Без категория

Участия на български философи в локални форуми

Тук и по-нататък източниците на информация – специализираните списания по философия, са дадени със съкращения: АСФК („Архив за средновековна философия и култура”), БФПр („Български философски преглед”) ГСУ-ИФФ (Годишник на СУ, Историко-филологически факултет), УП – („Училищен преглед”), Ф („Философия”), ФА („Философски алтернативи”), ФМ („Философска мисъл”), ФП („Философски преглед”, 1929-1943), ФПр („Философски преглед”, 1991-1993), ФФ („Философски форум”).

Източник Място/Време Форум/ Тема Участници
ФА, бр. 6, 2018, 163-164 декември 2018,

София (ИИОЗ)

Научна конференция „Анализ и философско осмисляне на приноса на

рода Берон за българската и европейската култура“

Д. Ангелова, С. Борисова, Х. Гагов, Д. Ганов, Н. Данова, Н. Димитрова, К. Енчев, Л. Латев, С. Нанчева, Л. Сирков, А. Стефанов, М. Табаков и др.
БФПр, бр. 8, 2018 септември 2018,

Калофер

Дванадесети „Калоферски четения” С. Асенов, Ц. Бояджиев, И. Еленков, О. Георгиев, Р. Пожарлиев, А. Стаматов
БФПр, бр. 8, 2018 май 2018,

София (ИБФК)

Кръгла маса „Духовната ситуация на времето” Х. Тодоров (модератор), С. Асенов, Ц. Бояджиев, Б. Колева, А. Кондев, В. Кулов, О. Симова, А. Стаматов, Х. Стоев, Д. Тодоров
ФА, бр. 4, 2018, 194- март 2018,

София (СУ)

IV Конференция AESTHETIKOS, в памет на проф. Исак Паси Ц. Ангелов, С. Борисова, К. Делчев, О. Касабов, И. Колев, Ю. Ламбов, П. Пламенов, В. Попова, В. Раденков, П. Спасова, И. И. Стефанов, Х. Стоев, И. Стъпова, Е. Янева
БФПр, бр. 7, 2017 ноември 2017,

София (НБУ)

Кръгла маса на тема „50 години български превод на „Критика на чистия разум” от Имануел Кант” И. Димитров, К. Енчев, Я. Захариев, А. Стефанов, Х. Стоев, Х. Тодоров и др.
БФПр, бр. 7, 2017 септември 2017,

Калофер

Единадесети „Калоферски четения” Ц. Бояджиев, И. Еленков, Р. Пожарлиев, А. Стаматов
ФА, бр. 5, 2017, 159-162 април 2017,

Благоевград (ЮЗУ)

Докторантско училище и докторантска научна сесия с международно участие Н. Богомилова, Р. Земон, К. Костов, В. Мадолев, З. Матевски, Д. Матевска, В. Миленкова, С. Мичев и др.
ФА, бр. 4, 2017, 210-212;

БФПр, бр. 7, 2017

март 2017,

София (СУ)

III Конференция AESTHETIKOS, в памет на проф. Исак Паси С. Баряков, С. Борисова, Ю. Георгиев, К. Делчев, И. Колев, А. Лешков, П. Пламенов, И. Райнова, П. Спасова, И. И. Стефанов, И. Стъпова
ФА, бр. 2-3,

2017, 306-309

декември 2016 Сесия „Ръселовата философска логика като залог” В. Аспарухов, А. Бешкова, Д. Вацов, Д. Деянов, К. Енчев, Д. Желязкова, Р. Люцканов, М. Минева, Т. Петков, Д. Тенев
БФПр, бр. 6, 2016 ноември 2016 – януари 2017,

София (НБУ)

Семинар „Думи, понятия и неща“, в памет на проф. Богдан Богданов В. Василева, Д. Вацов, В. Гарнизов, Г. Гочев, Х. Гьошев, Л. Денкова, В. Методиев, Х. Тодоров и др.
ФА, бр. 3, 2016, 177-180 ноември 2016,

Благоевград (ЮЗУ)

Конференция „Кино&Философия” Л. Богоев, М. Георгиева, И. Китова, Н. Крумова, С. Кръстева, Х. Симеонов, А. Славов, Р. Сомов, А. Тумбева и др.
БФПр, бр. 6, 2016 октомври 2016,

София (СУ)

Конференция „Абсолютното съзнание”, в памет на акад. Иван Гюзелев (1844-1916) Я. Захариев, И. Колев, М. Костадинова, А. Стефанов, Д. Тодоров и др.
БФПр, бр. 6, 2016 май 2016,

София (ИБФК)

Кръгла маса „За мястото и ролята на историко-философските знания в преподаването по философия” Х. Тодоров (модератор), С. Асенов, Ц. Бояджиев, В. Дафов, Я. Захариев, Б. Колева, В. Кулов, Л. Латев, А. Стаматов, Х. Стоев, Д. Тодоров
ФА, бр. 3, 2016, 174-175 март 2016,

София (СУ)

Конференция „Естетика на романтизма” С. Баряков, С. Борисова, А. Гънгов, И. Колев, Е. Лазарова, А. Лешков, В. Попова, П. Спасова, И. Стъпова, П. Цанев
БФПр, бр. 5, 2015 септември 2015,

Калофер

Десети „Калоферски четения” С. Асенов, Ц. Бояджиев, О. Георгиев, И. Еленков, Р. Пожарлиев, А. Стаматов
ФА, бр. 5, 2015, 181-182 юни 2015,

София (СУ)

Конференция „Д-р Кръстев и духът на модернизма” М. Ангелова, Ц. Атанасова, К. Делчев, Е. Димитров, И. Колев, М. Кортенска, А. Лешков, П. Пламенов, В. Радева, П. Трендафилов, П. Цанев, Р. Шивачев
ФА, бр. 4, 2015, 176-178 март 2015,

София (СУ)

Конференция AESTHETIKOS, в памет на проф. Исак Паси А. Ангелова, С. Борисова, А. Герджиков, К. Делчев, Д. Денков, Е. Димитров, И. Колев, А. Лешков, В. Митев, П. Пламенов, Х. Стоев, И. Стъпова, Ц. Христов, П. Цанев, Д. Цацов
ФА, бр, 3,

169-173

октомври 2013,

Благоевград (ЮЗУ)

Конференция „Фантастични визуализации в изкуството” Л. Богоев, Н. Богомилова, М. Георгиева, Е. Кавданска, И. Китова, Н. Крумова, С. Кръстева, В. Личев, К. Михов, В. Сивов, А. Чолакова
БФПр, бр. 3, 2013 септември 2013,

Калофер

Девети „Калоферски четения” С. Асенов, Ц. Бояджиев, И. Еленков, Р. Пожарлиев, А. Стаматов
БФПр, бр. 3, 2013 май 2013,

Благоевград (ЮЗУ)

Научна конференция на тема „Метафизическо и постметафизическо мислене” Г. Донев, В. Канавров, С. Кръстева и др.
ФА, бр. 2, 2014, 155-157 януари 2014,

София (РКИЦ)

Кръгла маса „Еволюция на йерархичните системи” А. Апостолов, М. Бушев, Н. Велчев, Н. Витанов, П. Ганчев, С. Герджиков, А. Гънгов, А. Димитров, Т. Димитрова, Б. Ивков, И. Кацарски, Е. Лазарова, В. Личев, Д. Минев, С. Николов, А. Стефанов, О. Стефанов
БФПр, бр. 2, 2012 ноември 2012,

София (СУ)

Научна конференция „Философия и виртуалност” Б. Ангелова, А. Гънгов, К. Енчев, А. Карагеоргиева, В. Личев, К. Лозев, П. Макариев, С. Минева, Н. Михайлов, В. Стойчев, К. Янакиев и др.
БФПр, бр. 2, 2012 ноември 2012,

София (СУ)

Юбилейна научна сесия „Иван Георгов и българската философска култура” И. Кацарски, Д. Тодоров (доклади); Ц. Бояджиев, Б. Колева, Л. Латев, А. Стаматов, А. Стефанов
ФА, бр. 2, 2013, 179-181 октомври 2012,

София (СУ)

Честване на 90 годишния юбилей на проф. дфн Панчо Русев В. Гюзелев, Г. Дончев, И. Колев, В. Седев, В. Сгурев; П. Русев (благодарствено слово)
БФПр, бр. 2, 2012 май 2012,

Благоевград (ЮЗУ)

Конференция „Философският глобализъм на Хегел” Г. Донев, В. Канавров, С. Кръстева и др.
ФА, бр. 4, 2011, 184-187 май 2011, Благоевград (ЮЗУ) Конференция „Измерения на фантастичното в съвременността” Н. Богомилова, И. Китова, С. Кръстева, В. Сивов, А. Славов; Г. Борисов, М. Глишев, Н. Крумова, Б. Радев, Н. Узунов, А. Чолакова
ФА, бр. 3, 2010, 169-171 декември 2009, София (ИФИ) Конференция в памет на Стефан Васев „Езикът на битието” А. Андонов, А. Апостолов, Д. Дамянова, В. Дафов, К. Делчев, А. Димитров, И. Димитров, С. Димитров, Н. Димитрова, К. Енчев, К. Жабилова, Т. Желязкова, Д. Иванова, И. Колев, В. Личев, Д. Пенчев, В. Петров, С. Попски, Н. Турлаков, Д. Цацов
ФА, бр. 1, 2010, 168-170 декември 2009,

София (БАН)

Представяне годишната продукция на сп. „Философски алтернативи” за 2009 г. Н. Богомилова, Я. Иванов, Р. Чобанова; Н. Димитрова, Е. Маринова, Н. Обрешков, Д. Тодоров
ФА, бр. 1-2, 2009, 194 ноември 2009, София (СУ) Кръгла маса „Кариери за философи” В. Видински, В. Дафов, А. Карагеоргиева, В. Кънева, С. Минева
ФА, бр. 1-2, 2009, 191-193 октомври 2008, София (СУ) Научна конференция, посветена на 190-та годишнина от раждането на Карл Маркс Н. Видева (прив-е), Д. Денков (прив-е); И. Баева, Б. Борисов, Е. Григоров, А. Гънгов, Е. Минева, С. Михайлов, А. Николов, Х. Паницидис, И. Пунчев;
ФА, бр. 1-2, 2009, 172, 174-180 август 2008, София (БАН) Честване 60-годишния юбилей на Института за философски изследвания при БАН Н. Василев, Д. Димитров, В. Добрева, П. Макариев, В. Проданов, Н. Съботинов, Х. Тодоров; Л. Гурова, А. Димитров, В. Митев, В. Проданов, А. Стефанов, Д. Цацов и др.
ФА, бр. 4, 2008, 205-207 май 2008,

София (ИФИ)

ХIV Попъров семинар на тема „Приложимост на знанието” А. Анастасов, Н. Атанасова, Ю. Васева, Б. Грозданов, Л. Гурова, М. Дражев, Д. Иванова, Р. Люцканов, В. Пенчев, А. Стефанов, В. Стойчев, Е. Тасева, В. Цанкова, К. Янакиев
ФА, бр. 2, 2008, 225-229 ноември 2007, София (ИФИ) Девета сесия на научната конференция „Философията като призвание” на тема „Стил на мислене” (в памет на проф. Иванка Апостолова) А. Стефанов, Х. Тодоров; А. Апостолов, М. Бушев, Л. Гурова, Я. Захариев, М. Игов, Е. Паспаланова, В. Петров, В. Проданов, И. Пунчев, Н. Сретенова, В. Стойчев, М. Табаков, Е. Тасева, В. Цанкова, К. Янакиев
ФА, бр. 2, 2007, 217-218 декември 2007,

София (СУ)

Възпоменателна вечер, посветена на живота и творчеството на Асен Игнатов Д. Бочев, В. Митев; Ж. Желев, П-Е. Митев, И. Славов, Г. Фотев и др.
ФА, бр. 2, 2008, 217 декември 2007,

София (СУ)

Честване на 110 години от дипломирането на първите випускници на специалност „философия” в СУ „Св. Климент Охридски” А. Андонов, А. Стаматов, Д. Тодоров (осн. доклади); А. Андонов, Н. Видева, Д. Денков, Я. Захариев, С. Йотов, А. Карагеоргиева, Г. Каприев, В. Митев, В. Стойчев, Т. Тодоров и др.
Ф, бр. 2, 2009, 95-96 октомври 2007, София Динамични онтологии в комплексни информационни и управляващи системи В. Боишина, Д. Вакарелов, В. Василев, А. Григоров, М. Димитрова, В. Марчев, В. Петров, М. Хаджийски, Ц. Янакиева
ФА, бр. 6, 2007, 171-207 май 2007, София София (ИФИ) Дискусионни кръгли маси в рамките на „Дни на Откритите врати” в ИФИ при БАН Х. Амбарева, Н. Богомилова, Л. Латев, Е. Маринова, В. Проданов, И. Слаников, А. Стефанов, М. Табаков
Ф, бр. 1, 2006,  61 февруари 2006,

София (ИФИ)

Кръгла маса „Има ли рискове за България от ислямски фундаментализъм и тероризъм” В. Проданов, Б. Тодорова и др.
ФА, бр. 4, 2007, 195; Ф., бр. 3, 2007, 131-136 ноември 2006, София (СУ) Конференция „Логиката във времето” (В памет на Недялко Мерджанов) Н. Видева (прив-е), А. Димчев (прив-е); П. Александров, А. Бешкова, В. Бузов, Д. Вакарелов, Д. Денков, Д. Деянов, А. Димитров, К. Енчев, Е. Латинов, Л. Леви, Р. Люцканов, В. Митев, Т. Петков, Т. Полименов, М. Табаков
Ф, бр. 6, 2007, 69 ноември 2006, София (ИФИ) Балканската културна матрица и европейският проект М. Баджаков, Т. Батулева, Н. Богомилова, Е. Димитров, Н. Димитрова, К. Жабилова, Д. Желязков, И. Кацарски, Л. Латев, Б. Манов, А. Николова, Л. Петров, В. Проданов, Л. Сазонова, Т. Тодоров, Д. Цацов и др.
ФА, бр. 2-3, 2007, 194-195 ноември 2006, София (ИФИ) Честване Международния ден на философията Х. Амбарева, Н. Богомилова, М. Игов, Е. Маринова, В. Петров, С. Попски, В. Проданов, А. Стефанов, А. Стойнев, М. Табаков
ФА, бр. 2-3, 2007, 195-196 ноември 2006, София (СУ) Честване Международния ден на философията Н. Богомилова, В. Петров, Д. Тодоров, И. Христов
ФА, бр. 6, 2006, 175-179 май 2006,

София (СУ)

Конференция „Онтологични ситуации” (посветена на 60-та годишнина на проф. А. Андонов) А. Андонов, Д. Гичева, Д. Деянов, С. Димитров, Д. Зашев, В. Канавров, П. Макариев, В. Пенчев, В. Петров, Л. Сивилов, В. Теохаров, Х. Тодоров и др.
ФА, бр. 2, 2006, 121-122 ноември 2005, София (БАН) Юбилейно честване 60 години на сп. „Философска мисъл” -„Философски алтернативи” Н. Богомилова (встъп. сло-во), А. Атанасов, Ж. Желев, В. Проданов (поздр. слова)
ФА, бр. 2, 2006, 125-126. ноември 2005, София (СУ) Честване Международния ден на философията Д. Деянов, И. Христов и др.
ФА, бр. 6, 2005, 186-187; Ф, бр. 2, 2007, 62 май 2005,

София (ИФИ)

Конференция „Възможна ли е днес нова оптимистична теория за българския народ?” А. Апостолов, Н. Богомилова, Н. Василев, Г. Величкова, С. Гайтанджиев, Б. Градинаров, Д. Данова, И. Димитрова, Н. Димитрова, И. Иванова, И. Кацарски, К. Кертиков, И. Кутов, Л. Латев, Ч. Николов, В. Пенчев, Е. Петрова, С. Попски, В. Проданов, М. Тахир, С. Христова, Д. Цацов и др.
ФА, бр. 6, 2005, 177-181 май 2005,

София (ИФИ)

Конференция „Образите на науката” (ХI Попъров семинар) А. Стефанов (прив. слово и доклад), А. Апостолов, А. Владова, Л. Гурова, З. Дунов, В. Петров, Д. Славова, Н. Сретенова, Е. Тасева, В. Цанкова, Д. Янева и др.
ФА, бр. 6, 2005, 175-177 януари 2005, София (ИФИ) Общоинститутски семинар „Бъдещето на философията” В. Проданов (встъп. слово)
ФА, бр. 2, 2005, 169-170 декември 2004, София (УНСС) Конференция „Философски аспекти на интегрирането в европейското социокултурно и икономическо пространство” А. Апостолов, В. Драмалиева, Б. Колева, М. Личева, В. Кулов, А. Рождественский, И. Стамболийски, Д. Тодоров, П. Цветанов и др.
ФА, бр. 2, 2005, 166-169 ноември 2004, София (ИФИ) Конференция „Наука и псевдонаука” (VI сесия на научната конференция „Философията като призвание”) И. Юхновски (встъп. слово), В. Проданов (осн. доклад); А. Апостолов, Ю. Васева, Л. Гурова, З. Дунов, И. Митев, Д. Славова, А. Стефанов, В. Стойчев, М. Табаков, Е. Тасева, К. Янакиев и др.
ФА, бр. 1, 2005, 154 ноември 2004,

София (СУ)

Честване на международния ден на философията А. Бешкова, А. Гънгов, Т.Полименов, В. Стефанов
ФА, бр. 6, 2004, 152-154 юни 2004,

Варна

Конференция „Глобализация, евроинтеграция, догонващо развитие” А. Владова, С. Гайтанджиев, Б. Градинаров, В. Личев, Р. Николова, В. Пенчев, В. Проданов и др.
ФА, бр. 4-5, 2004, 261-263 май 2004,

София (ИФИ)

Конференция „Демаркации в науката” (Х Попъров семинар) А. Апостолов, В. Бузов, Л. Гурова, З. Дунов, И. Митев, В. Петров, Д. Славова, А. Стефанов, В. Стойчев, Е. Тасева, К. Янакиев и др.
ФА, бр. 4-5, 2004, 263-264 април 2004,

София (РКИЦ)

Юбилейно честване „150 години от раждането на Владимир Соловьов” Д. Мирчев (встъп. слово); Л. Христов и др.
ФА, бр. 4-5, 2004, 260-261 май 2004,

София (ИФИ)

Конференция „От криворазбраната цивилизация към криворазбрана европеизация” А. Апостолов, Л. Гурова, Н. Димитрова, З. Дунов, И. Кацарски, Р. Кънчев, Л. Латев, Е. Петрова, Д. Тодоров, Д. Цацов
ФА, бр. 5-6, 2002, 152-155 юли 2002,

Смолян

Конференция „Философия. Език. Наука” И. Ганев, Л. Гурова, С. Димитров, Б. Дянков, Л. Латев, В. Петров, Ф. Петрова, Д. Славова, А. Стефанов, Н. Турлаков, К. Янакиев и др.
Ф, бр. 5-6, 2001, 116-118 2001,

София (ФНТС)

Юбилейно честване „Азаря Поликаров – 80 години от раждането му” А. Владова, Н. Матеев, В. Проданов, П. Русев, С. Саркисян
ФА, бр. 5-6, 2000, 12-38 февруари 2000,

София (ИФИ)

Среща-разговор „110 години от раждането на Тодор Павлов” В. Проданов (встъп. и закл. слово); С. Ангелов, А. Атанасов, С. Васев, К. Василев, А. Владова, А. Гаврилов, И. Ганев, Л. Ганчев, Л. Георгиев, Б. Дянков, Н. Ирибаджаков, Е. Панова, А. Поликаров, А. Стефанов, С. Стоев, Я. Янчев и др.
ФА, бр. 5-6, 1999, 67 февруари 1999, София (ИФИ) Конференция „История и правдоподобие във философията и науката” (V Попъров семинар) А. Апостолов, В. Бузов, Л. Гурова, И. Гърдев, С. Димиев, Т. Желязкова, М. Игов, С. Николов, В. Петров, В. Стойчев, К. Янакиев и др.
ФА, бр. 3-4, 1998, 13 февруари 1998,

София (ИФИ)

Конференция „Методи и творчество във философията и науката” (IV Попъров семинар) А. Апостолов, В. Бузов, Л. Гурова, И. Гърдев, Б. Дянков, С. Николов, В. Пенчев, В. Самуилов, Д. Славова, А. Стефанов, О. Стефанов, М. Табаков, Е. Тасева, К. Янакиев
ФА, бр. 3, 1996, 129-130 януари 1996, София (РКИЦ) Конференция „Философски проблеми на прехода”
ФА, бр. 2, 1996, 26 октомври 1995, София (ИФИ) Конференция „Карл Попър и методологията на науката” (I Попъров семинар) А. Апостолов, С. Герджиков, Л. Гурова, А. Димитров, М. Игов, С. Николов, В. Пенчев, Н. Сретенова и др.
ФА, бр. 3, 1995, 13 1994,

София (ИФН)

Конференция „Карл Попър и проблемите на съвременната философия” В. Бузов, Л. Гурова, М. Игов, С. Пенов, В. Проданов, Е. Тасева и др.
ФА, бр. 4, 1993, 136-148 юни 1993,

Варна

Симпозиум „Метафизика, наука, морал” В. Бузов, А. Владова, Л. Гурова, А. Данаилов, А. Димитров, Б. Дянков, А. Инджов, Р. Стъпов, Е. Тасева, Б. Чендов, Д. Янева, К. Янакиев и др.
ФА, бр. 1-2, 1992, 148-153 декември 1991,

София (ИФН)

Кръгла маса „Философията, науката и културата в прехода от тоталитаризъм към демокрация” А. Данаилов (встъп. слово); М. Баджаков, В. Вичев, И. Ганев, Л. Гурова, А. Димитров, М. Игов, А. Инджов, И. Кацарски, И. Кирилов, Ю. Минков, Н. Михова, В. Проданов, И. Слаников, Р. Стъпов, Е. Тасева и др.
ФМ, бр. 9, 1991, 101-104 октомври 1990, София (ИФН) Конференция „Човекът в съвременните общества” В. Вичев (осн. доклад), Л. Андреев, Н. Богомилова, Д. Георгиев, А. Данаилов, А. Лешков, М. Мизов, Н. Михова, В. Проданов, И. Слаников, И. Стефанов, В. Стъпова, С. Събев, Л. Христов; И. Кирилов, А. Кръстева, Е. Пенев и др.
ФМ, бр. 2, 1991, 120-122 септември 1990, Китен ХI Интердисциплинарна младежка научна школа „Социалният избор” В. Проданов (осн. доклад); Н. Бавро, К. Байчинска, И. Белева, Р. Георгиева, Ц. Давидков, И. Джиджев, М. Йорданова, И. Ленков, К. Манолов, Х. Монов, Ц. Сивков, Т. Танев и др.
ФМ, бр. 11, 1990, 78-81 юни 1990,

Варна

Симпозиум с международно участие (СССР) „Философското позна-ние: съвременни аспекти” С. Васев (осн. доклад), И. Ганев, Н. Михова, Б. Чендов; Л. Андреев, А. Димитров, В. Личев, Ч. Найденов, В. Петров, Р. Стъпов, И. Стъпова (съобщения) и др.
ФМ, бр. 9, 1990, 3-34 февруари 1990,

София (ИФН)

Кръгла маса „Духовната криза в нашето общество и изходи от нея” В. Проданов (встъп. слово); С. Аврамова, М. Анчев, Г. Арабаджиев, В. Вичев, В. Добриянов, Д. Зашев, М. Калайджиева, И. Кацарски, И. Кирилов, А. Кръстева, А. Лешков, А. Личев, М. Марков, Н. Михова, К. Станчев, И. Стефанов и др.
ФМ, бр. 8, 1990, 135-136 април 1990, София (ИФН) Конференция „Ленин и съвременността” К. Варламов, К. Василев, В. Захаров, В. Иванов, И. Калчев, П-Е. Митев; Е. Минева, С. Михайлов, Т. Тодоров и др.
ФМ, бр. 3, 1990, 136-140 септември 1989 София (ИФ) II Национална младежка среща по етика с международно участие (ГДР, СССР) „Нравствената съдба на човека в променящия се свят” С. Ангелов (встъп. слово); Г. Арабаджиев, М. Василев, В. Вичев, П. Горанов, К. Лозев, Е. Маринова, Н. Михайлов, В. Момов, А. Нико-лова, С. Събев, С. Христова и др.
ФМ, бр. 11, 1989, 83 юни 1989,

София

Конференция „200 години от Великата френска революция” Н. Ирибаджаков (встъп. слово), П-Е. Митев (осн. доклад); К. Василев, Д. Иванов, А. Личев, И. Райнова, Х. Смоленов, Д. Спасов
ФМ, бр. 7, 1989, 118 март 1989,

Велико Търново

Съвещание на преподавателите по философия от ВУЗ в Северна България „Философията и актуалните проблеми на социализма” С. Саркисян (осн. доклад); Р. Данкова, И. Илиев, И. Станков, Ц. Савова и др.
ФМ, бр. 2, 1989, 114-117 май 1988, Гьолечица (Рила) Хуманитарен семинар с международно участие „Формите на културата и тяхното взаимовлияние” Е. Ангелова, И. Апостолова, С. Асенов, Б. Богданов, Ц. Бояджиев, Н. Видева, А. Данаилов, Л. Деянова, М. Димитрова, Б. Минчев, Р. Пожарлиев, З. Попов, С. Попов, А. Райчев, В. Станоев, В. Теохаров, И. Чалъков, К. Янакиев; И. Дичев, А. Кьосев, В. Тодоров и др.
ФМ, бр. 3, 1988, 124-125 март 1987,

Велико Търново

и окръга

Седмица на марксистко-ленинската философска мисъл С. Ангелов, В. Вичев, Д. Гърдев, Е. Данков, Р. Дан-кова, Б. Дянков, А. Инджов, Ц. Кардашев, С. Попов, С. Симеонова, А. Стефанов, В. Стойчев, И. Тасев
ФМ, бр. 2, 1988, 120-123 юни 1987,

София (ИФ)

Симпозиум „Идеологически измерения на научно-техническия прогрес” С. Гановски (встъп. слово), Д. Варзоновцев, В. Канавров, И. Кацарски, (доклади), Н. Богомилова, И. Велинова, М. Георгиева, М. Стоянова (съобщения); Г. Арабаджиев, В. Грилихес, Ц. Давидков, Д. Зашев, Д. Сотирова, П. Стайков, А. Стефанов, В. Стойчев, Е. Сярова
ФМ, бр. 10, 1987, 94-97 май 1987, Кърджали III Hационален семинар с международно участие (ПНР,СССР) „Философия, физика, космос” С. Ангелов, А. Поликаров, К. Серафимов, Х. Христов (пленарни доклади), Б. Градинаров, Б. Палюшев, С. Петров, Н. Сретенова, А. Стригачев, Б. Чендов; М. Калайджиева, Ц. Кардашев, А. Кардашева и др.
ФМ, бр. 2, 1987, 106-107 1986,

Пловдив

Обсъждане колективната монография „Социалистическият начин на живот. Теория и практика” С. Ангелов (встъп. и закл. слово), Д. Георгиев (отговор на въпроси); И. Иванов, М. Парашкевова, Д. Поборников, В. Торкова, Д. Чешмеджиев и др.
ФМ, бр. 1, 1987, 120-121 1986,

Кърджали

II Hационален семинар с международно участие (ПНР,СССР) „Философски проблеми на физиката и астрономията” К. Серафимов (осн. доклад), А. Стригачев; М. Игов, А. Карастоянов, Ц. Кардашев, А. Кардашева, Н. Сретенова, Б. Станчев, К. Томов и др.
ФМ, бр. 7, 1986, 103-106 март 1986, Благоевград Обсъждане сп. „Философска мисъл” И. Калайков (встъп. и закл. слово), С. Аврамова, С. Саркисян (слова); П. Ангелов, Н. Божков, З. Василев, Е. Воденичарова, М. Люнгов, В. Митев, А. Пензов, Д. Стоилов, С. Христов
ФМ, бр. 9, 1985, 111-117 март 1985,

София (ИФ)

Научна сесия „Печатната продукция на ИФ през 1982-1983 година” И. Калайков (встъп. слово), В. Вълкова, Д. Гърдев, А. Кътов, Н. Латев, Н. Николов, И. Слаников, И. Тасев (рецензии), Т. Стойчев (закл. слово); Н. Богомилова, К. Василев, А. Данаилов, Д. Желязков, С. Йотов, К. Караджов, И. Кирилов, А. Личев, М. Марков, И. Пунчев, С. Симеонова, Х. Смоленов, Р. Харизанов и др.
ФМ, бр. 7, 1985, 104-106 1985,

София (ИФ)

Юбилейна научна сесия „15 години секция „Логика” Б. Дянков (осн. доклад), Д. Вакарелов, Г. Гаргов, И. Дуриданов; И. Ганчев, Е. Герганов, К. Илиева, М. Калайджиева, К. Костов, М. Мирчева, Т. Михайлова, Н. Обрешков, И. Пунчев, Х. Смоленов, Р. Стъпов, М. Табаков, Ж. Янева и др.
ФМ, бр. 3, 1985, 116-121 1984,

София (СУ)

Специализирана младежка школа с международно участие „Диалектико-материалистическата методология в природознанието” И. Апостолова, И. Пунчев; И. Арапкюлиев, В. Грилихес, А. Данаилов, Е. Данков, В. Динев, А. Кардашева, В. Николова, В. Петков, Х. Смоленов, А. Стефанов, Л. Стойкова, В. Стойчев, К. Тьогел, В. Цанкова и др.
ФМ, бр. 10, 1984, 101-104 април 1984,

София (ВМЕИ)

Постоянно действащ семинар „Специфика и функции на философията” В. Станоев; Т. Георгиева, М. Денчев, Д. Деянов, А. Кондев, В. Личков, Д. Сотирова, К. Станчев, Н. Тасева, А. Товмач
ФМ, бр. 9, 1984, 126-128 1984,

София (ИФ)

Обсъждане на лекциите на Т. Живков, изнесени пред преподавателите и слушателите в АОНСУ П. Славов, А. Стойков; С. Аврамова, Д. Гърдев, К. Делев, Б. Дянков, И. Калайков, К. Кънев, Н. Мизов, Н. Михова, С. Симеонова, С. Славков, Т. Стойчев, Я. Янчев
ФМ, бр. 5, 1984, 110-113 декември 1983,

София (СУ)

Кръгла маса „Философия и култура” С. Ангелов (встъп. и закл. слова); И. Апостолова, А. Давидов, К. Делев, П-Е. Митев, Е. Панова, И. Паси, С. Петров, В. Проданов, Х. Смоленов, Д. Спасов
ФМ, бр. 9, 1983, 128-131 1983,

София (ИФ)

Юбилейна научна сесия „100 години от смъртта на Карл Маркс” С. Гановски (встъп. слово); С. Аврамова, С. Ангелов, К. Андреев, А. Ахмедов, С. Васев, В. Вацев, И. Ганев, Б. Дянков, К. Караджов, И. Кацарски, К. Кръстев, Н. Мизов, Н. Михова, Ф. Петрова, Р. Стъпов, С. Славков, Е. Сярова, Х. Христов
ФМ, бр. 12,1982, с. 74-81 април 1982,

София (ИФ)

Юбилейна научна сесия „Чарлз Дарвин и съвременната наука” (По повод на 100 години от смъртта му) С. Гановски (встъп. слово), И. Калай-ков (осн. доклад и закл. слово), А. Данаилов (съдоклад), Л. Ганчев, Б. Папазова, Ц. Кардашев, А. Кардашева, П. Костов, С. Стоев, В. Цонев (съобщения)
ФМ, бр. 3, 1982, 107-111 ноември 1981, София (АОНСУ) Кръгла маса „Диалектическата логика, научното творчество и тяхната роля в интелектуализацията на обществените дейности” П. Гиндев (встъп. слово), Д. Гърдев, К. Костов, А. Поликаров (доклади); В. Вацев, П. Велчев, Ц. Кардашев, А. Кардашева, А. Кътов, С. Петров, И. Тасев, М. Янков (науч. съобщения)
ФМ, бр. 10, 1981, 122-123 юни 1981, Кремиковци Обучение на пропагандисти „Актуални проблеми на идеологическата борба и по специално проблема за човека” А. Атанасов, К. Делев, М. Йосифова, М. Минковски, Х. Реджебов, П. Русев,
ФМ, бр. 11, 1980, 113-119 април 1980,

София (ИФ)

Семинар „Интелектуализация на труда” Д. Гърдев (осн. доклад); И. Бицадзе, Д. Варзоновцев, Т. Вълов, М. Георгиева, Т. Георгиева, В. Коев, К. Костов, М. Марков, Н. Мончев, С. Попов, Д. Радев, С. Славов, С. Стоилков
ФМ, бр. 8, 1979, 144-146 април 1979, София (ИФ) Научна сесия „109 години от рождението на В. И. Ленин” Г. Арабаджиев, Д. Варзоновцев, С. Гандева, Г. Гаргов, М. Георгиева, Д. Зашев, М. Игов, А. Инджов Л. Кавалджиев, М. Маринов, А. Стефанов, И. Стъпова
ФМ, бр. 8, 1979, 139-144 май 1979,

София (БАН)

Юбилейна научна конференция „70 години „Материализъм и емпириокритицизъм” Н. Ирибаджаков (встъп. и закл. слово), К. Василев, С. Гановски, Д. Павлов, А. Поликаров (доклади); А. Бънков, Д. Спасов (съобщения)
ФМ, бр. 2, 1979, 118-125 ноември 1978, София (ИФ) Научна сесия „100 години „Анти-Дюринг” и 70 години „Материализъм и емпириокритицизъм” С. Ангелов (встъп. и закл. слово), А. Бънков, С. Гановски (доклади), К. Андреев (съобщение); А. Атанасов, И. Бицадзе, С. Васев, П. Велчев, С. Гайтанджиев, Б. Дянков, И. Калайков, Ц. Кардашев, И. Кацарски, Т. Кисьов, В. Ковачев, М. Кузманова, Н. Мизов, Д. Радев, С. Славков, Т. Стойчев, А. Стригачев, Р. Стъпов, В. Субашки, Е. Сярова, Б. Ценков, В. Цонев, Б. Чендов
ФМ, бр. 6, 1977, 112-114 март 1977,

София (БАН)

Тържествено събрание „80 години от раждането на Сава Гановски” Л. Желязков (встъп. слово), Д. Косев (доклад), С. Гановски (благод. слово)
ФМ, бр. 5, 1976, 120-128 януари 1976, София (БАН) Научна сесия „40 години от публикуването на „Теория на отражението” на Т. Павлов” С. Гановски (встъп. слово), М. Бъч-варов (осн. доклад), С. Ангелов, К. Андреев, А. Бънков, Т. Вълов, П. Гиндев, В. Павлова, Б. Ценков (съ-доклади), Т. Павлов (доклад прочетен от негово име), П. Гиндев (закл.слово); А. Атанасов, С. Васев, С. Василев, П. Велчев, Д. Велчева, Л. Ганчев, Г. Гиргинов, Д. Гърдев, Б. Дянков, И. Калайков, Н. Мизов, Н. Михова, Ж. Ошавков, Д. Павлов, С. Попов, П. Русев, С. Симеонова, С. Славков, С. Стоев, В. Цонев и др.
ФМ, бр. 3, 1976, 121-123 октомври 1975, София (ИССТ) Симпозиум „Методология на критиката на съвременната буржоазна идеология” Р. Аврамов (встъп. слово), Г. Гиргинов (осн. доклад); М. Бъчваров, П. Гиндев, К. Горанов, А. Кожаров, А. Кътов, А. Личев, Д. Павлов, А. Поликаров, П. Русев, Д. Спасов, С. Стоев, Т. Стойчев, Н. Трендафилов, Д. Цеков, М. Янков и др.
ФМ, бр. 1, 1976, 117-119 октомври 1975,

София (ИФ)

Конференция „Философско-методологически проблеми на формирането на новия човек” Т. Вълов (встъп. и закл. слово), С. Ангелов, И. Калайков, Н. Мизов, С. Попов, С. Симеонова; Л. Ганчев, П. Гиндев, А. Ешкенази, Д. Станков, С. Стоев, Б. Ценков, В. Цонев
ФМ, бр. 10, 1975, 115-118 март 1975,

София (ИФ)

Обсъждане на книгата на Т. Стойчев „Обществено битие и обществено съзнание” С. Попов (доклад), Т. Стойчев (закл. слово); П. Ганчев, Д. Гърдев, Т. Кисьов, А. Кътов, Д. Радев, Ц. Цанков
ФМ, бр. 7, 1975, 115-117 декември 1974, София (ИФ) Теоретико-методологически семинар „Същност и класификация на законите на общественото съзнание” Т. Вълов, П. Ганчев, П. Гиндев, Т. Кисьов, Г. Наумов, С. Попов, С. Стоилков, Т. Стойчев, И. Щипски
ФМ, бр. 1, 1974, 124-125 декември 1973,

София (БАН)

Тържествено събрание „75 години от раждането на Райчо Караколов” С. Гановски (встъп. слово), К. Андреев (осн. доклад); С. Ангелов, Т. Вълов, А. Кожаров, Н. Николов, Т. Стойчев, С. Цоневски и др. (приветствия), Р. Караколов (благод. слово)
ФМ, бр. 8, 1972 април 1972,

София (БАН)

Конференция „Марксистко-ленинската философия и изграждане на развитото социалистическо общество” П. Гиндев (встъп. и закл. слово), С. Гановски, В. Добриянов (осн. доклади); Т. Вълов, Д. Гърдев, В. Иванов, А. Кътов, Г. Наумов, С. Попов
ФМ, бр. 6, 1972, 125-127 март 1972,

София (БАН)

Тържествено честване „75 години от раждането на Сава Гановски” В. Георгиев (встъп. слово), Д. Косев (осн. доклад), А. Балевски (приветствия), С. Гановски (благод. слово)
ФМ, бр. 2, 1972, 104-108 1971,

София (ИССТ)

Обсъждане книгата на Н. Ирибаджаков

„Клио пред съда на съвременната буржоазна философия”

Р. Аврамов (встъп. и закл. слово), К. Василев (осн. доклад), Н. Ирибаджаков (изказване); С. Ангелов, Т. Вълов, Г. Гиргинов, А. Кожаров, С. Леви, П. Митев, С. Михайлов, Д. Павлов, П. Русев и др.
ФМ, бр. 1, 1971, 115-117 декември 1970,

София (БАН)

Тържествено събрание „25 години от създаването на сп. „Философска мисъл” С. Гановски (встъп. слово), Т. Павлов (доклад), К. Байчински, А. Бънков, Н. Ирибаджаков, А. Кожаров, Ж. Ошавков и др. (приветствия), Т. Вълов (телеграма до ЦК на БКП)
ФМ, бр. 6, 1970, 97-99 февруари 1970, София (ИФ) Конференция „В. И. Ленин и някои философски проблеми на социалната, научно-техническата и културата революция” П. Гиндев (встъп. слово), С. Василев, С. Ангелов (закл. слово); И. Бицадзе, П. Ганчев, К. Делев, Л. Кавалджиев, В. Коев, Л. Кунчева, М. Марков, Н. Мизов, Ю. Минков, Г. Наумов, Д. Павлов, Д. Радев, П. Русев, С. Симеонова, Б. Ценков
ФМ, бр. 4, 1970, 114-115 февруари 1970,

София (ИФ)

Тържествено събрание „80 години от раждането на Тодор Павлов” К. Андреев (встъп. слово), П. Гиндев (доклад), И. Калайков (привет. писмо); А. Бънков, Е. Каменов, Р. Караколов, Т. Стойчев
ФМ, бр. 4, 1970, 116-118 февруари 1970, София (БАН) Юбилейна научна сесия „80 години от раждането на Тодор Павлов” А. Балевски (прив. адрес), А. Бънков, С. Василев, Г. Гиргинов, Г. Димов, П. Зарев, И. Калайков, Ж. Натан
ФМ, бр. 12, 1969, 93-100 септември 1969, София (БАН) Юбилейна научна сесия „25 години на социалистическата революция в България” П. Зарев (встъп. слово), Т. Павлов (осн. доклад), К. Горанов, Р. Караколов, А. Стойков и др. (доклади); С. Гановски, И. Калайков, Н. Мизов, Д. Павлов и др.
ФМ, бр. 12, 1969, 105-106 септември 1969,

София (ИФ)

Открито партийно събрание „Актуални проблеми на нашата философска наука в светлината на Московското съвещание на комунистическите партии и Юлския и Септемврийския пленуми на ЦК на БКП” Д. Павлов (доклад и обобщение); Г. Братоев, Т. Вълов, П. Гиндев, М. Димитрова, Б. Дянков, А. Ешкенази, Т. Стойчев, Б. Чендов
ФМ, бр. 8, 1969, 108-111 април 1969,

Варна

Научна сесия „Борбата срещу буржоазната идеология в науката” В. Коцев (встъп. слово), К. Братанов, А. Гановски, Е. Георгиев, К. Григоров, Н. Ирибаджаков, Е. Каменов (доклади); С. Ангелов, Г. Векилов, Л. Драмалиев, А. Кожаров, А. Кътов, Е. Николов, П. Попов, А. Стойков, Т. Трендафилов, Д. Цеков, Б. Ценков, Н. Чакъров и др.
ФМ, бр. 7, 1969, 147-149 1969,

София (ИФ)

Открито партийно събрание за разясняване значението на речта на др. Т. Живков пред ХIV отчетно-изборна конференция на софийската организация на ДКМС С. Василев (доклад); С. Ангелов, Б. Дянков, А. Ешкенази, И. Калайков, В. Коев, Д. Павлов, С. Стоев
ФМ, бр. 2, 1969, 95-96 ноември 1968,

София (ИФ)

Тържествено събрание „70 години от раждането на проф. Райчо Караколов” П. Гиндев (встъп. слово), С. Гановски (доклад), Т. Павлов (прив. слово), Р. Караколов (благод. слово)
ФМ, бр. 9, 1969, 123-127 1968,

София (БАН)

Семинар „Съвременният стил на научно мислене” И. Апостолова, Н. Стефанов; К. Александрова, К. Господинов, Б. Дянков, Ю. Минков, Б. Мунтян, И. Трифонов, М. Чолаков, Я. Янчев
ФМ, бр. 10, 1968, 105-107 юни 1968,

София (ИФ)

Семинар „Съюз между философията и естествознанието” И. Калайков (осн. доклад), Д. Матеев; Л. Ганчев, Г. Дончев, А. Ешкенази, И. Карагеоргиев и др.
ФМ, бр. 10, 1968, 101-105 декември 1967-юни 1968,

София (ИФ)

Общоинститутски семинар „Отражение и научно творчество” Т. Павлов (встъп. слово), Г. Гиргинов (осн. доклад); П. Велчев, Л. Ганчев, А. Данаилов, З. Дунов, Б. Дянков, И. Калайков, В. Коев, С. Петров, С. Симеонова, Н. Стефанов, С. Стоев, Б. Чендов, М. Янков и др.
ФМ, бр. 9, 1968, 126-131 май 1968,

София (БАН)

Научна сесия „150 години от раждането на Карл Маркс” Т. Павлов (встъп. слово), С. Гановски, Ж. Ошавков; Р. Караколов, Н. Мизов, Д. Павлов, С. Попов, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 9, 1968, 134-135 май 1968,

София (ИФ)

Обсъждане макет на том I от „История на философската мисъл в България” М. Бъчваров (встъп. слово), Д. Ангелов, А. Бънков (рецензии); К. Андреев, С. Гановски, П. Гиндев, Н. Кондарев, Ц. Кристанов, Н. Мизов, А. Хаджиолов и др.
ФМ, бр. 8, 1968, 119-122 1967/68 г.,

София (ИФ)

Семинар „Научно управление на обществото” К. Костов, Н. Стефанов, Н. Яхиел; М. Геновски, В. Добриянов, Б. Дянков, И. Николов, В. Цонев, Н. Чакъров и др.
ФМ, бр. 5, 1968, 104-106 януари 1968,

София (ИФ)

Възпоменателно събрание „Една година от смъртта на акад. Димитър Михалчев” Е. Каменов (встъп. слово), К. Андреев (доклад), Т. Павлов (закл. слово)
ФМ, бр. 1, 1968, 112-114 1966/67 г.,

София (ИФ)

Постоянно действащ семинар „Актуални проблеми на общественото съзнание”, „Историческият материализъм и научното ръководство на обществото” В. Добриянов, С. Попов (доклади); Д. Гърдев, К. Косев, М. Марков, Н. Стефанов (съдоклади); И. Бицадзе, С. Баръмов, Т. Вълов, П. Гиндев, И. Марев, С. Михайлов, Г. Наумов, И. Николов, И. Щипски, М. Янков, Я. Янчев, Н. Яхиел и др.
ФМ, бр. 6, 1967, 130-134 1967,

София (СУ)

Конференция „Теорията на отражението и нашата съвременност” Г. Гиргинов (осн. доклад), А. Гаврилов (съдоклад); Т. Ботев, А. Бънков, Л. Ганчев, А. Данаилов, З. Дунов, Б. Мунтян, Е. Панова, С. Петров, С. Попов, П. Славов, Д. Спасов, З. Стоянов, К. Томов, С. Цоневски, М. Янков и др.
ФМ, бр. 6, 1967, 121-130 октомври 1967, София (ИФ) Научна сесия „Великата октомврийска социалистическа революция и някои актуални проблеми на философията” С. Гановски (встъп. слово), Р. Караколов (осн. доклад и закл. слово); А. Бънков, С. Василев, П. Гиндев, И. Калайков, Н. Мизов, В. Момов, Д. Павлов, И. Панчев, А. Поликаров, Н. Стефанов, Б. Чендов (съдоклади)
ФМ, бр. 3, 1967, 134-141 1965/1966,

София (ИФ)

Семинар „Актуални проблеми на марксистко-ленинската етика” С. Ангелов, И. Попов; Т. Ботев, Л. Кунчева, С. Михайлов, В. Момов, М. Семов, Н. Стефанов, К. Тодоров, Д. Троянов и др.
ФМ, бр. 1, 1967, 150-155 октомври 1966,

София (ИФ)

Обсъждане сп. „Философска мисъл” Т. Вълов (доклад и закл. слово); Г. Грозев, А. Ешкенази, А. Кътов, Д. Павлов, С. Попов, И. Спасовски, С. Стоев, Б. Ценков
ФМ, бр. 3, 1966, 149-150 април 1966, Бургас и окръга Седмица на марксистко-ленинската мисъл С. Ангелов, М. Бъчваров, С. Василев, Т. Вълов, П. Гиндев, К. Делев, М. Драганов, М. Кръстев, Ж. Ошавков, Д. Павлов, С. Попов, Т. Стойчев
ФМ, бр. 6, 1965, 127-128 октомври 1965, Пловдив и окръга Седмица на философската мисъл С. Василев, Т. Вълов, П. Гиндев, М. Кръстев, Н. Мизов, С. Михайлов, Ж. Ошавков, Д. Павлов, Т. Павлов, С. Попов, Т. Стойчев, Д. Троянов
ФМ, бр. 1, 1965, 150-152 октомври 1964,

Русе

Обсъждане сп. „Философска мисъл” Ц. Цанков (встъп. слово); Л. Ганчев, А. Вангелов, М. Мицов, К. Русев, Т. Тодоров, Л. Христов и др.
ФМ, бр. 1, 1965, 156 октомври 1964, Пловдив Научна сесия на катедрите по „Марксизъм-ленинизъм” във ВУЗ от Пловдив Б. Джурджев (встъп. слово), П. Анев, Б. Димитров, А. Карталов, Д. Поборников, Т. Поибренски, Г. Цолов и др.
ФМ, бр. 5, 1964, 133-143 юли 1964,

София (ИФ)

Юбилейна сесия „20 години от победата на социалистическата революция в България” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), Р. Караколов (отчетен доклад), А. Бънков, С. Василев, Ж. Ошавков, А. Поликаров, Н. Стефанов (съдоклади); Г. Братоев, М. Бъчваров, Т. Вълов, П. Гиндев, Б. Дянков, А. Ешкенази, В. Коев, М. Кръстев, Н. Мизов, С. Славков, Н. Стефанов, Т. Стойчев
ФМ, бр. 4, 1964, 174-176 май 1964,

Русе

Теоретическа конференция „Антикомунизмът – главно идейно-политическо оръжие на империализма” Д. Павлов (предварително публикуван доклад); 17 лектори и пропагандисти от Русенски окръг
ФМ, бр. 6, 1963, 128-137 май 1963,

София (СУ)

Публично обсъждане книгата на А. Ф. Шишкин „Основи на марксистката етика” А. Бънков (встъп. и закл. слово), Л. Драмалиев (осн. доклад), Т. Ботев, К. Нешев, К. Тодоров (съдоклади); С. Ангелов, С. Баръмов, М. Марков, С. Михайлов, И. Попов, М. Семов, Д. Троянов и др.
ФМ, бр. 5, 1963, 128-149 юни 1963,

София (ИФ)

Публично обсъждане колективния сборник „Изграждане и развитие на социалистическото общество в България” Ж. Ошавков (встъп. слово), Т. Ботев, Ц. Василева, К. Димитров, Н. Михова, И. Попов, З. Стайков, Я. Радев (рецензии); Л. Драмалиев, Д. Йосифов, С. Попов, К. Тодоров, Д. Троянов и др.
ФМ, бр. 2, 1963, 129-160 декември 1962,

София (СУ)

Обсъждане книгата на П. В. Копнин „Диалектиката като логика” А. Бънков (осн. доклад), П. Копнин (закл. изказване), Т. Павлов (закл. слово); Г. Гиргинов, А. Игнатов, К. Костов, Л. Николов, М. Пенев, С. Петров, А. Поликаров, Н. Попов, Д. Спасов, А. Чаракчиев и др.
ФМ, бр. 4, 1962, 139-143 декември 1961,

София

Обсъждане книгата на Н. Ирибаджаков „Модерни критици на марксизма” К. Делев, Ж. Ошавков (рецензии), Н. Ирибаджаков (закл. изказване), Р. Караколов (обобщение); С. Ангелов, С. Василев, И. Кирилов, Ч. Кюранов, С. Михайлов, С. Попов, П. Русев, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 3, 1962, 133-139 ноември 1961,

София (СУ)

Обсъждане книгата на А. Чаракчиев „Действеността на мисленето” А. Бънков (встъп. и закл. слово), А. Чаракчиев (закл. изказване); С. Аврамова, С. Василев, Т. Вълов, И. Джаджев, Б. Дянков, Ж. Желев, М. Пенев, С. Петров, С. Попов, С. Саркисян, М. Янков и др.
ФМ, бр. 6, 1961, 147-151 юни 1961, София (ИФ) Обсъждане Том V на „Известия” на Института по философия М. Бъчваров, С. Василев, Н. Михова, Б. Мунтян, П. Христова (рецензии); С. Аврамова, Г. Братоев, П. Гиндев, К. Горанов, Б. Дянков, В. Коев, С. Михайлов, Д. Павлов, С. Попов, П. Русев, Н. Стефанов, Щ. Скубарев и др.
ФМ, бр. 5, 1961, 132-138 юни 1961,

София (СУ)

Обсъждане книгата на проф. Ангел Бънков „Мислене и език” Д. Спасов (встъп. слово), А. Бънков (закл. слово); Б. Дянков, А. Игнатов, И. Нетов, Л. Николов, М. Пенев, Е. Петрова, К. Попов, Б. Симеонов, С. Стоянов, М. Янков и др.
ФМ, бр. 3, 1961, 143-146 април 1961,

София

Конференция „Пропагандата на марксизма-ленинизма в системата на партийната просвета – в тясна връзка с живота” Г. Гиргинов, Д. Цеков; Г. Димитров-Гошкин. М. Марков, С. Михайлов и др.
ФМ, бр. 3, 1960, 124-127 април 1969, София (БАН) Научна сесия „90 години от раждането на В. И. Ленин” Т. Павлов  (встъп. слово), К. Васи-лев, Т. Влахов, С. Гановски, Г. Гиргинов, Е. Каменов; Ж. Атанасов, П. Кръстанов, А. Обретенов, Ж. Ошавков и др.
ФМ, бр. 5, 1959 юли 1959,

София (СУ)

Обсъждане ръкопис на съветско учебно пособие по марксистко-ленинска естетика А. Киселинчев (встъп. слово), Т. Павлов (закл. изказване); С. Василев, К. Горанов, В. Колевски, А. Натев, А. Обретенов, И. Панова, И. Паси, Н. Ястребова
ФМ, бр. 5, 1959, 142-147 април 1959,

София (ИФ)

Публично обсъждане на тринадесета и четиринадесета годишнина на сп. „Философска мисъл” С. Гановски (встъп. и закл. слово), Р. Караколов, А. Бънков; М. Бъчваров, П. Велчев, А. Киселинчев, Н. Николов, Е. Панова, М. Семов, К. Тодоров, Б. Ценков и др.
ФМ, бр. 4, 1958, 147-150 май 1958,

София (ИФ)

Семинар „Съвременният ревизионизъм”, „Работа и решения на VII конгрес на БКП” С. Михайлов; Д. Аврамов, Г. Братоев, К. Делев, Б. Мунтян, Ж. Ошавков, С. Попов, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 3, 1958, 154-156 март 1958,

София (БАН)

Тържествено честване „80 г. от раждането на акад. Тодор Самодумов” С. Гановски
ФМ, бр. 6, 1957, 136-144 октомври 1957, София (БАН) Тържествена научна сесия „40 години на ВОСР” П. Георгиев, В. Карамихов, Т. Павлов; А. Бънков, Д. Косев, И. Павлов, С. Станчев; К. Василев, Р. Караколов, Н. Чакъров и др.
ФМ, бр. 6, 1956, 107-112 декември 1956,

София (БАН)

Тържествено събрание „50 години научно-културна и обществено-политическа дейност на акад. Тодор Павлов” Г. Наджаков (встъп. слово), С. Гановски, Т. Павлов (благодарствено слово)
ФМ, бр. 4, 1956, 133-143 юни 1956,

София (ВПШ)

Научна сесия „100 г. от раждането на Димитър Благоев” Р. Караколов, В. Карамихов, Ж. Натан; Г. Григоров, И. Кирилов, П. Костов, В. Михайлова, Д. Станишев и др.
ФМ, бр. 4, 1956, 133-143 юли 1956,

София (БАН)

Научна сесия „100 г. от раждането на Димитър Благоев” С. Гановски (встъп слово), Р. Караколов, Ж. Натан, Х. Христов Г. Цанев; Т. Боров (науч. съобщение)
ФМ, бр. 3, 1956, 119-125 април 1956,

София (ИФ)

Обсъждане „Предмет на марксистко-ленинската философия и систематизацията на нейните проблеми” А. Киселинчев (встъп. слово), Р. Караколов (основен доклад); Н. Бербатов, А. Бънков, Т. Вълов, П. Гиндев, К. Горанов, К. Караджов, Ц. Манева, А. Маринов, Б. Мунтян, Ж. Ошавков, И. Панчев, А. Поликаров, А. Попов, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 3, 1953, 135-146 май 1953,

София

Обсъждане „Състояние и задачи на сп. „Философска мисъл” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), А. Кожаров; Д. Йосифов, И. Карагеоргиев, Б. Мунтян, А. Натев, И. Панчев, М. Семов, А. Тодоров, К. Тодоров, Б. Ценков, В. Цонев, С. Цоневски и др.
ФМ, бр. 2, 1953, 119-125 април 1953, София (БАН) Тържествена научна сесия „135 години от раждането и 70 години от смъртта на Карл Маркс” Т. Павлов (встъп. доклад), С. Гановски, П. Зарев, Е. Каменов, А. Киселинчев, Ж. Натан, В. Топенчаров, Н. Чакъров; В. Захариев, А. Ников, С. Славков и др.
ФМ, бр. 2, 1953, 125-145 март 1953,

София (завършва)

Обсъждане ръкописа на акад. Димитър Михалчев „Традиционната логика и нейното материалистическо обосноваване” А. Бънков, К. Ватралов, С. Гановски, Г. Гиргинов, А. Киселинчев, Р. Караколов, Ж. Ошавков, А. Бънков, Т. Павлов, Е. Панова, Д. Спасов; Д. Михалчев (закл. слово)
ФМ, бр. 4, 1952, 191-193 септември 1952,

София (ИФ)

Обсъждане книгата на проф. А. Киселинчев „Въпроси на психологията в светлината на трудовете на Й. В. Сталин по въпросите на езикознанието и учението на И. П. Павлов” А. Киселинчев (закл. слово); А. Бънков, М. Димитров, Н. Ирибаджаков, К. Заимов, Ц. Кристанов, Ж. Ошавков, Т. Павлов, Г. Пирьов и др.
ФМ, бр. 3, 1952, 207-212 юли 1952,

София (БАН)

Тържествена научна сесия „10 го­дини от разстрела на Никола Й. Вапцаров” Т. Павлов (встъп. слово), С. Божков, П. Динеков, П. Зарев, Л. Стоянов, Г. Цанев и др.
ФМ, бр. 3, 1952, 212-218. септември 1952,

София (БАН)

Научна сесия „1000 години от раждането на Авицена” С. Гановски, Ц. Кристанов
ФМ, бр. 2, 1952, 152-160 1952,

София (СУ)

Научна сесия „Две години от обнародването труда на Й. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието” А. Бънков (встъп. слово), С. Гановски (поздр. слово), А. Киселинчев, Д. Ангелов, И. Кътов (основни доклади); Г. Грозев, Р. Караколов, Ж. Ошавков, Г. Пирьов, Н. Чакъров, Р. Янчев и др.
ФМ, бр. 2, 1952, 161-166 юни 1952,

София (БАН)

Тържествена научна сесия „70-годишнината от раждането на Георги Димитров” Т. Павлов (встъп. слово и доклад), Г. Гановски, П. Гиндев, Р. Караколов, А. Киселинчев и др.
ФМ, бр. 3-4, 1951, 156-158 декември 1951,

София (БАН)

Честване „70 години от раждането и 50 години научна и обществено-политическа дейност на акад. Михаил Димитров” С. Гановски (встъп. слово), Т. Павлов (доклад)
ФМ, бр. 3-4, 1951, 173-194 май 1951, София София (СУ) Обсъждане „Класово-партийния характер на науката в светлината на труда на др. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието” А. Киселинчев; С. Ангелов, А. Бънков, П. Гиндев, Л. Енчева, Б. Мунтян, К. Караджов, А. Кожаров, Л. Макариев, Ж. Ошавков, Т. Павлов, И. Панчев, А. Попов, Д. Спасов, С. Цоневски, И. Щипски и др.
ФМ, бр. 2, 1951, 117-124 май 1951,

София (БАН)

Научна сесия „75-години от Априлското въстание” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), А. Бурмов, Д. Косев, Ж. Натан, Г. Цанев; С. Гановски, П. Зарев, С. Каракостов, П. Стайков, В. Топенчаров и др.
ФМ , бр. 3-4, 1950, 239-243. декември 1950, София (БАН) Научна сесия „Трудовете на др. Сталин по езикознание и по случай неговата 71-ва годишнина” В. Георгиев, Т. Павлов (осн. доклади); С. Гановски, Д. Косев, С. Mладенов, Ж. Натан, С. Романски и др.
ФМ, бр. 3-4, 1950, 235-239. декември 1950, София (СУ) Научна сесия „Новите трудове на др. Сталин относно марксизма в езикознанието” Х. Гандев (встъп. слово), В. Георгиев (осн. доклад), Л. Андрейчин, А. Бурмов,  А. Киселинчев, И. Леков, К. Мичев, С. Стойков; А. Бънков, П. Зарев, Т. Павлов и др.
ФМ, бр. 2, 1950, 125-130 юли 1950,

София (БАН)

Научна сесия „100 години от раждането на Иван Вазов” Т. Павлов (встъп. слово), Л. Андрей-чин, Е. Георгиев, П. Динеков, П. Зарев, Л. Стоянов и др.
ФМ, бр. 2, 1949, с. 152-153 юни 1949,

София (БАН)

Научна сесия „25 години от смъртта на Димитър Благоев” М. Димитров (встъп. слово), Р. Караколов, Ж. Натан, Т. Павлов
ФМ, бр. 2, 1949, 151-152 юни 1949,

София (БАН)

Научна сесия „150 години от раждането на А. С. Пушкин” Т. Павлов, Л. Стоянов и др.
ФМ, бр. 2, 1949, 150-151 май 1949,

София (БАН)

Научна сесия „100 години от раждането на Христо Ботев” Т. Павлов (встъп и закл. слово), А. Бурмов, М. Димитров, П. Динеков, А. Киселинчев, С. Романски; С. Божков, Т. Боров, Л. Стоянов, В. Топенчаров, Т. Силяновска, И. Стойчев и др.
ФМ, бр. 3, 1948 октомври 1948,

София (БАН)

Тържествено честване „50 години от раждането и 25 години от смъртта на Христо Смирненски” П. Зарев (доклад), В Червенков (слово); Г. Димитров