 декември 1977,

Краков (ПНР)

ХIII съвещание на редактори на философските и социологическите списания от социалистическите страни В. Добриянов (р/л); Р. Василев, Т. Стойчев (изказвания)
ФМ, бр. 3, 1978, 115-116 януари 1978,

София

Българо-съветски симпозиум „Ленинската теория на отражението и съвременната наука и практика” С. Гановски (р/л), С. Аврамова, А. Бънков, М. Бъчваров, П. Велчев, П. Гиндев, Б. Дянков, И. Калайков, Б. Мунтян, С. Петров, А. Поликаров, С. Попов, С. Саркисян, С. Славков, Т. Стойчев
ФМ, бр. 11, 1977, 105-114 юни 1977,

Варна

VIII сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „60 години на Великата октомврийска социалистическа революция” П. Гиндев /р/л/, С. Гановски (прив. слово), С. Ангелов, М. Бъчваров, П. Велчев, Т. Вълов, В. Добриянов, М. Драганов, В. Иванов, М. Коцева, М. Марков, Д. Поборников, С. Симеонова, Т. Стойчев, П. Гиндев (доклад и закл. слово); Г. Арабаджиев, С. Васев, Д. Георгиева, Д. Данова, Л. Латев, М. Минчев, Р. Мудров, Н. Николов, М. Николова, И. Стоянова
ФМ, бр. 9, 1977, 127-132 май 1977,

Москва (СССР)

Регионална философска конференция на МФФД „Философия и социален прогрес” С. Гановски (р/л), С. Ангелов, П. Гиндев, Н. Ирибаджаков, Д. Павлов, Г. Цонков
ФМ, бр. 8, 1977, 107-112 април-май 1977, Залцбург (Австрия) ХII Международен Хегелов конгрес „Философия на практиката – практика на философията” С. Гановски (р/л/, приветствие и доклад), Д. Павлов
ФМ, бр. 6, 1977, 116-121 декември 1976,

Москва (СССР)

Първа всесъюзна междувузовска конференция История на развитието на марксистко-ленинската философия след Октомврийската революция (1917-1976) П. Гиндев (р/л), А. Бънков, М. Бъчваров, Т. Павлов (доклад прочетен от негово име); С. Гановски, Д. Георгиева
ФМ, бр. 5 1977, 139-142 ноември 1976, Либлице (ЧССР) II Mеждународен симпозиум по история на философията „Марксистко-ленинската история на философията и кризата на буржоазното обществено съзнание” М. Бъчваров, Л. Латев, С. Стоев
ФМ, бр. 8, 1976, 125-127 май-юни 1976,

Варна

VII сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Философия и научно-технически прогрес” Т. Павлов (р/л/, доклад и закл. слово), Т. Вълов (встъп. слово); П. Гиндев, М. Игов (съобщения); М. Бъчваров, П. Велчев, С. Гайтанджиев, С. Гановски, Б. Георгиева, Б. Дянков, Ж. Янева
ФМ, бр. 7, 1976, 124-126 август 1975,

Сейнт Луис(САЩ)

Световен конгрес по философия на правото и социална философия „Равенство и свобода – в миналото, сега и в бъдещето” П. Попов
ФМ, бр. 6, 1976, 126-129 октомври 1975,

Москва (СССР)

II Mеждународно съвещание на етиците от социалистическите страни „Социалистическият начин на живот и моралът” С. Ангелов (р/л), В. Вичев, В. Вълкова, Д. Георгиев, Л. Драмалиев, П. Данев, К. Михайлов, В. Момов, К. Нешев, Г. Цонков
ФМ, бр. 4, 1976, 96-139 октомври 1975,

София

ХII съвещание на редактори на философските и социологическите списания от социалистическите страни Т. Павлов (р/л/, втъп. слово), С. Гановски (приветствие), В. Добриянов (осн. доклад и закл. слово); Р. Василев, Т. Вълов, П. Гиндев, М. Янков, Н. Яхиел
ФМ, бр. 3, 1976, 118-121 юни 1975,

Варна

Международен семинар „Етически проблеми поставени от развитието на новата биология” С. Гановски (встъп. слово), С. Ангелов, К. Братанов
ФМ, бр. 1, 1976, 111 ноември 1975,

к. Рашкова долина (ЧССР)

Международен симпозиум „Ленинската теория на отражението и развитието на теорията на познанието” Д. Георгиева, П. Гиндев
ФМ, бр. 1, 1976, 113-116 септември 1975, Пловдив Международен симпозиум „Методика на обучението по обществени науки във ВУЗ” Н. Тодориев (прив. слово), Д. Василев, М. Коларова, А. Кътов, И. Марев, С. Саркисян, Н. Праскова, М. Цонева, Н. Чакъров; А. Аврамов, Н. Кондарев, Н. Попов, С. Петров, А. Тодоров, Н. Филипов и др.
ФМ, бр. 11, 1975, 109-111 май 1975,

Сегед (УНР)

IV Национална конференция по етика „Социализъм и морал” М. Семов
ФМ, бр. 9, 1975, 128-135 юни 1975,

Варна

VI сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Философско-методологически проблеми на социалното познание” Т. Павлов (р/л/, изказвания и закл. слово), С. Гановски (встъп. слово), П. Гиндев (доклад); А. Кардашева, Т. Кисьов (съобщения); С. Ангелов, Т. Вълов, В. Добриянов, С. Йотов, В. Павлова, М. Стефанова, Р. Харизанов (изказвания)
ФМ, бр. 4, 1975, 126-128 декември 1974, Ленинград (СССР) Научен симпозиум „Методологически проблеми на историята на философията и обществената мисъл” М. Бъчваров
ФМ, бр. 12, 1974, 103-104 08.09.1974,

Пиза (Италия)

Генерална асамблея на Международната историко-философска асоциация Б. Пейчев
ФМ, бр. 11, 1974, 124-126 август 1974,

Москва (СССР)

Х Международен Хегелов конгрес С. Гановски (р/л), А. Бънков, М. Бъчваров, Г. Гиргинов, Г. Дончев, Н. Михова, Д. Павлов, Т. Павлов, Е. Панова, И. Паси, А. Поликаров, П. Попов, П. Русев; А. Дейков, А. Личев, С. Петров, С. Славков, И. Стефанов и др. (съобщения)
ФМ, бр. 9, 1974, 104 юни 1974,

Варна

V сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Философско-методологически проблеми на изграждането на развитото социалистическо общество” Т. Павлов (р/л/, закл. слово), Т. Вълов (встъп. слово), С. Попов (доклад); С. Гановски, П. Гиндев, Л. Кавалджиев, М. Кузманова, В. Павлова, Е. Петрова, С. Първанова, Т. Стойчев
ФМ, бр. 6, 1974, 111-114 април 1974,

Майнц (ФРГ)

IV Международен Кантов конгрес С. Гановски (р/л), Д. Павлов, Ц. Торбов
ФМ, бр. 3, 1974, 102-105 юни 1973, Варшава (ПНР) I Mеждународна конференция на етиците от социалистическите страни  „Състояние, перспективи на развитие и задачи на етическите изследвания” Л. Драмалиев /р/л/, В. Вълкова, Д. Георгиев и др.
ФМ, бр. 2, 1974 1973,

София

Международен симпозиум „Проблеми на системния подход и структурно-функционалния модел на науката като информационна система”
ФМ, бр. 9, 1973, 90-95 юни 1973,

Варна

IV сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Наука, техника, човек” П. Гиндев (р/л), Т. Павлов (встъп. и закл. слово, изказване), С. Ангелов, С. Гановски (доклади); М. Бъчваров, П. Велчев, З. Нуриева, Б. Пейчев, Г. Пенчев
ФМ, бр. 3, 1973, 111-114 1972, Антверпен (Холандия) IХ Международен Хегелов конгрес А. Бънков (р/л), М. Бъчваров, Г. Гиргинов, А. Игнатов, Д. Павлов, П. Русев, С. Славков
ФМ, бр. 2, 1973 1972 VII Международен конгрес по естетика В. Ангелов
ФМ, бр. 1, 1973, 140-143 септември 1972,

Мадрид, Кордоба и Гранада (Испания)

V Международен конгрес по средновековна философия „Срещата на културите във философията на Средновековието” Г. Гиргинов (р/л), М. Бъчваров, С. Леви, Д. Павлов
ФМ, бр. 1, 1973 1972,

Мадрид (Испания)

V Международен конгрес по средновековна философия М. Бъчваров, Г. Гиргинов, С. Леви, Д. Павлов
ФМ, бр. 9, 1972 1972,

Варна

III сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия за млади научни работници „Философия, научно-техническа революция, човек” Т. Павлов (р/л)
ФМ, бр. 7, 1972, 124-129 март 1972,

Берлин (ГДР)

IХ съвещание на редакционните колегии на философските и социологическите списания от европейските социалистически страни Т. Вълов (р/л); Р. Василев, Т. Вълов, Н. Мизов
ФМ, бр. 4, 1972, 105-109 декември 1971,

София

Първи международен симпозиум „Проблеми на съвременната западна масова култура” Р. Аврамов (встъп. слово), К. Горанов, А. Натев, Е. Николов, Б. Райнов, О. Сапарев, А. Стойков; Г. Гиргинов (закл. слово); Д. Аврамов, В. Ангелов, И. Знеполски, Л. Кавалджиев, В. Колевски, С. Леви, Д. Павлов, П. Русев, С. Симеонова, И. Славов, И. И. Стефанов, В. Чочов и др.
ФМ, бр. 1, 1972, 112-116 октомври 1971,

София

Българо-съветско-румънски симпозиум „Методологически проблеми на комплексното изследване на човека” С. Ангелов (р/л), Т. Павлов (встъп. слово), М. Бъчваров, В. Вичев, Д. Георгиев, Г. Йолов, Н. Мизов, В. Момов, А. Стойков; С. Гановски (закл. слово)
ФМ, бр. 12, 1971, 100-103 1971,

Карлови Вари (ЧССР)

VI съвещание на директорите на институтите по философия и социология от еврoпейските социалистически страни С. Ангелов (р/л); П. Велчев, П. Гиндев, М. Драганов, С. Михайлов, Ж. Ошавков, С. Славков
ФМ, бр. 11, 1971, 134-137 август 1971,

Москва (СССР)

ХIII Международен конгрес по история на науката Т. Павлов (р/л), Г. Векилов, А. Кътов, Н. Мизов, А. Поликаров, С. Славков, А. Стойков и др.
ФМ, бр. 8, 1971, 134-138 юни 1971,

Варна

Първи международен марксистки симпозиум по история на философията „Методологически проблеми на историята на философията” Т. Павлов (р/л, встъп. и закл. слово), С. Боянов, М. Бъчваров, С. Гановски, Л. Димитров, К. Кънев, Н. Мизов, Е. Панова, П. Русев; С. Ангелов, А. Бънков, К. Делев, Д. Дудов, К. Караджов, С. Леви, П. Митев, В. Павлова, С. Славов, С. Стоев; Г. Дончев, В. Карачивиев (депозирани съобщения)
ФМ, бр. 1, 1971, 122-127 август 1970,

Берлин (ГДР)

VIII Международен Хегелов конгрес А. Бънков, Г. Гиргинов, Г. Дончев, Д. Павлов, Е. Панова, П. Попов, П. Русев, А. Стойков (прочетени); Л. Драмалиев, В. Карачивиев, А. Натев, С. Симеонова, С. Славов, С. Стоев, Т. Стойчев, М. Янков (депозирани)
ФМ, бр. 12, 1970, 120-126 юни 1970,

Варна

Българо-съветски симпозиум „Предмет и система на марксистко-ленинската етика” С. Ангелов (р/л), А. Бънков, В. Вичев, Д. Георгиев, В. Вълкова, П. Данев, Л. Драмалиев, Б. Дянков, М. Коцева, Н. Мизов, В. Момов, К. Нешев, М. Семов, Д. Станков, Я. Янчев
ФМ, бр. 11, 1970, 92-107 май 1970,

Варна

I сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия за млади научни работници „100 годишнината от рождението на Владимир Илич Ленин” Т. Павлов (р/л), А. Бънков, П. Гиндев (доклади); Н. Мизов,  (закл. слово); В. Боев, В. Павлова, И. Цоцова, А. Кардашева, Н. Мизов, И. Пунчев, С. Симеонова и др. (изказвания)
ФМ, бр. 10, 1970, 109-114 юни 1970,

Закопане (ПНР)

V съвещание на директорите на институтите по философия и социология от еврoпейските социалистически страни П. Гиндев (р/л); П. Велчев, К. Делев
ФМ, бр. 6, 1970, 99-103 октомври 1969,

Москва (СССР)

Юбилейна научна сесия на съветските научни атеисти „Лениновото атеистично наследство” Т. Стойчев
ФМ, бр. 5, 1970, 125-131 януари 1970,

Москва (СССР)

Международна конференция „Нарастване ролята на ленинизма в съвременната епоха и критика на антикомунизма” Р. Аврамов (р/л), С. Ангелов, С. Гановски, П. Гиндев, Н. Ирибаджаков, А. Кожаров, Д. Павлов, П. Попов, Я. Радев, А. Стойков, Т. Трендафилов и др.
ФМ, бр. 4, 1970, 119-123 декември 1969, Ленинград (СССР) Международна научна конференция „Ленинският етап в развитието на марксистката философия” Р. Караколов (р/л), С. Гановски, Т. Павлов (депозирани); К. Андреев, М. Бъчваров, А. Кардашева, П. Русев, С. Симеонова, С. Стоев (научни съобщения)
ФМ, бр. 3, 1970, 120-122 октомври 1969, Будапеща (УНР) IV съвещание на директорите на институтите по философия и социология от еврoпейските социалистически страни П. Велчев, С. Петров (реферати)
ФМ, бр. 3, 1970, 122-126 08-12.04.1969,

Париж (Франция)

VII Международен Хегелов конгрес Р. Караколов (р/л), А. Бънков, Г. Дончев, Д. Павлов
ФМ, бр. 8, 1969, 86-107 май 1968,

София

Международен симпозиум „Ленинската теория на отражението и съвременността” С. Гановски (встъп. слово), Т. Павлов (осн. доклад и закл. слово); С. Ангелов, А. Бънков, С. Василев, Т. Вълов, П. Гиндев, Г. Гиргинов, К. Горанов, Н. Ирибаджаков, Р. Караколов, А. Кожаров, Н. Мизов, Д. Павлов, Т. Стойчев, С. Цоневски и др.
ФМ, бр. 3, 1969 октомври 1968,

Варна

Международен симпозиум „Методологически проблеми на конкретните социологически изследвания” С. Михайлов, Ж. Ошавков, Д. Пенков
ФМ, бр. 1, 1969,105-108 октомври 1968 г., Варшава (ПНР) VI съвещание на редакционните колегии на философските и социологическите списания от социалистическите страни Ж. Ошавков (р/л), М. Бъчваров, С. Попов (изказвания); Н. Яхиел
ФМ, бр. 10, 1968 юни 1968,

Варна

III съвещание на директорите на институтите по философия и социология от социалистическите страни
ФМ, бр. 10, 1968, 94-100 юни 1967,

Варна

Международен симпозиум „Марксистката философия и съвременната буржоазна идеология” С. Гановски (р/л, прив. и закл. слово), Д. Павлов; П. Гиндев, К. Делев, Р. Караколов, А. Кожаров, Ж. Ошавков, П. Русев
ФМ, бр. 8 1968, 108-113 декември 1967, Опатия (СФРЮ) V съвещание на редакционните колегии на философските и социологическите списания от европейските социалистически страни Г. Гиргинов, В. Добриянов, М. Марков, Г. Цонков
ФМ, бр. 8, 1968, 113-116 май 1968,

София

II заседание на проблемната комисия на академиите на науки-те на европейските социалистически страни С. Гановски /р/л/, Е. Каменов (встъп. слово); П. Гиндев, Ч. Големинов, А. Кожаров, Ж. Ошавков, Д. Павлов, Т. Трендафилов
ФМ, бр. 7, 1968, 130-131 април 1968,

Будапеща (УНР)

III Международен колоквиум по социология на религията  „Бъдещето на религията”, „Младежта и религията” С. Баръмов
ФМ, бр. 6, 1968, 135-139 август-септември 1967, Амстердам (Холандия) III Международен конгрес по логика, методология и философия на науката А. Поликаров (р/л), А. Бънков, Б. Чендов; Б. Дянков, С. Славков (изказвания)
ФМ, бр. 6, 1968, 132-135 март 1968,

Берлин (ГДР)

Национален конгрес на философите от ГДР „Философското учение на К. Маркс и неговото актуално значение” С. Гановски (р/л, прив. слово и доклад); Р. Караколов, Н. Мизов, Д. Павлов, Н. Стефанов (изказвания)
ФМ, бр. 1, 1968, 118-119 юни-юли 1967, Шатийон (Франция) ХI сесия на Международния институт за политическа философия „Идеология и политика” С. Ангелов, Л. Драмалиев (изказвания)
ФМ, бр. 5, 1967, 155-156 юни 1967,

Прага (ЧССР)

Международна теоретична конференция „Историческото значение на „Великата Октомврийска социалистическа революция” Т. Павлов (р/л), Х. Христов, Н. Филчев
ФМ, бр. 5, 1967, 152- 154 юли 1967,

Берлин (ГДР)

II съвещание на директорите на институтите по философия и социология от социалистическите страни Р. Караколов (р/л)
ФМ, бр. 5, 1967, 154-155 септември 1967,

Варна

Българо-съветски симпозиум „Ленинската теория на отражението и нашaта съвременност” Т. Павлов (р/л), А. Бънков, С. Василев, П. Велчев, П. Гиндев, Б. Дянков, М. Кръстев, С. Петров, С. Попов, А. Кожаров
ФМ, бр. 4, 1967, 170-175 февруари-март 1967, Москва (СССР) Всесъюзен симпозиум по история на философията М. Бъчваров (р/л), К. Делев, Д. Павлов (съобщения)
ФМ, бр. 2, 1967, 154-162 декември 1966,

Прага (ЧССР)

II Mеждународен колоквиум „Социологията на религията в социалистическите страни” Т. Стойчев (р/л), Н. Мизов,
ФМ, бр. 1, 1967, 144-146 октомври 1966, Будапеща (УНР) IV съвещание на редакционните колегии на философските и социологическите списания от социалистическите страни Т. Вълов (р/л); С. Ангелов, Г. Цонков
ФМ, бр. 1, 1967, 146-150 септември 1966,

Прага (ЧССР)

IV Международен конгрес по философия на правото и социална философия П. Гиндев (р/л), А. Бънков, П. Попов, Я. Янев
ФМ, бр. 6, 1966, 133-140 май 1966,

Москва (СССР)

I съвещание на директорите на институтите по философия и социология от европейските социалистически страни Т. Павлов (р/л), П. Гиндев; Ж. Ошавков (изказване)
ФМ, бр. 6, 1966, 165-167 юни 1966,

Варшава (ПНР)

Международен семинар „Методологически въпроси на социологическите изследвания” С. Михайлов (р/л); И. Бицадзе
ФМ, бр. 2, 1966, 146-152 юни 1965,

Йена (ГДР)

I Mеждународен колоквиум „Социологията на религията в социалистическите страни” Ж. Ошавков (р/л), Т. Стойчев
ФМ, бр. 4, 1965, 3-5 май 1965,

Варна

III съвещание на редакциите на философските и социологическите списания от европейките социалистически страни Т. Павлов (р/л); Т. Вълов, Г. Гиргинов, Ж. Ошавков, А. Поликаров
ФМ, бр. 2, 1965, 150-155 септември 1964, Йерусалим (Израел) II Международен конгрес по логика, методология и философия на науката А. Поликаров (р/л), А. Ешкенази
ФМ, бр. 4, 1963, 147-152 май 1963,

Прага (ЧССР)

II съвещание на редакциите на философските и социологическите списания от социалистическите страни А. Поликаров (р/л), К. Горанов, С. Михайлов
ФМ, бр. 3, 1963, 142-146 февруари 1963,

Ленинград (СССР)

Симпозиум „Комплексно изучаване на художественото творчество” К. Горанов (съобщение)
ФМ, бр. 4, 1962, 107-108 февруари 1961,

Лайпциг (ГДР

I съвещание на редакциите на философските и социологическите списания от социалистическите страни в Европа
ФМ, бр. 2, 1962, 133-140 септември 1961, Варшава (ПНР) Международен колоквиум по методология на науката „Въпроса за обосноваване на съжденията и решенията” Д. Спасов (доклад), Б. Дянков, Б. Петканчин (научни съобщения)
ФМ, бр. 5, 1960, 102-106 октомври 1959, Лайпциг (ГДР) Международен симпозиум „Диалектическия материализъм и съвременното естествознание” А. Киселинчев (р/л), Б. Мунтян, А. Поликаров
ФМ, бр. 1, 1960, 140-146 септември 1959, Милано (Италия) IV Световен конгрес по социология „Обществото и социологическото познание” Ж. Ошавков, Ж. Натан
ФМ, бр. 3, 1959, 154-163 ноември 1958,

София

Международен семинар на катедрите по „Диалектически и исторически материализъм” в АН от социалистическите страни А. Киселинчев (р/л), П. Гиндев, А. Поликаров (доклади), С. Василев (научно съобщение); А. Бънков, Д. Спасов (изказвания)
ФМ, бр. 6, 1958, 138-143 октомври 1958,

Москва (СССР)

Всесъюзно съвещание „Философски въпроси на естествознанието” И. Панчев (изказване)
ФМ, бр. 1, 1958, 147-155 октомври 1957,

Прага (ЧССР)

Международна конференция на катедрите по „Диалектически и исторически материализъм” в АН от социалистическите страни Ж. Ошавков (р/л), Щ. Скубарев (доклади); П. Гиндев (изказване)
ФМ, бр. 2, 1957, 141-155 август 1956, Амстердам (Холандия) III Световен конгрес по социология „Проблемът за обществените изменения през ХХ век” Ж. Ошавков (изказване)
ФМ, бр. 5, 1955, 125-128 март 1955,

Италия

ХVII национален конгрес на философите в Италия Д. Братанов