Преводи

Учебна и справочна литература

Учебна и справочна литература

Аннас, Джулия 2007, Античната философия, София: „Захарий Стоянов” /255 с./ (прев. К. Герганова).
Бичков, Виктор 2000, Кратка история на Византийската естетика, София: „Тавор” /415 с./ (прев. Т. Танчева, Е. Трендафилова).
Брюн, Жан 2000, Сократ, Враца: „Одри” /127 с./ (прев. М. Йончев).
Брюн, Жан 2002, Неоплатонизмът, Враца: „Одри” /128 с./ (прев. М. Йовчев).
Ван Натта, Матю Дж. 2020, Модерен пътеводител в Стоицизма – философия за добър и спокоен живот, Велико Търново: „Асеневци” /144 с./ (прев. М. Георгиева).
Виейар-Барон, Жан-Луи 2004, Бергсон, Враца: „Одри” /128 с./ (М. Йончев).
Бърнс, Кевин 2017, Източна философия (Големите мислители и мъдреци на Изтока от древността до наши дни), София: „Прозорец” /272 с./ (прев. К. Герганова).
Гомбрович, Витолд 2020, Лекции по философия в рамките на шест часа и четвърт, София: „СОНМ” /148 с./ (прев. Т. Минева).
Грание, Жан 2000, Ницше, Враца: „Одри” /128 с./ (прев. М. Йончев).
Де Крешенцо, Лучано 2001, История на гръцката философия: предсократиците, София: „Планета 3” /224 с./ (прев. Н. Филипова).
Дерби, Жилбер Ромейе 2003, Софистите, Враца: „Одри” /128 с./ (прев. М. Йончев).
Джеймз, Уилям 1994, Прагматизмът (Сборник лекции), София: „Арета” /151 с./ (прев. Н. Тошева).
Дюпре, Бен 2013, 50 основни идеи. Философия, София: „ИнфоДар” /352 с./.
Жилсон, Етиен; Бьонер, Филотеус 1994, Християнската философия от ней­ни­те на­ча­ла до Нико­лай от Ку­за, София: УИ „Св. Климент Охридски” /540 с./ (прев. Ц. Бояджиев, Г. Каприев).
Жилсон, Етиен; Бьонер, Филотеус 1999, История на християнската философия, Стара Загора: „Идея” /704 с./ (прев. Ц. Бояджиев, Г. Каприев).
Кант, Имануел 1994, Логика (Наръчник за лекции), София: „ГАЛ-ИКО” /224 с./ (прев. Д. Денков).
Кант, Имануел 2017, Лекции по логика, София: „Изток-Запад” /208 с./ (прев. Д. Денков).
Колет, Жак 2005, Екзистенциализмът, Враца: „Одри” /126 с./ (прев. М. Йончев).
Коли, Оливие 2004, Киркегор, Враца: „Одри”/127 с./ (прев. М. Йончев).
Корбрн, Анри 2000, История на ислямската философия, София: Фондация „Маулана Джалалуддин” /520 с./, 2-ро – 2004 /512 с./ (прев. А. Веселинов).
Корет, Емерих; Шьондорф, Харалд 2001, Философия на ХVII и ХVIII век, София: „ЛИК” /211 с./ (прев. Ж. Ценова).
Кунцман, Петер; Буркард, Франц-Петер; Видман, Франц 2011, Атлас „Философия”, Пловдив: „Летера” /260 с./ (прев. З. Парпулова).
Къун, Дамиен 2007, Будистка етика: кратко въведение, София: „Захарий Стоянов” /232 с./ (прев. М. Загорчев).
Лосев, Алексей 1997, История на античната философия (Конспективно изложение), София: „ЛИК” /120 с./ (прев. Ц. Рачева).
Лосев, Алексей; Тахо-Годи, Аза 1999, Платон: животоописание, София: „ЛИК” /216 с./ (прев. Д. Мирчев).
Лури, Грегорио 2012, Въведение в речника на Платон, София: НБУ /332 с./ (прев. В. Сиракова, С. Мичев).
Мандзаридис, Георгиос 2011, Християнска етика, Т. 1, София: „Омофор” /240 с./ (прев. К. Константинов).
Мандзаридис, Георгиос 2013, Християнска етика, Т. 2, София: „Симолини” /568 с./ (прев. К. Константинов).
Мартен, Жан-Кле 2006, 100 думи за 100 философи (От Хераклит до Дерида), София: „Рива” /352 с./ (прев. Л. Денкова).
Мерил, Джон 2007, Журналистическа етика (Философски основи на новинарските медии), София: „Слънце” /360 с./ (прев. Ю. Бучкова).
Мисраи, Робер 2008, 100 думи за щастието, София: „Рива” /304 с./ (прев. Г. Ангелов).
Муние, Еманюел 1993, Увод в екзистенциализма, София: „Славика” /143 с./ (прев. Е. Велчева).
Нейгъл, Томас 2012, Какво значи всичко това? (Съвсем кратко въведение във философията), София: НБУ /104 с./ (прев. М. Хаджикотева).
Ортега-и-Гасет, Хосе 2013, Що е философия ?, София: НБУ /274 с./.
Остин, Джон 1996, Как с думи се вършат неща (Лекции), София: „Критика и хуманизъм” /160 с./ (прев. Т. Петков).
Радхакришнан, Сарвепалли 1996, Основи на будистката философия, София: „Евразия” /288 с./ (прев. Л. Владимирова).
Рикен, Фридо 2001, Философия на Античността, София: „ЛИК” /275 с./ (прев. Ж. Ценова).
Роди-Левис, Женевиев 2001, Декарт и рационализмът, Враца: „Одри” /128 с./ (прев. М. Йончев).
Роуландс, Марк 2017, Философът и вълкът (Уроци от дивото за любовта, смъртта и щастието), София: НБУ /268 с./ (прев. М. Викторова, Н. Карапчанска).
Ръсел, Бъртранд 1994, История на западната философия: и нейната връзка с политическите и социални условия от най-ранни времена до днес, Т. 1 – Антична философия: от предсократиците до Плотин, София: „Христо Ботев” /440 с./, 2-ро – 2018, София: „Skyprint” (прев. Л. Живин).
Ръсел, Бъртранд 1995, История на западната философия: и нейната връзка с политическите и социални условия от най-ранни времена до днес, Т. 2 – Средновековна католическа философия: от отците на църквата до „залезът на папството”, София: „Христо Ботев” /279 с./, 2-ро – 2018, София: „Skyprint” /280 с./ (прев. Л. Живин).
Ръсел, Бъртранд 1996, История на западната философия: и нейната връзка с политическите и социални условия от най-ранни времена до днес, Т. 3 – Съвременна философия: от Ренесанса до логическия анализ, София: „Христо Ботев” /480 с./, 2-ро – 2018, София: „Skyprint” /480 с./ (прев. Л. Живин).
Смит, Линда; Рийпър, Уилям 1996, Начален курс по философия: философия и религия – минало и настояще, София: „Госпъл” /223 с./.
Тен, Иполит 2002, Философия на изкуството (12 лекции), София: „Захарий Стоянов” /366 с./ (прев. Е. Гечева, Н. Капралова).
Тенър, Майкъл 2006, Ницше, София: „Захарий Стоянов” /224 с./ (прев. Д. Валентинова).
Томпсън, Мел 2018, Източна философия (Малка енциклопедия), София: „Хомо Футурос” /312 с./.
Томпсън, Мел 2018, Етика – малка енциклопедия, София: „Хомо Футурос” /344 с./.
Уикс, Маркъс 2018, Философията накратко (200 основни концепции, променили света), София: „Изток-Запад” /416 с./ (прев. Е. Ничева-Карастойчева).
Уолзър, Майкъл 1999, Интерпретация и социална критика (Танерови лекции върху човешките ценности), София: „Критика и хуманизъм” /96 с./ (прев. Е. Станоева).
Уорбъртън, Найджъл 2018, Малка история на философията (За млади читатели на всяка възраст), София: „Дамян Яков” /304 с./ (прев. Д. Райкова).
Уотс, Алън 2000, Философиите на Азия, София: „ЛИК” /110 с./ (прев. Ю. Антонов).
Улф, Робърт Пол 2004, За философията, София: НБУ /466 с./ (прев. Е. Рафи).
Фери, Люк 2018, Красивата история на философията, София: „Изток-Запад” /328 с./ (прев. Н. Венова).
Фройд, Зигмунд 1994, Нови уводни лекции в психоанализата, София: „Евразия” /368 с./
Фройд, Зигмунд 1996, Увод в психоанализата: основен курс лекции, София: „Евразия” /448 с./ (прев. П. Градинаров).
Фройд, Зигмунд 2013, Лекции за въведение в психоанализата, София: ИК „Колибри”, 2-ро – 2013 /471 с./ (прев. М. Дилова).
Фуко, Мишел 2000, Анормалните (Цикъл от лекции в Колеж дьо Франс, 1974-1975), София: „ЛИК” /404 с./ (прев. Е. Грекова).
Фуко, Мишел 2003, Трябва да защитаваме обществото (Цикъл от лекции в Колеж дьо Франс, 1975-1976), София: „ЛИК” /336 с./ (прев. Е. Грекова).
Фуко, Мишел 2016, Управление на себе си и на другите (Крс лекции в Колеж дьо Франс, 1982-1983), София: „Критика и хуманизъм” /548 с./ (прев. А. Колева).
Хабермас, Юрген 1999, Философският дискурс на модерността (Дванадесет лекции), Плевен: „Евразия Абагар” /400 с./ (прев. Р. Килева-Стаменова).
Хабермас, Юрген; Велмер, Албрехт 1995, Въведение в дискурсната етика, София: ВМГИ /47 с./ (прев. С. Йотов, Н. Александров).
Хайцман, Рихард 2002, Философия на Средновековието, София: „ЛИК” /419 с./ (прев. Г. Каприев).
Хамилтън, Сю 2006, Индийска философия: кратко въведение, София: „Захарий Стоянов” /279 с./ (прев. К. Герганова).
Хегел, Георг 2004, Философска пропедевтика, София: „Изток-Запад” /356 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 2004, Лекции по естетика или философия на изкуството, Т. 1, София: „Изток-Запад” /721 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 2004, Лекции по естетика или философия на изкуството, Т. 2, София: „Изток-Запад” /806 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 2010, Лекции по философия на религията, София: „Изток-Запад” /710 с./ (прев. Г. Дончев).
Хесе, Райнхард 2008, Увод във философията (Основни въпроси на философията между истината и властта), Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /142 с./ (прев. В. Канавров).
Хусерл, Едмунд 1991, Идеята за феноменологията (Пет лекции), Плевен: „Евразия Абагар” /231 с./ (прев. П. Градинаров).
Хьойстад, Уле Мартин 2020, История на душата: Културна история от Античността до днес, София: „Изида” /432 с./.
Хьофдинг, Харалд 2000, Съвременните философи (Вилхелм Вунд, Уилям Джеймс), Велико Търново: „Фабер” /72 с./.
Шмит, Хайнрих; Шишков, Георги 1997, Философски речник, София: УИ „Св. Климент Охридски” /784 (прев. А. Рашева).
Якоби, Едмунд 2006, 50 класици философи (От древността до наши дни), София: „Просвета” /314 с./.
Ясперс, Карл 1994, Въведение във философията, София: „ГАЛ-ИКО” /144 с./ (прев. Х. П. Тодоров).
Ясперс, Карл 1995, Малка школа за философско мислене, София: „ГАЛ-ИКО” /190 с./ (прев. Н. Богданов).
Ясперс, Карл 1997, Екзистенциална философия (Три лекции), Велико Търново: „Слово” /104 с./ (прев. С. Марков).

Американската философия в края на ХХ век (Антология), София: „Просвета”, 1995 /92 с./ (прев. А. Гънгов).
Бизнес етика (Ръководство за учители и консултанти), София: „Скала” /84 с./ (прев. В. Петканчин).
Великите мислители на Запада, София: „Библиотека 48”, 2003 /1094 с./.
Взаимното влияние на мит и логос: диалектика на древногръцкото просвещение като европейска парадигма (Учебно пособие по европейска философия), Шумен: „Снежанка Петкова” 2003 /256 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Власт (Антология: Ж. Бодрияр, Ж. Дельоз, Ф. Евалд, М. Фуко), София: „Критика и хуманизъм” /159 с./ (прев. А. Колева).
Генезис на западния рационализъм (Антология), София: „Критика и хуманизъм”, 2011 /272 с./ (съст. К. Коев).
Древнокитайски мислители (Сборник), София: „ЛИК”, 1999 /456 с./ 2-ро – 2011 /421 с./ /420 с./ (съст. Б. Беливанова).
Древнокитайски мислители, София: „Фама”, 2000 /60 с./ (прев. С. Бранц).
Европейски екзистенциалисти (Антология), София: „Просвета”, 1993 /159 с./ (съст. М. Димитрова).
Елеати: Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелис (Фрагменти), София: „ЛИК”, 1996 /157 с./ (съст. и прев. Л. Радоилска).
Естетика на познанието (Антология), София: „Унипрес”, 2004 /207 с./ (съст. и прев. А. Карагеоргиева, В. Ангелов).
Идеи в културологията, Т. 3 – Философска антропология, София: СУ „Св. Климент Охридски”, 1998 /452 с./ (съст. Д. Гинев; прев. А. Колева, В. Канавров, В. Борисов, Д. Динева, Е. Вацева, С. Найденова, Ц. Цветанов).
Икономика (Античните философи за дома и стопанството: Платон, Ксенофонт, Аристотел), София: НБУ, 2018 /242 с./ (прев. Г. Гочев).
Испанска политическа философия XV-XX век (Антология), Пловдив: „Пигмалион”, 1995 /350 с./ (съст., прев. Т. Дронзина, Д. Нанева).
Мит и философия (Антология), София: УИ „Климент Охридски”, 1991 /259 с./, 2-ро – 2016, София: УИ „Климент Охридски” /364 с./ (съст. З. Попов; прев. З. Попов, Е. Ангелова, А. Гънгов, П. Кабакчиева, И. Дончева, И. Колев, Ж. Владимиров).
Научното познание (Антология), София: „Просвета”, 1994 /140 с./ (съст. П. Макариев; прев. В. Лаптев, К. Янакиев, К. Данчева, Б. Семкова, Д. Гичева).
Питагор и питагорейците, София: „ЛИК”, 1994 /246 с./ (прев. А. Кашъмов, И. Панчовски; прев. А. Кашъмов, И. Панчовски, С. Терзийски).
Практиката (Сборник текстове за студентите от СУ „Климент Охридски”), София: УИ „Климент Охридски”, 1990 /252 с./ (съст. Л. Сивилов; прев. Е. Дудова, И. Колев, К. Йорданов, М. Стоева, М. Смилов, Х. П. Тодоров).
Практиката – разум и действие (Антология), София: „Партиздат”, 1990 /260 с./ (съст. С. Василев-Васев, Л. Кючуков, П. Макариев; прев. К. Фол, П. Макариев, С. Василев-Васев).
Проекти за феминистка етика (Читанка), Стара Загора: „Кота”, 2000 /203 с./ (съст. Н. Видева).
Речник по ететика и философия на изкуството, София: „Рива”, 2012 /632 с./ (съст. Ж. Моризо, Р. Пуиве; прев. А. Желева, Н. Венова).
Средновековни философи (Антология), Ч. 1, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1994 /502 с./ (съст. Ц. Бояджиев, Г. Каприев).
Сказки по логика (Юбилейно преиздаване 30 години по-късно), София: „Изток-Запад”, 2017 /402 с./ (съст. В. Горанко, С. Паси).
Стоици (Фрагменти), София: „ЛИК”, 1995 /151 с./, 2-ро – 2013 /113 с./ (прев. С. Минева).
Теории за истината (Помагало за студента), Ч. 1, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992 /485 с./ (съст. Л. Сивилов; прев. Ц. Алексиева, Е. Бодурска, М. Герганов, И. Тодоров, Б. Кацарска, В. Кънева, Т. Петков, С. Йотов, И. Димитрова, М. Куцарова, Д. Денков, Х. П. Тодоров).
Толерантността (Антология), София: „Просвета”, 1995 /174 с./ (съст. Л. Денкова; прев. Г. Михайлов, Д. Табакова, А. Николова, Й. Недялкова, М. Данова, В. Канавров, Л. Сталева, М. Димитрова, Ю. Стефанова, Н. Димитрова, А. Лозев, М. Серафимова, Л. Денкова, С. Атанасов).
Философиите на капитализма (Антология), София: „Перо”, 1996 /456 с./ (съст. З. Яновски; прев. А. Ванчев, Б. Лингорска, Б. Тумбакова, В. Градинаров, В. Прошкова, Г. Апостолов, И. Митева, К. Панайотова, К. Савов, Л. Марчева, Л. Анастасова, Л. Русева, М. Пипева, М. Калоферова, Р. Димитрова).
Философията в Оксфорд днес (Сборник статии на съвременни философи от Оксфорд), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1996 /550 с./ (съст. М. Стойчева; прев. М. Стойчева, Е. Медник, П. Спасова, М. Димитрова, И. Васева, В. Филипов, Л. Сивилов, Т. Костадинова, Е. Андонова, Б. Моллов, Е. Георгиева, А. Карагеоргиева, Ц. Пеневски, П. Георгиева, О. Георгиев, К. Абаджиева, Б. Захариев).
Философия на логиката: ранна аналитична философия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2003 /244 с./ (съст. и прев. Т. Полименов, А. Бешкова, Е. Латинов, Б. Моллов).
Философия на логиката 2, София: „Изток-Запад”, 2008 /292 с./ (съст. и прев. Т. Полименов, Е. Латинов, А. Бешкова, Б. Моллов).
Философия на религията и евангелска теология (Антология), Т. 1 – Лутер, Калвин, Кант, Фихте, Хегел, Шелинг, Фойербах, София: „Критика и хуманизъм”, 2005 /250 с./ (съст. В. Теохаров).
Философия на толерантността – от античността до края на XX век (Антология) София: НБУ, 2003 /232 с./ (съст. Л. Денкова, Е. Григоров, А. Лозев).
Философията като метафизика (Сборник рецептивни текстове: учебно помагало за студентите по философия), Велико Търново: „Слово”, 1996 /256 с./ (съст. С. Марков; прев. Д. Димитров, Р. Василева, З. Петрова).
Философски речник Cambridge, София: ИК „Труд”, 2009 /904 с./ (прев. В. Стойчев).
Философски речник. Съвременни философи ХIХ – ХХ век: школи, направления, София: „ГАЛ-ИКО”, 1993 /688 с./, 2-ро – 1996 /600 с./ (съст. В. Филатов, В. Малахов; прев. И. Стъпова, В. Полянова, Н. Обрешков, М. Георгиева, С. Пенов).
Философският Ерос: големите текстове на платоническата любов (Антология), София: „ЛИК”, 1999 /342 с./, 2-ро – 2007 /374 с./ (съст. Л. Денкова; прев. Б. Богданов, Ц. Бояджиев, П. Янева, Г. Каприев, Й. Недялкова, П. Данова, С. Кожухарова, Л. Денкова, И. С. Стефанов, Н. Попова, Г. Дончев, С. Йотов, Н. Димитрова, И. Мерджанова, А. Лозев, Т. Николов, К. Танчева-Мишева, М. Данова).
Философия на науката (Антология), София: „ЛИК”, 1999 /400 с./ (съст. С. Герджиков, К. Янакиев; прев. К. Янакиев).
Христоматия по немска философия, София: Институт за немски хуманитарни и социални науки „Германикум”, 2001 /452 с./ (съст. Д. Денков и др.).
Човекът между животното и бога (Антология), София: „Просвета”, 1993 /167 с./ (съст. В. Динев; прев. Х. Кантарджиев, Я. Сакъзов, Б. Семкова, В. Илиева, Л. Генкова, Р. Килева, А. Динева).
Що е политическа философия ? (Студии и фрагменти), София: НБУ, 2013 /264 с./.
Philosophia Naturalis, Ч. 1 – Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2014 /285 с./ (съст. В. Видински).