Колективни издания

Колективни издания

Колективни издания

Автономия и биоетика (Студии), Ч. I, София: „Критика и хуманизъм”, 2011 /306 с./ (съст. В. Кънева).

Автономия и биоетика (Студии), Ч. II, София: „Критика и хуманизъм”, 2011 /184 с./ (съст. В. Кънева).

В края на века: големите умове на нашето време за света и за неговото бъдеще, София: „Труд”, 1998 /256 с./ (съст. Н. П. Гарделс; прев. М. Трандева).

Гласът на Жак Дерида: Софийски диалози (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2003 /176 с./ (съст. И. Знеполски; прев. В. Генова, Х. П. Тодоров).

Демокрацията болна от своите медии? (Доклади на участниците в международната научна конференция в границите на XVI издание на Форум „Софийски диалози”), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2012 /320 с./ (съст. И. Знеполски; прев. Г. Няголов).

Жалони (Сборник статии за руската интелигенция), София: „Летописи”, 1992 /216 с./ (прев. Д. Кирков).

In memoriam Жан Бодрияр. Глобализацията като културен шок (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2007 /260 с./ (съст. Ивайло Знеполски; прев. В. Генова, М. Дишкова).

История на случайността: от Тома Аквино до Сол Крипке, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2014 /232 с./ (съст. А. Кънев).

История, разказ, памет (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2001 /360 с./ (съст. И. Знеполски; Х. П. Тодоров, М. Дишкова, С. Атанасов).

Какви ще бъдат философите на утрешния ден?, София: „Изток-Запад”, 2010 /260 с./ (прев. Л. Денкова).

Космополитизъм срещу национализъм: произход на идеите в Просвещението (Антология), София: „Критика и хуманизъм”, 2003 /96 с./ (съст. А. Колева; прев. В. Теохаров, А. Колева).

Маркс: хетерогенни прочити от XX век, София: „Анарес”, 2012 /656 с./ (съст. Х. Паницидис; прев. П. Ангелова).

Между макроисторията и микроисторията или историята в множествено число, София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2010 /292 с./ (съст. И. Знеполски; прев. А. Желева, Л.Герджикова, М. Христова, М. Иванова, И. Кръстева, Х. П. Тодоров).

Mesemvria (Българо-русски сборник в чест на Сергей Аверинцев), София: „Славика” 1999 /481 с./ (съст. Е. Димитров; прев. Е. Димитров, А. Гънгов, А. Петров, Г. Каприев).

Международна Варненска философска школа „Наука, цивилизации, ценности” – 1994, Варна: ИПКУ „Петър Берон”, 1995 /336 с./ (ред. А. Димитров, А. Данилов, В. Канавров, В. Маркова, И. Райнова, Р. Стъпов, Р. Крикорян, Т. Батулева).

Мултикултурализъм: изследване върху политиката на признаване (Сборник), София: „Критика и хуамнизъм”, 1999 /184 с./ (съст. А. Гутман; прев. М. Грекова).

Ницше и Изтокът (Доклади от българо-германска конференция), София: „Дилок”, 2002 /127 с./ (съст. Е. Минева, К.-П. Хазе; прев. Д. Илинова, Л. Палиева).

Около Жак Дерида. Чудовищният дискурс (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2002 /448 с./ (съст. И. Знеполски; прев. С. Атанасов, М. Дишкова).

Около Люк Болтански и Аксел Хонет: комплексното общество – криза на критическите практики и на критическата теория (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2011 /435 с./ (съст. И. Знеполски; прев. В. Генова, С. Йотов, Х. П. Тодоров).

Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настоящето (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2004 /384 с./ (съст. И. Знеполски; В. Генова, С. Атанасов, Х. П. Тодоров, О. Симова).

Около Райнхарт Козелек. Историческо време и темпоралност (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2003 /504 с./ (съст. И. Знеполски; В. Генова, М. Дишкова, Х. П. Тодоров, М. Георгиева).

Около Умберто Еко. Семиотика и идентичност (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2005 /376 с./ (съст. И. Знеполски; прев. В. Генова, М. Дишкова).

Около Хабермас. Нормативността в модерните общества и идеята за справедливостта (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2000 /431 с./ (съст. И. Знеполски; прев. С. Йотов, Х. П. Тодоров, М. Дишкова, С. Друмева, Б. Ванков, Б. Знеполски).

Около Чарлз Тейлър. Религия и политика. Безпокойствата на модерността (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2006 /348 с./ (съст. И. Знеполски; прев. В. Генова, М. Дишкова, М. Георгиева).

Осмисленост, смисъл, опосредственост (Студии), София: „Критика и хуманизъм”, 1998 /200 с./ (съст. Д. Гинев).

Пол Рикьор. Философията пред предизвикателствата на промените (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 1998 /304 с./ (съст. И. Знеполски; прев. С. Атанасов, Р. Карчева, И. Георгиева).

Пътища на познанието (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Анета Карагеоргиева), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020 /168 с./ (съст. Д. Елчинов).

Размисли за руската класическа литература: на Г. Федотов, В. Розанов, К. Мочулски, Л. Шестов, С. Булгаков (Сборник), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1998 /271 с./ (съст. Р. Кърпачева-Даскалова; прев. Н. Ангелова, Р. Кърпачева-Даскалова).

Руският ерос или философия на любовта в Русия (Сборник), София: „Христо Ботев”, 1993 /208 с./ (прев. Ч. Добрев).

Руският логос: философия и религия, София: „Парадигма”, 2000 /440 с./ (съст. Л. Христов).

Светликът на живата етика (Делото на Елена и Николай Рьорих), София: ЕОС-Дизайков /144 с./ (съст. Е. Лазарова).

Софийски диалози – Пол Рикьор, София: „Дом на науките за човека и обществото”, 1998 /110 с./ (съст. И. Знеполски; прев. С. Атанасов, В. Градев).

Способността за съдене, София: „Аргес”, 1995 /272 с./ (прев. Р. Кръстанова).

Сребърен век на руската литературна критика (Размисли за руската класическа литература на В. Соловьов, Д. Мережковски, В. Розанов, Н. Бердяев, Б. Вишеславцев), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1994 /203 с./ (съст. Р. Кърпачева; прев. Р. Кърпачева, Н. Ангелова, И. Петрова).

Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива, София: „Сиела” /252 с./ (съст. И. Знеполски; прев. Р. Йотова, Г. Пашов).

Феминистката философия: перспективи и дебати (Сборник материали от конференция), София: „Наука и изкуство” /224 с./ (прев. А. Видински, С. Друмева, И. Райнова, М. Фратева).

Философия на правата, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2009 /240 с./ (съст. С. Йотов).

Философският ерос: големите текстове на платоническата любов, София: „ЛИК” 1999 /348 с./, 2-ро – 2007 /375 с./ (съст. Л. Денкова; прев. Б. Богданов, Ц. Бояджиев, П. Янева, Г. Каприев, Й. Недялкова, П. Данова, С. Кожухарова, Л. Денкова, И. С. Стефанов, Н. Попова, Г. Дончев, С. Йотов, Н. Димитрова, И. Мерджанова, А. Лозев, Т. Николов, К. Танчева-Мишева, М. Данова).

Франсоа Фюре и превъплъщенията на социалната утопия (Сборник материали от международна научна конференеция), София:Дом на науките за човека и обществото”, 1997 /219 с./ (съст. И. Знеполски; прев. С. Атанасов, Р. Гаврилова).

Хегел и абсолютната идея в Русия и България, София: „Малвина”, 2001 /431 с./ (съст. О. Сумин, прев. О. Сумин, М. Георгиев, М. Иванова, В. Сумина, Ц. Рачева).

Християнски философи във Византия V-XI в., София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005 /240 с./ (прев. Н. Кочев).

Юрген Хабермас и Пол Рикьор – диалог един след друг (Сборник доклади от международна научна конференеция), София: „Дом на науките за човека и обществото”, 2000 /144 с./ (съст. И. Знеполски; прев. С. Йотов, С. Атанасов).