Авторски книги

Авторски книги

Авторски книги

Абаняно, Никола 1994, Въведение в екзистенциализма, София: УИ „Св. Климент Охридски” /136 с./ (прев. А. Гънгов).
Аврелий Августин 1992, За природата на доброто; За благодатта и свободата на волята, София: ЕТ „София Ангелова” /103 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Аврелий Августин 1993, Изповеди, София: „Народна култура” /317 с./, 2-рo – 2006 /430 с./ (прев. А. Николова).
Аврелий Августин 2001, За учителя, Со­фия: „Со­фи-Р” /122 с./ (прев. П. Рогалски).
Аврелий Августин 2001, Малки трактати, София: „ЛИК” /217 с./ (прев. А. Делчева).
Аврелий Августин 2005, За Божия град, Т. 1, София: „Захарий Стоянов” /400 с./ (прев. Д. Валентинова).
Аврелий Августин 2005, За Божия град, Т. 2, София: „Захарий Стоянов” /364 с./, 2-ро – 2008 /262 с./ (прев. Д. Валентинова).
Аврелий Августин 2007, За порицанието и благодатта, София: Католическа апостолическа екзархия /79 с./ (прев. А. Цветкова-Глазер).
Аврелий Августин 2008, Избрани произведения (Разговори със себе си; Тълкувания на псалми; Проповеди), София: УИ „Св. Климент Охридски” /204 с./ (прев. С. Бакърджиева, А. Николова, И. Янкулова).
Аврелий Августин 2012, Избрани писма до жени, София: „Изток-Запад” /146 с./ (прев. С. Георгиева).
Агамбен, Джорджо 2020, Идеята за проза, София: „Критика и хуманизъм”/197 с./ (прев. В. Калинов).
Агамбен, Джорджо 2021, Що е съвременно? Що е диспозитив? Що е творчески акт? Що е заповед? София: „Критика и хуманизъм” /148 с./ (прев. В. Калинов).
Адлер, Алфред 1995, Смисълът на живота (Въведение в индивидуалната психология), София: „Европа” /216 с./, 2-ро – 1998 /190 с./ (прев. Ж. Ценова, Н. Костадинова).
Адлер, Алфред 1995, Човекознание (Увод в индивидуалната психология), София: „Евразия” /288 с./ (прев. Г. Баева).
Адлер, Алфред 1997, Смисълът на живота (За човека), Плевен: „Евразия Абагар” /174 с./ (прев. Б. Петрова).
Адлер, Алфред 2007, Човекознание (Увод в индивидуалната психология), София: ИК „Здраве и щастие” /151 с./ (прев. Е. Друмев).
Адлер, Алфред 2008, Наука за характера, София: ИК „Здраве и щастие” /162 с./ (прев. Е. Друмев).
Адорно, Теодор 1990, Философия на новата музика (Студия), София: „Наука и изкуство” /339 с./ (прев. М. Вермут).
Адорно, Теодор 2002, Естетическа теория, София: „Агата-А” /526 с./.
Адорно, Теодор 2021, Minima Moralia. Рефлексии от увредения живот, София: „Критика и хуманизъм” /386 с./ (прев. С. Йотов).
Айнщайн, Алберт 1996, Моята картина на света (Становища по въпроси на науката, философията, мира, обществото, политиката), София: „Любомъдрие” /172 с./ (прев. С. Бюлбюлян).
Алберт Велики 2003, Три трактата, София: „ЛИК” /138 с./ (прев. М. Ванева, Е. Митева).
Алберт Велики 2010, За душата; За интелекта, София: „Изток-Запад” /252 с./ (прев. Е. Митева).
Анселм от Кентърбъри 1992, Монолог, София: „Критика и хуманизъм” /120 с./ (прев. Г. Каприев).
Анселм от Кентърбъри 1992, Прослогион. За вярата в Троицата и за въплъщението на словото, София: „Критика и хуманизъм” /119 с./ (прев. Г. Каприев).
Анселм Кентърбърийски 2001, Защо Бог стана човек, София: „ЛИК” /117 с./ (прев. Г. Каприев).
Анселм Кентърбърийски 2002, Четири диалога: За истината; За свободния избор; За падението на дявола; За граматика, София: „ЛИК” /148 с./ (прев. Г. Каприев, Р. Стоянов).
Анселм Кентърбърийски 2008, Избрани произведения (Монолог; Прослогион; За истината; За свободата на избора; За падението на дявола; За граматика; Писмо за въплъщението на словото; Защо Бог стана човек?; Молитва за враговете), София: УИ „Св. Климент Охридски” /424 с./ (прев. Г. Каприев, Р. Стоянов).
Анселм Кентърбърийски 2018, De Concordia: За съгласуването на провидението, София: „Изток-Запад” /96 с./
Анселм Хавелбергски 2007, Диалози, София: „Изток-Запад” /263 с./ (прев. Г. Каприев).
Аренд, Хана 2007, Насилие и политика, София: „Критика и хуманизъм” /224 с./ (прев. К. Янакиев).
Арент, Хана 1993, Тоталитаризмът, София: „Панорама” /251 с./ (прев. И. Васева).
Арент, Хана 1997, Човешката ситуация, София: „Критика и хуманизъм” /327 с./ (прев. К. Янакиев).
Арент, Хана 2004, Айхман в Йерусалим (Репортаж за баналността на злото), София: „Сиела” /388 с./ (прев. Т. Танев).
Арент, Хана; Хайдегер, Мартин 2003, Писма и други документи (1925-1975), София: „Критика и хуманизъм” /351 с./ (прев. Д. Денков).
Ариес, Филип 2004, Човекът пред смъртта, Кн. 1 – Времето на лежащите мъртъвци, София: „ЛИК” /383 с./ (прев. Г. Цанков, А. Сугарев).
Ариес, Филип 2004, Човекът пред смъртта, Кн. 2 – Подивялата смърт, София: „ЛИК” /434 с./ (прев. Г. Цанков, А. Сугарев).
Аристотел 1992, Категории, София: „Наука и изкуство” /116 с./ (прев. И. Христов).
Аристотел 1993, Атинската полития, София: „Христо Ботев” /152 с./ (прев. Ц. Панициду, Х. Паницидис).
Аристотел 1993, За поетическото изкуство, Со­фия: „Со­фи-Р” /135 с./, 2-ро – 2013 /135 с./ (прев. А. Ничев).
Аристотел 1993, Никомахова етика, София: „ГАЛ-ИКО” /320 с./ (прев. Т. Ангелова).
Аристотел 1993, Реторика, Со­фия: „Со­фи-Р” /240 с./, 2-ро – 2013 /284 с./ (прев. А. Ничев).
Аристотел 1995, Политика, София: „Отворено общество” /332 с./ (прев. А. Герджиков).
Аристотел 1996, За душата, София: „Любомъдрие” /108 с./ (прев. М. Марков).
Аристотел 1997, Аналитики, Т. 1, София: „Христо Ботев” /470 с./ (прев. И. Христов).
Аристотел 1998, Топика, София: „Захарий Стоянов” /440 с./ (прев. И. Христов).
Аристотел 1998, Физиогномика, София: „ЛИК” /80 с./ (прев. Х. Паницидис).
Аристотел 2000, Метафизика, София: „СОНМ” /456 с./ (прев. Н. Гочев, И. Христов).
Аристотел 2006, Физиогномика; За душата, София: „ЛИК” /240 с./ (прев. Х. Паницидис, М. Марков).
Аристотел 2006, За небето; За възникването и загиването, София: „СОНМ” /319 с./ (прев. Д. Гочева, Д. Илиев).
Аристотел 2008, Съчинения, Т. 1 – Органон, Ч. 1 – Категории; За тълкуването; Първа аналитика, София: „Захарий Стоянов” /598 с./ (прев. И. Христов).
Аристотел 2009, Съчинения, Т. 1 – Органон, Ч. 2 – Втора аналитика; Топика; За софистическите опровержения, София: „Захарий Стоянов” /918 с./ (прев. И. Христов).
Аристотел 2010, Физика (І и ІІ книга), София: ИК „Св. Иван Рилски” /81 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Аристотел 2012, Съчинения, Т. 2 – Натурфилософски и естественонаучни съчинения, Ч. 1 – Физика, София: „Захарий Стоянов” /453 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Аристотел 2012, Атинската държавна уредба, София: „Проектория” /103 с./ (прев. Г. Кацаров).
Аристотел 2013, Реторика, София: „Захарий Стоянов” /284 с./ (прев. А. Ничев).
Аристотел 2013, За поетическото изкуство, София: „Захарий Стоянов” (прев. А. Ничев).
Аристотел 2016, Поетика, София: „Изток-Запад” /112 с./ (прев. Г. Гочев).
Аристотел 2017, Метафизика, кн. I-III и X-XIV, София: „Дива 2007” /297/ (прев. Н. Гочев).
Аристотел 2018, Съчинения, Т. 2 – Натурфилософски и естественонаучни съчинения, Ч. 2 – За душата, София: „Захарий Стоянов” /408 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Аристотел 2019, Метафизика – IV-IX, София: „Дива 2007” /352 с./ (прев. Н. Гочев).
Аристотел 2020, Метафизика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /494 с./ (прев. Н. Гочев).
Арон, Раймон 1993, Демокрация и тоталитаризъм, София: „Аргес” /219 с./ (прев. Ж. Йовчев).
Арон, Реймон 1997, История и диалектика на насилието, София: „Любомъдрие” /279 с./ (прев. Е. Грекова).
Арон, Раймон 1997, История и политика, София: „Multitrade & Microprinting” /336 с./ (прев. Л. Дандолова).
Арсич, Бранка 2002, Разум и лудост: някои аспекти на Декартовите „Размишления върху първата философия”, София: „СОНМ” /271 с./ (прев. Р. Ляпова).
Барт, Ролан 1991, Въображението на знака (Есета), София: „Народна култура” /584 с./ (прев. Н. Дионисиева, Г. Меламед, П. Гълъбов).
Барт, Ролан 1995, Разделението на езиците, София: „Наука и изкуство” /248 с./ (прев. С. Атанасов).
Барт, Ролан 1997, Фрагменти на любовния дискурс, София: „Христо Ботев” /280 с./, 2-ро – 2005 /282 с./ (прев. Л. Денкова).
Барт, Ролан 2001, Camera Lucida (Записка за фотографията), София: „Агата-А” /144 с./ (прев. Т. Михайлова).
Барт, Ролан 2004, Нулева степен на почерка; Митологии, София: „Колибри” /344 с./ (прев. А. Чаушев, В. Антонова, Г. Меламед, С. Атанасов).
Барт, Ролан 2005, Ролан Барт за Ролан Барт, София: „Агата-А” /252 с./ (прев. К. Петров).
Барт, Ролан 2005, Системата на модата, София: „Агата-А” /395 с./ (прев. М. Горчева).
Барт, Ролан 2010, Дневник на скръбта (26 октомври 1977-15 септември 1979), София: „Агата-А” /272 с./ (прев. В. Бояджиева).
Барт, Ролан 2013, Фрагменти на любовния дискурс: говори един влюбен, София: НБУ /382 с./ (съст. и прев. Л. Денкова).
Батай, Жорж 1995, Литературата и злото, София: „Аргес” /205 с./ (прев. М. Рускова, Н. Филипов).
Батай, Жорж 1996, Теория на религията, София: „Христо Ботев” /94 с./ (прев. С. Панчева).
Батай, Жорж 1998, Еротизмът, София: „Критика и хуманизъм” /275 с./ (прев. А. Колева).
Бауман, Зигмунд 1999, Глобализацията: последиците за човека, София: „ЛИК” /156 с./ (прев. М. Димитрова).
Бауман, Зигмунд 2000, Живот във фрагменти (Есета за постмодерната нравственост), София: „ЛИК” /384 с./ (прев. М. Димитрова).
Бауман, Зигмунд 2001, Постмодерната етика, София: „ЛИК” /360 с./ (прев. М. Димитрова).
Бауман, Зигмунд 2003, Модерност и Холокост, София: „ЛИК” /372 с./ (прев. А. Криспин).
Бауман, Зигмунд 2003, Общността – търсене на безопасност в несигурния свят, София: „ЛИК” /180 с./ (прев. М. Димитрова).
Бахтин, Михаил 1996, Философия на словесността, Т. 1 – Автор и герой в естетическата дейност, София: „ЛИК” /294 с./ (прев. К. Маринов).
Башлар, Гастон 1994, Поетика на мечтанието, София: „Аргес” /208 с./ (прев. Т. Минева).
Бейкуел, Сара 2017, В кафенето на екзистенциалистите, София: „Изток-Запад” /512 с./ (прев. С. Лесева).
Бейкуей, Сара 2020, Как да живеем (Животът на Монтен в един въпрос и двайсет опита за отговор), София: „Изток-Запад” /525 с./ (прев. С. Лесева).
Бейкън, Франсис 2008, Новата Атлантида, София: „Сиела” /100 с./ (прев. С. Малинов).
Бенхабиб, Шийла 2001, Ситуиране на аз-а (Родов пол, общност и постмодернизъм в съвременната етика), София: „Критика и хуманизъм” /323 с./ (прев. К. Герганова).
Бенямин, Валтер 2000, Озарения, София: „Критика и хуманизъм” /392 с./ (прев. А. Рашева, Б. Рачева, К. Коев, С. Маринова).
Бенямин, Валтер 2014, Кайрос, София: „Критика и хуманизъм” /472 с./.
Бергсон, Анри 1993, Двата източника на морала и религията, София: „Аргес” /232 с./ (прев. Н. Танев).
Бергсон, Анри 1994, Интуиция и интелект (Избрани студии, статии, откъси), София: „ЛИК” /200 с./ (прев. Р. Йорданова).
Бергсон, Анри 1996, Смехът (Есе относно значението на комичното), София: „СОНМ” /128 с./ (прев. Т. Минева).
Бергсон, Анри 1996, Творческата еволюция, София: УИ „Св. Климент Охридски” /331 с./ (прев. Х. Гутев).
Бергсон, Анри 2002, Материя и памет (Есе върху отношението на тялото към духа), София: НБУ /268 с./ (прев. С. Димов).
Бергсон, Анри 2004, Опит върху непосредствените данни на съзнанието, Враца: „Одри” /208 с./ (прев. М. Йончев).
Бергсон, Анри 2020, Смехът. Есе за значението на комичното, София: „СОНМ” /150 с./ (прев. Т. Минева).
Бердяев, Николай 1992, Ерос и личност (Философия на пола и любовта), София: „ГАЛ-ИКО” /176 с./ (прев. Л. Денкова).
Бердяев, Николай 1992, За робството и свободата на човека, София: УИ „Св. Климент Охридски” /276 с./ (прев. Д. Кирков).
Бердяев, Николай 1992, Мирогледът на Достоевски, София: УИ „Св. Климент Охридски” /192 с./ (прев. И. Цветков).
Бердяев, Николай 1993, Самопознанието (Опит за философска автобиография), София: „Христо Ботев” /376 с./ (прев. С. Мундрова-Неделчева).
Бердяев, Николай 1994, Извори и смисъл на руския комунизъм, София: „Христо Ботев” /224 с./ (прев. П. Кънева).
Бердяев, Николай 1994, Предназначението на човека, София: УИ „Св. Климент Охридски” /360 с./ (прев. И. Добрева).
Бердяев, Николай 1994, Смисълът на историята (Опит за философия на човешката съдба), София: „Христо Ботев” /240 с./ (прев. И. Цветков).
Бердяев, Николай 1994, Смисълът на творчеството (Опит за оправдание на човека), София: УИ „Св. Климент Охридски” /368 с./ (прев. Н. Занева).
Бердяев, Николай 1995, Новото средновековие (Размишления за съдбата на Русия и Европа), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /142 с./ (прев. Р. Кърпачева).
Бердяев, Николай 1996, Философия на свободата, София: УИ „Св. Климент Охридски” /296 с./ (прев. Н. Занева).
Бердяев, Николай 1997, Философия на неравенството, София: „Прозорец” /224 с./ (прев. М. Владова).
Бердяев, Николай 2001, Пътят на Русия: Константин Леонтиев и руската идея, София: „Захарий Стоянов” /232 с./ (прев. И. Цветков).
Бердяев, Николай 2001, Руската идея (Основни проблеми на руската мисъл през ХIХ и в началото на ХХ век), Велико Търново: „Фабер” /259 с./ (прев. Р. Кърпачева).
Бердяев, Николай 2002, Царството на духа и царството на Кесаря, София: „Захарий Стоянов” /159 с./ (прев. Н. Попова).
Бердяев, Николай 2002, Съчинения, Т. 1 – Философия на свободата; За робството и свободата на човека, София: „Захарий Стоянов” /751 с./ (прев.Н. Занева, Д. Кирков).
Бердяев, Николай 2003, Съчинения, Т. 2 – Философия на неравенството; Смисълът на историята; Новото Средновековие, София: „Захарий Стоянов” /614  с./ (прев. М. Владова, И. Цветков, Н. Попова).
Бердяев, Николай 2004, Съчинения, Т. 3 – Смисълът на творчеството; Кризата на изкуството, София: „Захарий Стоянов” /439 с./ (прев. Н. Занева, Н. Попова, И. Хаджирачев).
Бердяев, Николай 2005, Съчинения, Т. 4 – Предназначението на човека; Мирогледът на Достоевски, София: „Захарий Стоянов” /591 с./ (прев. И. Добрева, И. Цветков).
Бердяев, Николай 2006, Съчинения, Т. 5 – Царството на духа и царството на Кесаря; За достойнството на християнството и недостойнството на християните; Философия на свободния дух; Аз и светът на обектите; Съдбата на човека в съвременния свят, София: „Захарий Стоянов” /784 с./ (прев. Н. Попова, И. Ганева, Д. Кирков, М. Владова).
Бердяев, Николай 2007, Съчинения, Т. 6 – Духовете на руската революция; Извори и смисъл на руския комунизъм; Руската идея; Самопознанието, София: „Захарий Стоянов” /870 с./ (прев. М. Владова, П. Кънева, С. Мундрова-Неделчева).
Бердяев, Николай; Гумильов, Лев; Савицки, Петър 2000, Руският логос (Философия и религия), София: „Парадигма” /440 с./.
Бичков, Виктор 2006, Под покрова на света София (Духовно-естетически основи на иконата), София: „Захарий Стоянов” /335 с./ (прев. Е. Трендафилова).
Бовоар, Симон дьо 1992, Спомени на едно порядъчно момиче, София: „Фама” /423 с./ (прев. М. Коева).
Бовоар, Симон дьо 1996, Вторият пол, Т. 1 – Факти и митове, София: „Колинс 5” /299 с./ (прев. Е. Грекова).
Бовоар, Симон дьо 1996, Вторият пол, Т. 2 – Преживеният опит, София: „Колинс 5” /464 с./; 3-то – 2020, София: „Колибри” /936 с./ (прев. Е. Грекова).
Бовоар, Симон дьо 2002, За един морал на нееднозначността; Пир и Киней, София: „Наука и изкуство” /208 с./ (прев. К. Янакиев).
Бодрияр, Жан 1995, Илюзията за края или стачката на събитията, София: „Критика и хуманизъм” /152 с./ (прев. А. Гунов, Д. Митов).
Бодрияр, Жан 1996, Америка, Плевен: „Евразия Абагар” /264 с./, 2-ро -  София: „Леге Артис” /186 с./ (прев. З. Китинска).
Бодрияр, Жак 1996, Към критика на политическата икономия на знака, София: „Критика и хуманизъм” /240 с./ (прев. А. Колева).
Бодрияр, Жак 2003, Системата на предметите, София: „ЛИК” /200 с./ (прев. В. Стойчев).
Боеций, Аниций Манлий Северин 1993, Утешението на философията, София: „Любомъдрие” /141 с./; 2-ро – 2005 /153 с./ (прев. Б. Кацарска).
Боеций, Аниций Манлий Северин 2008, Теологическите трактати. Утешението на философията, София: УИ „Св. Климент Охридски” /176 с./ (прев. Г. Каприев, Б. Кацарска).
Боеций от Дания 2004, За висшето благо; За вечността на света, София: ИК „Св. Иван Рилски” /70 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Бонавентура 1991, Пътеводител на ума към Бога за въвеждането на изкуствата към теологията, София: „Критика и хуманизъм” /82 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Бонавентура 2008, Избрани произведения (Пътеводителна ума към Бога; За въвеждането на изкуствата към теологията; Четвърто теологическо слово; За знанието Христово: въпрос 4), София: УИ „Св. Климент Охридски” /140 с./ (прев. Ц. Бояджиев, Г. Каприев).
Борадори, Джована 2004, Философия по време на терор (Диалози с Юрген Хабермас и Жак Дерида), София: „Критика и хуманизъм” /255 с./ (прев. К. Янакиев).
Бострьом, Ник 2018, Свръхинтелект: посоки, опасности, стратегии, София: „Изток-Запад” /440 с./ (прев. М. Кондакова).
Бруно, Джордано 2019, Свещник, София: „Изток-Запад” /384 с./ (прев. С. Славчев).
Бруно, Джордано 2020, За причината, принципа и едното, София: „Изток-Запад” /688 с./ (прев. Б. Паскалева).
Бубер, Мартин 1992, Аз и ти; Задушевният разговор; Божието затъмнение, Варна: „СТЕНО” /336 с./ (прев. Р. Теохарова, В. Теохаров).
Булгаков, Сергей 1994, Православието (Очерци върху учението на Православната Църква), София: „Христо Ботев” /320 с./ (прев. И. Мерджанова).
Бурдийо, Пиер 1993, Въведение в рефлексивната антропология, София: „Критика и хуманизъм” /204 с./ (прев. Б. Димитрова).
Бурдийо, Пиер 1993, Казани неща, София: УИ „Св. Климент Охридски” /200 с./ (прев. Л. Деянова, Б. Димитрова).
Бурдийо, Пиер 1998, Практическият разум (Върху теорията на дейността), София: „Критика и хуманизъм” /200 с./ (прев. Л. Деянова, Б. Димитрова).
Бурдийо, Пиер 2002, Мъжкото господство, София: „ЛИК” /156 с./ (прев. И. Кръстева).
Бурдийо, Пиер 2005, Правилата на изкуството: генезис и структура на литературното поле, София: „Дом на науките за човека и обществото” /557 с./ (прев. С. Атанасов, М. Велинова, А. Желева, А. Робова).
Бурдийо, Пиер 2008, Ответен огън, София: УИ „Св. Климент Охридски” /191 с./ (прев. Н. Геринска).
Бурдийо, Пиер 2008, Практическият усет, София: „Фигура” /516 с./ (прев. В. Антонова, М. Янакиева).
Бурдийо, Пиер 2012, Полета, Т. 1 – Полета на духа, София: „Изток-Запад” /583 с./ (прев. Н. Капралова).
Бъргър, Питър 1998, Капиталистическата революция (Петдесет твърдения за просперитета, равенството и свободата), София: „ЛИК” /322 с./ (прев. Д. Димитров).
Бърлин, Айзая 2000, Четири есета за свободата, София: УИ „Св. Климент Охридски” /283 с./ (прев. И. Велинова).
Бърк, Едмънд 2000, Размисли за революцията във Франция: и за действията на някои общества в Лондон, свързани с това събитие, София: „ГАЛ-ИКО” /390 с./ (прев. С. Малинов).
Бърк, Едмънд 2001, Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото, София: „Кралица Маб” /264 с./ (прев. В. Доткова, Е. Стоянов).
Бъркли, Джордж 1992, Философски произведения, Т. 1, София: „Шамбала” /368 с./ (прев. С. Кулев).
Бъркли, Джордж 1997, Философски произведения, София: Т. 2, „Шамбала” /560 с./ (прев. С. Кулев).
Бърнстийн, Ричард 1996, Новата констелация (Модерност/Постмодерност: етико-политически хоризонти), София: „Критика и хуманизъм” /347 с./ (прев. М. Якимова, И. Мерджанова).
Бьоме, Якоб 1995, Аврора или изгряваща утринна заря, София: „Христо Ботев” /464 с./ (прев. Д. Сливкова).
Бьоме, Якоб 2013, Якоб Бьоме и тайната на духа (Избрани текстове), Варна: „Фрувег-ПЗП” /152 с./ (съст. И. Иванов; прев. Н. Стефанов, И. Иванов).
Вала, Лоренцо 1995, За свободното произволение, София: ВМГИ /30 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Вала, Лоренцо 2015, За истинското и лъжовното благо, София: „Изток-Запад” /274 с./ (прев. Ц. Бояджиев)
Валери, Пол 1997, Поглед към съвременния свят (Избрани есета), София: „Любомъдрие” /136 с./ (прев. Е. Грекова).
Валери, Пол 2011, Реч за естетиката и други есета, София: НБУ /118 с./ (прев. Л. Денкова, А. Манолов).
Василий Велики 1999, Шестоднев и други беседи, София: „Народна култура” /210 с./ (прев. И. Димитров).
Василий Велики 2002, За Светия дух, София: „ЛИК” /118 с./ (прев. В. Атанасов).
Василий Велики 2008, Творения на светителя Василий Велики, Т. 1, София: „Димитър Благоев” /413 с./.
Ватимо, Джани 2004, Краят на модерността (Нихилизъм и херменевтика в постмодерната култура), София: „Критика и хуманизъм” /224 с./ (прев. К. Кацори, С. Михайлова, Т. Петков).
Ватимо, Джани 2006, След християнството: за едно нерелигиозно християнство, София: „Критика и хуманизъм” /187 с./ (прев. К. Кацори).
Ватимо, Джани 2011, Нихилизъм и еманципация: етика, политика, право, София: „Критика и хуманизъм” /236 с./ (прев. К. Кацори, Т. Петков).
Вебер, Макс 1993, Протестантската етика и духът на капитализма, София: „Хермес-7” /256 с./, 2-ро – 2005 / 336 с./ (прев. Г. Кайтазов).
Вебер, Макс 1998, Смисъл и ценност (Антология), София: „Критика и хуманизъм” /246 с./, 2-ро – 2004 /248 с./ (прев. К. Коев).
Вебер, Макс 2000, Рационални и социологически основания на музиката, София: „Критика и хуманизъм” /144 с./ (прев. А. Литман).
Вебер, Макс 2001, Генезис на западния рационализъм (Антология), София: „Критика и хуманизъм” /272 с./ (прев. К. Коев, С. Събева, Р. Даскалов, Д. Зашев, Д. Денков).
Вебер, Макс 2019, Генезис на западния рационализъм, София: „Критика и хуманизъм” /386 с./ (съст. К. Коев).
Вейл, Ерик 2005, Политическа философия, София: „Критика и хуманизъм” /302 с./ (прев. И. Луканова).
Верин, Филип Доналд 2001, Философия и завръщане към себепознанието, София: „Планета 3” /334 с./ (прев. Е. Рафи).
Вернадски, Владимир 2009, Научната мисъл като планетарно явление, София: Фондация „Акад. Сава Гановски” /248 с./ (прев. К. Гановска).
Вернан, Жан-Пиер 2004, Индивидът, смъртта, любовта (Аз и другият в древна Гърция), София: НБУ /251 с./ (прев. Н. Панова, Л. Денкова, А. Янева).
Вернан, Жан-Пиер 2016, Мит и религия в Древна Гърция, София: НБУ /88 с./ (прев. Л. Денкова).
Верчелезе, Микеле 1999, Мисля, следователно съществувам, София: „Кибеа” /280 с./ (прев. Д. Митова).
Вико, Джамбатиста 1995, Животът на Джамбатиста Вико, описан от самия него, София: УИ „Св. Климент Охридски” /471 с./ (прев. П. Петкова, Е. Чакърова).
Винделбанд, Вилхелм; Рикерт, Хайнрих 2004, История и естествознание; За системата на ценностите, София: ИК „Св. Иван Рилски” /87 с./ (прев. Х. Стоев).
Витгенщайн, Лудвиг 2006, Синята книга & Кафявата книга, София: „Критика и хуманизъм” /256 с./ (прев. Б. Моллов).
Гадамер, Ханс-Георг 1994, История и херменевтика, София: „ГАЛ-ИКО” /236 с./ (прев. Х. Тодоров).
Гадамер, Ханс-Георг 1997, Истина и метод (Основни черти на една философска херменевтика) Плевен: „Евразия Абагар” /705 с./; 2-рo – 2020, София: „Изток-Запад” (прев. Д. Денков).
Гадамер, Ханс-Георг 2000, Актуалността на красивото (Изкуството като игра, символ и празник), София: „Критика и хуманизъм” /95 с./ (прев. Д. Денков).
Гадамер, Ханс-Георг 2009, Наследството на Европа (Есета), София: „Критика и хуманизъм” /190 с./ (прев. Т. Карамелска).
Гадамер, Ханс-Георг 2014, Загадката на здравето, София: НБУ /262 с./.
Григорий Палама 2010, Писмо до многопочитаната монахиня Ксения: за страстите, за добродетелите и за плодовете на умното дéлание, София: „Омофор” /80 с./ (прев. С. Терзийски).
Гьоте, Йохан 1995, Максими, размисли, фрагменти, София: „ЛИК” /214 с./ (прев. Н. Попова)
Гьоте, Йохан 2010, Гьоте – за смъртта и безсмъртието, Велико Търново: „Фабер” /176 с./ (прев. Н. Дакова, Р. Йотковска).
Дарендорф, Ралф 1992, Размисли върху революцията в Европа, София: ЦИД /143 с./ (прев. Е. Георгиев).
Дарендорф, Ралф 1993, Съвременният социален конфликт (Есе за политиката на свободата), София: ЦИД /294 с./, 2-ро – 1998 /271 с./ (прев. Е. Алексиева).
Де Ваал, Корнелис 2015, За Пърс, София: НБУ /142 с./.
Декарт, Рене 1997, За метода, София: „ЛИК” /152 с./ (прев. Д. Меламед, М. Шишкова, Д. Станев).
Декарт, Рене; Спиноза, Барух; Сартр, Жан-Пол; Ясперс, Карл 1996, Метафизика (Избрани произведения), София: „ЛИК” /243 с./ (прев. А. Драгиев, М. Минкова, Д. Лазарова, П. Лазаров).
Дельоз, Жил 1999, Различие и повторение, София: „Критика и хуманизъм” /400 с./ (прев. В. Градев, И. Кръстева).
Дельоз, Жил; Гатари, Феликс 1995, Що е философия ?, София: „Критика и хуманизъм” /375 с./ (прев. Р. Русев).
Дельоз, Жил; Гатари, Феликс 2004, Анти-Едип: капитализъм и шизофрения, София: „Критика и хуманизъм” /541 с./ (прев. А. Колева).
Дерида, Жак 1993, Вавилонски кули (Студия), София: „Критика и хуманизъм” /84 с./ (прев. Г. Кацаров).
Дерида, Жак 1993, Позиции (Разговори с А. Ронс, Ю. Кръстева, Ж-Л. Удбин, Г. Скарпета), София: „Критика и хуманизъм” /104 с./ (прев. Г. Кацаров).
Дерида, Жак 1995, Освен името (Есе), София: „СОНМ” /118 с./ (прев. А. Колева).
Дерида, Жак 1996, Гласът и феноменът, София: „ЛИК” /148 с./ (прев. Т. Минева).
Дерида, Жак 1998, Апории: умиране – очакване на „пределите на истината”, София: „ЛИК” /112 с./ (прев. А. Колева).
Дерида, Жак 1998, Писмеността и различието, София: „Наука и изкуство” /483 с./ (прев. Т. Батулева).
Дерида, Жак 2001, Вяра и знание, София: „ЛИК” /134 с./ (прев. В. Градев).
Дерида, Жак 2001, Другото оглавяване, София: „ЛИК” /80 с./ (прев. В. Градев).
Дерида, Жак 2001, За граматологията, София: „ЛИК” /467 с./ (прев. Ж. Дамянова).
Дерида, Жак 2007, Гласът и феноменът (Въведение към проблема за знака във феноменологията на Хусерл), София: „СемаРШ” /120 с./ (прев. К. Кавалджиев).
Дерида, Жак 2018, Призраците на Маркс, София: „Рива” /248 с./.
Джеймисън, Фредрик 2005, Единствена модерност (Есе за онтологията на настоящето), София: „Критика и хуманизъм” /222 с./ (прев. К. Герганова).
Джонсън, Албърт 2011, Раждането на биоетиката, София: „Критика и хуманизъм” /628 с./ (прев. И. Димитрова, Р. Люцканов).
Джонсън, Пол 2021, Сократ. Човек на нашето време, София: „Захарий Стоянов” /184 с./ (прев. Д. Гамова).
Джуандзъ 2008, Мъдрост от Изтока, София: „Екстрем” /346 с./ (прев. Е. Стойчева, С. Герджиков).
Дидро, Дени 2002, Философски съчинения, София: УИ „Св. Климент Охридски” /292 с./ (прев. С. Светославова).
Дилтай, Вилхелм 1998, Философия на светогледите, София: „ЛИК” /245 с./ (прев. К. Сабитаев).
Дилтай, Вилхелм 2001, Същността на философията, София: „ЕОН 2000” /193 с./ (прев. Х. П. Тодоров).
Диоген Лаерций 2002, Животът на философите, София: „Планета 3” /304 с./ (прев. Т. Томов).
Дионисий Ареопагит 1996, За божествените имена, София: „ГАЛ-ИКО” /143 с./ (прев. Л. Денкова).
Дионисий Ареопагит 2001, За небесната йерархия; За църковната йерархия, София: „ЛИК” /256 с./ (прев. И. Христов).
Дроа, Роже-Пол 1998, Култът към небитието: философите и Буда, София: „ЛИК” /240 с./ (прев. Т. Батулева).
Дроа, Роже-Пол 2007, Философията – диалог с дъщеря ми, София: „Рива” /78 с./ (прев. Г. Цанков).
Дроа, Роже-Пол 2010, Диалог за етиката, София: „Рива” /80 с./ (прев. Е. Константинова).
Дънс Скот, Джон 1998, Трактат за първия принцип, София: „ЛИК” /125 с./ (прев. Г. Каприев).
Дърновшек, Янез 2007, Мисли за живота и осъзнаването, София: „Младинска книга” /232 с./ (прев. В. Менкаджиева).
Дюи, Джон 2001, Човешка природа и поведение, София: „Критика и хуманизъм” /302 с./ (прев. Е. Станоева).
Дюи, Джон 2002, Как мислим, София: „ЛИК” /215 с./ (прев. К. Янакиев).
Дюрант, Уил 2020, Великите умове и идеи в историята, София: „Пергамент прес” /176 с./ (прев. С. Йотов).
Дюркем, Емил 1999, Самоубийството, София: „Женифер Хикс” /532 с./ (прев.Е. Грекова).
Дюркем, Емил 2002, За разделението на обществения труд, София: „СОНМ” /382 с./ (прев. Т. Минева, Ч. Ценов).
Дюркем, Емил 2006, Да мислим възпитанието, София: „СОНМ” /238 с./ (прев. К. Праматаров, Ч. Ценов).
Едмъндс, Дейвид; Айдинау, Джон 2004, Ръженът на Витгенщайн, София: „41Т ЕООД” /286 с./ (прев. Л. Андреева).
Еко, Умберто 1993, Семиотика и философия на езика, София: „Наука и изкуство” /256 с./ (прев. Ю. Константинов).
Еко, Умберто 1993, Трактат по обща семиотика, София: „Наука и изкуство” /378 с./ (прев. Н. Дионисиева).
Еко, Умберто 1997, Интерпретация и свръхинтерпретация (Дискусия с Р. Рорти, Д. Калър, К. Брук-Роуз), София: „Наука и изкуство” /150 с./ (прев. Н. Тънкова).
Еко, Умберто 1999, Пет морални есета, София: „ЛИК” /88 с./ (прев. И. Кръстева).
Еко, Умберто 2001, В какво вярва този, който не вярва ?, София: „ЛИК” /102 с./ (прев. И. Кръстева).
Еко, Умберто 2006, История на красотата, София: „Кибеа” /440 с./ (прев. Е. Златарова, М. Златарова).
Еко, Умберто 2010, Връща ли се часовникът назад: горещи войни и медиен популизъм, София: „Сиела” /449 с./ (прев. В. Костова-Върлакова).
Еко, Умберто 2018, Средновековното мислене, София: „Изток-Запад” /1000 с./ (прев. И. Кирякова, Ц. Бояджиев).
Еко, Умберто 2020, Pape Satàn aleppe. Хроники на едно течно общество, София: „Колибри” /487 с./ (прев. В. Петрова).
Елиаде, Мирча 2017, Мефистофел и Андрогина, София: „Изток-Запад” /216 с./.
Емерсън, Ралф Уолдо 2002, Самоувереност (Сборник философски есета), София: „Кибеа” /192 с./ (прев. И. Мерджанова).
Емерсън, Ралф Уолдо 2021, Кръгове (Избрани есета), София: „Кръг” /448 с./ (прев. А. Бакрачева).
Епикур 1999, За щастието, София: „Кибеа” /124 с./ (прев. Х. Данов).
Епиктет 2000, Наръчник за живота (Беседи), София: „Кибеа” /133 с./ (прев. К. Гарелова).
Епиктет 2010, Наръчник (Афоризми, пословици), София: „Пулсио” /77 с./ (прев. Р. Маргова).
Епиктет 2015, Диатриби, София: НБУ /384 с./, 2-ро – 2016, Пловдив: „Жанет 45” /476 с./ (прев. Б. Богданов).
Ериугена, Джон Скот 1994, Пери фусеос мерисмоу, тоест за разделението на природата, София: „ЛИК” /552 с./ (прев. М. Минкова).
Жулиен, Франсоа 2018, Искаш ли да успееш, заобиколи (Стратегии на смисъла в Китай и Гърция), София: „Изток-Запад” /432 с./ (прев. Н. Капралова).
Зенковски, Василий 2000, Основи на християнската философия, Т. 1 – Християнското учение за познанието, Велико Търново: „Фабер” /155 с./ (прев. Е. Сярова).
Ибн Халдун 1992, Встъпление, София: „Любомъдрие” /351 с./ (прев. Й. Пеев, П. Братоева, М. Нуридин).
Игнатов, Асен 1999, Антропологическа философия на историята (За философията на историята в постмодерната епоха), София: УИ „Св. Климент Охридски” /284 с./ (прев. Л. Копринаров).
Игълтън, Тери 2019, Смисълът на живота, София: „Колибри” /160 с./ (прев. П. Мичева).
Илин, Иван 2009, Пеещо сърце (Есета), София: „Омофор” /279 с./ (прев. М. Хаджиева).
Ингарден, Роман 2003, Човекът, София: „Критика и хуманизъм” /168 с./ (прев. П. Спасова, В. Теохаров).
Ингарден, Роман 2020, Естетическото (Избрани текстове), София: „Критика и хуманизъм” /238 с./ (прев. П. Спасова).
Йоан Павел 1996, Любов и отговорност (Студия от областта на сексуалната етика), София: „Нов ден” /316 с./ (прев. В. Деянова).
Йонас, Ханс 2006, Гностицизъм, екзистенциализъм и нихилизъм; Към онтологическото основание на една етика на бъдещето; Понятието за Бога след Аушвиц. Един еврейски глас, София: ИК „Св. Иван Рилски” /80 с./ (прев. В. Кънева).
Камю, Албер 1993, Митът за Сизиф (Философско есе), Надеждата и абсурдът в творчеството на Франц Кафка, Варна: „Андина” /128 с./ (прев. В. Пройков, П. Пройкова).
Камю, Албер 1994, Разбунтуваният човек, София: „ЛИК” /336 с./, 2-ро – 1997 /336 с./ (прев. Р. Йотова).
Камю, Албер 1997, Опаката и лицевата страна (Есета), София: „ЛИК” /86 с./ (прев. Т. Минева).
Камю, Албер 1998, Есета, София: „Наука и изкуство” /356 с./ (прев. Г. Панов).
Кандински, Василий 1995, За духовното в изкуството, София: „ЛИК” /144 с./ (прев. Н. Георгиев).
Кандински, Василий 1995, Точка и линия в равнината, София: „ЛИК” /148 с./ (прев. Х. Константинова).
Кандински, Василий 1998, За духовното в изкуството, София: „ЛИК” /311 с./, 2-ро – 2016, София: „Изток-Запад” /168 с./ (прев. Н. Георгиев, Х. Браун).
Канети, Елиас 1992, Игра с очи: историята на един живот (1931-1937), София: „Народна култура” /304 с./ (прев. Е. Кузманова).
Канети, Елиас 1994, Пристъпи от думи, София: „Христо Ботев” /528 с./ (прев. Й. Митев).
Канети, Елиас 1996, Маси и власт, София: УИ „Св. Климент Охридски” /496 с./ (прев. Е. Кузманова).
Канети, Елиас 2002, Провинцията на човека (Записки 1942-1972), Велико Търново: „ПИК” /352 с./ (прев. П. Ангелова).
Канети, Елиас 2008, Спасеният език: историята на едно детство, Плевен: „Леге Артис” /290 с./ (прев. Е. Кузманова).
Канети, Елиас 2009, Маси и власт, Плевен: „Леге Артис” /511 с./ (прев. Е. Кузманова).
Кант, Имануел 1992, Антропология от прагматично гледище, София: УИ „Св. Климент Охридски” /240 с./ (прев. В. Топузова-Торбова).
Кант, Имануел 1992, Критика на чистия разум, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /848 с./, 2-ро – 2013 /738 с./ (прев. Ц. Торбов).
Кант, Имануел 1993, Критика на практическия разум (Философски очерк), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /242 с./ (прев. Ц. Торбов).
Кант, Имануел 1993, Критика на способността за съждение, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /430 с./ (прев. Ц. Торбов).
Кант, Имануел 1993, Към вечния мир (Философски проект), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /79 с./ (прев. Ц. Торбов).
Кант, Имануел 1993, Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която може да се представи като наука, София: „ЛИК” /212 с./ (прев. В. Топузова-Торбова).
Кант, Имануел 1994, Спорът на факултетите. Педагогика, София: „Христо Ботев” /240 с./ (прев. В. Канавров).
Кант, Имануел 1997, Религията в границите на самия разум, София: „Отворено общество” /200 с./ (прев. В. Канавров).
Кант, Имануел 1998, Избрани произведения (1755-1770), София: УИ „Св. Климент Охридски” /557 с./ (прев. М. Долапчиева, Б. Кацарска, Л. Мавродиева, С. Мурджева, Н. Попова, А. Рашева, И. С. Стефанов, В. Топузова-Торбова).
Кант, Имануел 2000, Кратки метафизически съчинения, София: „Агроформ” /224 с./ (прев. А. Христов).
Кант, Имануел 2007, Религията само в рамките на разума, София: „Фараго” /332 с./ (прев. Б. Гумнеров).
Кант, Имануел 2009, Метафизика на нравите, Ч. 1 – Метафизични основни начала на учението за добродетелта, София: „Фараго” /348 с./ (прев. Б. Гумнеров).
Кант, Имануел 2010, Метафизика на нравите, Ч. 2 – Метафизични основни начала на учението за добродетелта, София: „Фараго” /274 с./ (прев. Б. Гумнеров).
Кант, Имануел 2012, Единствено възможното доказателствено основание за демонстрация на Божието битие (1763), София: „Фараго” /262 с./ (прев. Б. Гумнеров).
Кант, Имануел 2013, Критика на чистия разум, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /738 с./ (прев. Ц. Торбов).
Карлайл, Томас 1998, Героите, преклонението пред героите и героичното, София: УИ „Св. Климент Охридски” /280 с./ (съст. И. Паси, прев. М. Кръстева).
Касирер, Ернст 1996, Есе за човека, София: „Христо Ботев” /398 с./ (прев. С. Попски).
Касирер, Ернст 1996, Изследване за човека, София: „ГАЛ-ИКО” /332 с./ (прев. Г. Апостолов).
Касирер, Ернст 1998, Философия на символичните форми, Т. 1 – Езикът, София: „Евразия” /328 с./ (прев. П. Градинаров).
Касирер, Ернст 2000, Философия на символните форми, Т. 1 – Езикът, София: „Критика и хуманизъм” /312 с./ (прев. В. Теохаров).
Киркегор, Сьорен 1991, Болка за умиране (Едно християнско-психологическо изложениеза назидание и побуждениеот Анти Климакус, издадено от Сьорен Киркегор), Варна: „СТЕНО” /184 с./ (прев. Р. Теохарова).
Киркегор, Сьорен 1991, Избрани произведения, Т. 1 – „Или-или”, София: „Народна култура” /539 с./ (прев. С. Начев).
Киркегор, Сьорен 1991, Избрани произведения, Т. 2 – „Или-или”; Страх и трепет; Повторението, София: „Народна култура” /591 с./ (прев. С. Начев).
Киркегор, Сьорен 1992, Понятието страх (Едно достъпно психологически ориентиращо размишление по повод догматическия проблем за първородния грях от Василиус Хауфниензис), Варна: „СТЕНО” /280 с./ (прев. Р. Теохарова).
Киркегор, Сьорен 1993, Върху понятието за ирония: с постоянно позоваване на Сократ, София: УИ „Св. Климент Охридски” /316 с./ (прев. С. Начев).
Киркегор, Сьорен 1994, Въдворение в християнството от Анти Климакус, Варна: „СТЕНО” /336 с./ (прев. Р. Теохарова-Яро).
Киркегор, Сьорен 2003, Философски трохи, София: ИК „Кота” /160 с./ (прев. К. Абделхалиг).
Киркегор, Сьорен 2008, Съчинения, Т. 1 – За понятието ирония с постоянно позоваване на Сократ, София: „Захарий Стоянов” /488 с./ (прев. С. Начев).
Киркегор, Сьорен 2008, Съчинения, Т. 2 – „Или-Или”, София: „Захарий Стоянов” /912 с./ (прев. С. Начев).
Киркегор, Сьорен 2009, Съчинения, Т. 3 – Страх и трепет (1843), Повторението (1843), София: „Захарий Стоянов” /239 с./ (прев. С. Начев).
Киркегор, Сьорен 2011, Съчинения, Т. 4 – Стадии по жизнения път, София: „Захарий Стоянов” /440 с./ (прев. С. Начев, П. Петров).
Козелек, Райнхарт 2002, Пластовете на времето (Изследвания по теория на историята), София: „Дом на науките за човека и обществото” /478 с./ (прев. Х. Тодоров).
Козелек, Райнхарт 2007, Студии по история на понятията, София: „Дом на науките за човека и обществото” /272 с./ (прев. Х. Тодоров).
Колаковски, Лешек 1996, Метафизичният ужас, София: „Перо” /135 с./ (прев. М. Милева).
Колаковски, Лешек 1996, Религията или ако няма Бог, София: „Перо” /231 с./ (прев. К. Митова-Яновски).
Колаковски, Лешек 2006, Основни направления на марксизма, София: „СОНМ” /518 с./.
Колингууд, Робин 1995, Идеята за историята, София: „Евразия” /336 с./ (прев. И. Колева).
Колингуд, Робин Джордж 2021, Идеята за природата, София: „Панорама” /260 с./(прев. С. Янакиева).
Конт, Огюст 1998, Социалната наука, София: „Глория Мунди” /264 с./ (прев. Е. Грекова).
Конт, Огюст 2000, Трактат върху позитивния дух, София: „СОНМ” /136 с./ (прев. Т. Минева).
Конт-Спонвил, Андре 1999, Малък трактат за големите добродетели, София: „Кибеа” /472 с./ (прев. Р. Митова).
Конт-Спонвил, Андре 2008, Духът на атеизма (Въведение в духовност без Бог), София: „Колибри” /192 с./ (прев. Р. Ташева).
Конт-Спонвил, Андре 2011, Морален ли е капитализмът ? (В условията на глобална криза), София: „Колибри” /168 с./ (прев. С. Ангелов).
Конт-Спонвил, Андре; Фери, Люк 2003, Мъдростта на модерните: десет въпроса за нашето време (Есета), София: „Прозорец” /430 с./ (прев. С. Делчев, Н. Анастасов, В. Йончева).
Констан, Бенжамен 2019, Право на истина и свобода във всичко, София: Нов български университет /286 с./ (прев. Л. Денкова).
Конфуций 1991, Добрият път: мисли на великия китайски мъдрец-учител, Велико Търново: „Елпис” /107 с./ (прев. Ф. Люпке).
Конфуций 2001, Поучения, София: „Фама” /87 с./.
Конфуций 2002, Лун Юй, Т. 1, София: „Мириам” /347 с./, 2-ро – 2007 /510 с./, 3-то – 2010 /345 с./ (съст., прев. М. Арабаджиева).
Конфуций 2003, Лун Юй, Т. 2, София: „Мириам” /264 с./ (съст., прев. М. Арабаджиева).
Корбен, Анри 2000, История на ислямската философия, София: „Литавра” /520 с./, 2-ро – 2004 /512 с./ (прев. А. Веселинов).
Кристелер, Паул Оскар 2009, Съвременната система на изкуствата, София: ИК „Св. Иван Рилски” /94 с./ (прев. Д. Илиева).
Кропоткин, Пьотър 1993, Нравствените основи на анархизма, Велико Търново: УИ „Кирил и Методий” /263 с./ (прев. Г. Гочев, С. Гочева).
Кроче, Бенедето 1996, Естетика, София: „Наука и изкуство” /331 с./ (прев. А. Гънгов, И. Тонкин).
Кроче, Бенедето 2006, Естетика (Избрани естетически съчинения), София: „Рива” /520 с./ (прев. И. Тонкин).
Кръстева, Юлия 1999, В началото бе любовта: психоанализа и вяра, София: „Критика и хуманизъм” /63 с./ (прев. И. Кръстева).
Кръстева, Юлия 1999, Черно слънце: депресия и меланхолия, София: „ГАЛ-ИКО” /272 с./ (прев. Е. Райчева).
Кузански, Николай 1993, За ученото незнание, София: „Наука и изкуство” /214 с./ (прев. Л. Денкова).
Кун, Томас 1996, Структура на научните революции, София: ИК „Петър Берон” /224 с./ (прев. И. Томова).
Къун, Дамиен 2007, Будистка етика (Кратко въведение), София: „Захарий Стоянов” /232 с./ (прев. М. Загорчев).
Кюнг, Ханс 2003, Проект за световен eтос, София: „Критика и хуманизъм” /185 с./ (прев. В. Теохаров).
Лабрюйер, Жан 2020, Характери, София: „Колибри” /304 с./.
Лайбниц, Готфрид 2015, Монадология, София: „Изток-Запад” /100 с./ (прев. Л. Денкова).
Ланге-Айхбаум, Вилхелм; Курт, Волфрам 2001, Гении, лудост и слава, Т. 2 – Философи и мислители, София: „Кибеа” /267 с./ (прев. Б. Зиновиева).
Лансон, Хавиер Гома 2021, Философия за света /и за всички в света/ (Събрани микроесета), София: „Критика и хуманизъм” /336 с./ (прев. Т. Цанкова).
Лао Дзъ 1994, Тао Те Кинг: книга за Пътя и Неговата Сила (Писмена и устна версия), София: „Хелиопол” /184 с./.
Лао Дзъ 2001, Дао де цзин, София: „Мириам” /200 с./, 2-ро – 2008 /295 с./, 3-то – 2012 /284 с./ (прев. М. Арабаджиева).
Лао Дзъ 2002, Дао Дъ Дзин: книга за Пътя и Постигането, София: „Кибеа” /185 с./ (прев. К. Ацев).
Лао Дзъ 2002, Пътят, София: „Фама” /78 с./.
Лао Дзъ 2008, Трактат за пътя и природната дарба, София: УИ „Св. Климент Охридски” /503 с./ (прев. Т. Куцарова).
Ларошфуко, Франсоа 1994, Максими и размисли върху морала, София: „Комо” /144 с./ (прев. М. Арнаудов).
Ларошфуко, Франсоа 2002, Максими (Афоризми), София: „Фама” /80 с./ (прев. М. Коева).
Левинас, Еманюел 1995, Времето и другото (Философски есета), София: „СОНМ” /95 с./ (прев. Т. Минева).
Левинас, Еманюел 1997, Собствени имена (Аньон, Бубер, Вал, Ван Бреда, Делом, Дерида, Жабес, Киркегор, Лакроа, Лапорт, Пикар, Пруст, Селан), София: „СОНМ” /136 с./ (прев. Т. Минева, В. Праматаров).
Левинас, Еманюел 1997, Хуманизъм към другия човек, София: „СОНМ” /119 с./ (прев. Т. Минева).
Левинас, Еманюел 1999, Другост и трансцендентност, София: „СОНМ” /192 с./ (прев. Т. Минева).
Левинас, Еманюел 2000, Тоталност и безкрайност, София: УИ „Св. Климент Охридски” /255 с./ (прев. М. Димитрова).
Левинас, Еманюел 2002, Другояче от битието, или отвъд същността, София: „СОНМ” /266 с./ (прев. Т. Минева).
Ленин, Владимир 1990, Материализмът и емпириокритицизмът (Критични бележки за една реакционна философия), София: „Партиздат” /527 с./.
Ленин, Владимир 1990, Последни писма и статии (1922-1923), София: „Партиздат” /336 с./ (съст. А. Давидов).
Леонардо да Винчи 1997, Трактат за живописта, София: „ЛИК” /340 с./ (прев. В. Свинтила).
Леонардо да Винчи 2003, Мисли, София: „Фама” /72 с./ (прев. М. Коева).
Леонардо да Винчи 2006, Предсказания, София: „Мириам” /124 с./ (прев. Б. Александров).
Леопарди, Джакомо 2009, Мисли, София: „Алтера” /142 с./ (прев. В. Градев).
Леопарди, Джакомо 2009, Нравствени съчиненийца, София: „Алтера” /254 с./ (прев. В. Градев).
Лила, Марк 2019, Безотговорният разум, София: „Колибри” /240 с./ (прев. С. Гяуров).
Лиотар, Жан-Франсоа 1993, Постмодерното, обяснено за деца (Кореспонденция 1982-1985), София: „Критика и хуманизъм” /120 с./ (прев. Т. Николов).
Лиотар, Жан-Франсоа 1996, Постмодерната ситуация (Изложение за състоянието на съвременното знание), София: „Наука и изкуство” /148 с./ (прев. Т. Николов).
Лиотар, Жан-Франсоа 1999, Нечовешкото (Беседи за времето), София: „СОНМ” /200 с./ (прев. Р. Пиронска).
Лиотар, Жан-Франсоа 2002, Постмодерни поуки, София: „Критика и хуманизъм” /204 с./ (прев. Л. Каравелов).
Липовецки, Жил 1996, Време на вакуум (Есета върху съвременния индивидуализъм), София: УИ „Св. Климент Охридски” /235 с./ (прев. Н. Радонова).
Липовецки, Жил 2008, Парадоксалното щастие (Опит върху обществото на хиперконсумиране), София: „Рива” /375 с./ (прев. Л. Димитрова).
Липовецки, Жил; Шарл, Себастиен 2005, Хипермодерните времена, София: „Изток-Запад” /138 с./ (прев. Л. Денкова).
Лисман, Конрад Паул 2014, Вселената на предметите. За естетиката на всекидневното, София: „Изток-Запад” /196 с./.
Лойола, Игнацио 1998, Избрани съчинения, София: „Натурела” /264 с./ (прев. А. Гънгов).
Лок, Джон 1996, Два трактата за управлението, София: „ГАЛ-ИКО” /400 с./ (прев. С. Малинов).
Лок, Джон 1997, Писмо за толерантността, София: „ГАЛ-ИКО” /112 с./, 2-ро – 2008 /100 с./ (прев. С. Малинов).
Лосев, Алексей 1994, Философия на името, София: „Евразия” /240 с./ (прев. Е. Владимирова).
Лосев, Алексей 1996, Музиката като предмет на логиката, София: „Иван Вазов” /270 с./ (прев. К. Раленков).
Лосев, Алексей 2003, Диалектика на мита, София: „Славика” /327 с./ (прев. Е. Димитров).
Лосев, Алексей 2004, Самото самò, София: „Захарий Стоянов” /319 с./ (прев. Е. Сярова).
Лотман, Юрий 1990, Поетика; Типология на културата (Сборник), София: „Народна култура” /536 с./ (съст. И. Знеполски; прев. Т. Танчева).
Лукиан 2010, Избрани съчинения, София: „Симолини” /180 с./ (прев. Д. Илиев).
Лутер, Мартин 1998, Поробената воля, София: „Нов човек” /92 с./ (прев. В. Димитрова).
Майстер Екхарт 1995, Проповеди и трактати, София: УИ „Св. Климент Охридски” /310 с./, 2-ро – 2012 /400 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Макиавели, Николо 1991, Владетелят, София: „ЕСПАС” /104 с./ (прев. М. Янков).
Макиавели, Николо 2002, Владетелят (Размишления върху първите десет книги на Тит Ливий), София: „Жар птица” /247 с./, 2-ро – 2009 /272 с./ (прев. И. Тонкин).
Макиавели, Николо 2002, Мисли, София: „Фама” /88 с./ (прев. Х. Трендафилов).
Макиавели, Николо 2005, Владетелят, София: „Витяз” /175 с./ (прев. И. Марков).
Макиавели, Николо 2014, Владетелят, София: „Изток-Запад” /298 с./ (прев. С. Славчев).
Макиавели, Николо 2017, Изкуството на войната, София: „Веси” /204 с./.
Макинтайър, Аласдър 1999, След добродетелта (Изследване в областта на моралната теория), София: „Критика и хуманизъм” /326 с./ (прев. Л. Радоилска).
Малро, Андре 2002, Изкушението на Запада, София: „Фама” /96 с./ (прев. М. Колева).
Мамардашвили, Мераб 2000, Картезиански размишления, София: „Панорама” /388 с./ (прев. Р. Евтимова).
Мамардашвили, Мераб 2004, Избрано, Т. 1 – Класическа и некласическа рационалност, София: „Изток-Запад” /400 с./ (прев. Е. Григоров).
Ман, Томас 2000, Есета, Т. 1, София: „Прозорец” /319 с./ (прев. Р. Килева-Стаменова, С. Друмева, С. Джамджиев).
Ман, Томас 2001, Есета, Т. 2, София: „Прозорец” /392 с./ (прев. Р. Килева-Стаменова, С. Джамджиев).
Ман, Томас 2002, Есета, Т. 3, София: „Прозорец” /383 с./ (прев. С. Друмева, С. Джамджиев).
Ман, Томас 2002, Размисли на аполитичния, София: „Прозорец” /464 с./ (прев. З. Парпулова).
Ман, Томас 2007, За себе си и другите (Есета), София: „Захарий Стоянов” /544 с./ (прев. Н. Попова, А. Рашева, Д. Илинова, С. Джамджиев, Х. Костова-Добрева).
Марицас, Константинос 2021, Относно произхода на видовете чрез цивилизация или запазването на предпочитани раси в сътрудничеството за живот, Силистра:
Марк Аврелий Антонин 1997, Към себе си (Знаменитият дневник на императора-философ), София: „Кибеа” /188 с./, 2-ро – 2003 /176 с./ (прев. Б. Богданов).
Маркс, Карл 1998, Карл Маркс против Русия: руския стремеж към експанзия и политиката на Западните сили (Репортажи на Карл Маркс като европ. кореспондент на New York Daily Tribune 1853-1856 г.; Русия през 1839 година: писма от Русия), София: „Хрикер” /243 с./ (прев. Л. Нанева, Н. Керемедчиева).
Маркс, Карл 2013, Човекът и бъдещето, София: „Изток-Запад” /728 с./.
Маркс, Карл 2021, Икономическо-философски ръкописи (1844), София: „Изток-Запад” /192 с./ (прев. О. Касабов).
Маркс, Карл; Енгелс, Фридрих 1996, Манифест на Комунистическата партия, София: „Ванеса” /104 с./ (прев. И. Георгиев).
Маркс, Карл; Енгелс, Фридрих 2013, Манифест на Комунистическата партия, София: УИ „Св. Климент Охридски” /124 с./ (прев. Д. Денков).
Маркузе, Лудвиг 2006, Философия на щастието: от Йов до Фройд, София: „Кибеа” /350 с./ (прев. Е. Николова).
Маркузе, Лудвиг 2006, Философия на не-щастието: песимизмът – стадий на зрелостта, София: „Кибеа” /269 с./ (прев. А. Лешков).
Маркузе, Херберт 1993, Ерос и цивилизация (Философско изследване на Фройд), София: „Христо Ботев” /288 с./ (прев. Е. Бодурска).
Маркузе, Херберт 1997, Едноизмерният човек (Изследвания върху идеологията на развитото индустриално общество), София: „Христо Ботев” /360 с./ (прев. Р. Ангелов).
Мартела, Франк 2021, Живот, който си струва да се живее, София: „Прозорец” /168 с./ (прев. П. Михайлов).
Мережковски, Дмитрий 1992, Христос и Антихрист, Т. 1 – Смъртта на боговете: Юлиан Отстъпник, София: „Дамян Яков” /334 с./ (прев. Д. Радулов, Л. Радулов).
Мережковски, Дмитрий 1992, Христос и Антихрист, Т. 2, кн. 1 – Възкръсналите богове: Леонардо да Винчи, София: „Дамян Яков” /332 с./ (прев. Л. Радулов).
Мережковски, Дмитрий 1993, Вечните спътници (Очерци), София: УИ „Св. Климент Охридски” /338 с./ (прев. Н. Занева).
Мерло-Понти Морис 1996, Философът и неговата сянка (Антология), София: „Критика и хуманизъм” /192 с./ (прев. Б. Знеполски).
Мерло-Понти, Морис 1998, Хуманизъм и терор (Есе за комунизма), София: „Любомъдрие” /235 с./ (прев. Е. Грекова).
Мерло-Понти Морис 2000, Видимото и невидимото: следвано от работни бележки, София: „Критика и хуманизъм” /312 с./ (прев. С. Деянов).
Мерло-Понти, Морис 2003, Приключенията на диалектиката, София: „Любомъдрие” /286 с./.
Мил, Джон Стюърт 1993, За свободата, София: ЦИД /158 с./ (прев. Ю. Стефанова).
Мил, Джон Стюърт 2010, Подчинението на жените, София: „Сиела” /154 с./ (прев. Б. Попиванов, Н. Станчева).
Мирандола, Джовани Пико 1994, За съществуващото и единното, София: ВМГИ /36 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Мирандола, Джовани Пико 2004, Реч за достойнството на човека; За съществуващото и единното, София: ИК „Св. Иван Рилски” /87 с./ (прев. Т. Хрисчев, Ц. Бояджиев).
Мисраи, Робер 2001, Щастието (Есе за радостта), София: „ЛИК” /84 с./ (прев. В. Пройков).
Монтен, Мишел 2020, Опити, Т. 2, София: „Изток-Запад” /688 с./ (прев. Т. Христов).
Морен, Едгар 1995, Духът на времето, София: „Христо Ботев” /320 с./ (прев. Н. Капралова, М. Серафимова).
Морен, Едгар 2000, Мислещата глава: преосмисляне на реформата; Реформиране на мисленето, София: „Полис” /120 с./ (прев. Ж. Величкова-Борин).
Мур, Джордж 1996, Основи на етиката (Principia Ethica), София: „Евразия” /256 с./ (прев. И. Колева).
Надлър, Стивън 2009, Най-добрият от всички възможни светове (Разказ за философите, за Бога и за злото), София: „Кибеа” /238 с./ (прев. И. Манушева).
Нанси, Жан-Люк 2003, Corpus, София: „ЛИК” /127 с./ (прев. Б. Манчев).
Нелсон, Леонард 1993, Сократовият метод, София: „Любомъдрие” /87 с./ (прев. Ц. Торбов).
Николай Кузански 1993, За ученото незнание, София: „Наука и изкуство” /215 с./ (прев. Л. Денкова).
Николай от Куза 1998, За не-другото, София: „ЛИК” /96 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Ницше, Фридрих 1990, Раждането на трагедията и други съчинения, София: „Наука и изкуство” /376 с./ (прев. Х. Костова-Добрева).
Ницше, Фридрих 1990, Тъй рече Заратустра (Книга за всички и никого), София: „Логис-Комо” /216 с./ (прев. М. Белчева).
Ницше, Фридрих 1990, Тъй рече Заратустра (Книга за всички и никого), София: „Христо Ботев” /368 с./, 2-ро – 2000 /392 с./, 3-то – 2008 /392 с./ (прев. Ж. Николова-Гълъбова).
Ницше, Фридрих 1991, Антихрист (Опит за критика на християнството), София: „Евразия” /103 с./ (прев. С. Табакова).
Ницше, Фридрих 1991, Избрано, София: „Евразия” /227 с./ (прев. Б. Дановски).
Ницше, Фридрих 1992, Ecce homo (Как се става такъв, какъвто си), София: „Критика и хуманизъм” /136 с./ (прев. Г. Кайтазов).
Ницше, Фридрих 1992, Залезът на боговете, или как се философства с чук в ръка, София: „Христо Ботев” /157 с./ (прев. Г. Кайтазов).
Ницше, Фридрих 1992, Несвоевременни размишления, София: УИ „Св. Климент Охридски” /304 с./ (прев. Х. Костова-Добрева).
Ницше, Фридрих 1993, Човешко, твърде човешко (Книга за свободните духове), Т. 1, , София: „Христо Ботев” /207 с./, 2-ро – 2001 /508 с./ (прев. Д. Илинова).
Ницше, Фридрих 1993, Човешко, твърде човешко (Книга за свободните духове), Т. 2, София: „Христо Ботев” /319 с./ (прев. Д. Илинова).
Ницше, Фридрих 1994, Веселата наука („La gaya scienza”), София: УИ „Св. Климент Охридски” /264 с./ (прев. Х. Костова-Добрева).
Ницше, Фридрих 1994, Писма, София: „ЛИК” /180 с./ (прев. Г. Кайтазов).
Ницше, Фридрих 1995, Воля за власт, Кн. 1-2, София: „Евразия” /368 с./, 2-ро – 1996 /304 с./, 3-то – 2009 /726 с./ (прев. П. Градинаров).
Ницше, Фридрих 1996, Воля за власт, Кн. 3-4, София: „Евразия” /320 с./ (прев. П. Градинаров).
Ницше, Фридрих 1997, Зазоряване, София: УИ „Св. Климент Охридски” /310 с./ (прев. Е. Лазарова).
Ницше, Фридрих 2000, Към генеалогията на морала, София: „Захарий Стоянов” /187 с./ (прев. Р. Килева-Стаменова).
Ницше, Фридрих 2000, Отвъд доброто и злото (Прелюдия към философията на бъдещето), София: „Захарий Стоянов” /256 с./, 2-ро – 2003, София: „Захарий Стоянов” /276 с./ (прев. Р. Килева-Стаменова).
Ницше, Фридрих 2002, Размишления, София: „Фама” /95 с./ (прев. И. Евтимов, М. Белчева).
Ницше, Фридрих 2001, Съчинения, Т. 1 – Раждането на трагедията; Несвоевременни размишления, София: „Захарий Стоянов” /696 с./ (прев. Х. Костова-Добрева).
Ницше, Фридрих 2006, Съчинения, Т. 2 – Човешко, твърде човешко: книга за свободните духове, София: „Захарий Стоянов” /277 с./ (прев. Е. Лазарова).
Ницше, Фридрих 2002, Съчинения, Т. 3 – Зазоряване; Веселата наука, София: „Захарий Стоянов” /614 с./ (прев. Х. Костова-Добрева, Е. Лазарова).
Ницше, Фридрих 2003, Съчинения, Т. 4 – Тъй рече Заратустра: книга за всички и никого, София: „Захарий Стоянов” /308 с./ (прев. М. Белчева).
Ницше, Фридрих 2002, Съчинения, Т. 5 – Отвъд доброто и злото; Към генеалогията на морала, София: „Захарий Стоянов” /374 с./ (прев. Р. Килева-Стаменова).
Ницше, Фридрих 2004, Съчинения, Т. 6 – Случаят Вагнер; Залезът на кумирите; Ницше contra Вагнер; Антихрист; Ессе Homo, София: „Захарий Стоянов” /390 с./ (прев. Г. Кайтазов).
Ницше, Фридрих 2004, Връщане към себе си (Избрани мисли от посмъртния архив), София: „Буки” /175 с./ (прев. Ж. Николова-Гълъбова).
Ницше, Фридрих 2012, Тъй рече Ницше…, София: „Изток-Запад” /184 с./ (съст., прев. Д. Илинова).
Новалис 1993, Учениците на Саис (Избрани произведения), София: „ЛИК” /219 с./  (прев. Н. Георгиев, Ф. Филкова).
Нора, Пиер 2005, Места на паметта, Т. 1 – От републиката до нацията, София: „Дом на науките за човека и обществото” /588 с./ (прев. С. Атанасов).
Нора, Пиер 2005, Места на паметта, Т. 2 – От архива до емблемата, София: „Дом на науките за човека и обществото” /436 с./ (прев. С. Атанасов).
Овехеро, Хосе 2020, Етиката на жестокостта, София: „СОНМ” /198 с./ (прев. Н. Тодоров).
Окам, Уилям 2002, Избрано, София: „ЛИК” /124 с./ (прев. Г. Каприев).
Ортега-и-Гасет, Хосе 1993, Бунтът на масите, София: УИ „Св. Климент Охридски” /209 с./ (прев. Г. Николова).
Ортега-и-Гасет, Хосе 1993, Есета, Т. 1, София: УИ „Св. Климент Охридски” /583 с./ (прев. Т. Нейков, Л. Петракиева, А. Златкова, А. Шишкова, В. Миланова, И. Гинчин).
Ортега-и-Гасет, Хосе 1993, Есета, Т. 2, София: УИ „Св. Климент Охридски” /410 с./ (прев. Т. Нейков, Л. Петракиева, А. Златкова, А. Шишкова, В. Миланова, Е. Будурска, Н. Николов, Л. Копринаров).
Ортега-и-Гасет, Хосе 1999, Човекът и хората, София: „Наука и изкуство” /248 с./ (прев. Е. Ценкова).
Ортега-и-Гасет, Хосе 2002, Темата на нашето време, София: „Панорама” /152 с./ (прев. С. Кожухарова).
Ортега-и-Гасет, Хосе 2004, По повод на Галилей (Схема на кризите), София: „Рива” /215 с./ (прев. А. Златкова).
Ортега-и-Гасет, Хосе 2005, Изследвания върху любовта, Велико Търново: „Фабер” /212 с./ (прев. С. Стефанова).
Ортега-и-Гасет, Хосе 2010, Безгръбначна Испания (Нахвърляни мисли за епохата), София: „Рива”/120 с./ (прев. А. Златкова).
Ортега-и-Гасет, Хосе 2014, Фантазиращото животно, София: „Изток-Запад” /162 с./.
Ортега-и-Гасет, Хосе 2019, Европа и идеята за нация, София: „Колибри” /304 с./ (прев. Е. Станков).
Паскал, Блез 1992, Писма до един провинциал, София: УИ „Св. Климент Охридски” /264 с./ (прев. Д. Меламед).
Паскал, Блез 2000, Разсъждения за страстите на любовта, София: „Послание” /77 с./ (прев. П. Лазаров).
Паскал, Блез 2001, Мисли, София: „ЛИК” /328 с./ (прев. А. Сталева, Л. Сталева).
Паскал, Блез 2005, Писма до един провинциал; Мисли, София: „Захарий Стоянов” /687 с./ (прев. Д. Меламед, Л. Сталева, А. Сталева).
Паскал, Блез 2008, Предговор към трактата за празното пространство; Беседа със Саси; Размишления за геометрията, София: ИК „Св. Иван Рилски” /96 с./ (прев. В. Градев).
Паскал, Блез 2010, Разум и вяра, София: Фондация „Комунитас” /262 с./ (прев. В. Градев).
Паточка, Ян 1994, Еретични есета за философия на историята, София: „Дюран електроникс” /160 с./ (прев. В. Траянов).
Патриарх Филотей (Кокин) 2020, Слово в Неделята на всички светии, София: УИ „Св. Климент Охридски“ /222 с./ (подг. М. Спасова, И. Христов).
Пейо, Жул 2012, Възпитание на волята, София: „Здраве и щастие” /172 с./ (прев. Л. Шуманова).
Петражицки, Лев 1995, Психическото обуславяне на постъпките на хората; Същността на правото, нравствеността и естетиката, София: „Златовръх” /150 с./ (прев. Р. Каранджулов).
Пийкоф, Ленард 2021, Обективизмът: философията на Айн Ранд, София: „Мак” /496 с./.
Пинкър, Стивън 2015, По-добрите ангели на нашата природа (Защо насилието е намаляло), София: „Изток-Запад” /1028 с./.
Пинкър, Стивън 2018, Просвещение сега (Защита на разума, науката, хуманизма и прогреса), София: „Изток-Запад” /528 с./ (прев. Е. Филипова).
Платон 1990, Диалози, Т. 4, София: „Наука и изкуство” /634 с./ (прев. Ц. Бояджиев, Б. Богданов, Г. Михайлов, Д. Марковска).
Платон 2007, Закони, София: „СОНМ” /751 с./ (прев. Г. Гочев, Н. Панова).
Платон 2007, Федър, София: „Планета 3” /118 с./ (прев. Б. Богданов).
Платон 2011, Пир, София: „Планета 3” /120 с./ (прев. Г. Гочев).
Платон 2011, Федон, София: „Планета 3” /115 с./ (прев. Б. Богданов).
Платон 2015, Държавата, София: НБУ /496 с./ (прев. Г. Гочев).
Платон 2021, Теетет, София: НБУ /155 с./ (прев. Б. Богданов).
Пло­тин 1996, Ене­а­ди, кн. 1, Со­фия: „Со­фи-Р” /112 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Пло­тин 1996, Ене­а­ди, кн. 2, Со­фия: „Со­фи-Р” /136 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Пло­тин 1997, Ене­а­ди, кн. 5, Со­фия: „Со­фи-Р” /127 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Плотин 2005, Енеади, София: „Изток-Запад” /870 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Плурах 2008, Успоредни животописи, София: „Симолини” /344 с./ (прев. Д. Вълчева, Н. Панова, Д. Табакова).
Помпонаци, Пиетро 2009, Трактат за безсмъртието на душата, София: УИ „Св. Климент Охридски” /114 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Попович, Юстин 1999, Православието като философия на живота, София: Синодално издателство /123 с./.
Попър, Карл 1993, Отвореното общество и неговите врагове, Т. 1 – Магията на Платон, София: „Отворено общество” /411 с./; 2-ро – 2020, София: „Сиела” /440 с./ (прев. К. Лозев).
Попър, Карл 1993, Отвореното общество и неговите врагове, Т. 2 – Апогеят на пророчеството: Хегел, Маркс и последиците, София: „Отворено общество; 2-ро – София: „Сиела” /488 с./ (прев. К. Лозев).
Попър, Карл 1993, Някои проблеми на новите демокрации (Сборник статии), София: „Калъс” /96 с./ (прев. К. Лозев, П. Лозев).
Попър, Карл 1998, Безкрайното търсене (Автобиография на един интелектуалец), София: „Златорогъ” /287 с./ (прев. Т. Петков).
Попър, Карл 2000, Нищетата на историцизма, София: „Рива” /174 с./ (прев. К. Кожухаров).
Попър, Карл 2003, В търсене на по-добър свят (Лекции и есета от 30 години), София: „Калъс” /272 с./ (прев. К. Лозев).
Попър, Карл 2005, Целият живот е решаване на проблеми, София: „Калъс” /228 с./ (прев. К. Лозев).
Прокъл Диадох 1995, Първооснови на теологията, София: „ЛИК” /214 с./ (прев. Н. Димитрова).
Псел, Михаил 1999, Хронография, Варна: „Зограф” /399 с./ (прев. В. Иванов).
Ранд, Айн 2011, Романтически манифест: философия на литературата, София: „Изток-Запад” /209 с./ (прев. М. Попова).
Ранд, Айн 2011, Философията: кому е нужна, София: „Изток-Запад” /286 с./ (прев. М. Попова).
Решер, Никълъс 2001, Плурализмът: против изискването за консенсус, София: „Критика и хуманизъм” /256 с./ (прев. К. Герганова, Т. Петков).
Рикьор, Пол 1993, История и истина (Сборник студии), София: „Аргес” /288 с./ (прев. Ж. Йовчев).
Рикьор, Пол 1994, Живата метафора, София: „ЛИК” /544 с./ (прев. В. Пенчев).
Рикьор, Пол 1996, Прочити, София: УИ „Св. Климент Охридски” /235 с./ (прев. А. Желев, И. Кръстева).
Рикьор, Пол 2000, Херменевтични опити, Т. 1 – Конфликтът на интерпретациите, София: „Наука и изкуство” /324 с./ (прев. И. Райнова).
Рикьор, Пол 2000, Херменевтични опити, Т. 2 – От текста към действието, София: „Наука и изкуство” /282 с./ (прев. Ж. Дамянова).
Рикьор, Пол 2004, Самият себе си като някой друг, Плевен: „Евразия Абагар” /575 с./ (прев. Т. Минева).
Рикьор, Пол 2006, Паметта, историята, забравата, София: „СОНМ” /615 с./ (прев. Т. Минева).
Рикьор, Пол 2006, Пътят на разпознаването (Три студии), София: „СОНМ” /384 с./ (прев. Т. Минева).
Римен, Роб 2011, Благородството на духа: един забравен идеал, София: „Изток-Запад” /168 с./ (прев. Б. Кацарска).
Робинсън, Дейв 2019, Платон. Графична история, София: „Ера” /180 с./ (прев. В. Прошкова).
Розанов, Василий 1998, Апокалипсисът на нашето време, София: „Захарий Стоянов” /509 с./ (прев. М. Димова).
Рорти Ричард 1998, Случайност, ирония и солидарност, София: „Критика и хуманизъм” /264 с./ (прев. И. Мерджанова).
Рорти Ричард 1998, Философията и огледалото на природата, София: „Наука и изкуство” /442 с./ (прев. Н. Тошева).
Рорти, Ричард; Ватимо, Джани 2005, Бъдещето на религията: солидарност, милосърдие, ирония, София: „Критика и хуманизъм” /120 с./ (прев. К. Кацори).
Русо, Жан-Жак 1996, За обществения договор, София: „ЛИК” /184 с./ (прев. Д. Меламед).
Ръсел, Бъртранд 1997, Теория на познанието (Ръкопис от 1913 г.), София: „Критика и хуманизъм” /255 с./ (прев. Т. Петков).
Ръсел, Бъртранд 1999, Проблемите на философията, Велико Търново: „Слово” /135 с./ (прев. С. Маров).
Садлър-Смит, Юджийн 2019, Интуитивният ум, София: „Инициали” /384 с./.
Салий, Яцек 2007, Беседи със свети Августин, София: „Изток-Запад” /379 с./ (прев. Г. Коминек).
Сандел, Майкъл 2018, Какво не могат да купят парите (Моралните граници на пазара), София: „Изток-Запад” /240 с./ (прев. К. Костов, Б. Костов).
Сартр, Жан-Пол 1992, Призракът на Сталин (Сборник статии и интервюта), София: „Христо Ботев” /216 с./ (съст. Д. Денков; прев. Т. Николов).
Сартр, Жан-Пол 1994, Битие и нищо (Опит за феноменологична онтология), Т. 1, София: „Наука и изкуство” /400 с./ (прев. И. Райнова).
Сартр, Жан-Пол 1994, Битие и нищо (Опит за феноменологична онтология), Т. 2, София: „Наука и изкуство” /632 с./ (прев. И. Райнова).
Сартр, Жан-Пол 1994, Бодлер, София: „ЛИК” /136 с./ (прев. Л. Сталева).
Сартр, Жан-Пол 1994, Екзистенциализмът е хуманизъм, София: „ЛИК” /80 с./ (прев. И. Колев).
Сартр, Жан-Пол 1994, Пътищата на свободата, Ч. 1 – Възрастта на разума, Плевен: „Евразия Абагар” /359 с./ (прев. Т. Батулева).
Сартр, Жан-Пол 1994, Пътищата на свободата, Ч. 2 – Отсрочката, Плевен: „Евразия Абагар” /432 с./ (прев. Т. Батулева).
Сартр, Жан-Пол 1995, Пътищата на свободата, Ч. 3 – Смъртта на душата, Плевен: „Евразия Абагар” /378 с./ (прев. Т. Батулева).
Сартр, Жан-Пол 1995, Въображението, София: „Аргес” /116 с./ (прев. Ж. Йовчев).
Сартр, Жан-Пол 1995, Философът без бог, Т. 1 – „Първата” философия и обратът, Плевен: „Евразия Абагар” /188 с./ (прев. И. Райнова).
Сартр, Жан-Пол 1996, Сартр за Сартр (Ситуации, Автобиографични свидетелства), Плевен: „Евразия Абагар” /260 с./ (съст. И. Райнова; прев. Т. Батулева).
Сартр, Жан-Пол 1996, Ситуации, Кн. 1 – Литературна теория и критика, Плевен: „Евразия Абагар” /350 с./ (прев. Т. Батулева).
Сартр, Жан-Пол 1997, Ситуации, Кн. 2 – Екзистенциална философия, Плевен, „Евразия Абагар” /290 с./ (прев. Т. Минева).
Сартр, Жан-Пол 1997, Екзистенциализмът е хуманизъм, София: „ЛИК” /127 с./ (прев. Р. Йотова, И. Колев).
Сартр, Жан-Пол 1998, Истина и съществуване, София: „СОНМ” /112 с./ (прев. Т. Минева).
Свенсен, Ларш 2013, Философия на страха, София: „Персей” /192 с./.
Седжуик, Ив 2007, Епистемология на прикритостта, София: „Критика и хуманизъм” /336 с./ (прев. А. Колева).
Сенека, Луций Аней 1994, Нравствени писма до Луцилий, Т. 1, София: „Рива” /320 с./, 2-ро – 2000 /720 с./, 3-то – 2009 /720 с./ (прев. А. Шелудко).
Сенека, Луций Аней 1996, Нравствени писма до Луцилий, Т. 2, София: „Рива” /437 с./ (прев. А. Шелудко).
Сенека, Луций Аней 2001, За благодеянията; За снизходителността, София: „Рива” /335 с./ (прев. П. Стоянова).
Сенека, Луций Аней 2002, Диалози, София: „Рива” /528 с./ (прев. А. Николова, А. Шелудко, П. Стоянова).
Сенека, Луций Аней 2020, Нравствени писма до Луцилий, София: „Хеликон” /576 с./ (прев. Р. Николова).
Сер, Мишел 2005, Петте сетива (Философия на смесените тела), София: „ЛИК” /500 с./ (прев. Г. Цанков).
Скинър, Боби 1996, Отвъд свободата и достойнството, София: „Наука и изкуство” /228 с./ (прев. Л. Андреева).
Сковорода, Григорий 2021, Басни. Трактати, София: „КВЦ” /382 с./ (прев. М. Петров, Д. Христов).
Слезак, Томас 2002, Да четем Платон, София: „СОНМ” /160 с./ (прев. Н. Панова).
Смит, Адам 2021, Теория на моралните чувства, София: „Изток-Запад” /456 с./ (прев. А. Трайкова).
Соловьов, Владимир 1993, Смисълът на любовта, София: „Алфа инт” /96 с./ (прев. Л. Денкова).
Соловьов, Владимир 1994, Кратка повест за антихриста (Три речи в памет на Достоевски), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /110 с./ (прев. Н. Ангелова).
Соловьов, Владимир 1994, Избрани произведения, Т. 1 – Оправдание на доброто, Философия на нравствеността, София: „Любомъдрие” /230 с./, 2-ро – 1999 /688 с./ (прев. Д. Мирчев).
Соловьов, Владимир 2002, Мохамед: живот и религиозно учение (Очерк), София: „Рива” /128 с./ (прев. Е. Тодорова).
Соловьов, Владимир 2002, Смисълът на любовта, София: „Захарий Стоянов” /118 с./ (прев. Д. Кирков).
Соловьов, Владимир 2006, Божествен огън, София: „Захарий Стоянов” /120 с./ (прев. А. Андреев).
Соловьов, Владимир 2009, Лекции за богочовечеството (1877-1881), София: „Дилок” /325 с./ (прев. Д. Мирчев).
Соловьов, Владимир 2006, Съчинения, Т. 1 – Кризата на западната философия; Философски начала на цялостното знание; Критика на отвлечените начала, София: „Захарий Стоянов” /808 с./ (прев. П. Иванова-Талева, Д. Кирков).
Соловьов, Владимир 2009, Съчинения, Т. 2 – Оправдание на доброто, София: „Захарий Стоянов” /655 с./ (прев. М. Владова).
Соловьов, Владимир 2012, Съчинения, Т. 3 – Идеята за свръхчовека, София: „Захарий Стоянов” /704 с./ (прев. И. Цветков, Д. Кирков и др.).
Соловьов, Владимир 2013, Съчинения, Т. 4 – Смисълът на любовта, София: „Захарий Стоянов” /431 с./ (прев. Д. Кирков, И. Цветков).
Спенсър, Херберт 1999, Човекът срещу държавата, София: „Захарий Стоянов” /312 с./ (прев. Р. Ангелов).
Спиноза, Барух 2019, Богословско-политически трактат, София: „Изток-Запад” /416 с./ (прев. Х. Х. Тодоров).
Сталин, Йосиф 1999, Въпросите на ленинизма, София: „Христо Ботев” /536 с./ (прев. Г. Желев).
Сун Дзъ 2020, Изкуството на войната, София: „Хеликон” /124 с./.
Тарасов, Борис 2010, Накъде върви историята (Метаморфози на идеи и хора в светлината на християнската традиция), София: „Захарий Стоянов” /478 с./ (прев. М. Хаджиева).
Тарнас, Ричард 2015, Космос и душа. Контурите на един нов светоглед, София: „Изток-Запад” /732 с./ (прев. К. Костов).
Тейар дьо Шарден, Пиер 1993, За любовта, София: „Аргес” /60 с./ (прев. Л. Живин).
Тейар дьо Шарден, Пиер 1994, Човешкият феномен (Есе), София: „Аргес” /256 с./ (прев. Л. Живин).
Тейар дьо Шарден, Пиер 2003, Бъдещето на човека, София: „Захарий Стоянов” /304 с./ (прев. Е. Гечева).
Тейлър, Чарлз 2003, Изворите на Аза: Формирането на модерната идентичност, София: „СОНМ” /581 с./ (прев. Т. Минева).
Тейлър, Чарлс 2006, Разновидности на религията днес: преосмисляне на Уилям Джеймс, София: „Критика и хуманизъм” /128 с./ (прев. Т. Петков).
Тен, Иполит 2002, Философия на изкуството, София: „Захарий Стоянов” /366 с./ (прев. Е. Гечева, Н. Капралова).
Теофраст 1999, Характери, София: „Планета 3” /112 с./ (прев. Б. Богданов).
Тертулиан, Квинт Септимий Флоренс 1991, Апология на християнството, София: „Критика и хуманизъм” /127 с./ (прев. С. Панайотова).
Тилих, Паул 1995, Мъжеството да бъдеш, София: „Славика” /206 с./ (прев. Ю. Антонов).
Тишнер, Юзеф 2004, Мислене според ценностите (Сборник есета), София: „СОНМ” /466 с./ (прев. Д. Недялкова).
Тишнер, Юзеф 2005, Дебат за съществуването на човека, София: „Панорама плюс” /336 с./ (прев. С. Борисова).
Тишнер, Юзеф 2008, Философия на драмата, София: „СОНМ” /300 с./.
Тодоров, Цветан 1992, Завладяването на Америка (Въпросът за другия), София: УИ „Св. Климент Охридски” /243 с./, 2-ро – 2010 /328 с./ (прев. С. Атанасов).
Тодоров, Цветан 1994, На предела, София: „Народна култура” /318 с./ (прев. В. Кьосовска, М. Георгиева).
Тодоров, Цветан 1998, Живот с другите (Опит по обща антропология), София: „Наука и изкуство” /173 с./ (прев. В. Генова).
Тодоров, Цветан 1999, Една френска трагедия: лятото на 1944 – сцени от гражданската война, София: УИ „Св. Климент Охридски” /144 с./ (прев. С. Панчева).
Тодоров, Цветан 2000, Семиотика, Реторика, Стилистика, София: „Семарш” /136 с./ (прев. М. Горчева, Г. Дачева, К. Кавалджиев, М. Савова).
Тодоров, Цветан 2004, Несъвършената градина, София: НБУ /311 с./ (прев. А. Желева).
Тодоров, Цветан 2004, Поетика на прозата, София: „ЛИК” /208 с./ (прев. А. Стамболова)
Тодоров, Цветан 2009, Въведение във фантастичната литература, София: „Семарш” /156 с./ (прев. К. Кавалджиев).
Тодоров, Цветан 2009, Духът на Просвещението, София: УИ „Св. Климент Охридски” /116 с./, 2-ро – 2009 /128 с./ (прев. Т. Атанасова).
Тодоров, Цветан 2009, Страхът от варварите: отвъд сблъсъка на цивилизациите, София: „Изток-Запад” /304 с./ (прев. В. Атанасов).
Тодоров, Цветан 2010, Красотата ще спаси света: Уайлд, Рилке, Цветаева, София: УИ „Св. Климент Охридски” /242 с./ (прев. Т. Атанасова).
Тодоров, Цветан 2012, Гоя в сянката на Просвещението, София: „Изток-Запад” /252 с./ (прев. Р. Димитрова).
Тойнби, Арнълд 1992, Подбрано, София: УИ „Св. Климент Охридски” /350 с./ (прев. Л. Симеонова).
Тойнби, Арнълд 1995, Изследване на историята, Т. 1 – Възникване и развитие на цивилизациите, София: „Народна култура” /384 с./, 2-ро – 2001 /615 с./ (прев. И. Гарвалов).
Тойнби, Арнълд 1995, Изследване на историята, Т. 2 – Разпадане и разлагане на цивилизациите, София: „Народна култура” /456 с./, 2-ро – 2001 /400 с./ (прев. И. Гарвалов).
Тойнби, Арнълд 1995, Изследване на историята, Т. 3 – Универсални държави и универсални църкви, София: „Народна култура” /528 с./ (прев. И. Гарвалов).
Толстой, Лев 1994, Що е изкуство ?, София: УИ „Св. Климент Охридски” /271 с./ (прев. Л. Денкова).
Тома от Аквино 1992, За съществуващото и същността. За вечността на света, София: „Критика и хуманизъм” /58 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Тома от Аквино 1995, Доказателства за съществуването на Бога, София: ВМГИ /29 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Тома от Аквино 1995, За човека, София: „ЛИК” /206 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Тома от Аквино 2003, Сума на теологията, Ч I, Cофия: „Изток-Запад” /1805 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Тома от Аквино 2005, Сума на теологията, Ч. II, Р. 1, София: „Изток-Запад” /1768 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Тома от Аквино 2009, Сума на теологията, Ч. II., Р. 2, София: „Изток-Запад” /2499 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Тома от Аквино 2011, Философски трактати, София: „Изток-Запад” /244 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Тома от Аквино 2012, Сума на теологията, Ч. III, София: „Изток-Запад” /1480 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Тома от Аквино 2012, Сума против езичниците, Т. 1, София: Фондация „Комунитас” /240 с./ (прев. Ц Бояджиев).
Тома от Аквино 2013, Сума против езичниците, Т. 2, София: Фондация „Комунитас” /328 с./ (прев. Ц Бояджиев).
Трьолч, Ернст; Вебер, Макс 2006, Протестанстска култура и модерна епоха, София: „Просвета” /248 с./ (прев. К. Коев, Т. Полименова).
Тулмин, Стивън 1994, Космополис (Скритата програма на модерността), София: „Калъс” /255 с./ (прев. К. Лозев).
Тулмин, Стивън 2002, Завръщане към разума, София: „Критика и хуманизъм” /304 с./ (прев. М. Русков).
Уилбър Кен 2021, Кратка история на всичко, София: „Изток-Запад” /432 с./ (прев. Л. Андреева).
Уинч, Питър 2003, Идеята за социалната наука и връзката ù с философията, София: ИК „Златорог” /176 с./ (прев. Т. Петков).
Унамуно, Мигел 1993, Агонията на християнството, София: „Алфа инт” /104 с./ (прев. Л. Димитрова).
Унамуно, Мигел 1995, Есеистична проза, Т. 1 – Трагичното чувство за живота, Агонията на християнството, София: УИ „Св. Климент Охридски” /445 с./ (прев. Т. Нейков, Л. Петракиева).
Унамуно, Мигел 1995, Есеистична проза, Т. 2 – Животът на Дон Кихот и Санчо, Как се прави един роман, София: УИ „Св. Климент Охридски” /365 с./ (прев. Т. Нейков, А. Шишкова).
Унамуно, Мигел 1995, Есеистична проза, Т. 3 – Есета, София: УИ „Св. Климент Охридски” /471 с./ (прев. Т. Нейков, Л. Петракиева, А. Златкова, А. Шишкова, М. Владимирова).
Унамуно, Мигел 2002, Детството на Дон Кихот и други есета, София: „Захарий Стоянов” /384 с./ (прев. Л. Петракиева, Р. Панчовска).
Унамуно, Мигел 2011, Свети Мануел Добрия мъченик, София: „Захарий Стоянов” /104 с./ (прев. Б. Цонева).
Уолзър, Майкъл 2011, Сфери на справедливостта: защита на плурализма и равенството, София: „Критика и хуманизъм” /496 с./ (прев. К. Герганова, В. Серафимова, Е. Григоров).
Уотс, Алан 2021, Философиите на Азия, София: „Изток-Запад” (прев. Ю. Антонов).
Уотсън, Питър 2004, Модерната мисъл: интелектуалната история на ХХ век, кн. 1, София: „Кръгозор” /622 с./ (прев. А. Дончева-Стаматова).
Уотсън, Питър 2004, Модерната мисъл: интелектуалната история на ХХ век, кн. 2, София: „Кръгозор” /574 с./ (прев. А. Дончева-Стаматова).
Файерабенд, Паул 1996, Против метода, София: „Наука и изкуство” /367 с./ (прев. Д. Гичева-Гочева).
Файерабенд, Паул 2005, Три диалога за познанието, София: УИ „Св. Климент Охридски” /218 с./ (прев. Р. Атанасова).
Файерабенд, Паул 2007, В убиване на времето (Автобиографията на Паул Файерабенд), София: УИ „Св. Климент Охридски” /256 с./ (прев. Р. Атанасова).
Фери, Люк 2010, Да се научим да живеем: история на философията за новите поколения, София: „Колибри” /251 с./ (прев. Р. Ташева).
Ферарис, Маурицио 2021, Манифест на новия реализъм, София: УИ „Св. Климент Охридски” /120 с./ (прев. А. Костова).
Фернер, Адам 2020, Как да мислим различно (Променете светогледа си. Философия за всекидневен живот), София: „Книгомания” /160 с./ (прев. М. Йоцова).
Филип, Доналд 2001, Философия и завръщане към себепознанието, София: „Планета 3” /336 с./
Фихте, Йохан Готлиб 1993, Опит за ново изложение на наукоучението (1797-1798), София: „ЛИК” /82 с./ (прев. И. С. Стефанов).
Фихте, Йохан Готлиб 1998, Предназначението на човека, София: „ЛИК” /192 с./ (прев. Ф. Шопов).
Фихте, Йохан Готлиб 2011, Наукоучение (1794/1795), София: „Изток-Запад” /336 с./ (прев. Г. Дончев).
Фичино, Марсилио 1993, Коментар към Платоновия „Пир” за любовта, София: „ГАЛ-ИКО”  /175 с./, 2-ро – 2007 /244 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Фичино, Марсилио 2012, Малки трактати, София: „ЛИК” /88 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Фичино, Марсилио 2008, Трактати (За любовта; Въведение в Платоновата теология; Пет въпроса за ума; За щастието), София: УИ „Св. Климент Охридски” /212 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Фичино, Марсилио 2011, „За светлината” и други малки съчинения, София: ИК „Св. Иван Рилски” /164 с./ (прев. Б. Паскалева, З. Радева).
Флоренски, Павел 1994, Иконостас. Обратната перспектива, София: „ЛИК” /224 с./ (прев. Л. Шишкова).
Флоренски, Павел 2013, Пространство, време, творчество, София: „Изток-Запад” /269 с./ (прев. И. Вътев).
Флоренски, Павел 2013, Стълб и крепило на истината (Опит за православна теодиция в дванайсет писма), София: „Омофор” /624 с./ (прев. А. Романов).
Флоровски, Георги 2000, Източните отци, Т. 1, София: „Тавор” /368 с./ (прев. С. Велчева, С. Янакиева).
Флоровски, Георги 2000, Източните отци, Т. 2, София: „Тавор” /371 с./ (прев. С. Велчева, С. Янакиева).
Флоровски, Георги 2001, Безсмъртието на душата, София: Православно издателство „Св. Евстатий Плакида” /43 с./.
Флоровски, Георги 2009, Мъдрост и премъдрост (Текстове от Софийския период), София: „Артграф” /463 с./ (прев. Н. Димитрова).
Флоровски, Георги 2011, Църквата: предание или утопия, София: „Артграф” /213 с./ (прев. П. Павлов, Н. Димитрова).
Флоровски, Георги 2012, Философия и богословие, София: „Артграф” /223 с./ (прев. П. Павлов).
Флусер, Вилем 2002, За една философия на фотографията, Пловдив: „Хоризонти” /80 с./ (прев. А. Калинов).
Франк, Семьон 1992, Реалност и човек. Метафизика на човешкото битие, София: „ГАЛ-ИКО” /335 с./ (прев. С. Тасева).
Франк, Семьон 1994, Крахът на кумирите: духовните основи на обществото (Увод в социалната философия), София: „Христо Ботев” /360 с./ (прев. И. Мерджанова).
Франк, Семьон 2002, Разкриващите се дълбини, София: „Парадигма” /162 с./ (прев. Д. Димитрова, Н. Димитрова).
Фройд, Зигмунд 1990, Въведение в психоанализата, София: „Наука и изкуство” /551 с./ (прев. М. Дилова).
Фройд, Зигмунд 1991, Един спомен от детството на Леонардо (Психоаналитично изследване), София: „Български художник” /63 с./ (прев. Н. Георгиев).
Фройд, Зигмунд 1991, Ерос и култура, Плевен: „Евразия Абагар” /88 с./ (прев. Ч. Янкова).
Фройд, Зигмунд 1991, Естетика, изкуство, литература, София: УИ „Св. Климент Охридски” /608 с./ (прев. Х. Костова-Добрева).
Фройд, Зигмунд 1991, Методика и техника на психоанализата, Плевен: „Евразия-Абагар” /130 с./.
Фройд, Зигмунд 1991, Тотем и табу, София: „Критика и хуманизъм” /258 с./ (прев. П. Ванев).
Фройд, Зигмунд 1991, Психология на сексуалността (Избрано), София: „Христо Ботев” /200 с./ (прев. Г. Георгиев, Н. Попова, В. Дончева, Д. Дуриданов).
Фройд, Зигмунд 1992, Автобиография, София: „Наука и изкуство” /64 с./ (прев. М. Дилова).
Фройд, Зигмунд 1992, Отвъд принципа на удоволствието, София: „Наука и изкуство” /207 с./ (прев. М. Дилова).
Фройд, Зигмунд 1992, Тотем и табу (Сборник статии), Плевен: „Евразия-Абагар” /152 с./ (прев. Е. Стойкова).
Фройд, Зигмунд 1993, Детската душа: Детската сексуалност, Животът на детската душа, Психоанализата и детски неврози, Трансформациите в процеса на полово съзряване, София: „Евразия” /400 с./, 2-ро – 1994 /384 с./ (съст. П. Градинаров).
Фройд, Зигмунд 1993, Неврозите: произход и лекуване, София: „Евразия” /352 с./.
Фройд, Зигмунд 1993, Психоанализа и медицина, Плевен: „Евразия Абагар” /180 с./.
Фройд, Зигмунд 1993, Психоанализата: теория и практика, София: „Евразия” /368 с./.
Фройд, Зигмунд 1993, Тайната на живота, София: „Евразия” /400 с./.
Фройд, Зигмунд 1993, Тълкуване на сънищата, София: „Евразия” /448 с./, 2-ро – 1994 /448 с./ (прев. И. Владимирова).
Фройд, Зигмунд 1994, Анатомия на чувствата, София: „Евразия” /400 с./ (прев. Ж. Ценова, П. Пейков).
Фройд, Зигмунд 1994, Изкуството на психоанализата (Автобиография), София: „Евразия” /431 с./, 2-ро – 1998 /372 с./ (прев. Ж. Ценова).
Фройд, Зигмунд 1994, Психология на религията, София: „Евразия” /368 с./ (прев. Ж. Ценова, Е. Стойкова).
Фройд, Зигмунд 1996, Въжделение и страдание, София: „Наука и изкуство” /106 с./ (съст. и прев. М. Дилова).
Фройд, Зигмунд 1997, Аз и То: природата на несъзнаваното, София: „Евразия” /368 с./ (прев. П. Градинаров).
Фройд, Зигмунд 2003, Психоанализа: теория и терапия (Антология), София: „Критика и хуманизъм” /199 с./ (съст. В. Теохаров; прев. А. Иванова, В. Теохаров).
Фройд, Зигмунд 2009, 5-те случая, Т. 1 – Дора: фрагмент от анализата на един случай на хистерия, София: „Критика и хуманизъм” /192 с./ (прев. Т. Карамелска).
Фройд, Зигмунд 2010, 5-те случая, Т. 2 – Човекът плъх: бележки относно един случай на натраплива невроза, София: „Критика и хуманизъм” /168 с./ (прев. Н. Николова).
Фройд, Зигмунд 2011, 5-те случая, Т. 3 – Малкият Ханс: анализа на фобията на едно петгодишно момче, София: „Критика и хуманизъм” /208 с./ (прев. Т. Карамелска).
Фройд, Зигмунд 2013, Тотем и табу: някои сходства в психичния живот на диваците и невротиците (1912-1913), София: „Критика и хуманизъм” /278 с./ (прев. С. Маринова).
Фройд, Зигмунд 2018, 4 основни текста, София: „Критика и хуманизъм” /206 с./.
Фройд, Зигмунд 2019, Текстове за културата, Ч. 1, София: „Критика и хуманизъм” /261 с./ (пред. Н. Николова).
Фром, Ерих 1992, Бягство от свободата, София: „Христо Ботев” /240 с./, 2-ро – 2001 /296 с./, 3-то – 2005 /304 с./ (прев. В. Ганев).
Фром, Ерих 1992, Изкуството да обичаш, София: „Христо Ботев” /111 с./ (прев. В. Ганев).
Фром, Ерих 1995, Човекът за себе си (Изследване психологията на етиката), София: УИ „Св. Климент Охридски” /200 с./ (прев. С. Кулев).
Фром, Ерих 1996, Да имаш или да бъдеш: дилемата на човешкия избор, София: „Кибеа” /332 с./ (прев. Л. Енева).
Фром, Ерих 1999, Изкуството да бъдеш, София: „Кибеа” /164 с./ (прев. М. Панова).
Фром, Ерих 2000, Душата на човека, София: „Кибеа” /159 с./ (прев. Ж. Шинкова).
Фром, Ерих 2000, Изкуството да обичаш, София: „Кибеа” /136 с./ (прев. С. Миланова).
Фром, Ерих 2002, Отвъд веригите на илюзиите: моята среща с Маркс и Фройд, София: „Захарий Стоянов” /256 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2003, Анатомия на човешката деструктивност, София: „Захарий Стоянов” /576 с./; 2-ро – 2020, София: „Захарий Стоянов” /648 с./ (прев. В. Ганев).
Фром, Ерих 2003, Кризата на психоанализата, София: „Захарий Стоянов” /280 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2004, Да бъдеш човек, София: „Захарий Стоянов” /238 с./ (прев. В. Дудеков-Кършев).
Фром, Ерих 2004, Душевно здравото общество, София: „Захарий Стоянов” /391 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2004, Изкуството да слушаш, София: „Захарий Стоянов” /288 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2004, Мисията на Зигмунд Фройд: анализ на неговата личност и влияние, София: „Захарий Стоянов” /144 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2005, Догмата за Христос: и други есета за религията, психологията и културата, София: „Захарий Стоянов” /239 с./ (прев. Ж. Тотева).
Фром, Ерих 2005, Забраненият език (Въведение в науката за разбирането на сънищата, приказките и митовете), София: „Захарий Стоянов” /310 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2005, Революция на надеждата: към една очовечена технология, София: „Захарий Стоянов” /231 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2005, Човекът за самия себе си (Въведение в психология на етиката), София: „Захарий Стоянов” /287 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2005, Ще бъдете като богове: радикално тълкуване на Новия завет и неговата традиция, София: „Захарий Стоянов” /271 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2006, Любов, сексуалност, матриархат: за половете, София: „Захарий Стоянов” /280 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2006, Мисълта на Фройд – величие и ограничения, София: „Захарий Стоянов” /224 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2006, Съчинения, Т. 1 – Душевно здравото общество; Човекът за самия себе си; Отвъд веригите на илюзиите, София: „Захарий Стоянов” /968 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2008, Съчинения, Т. 2 – Забравеният език: въведение в науката за разбирането на сънищата, приказките и митовете; Любов, сексуалност и матриархат: за половете, София: „Захарий Стоянов” /559 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2009, Съчинения, Т. 3 – Анатомия на човешката деструктивност, София: „Захарий Стоянов” /751 с./ (прев. В. Ганев, С. Донев, Н. Белова).
Фром, Ерих 2012, Съчинения, Т. 4 – Мисълта на Фройд – величие и ограничения; Мисията на Зигмунд Фройд; Кризата на психоанализата, София: „Захарий Стоянов” /592 с./ (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2013, Съчинения, Т. 5 – Сърцето на човека и неговата способност за добро и зло; Догмата за Христос; Ще бъдете като боговете, София: „Захарий Стоянов” /664 с./ (прев. Р. Ангелов, Ж. Тотева).
Фром, Ерих 2020, Може ли човекът да тържествува?, София: „Захарий Стоянов” (прев. Р. Ангелов).
Фром, Ерих 2020, За неподчинението и други очерци, София: „Захарий Стоянов” (прев. Р. Ангелов).
Фуко, Мишел 1992, Генеалогия на модерността (Сборник), София: УИ „Св. Климент Охридски” /196 с./, 2-ро – 2016, София: „Изток-Запад” /288 с./ (прев. В. Градев).
Фуко, Мишел 1992, Думите и нещата (Археология на хуманитарните науки), София: „Наука и изкуство” /516 с./ (прев. В. Цветков).
Фуко, Мишел 1993, История на сексуалността, Т. 1 – Волята за знание, Плевен: „Евразия Абагар” /218 с./ (прев. А. Колева).
Фуко, Мишел 1994, История на сексуалността, Т. 2 – Употребата на удоволствията, Плевен: „Евразия Абагар” /312 с./ (прев. А. Колева).
Фуко, Мишел 1994, История на сексуалността, Т. 3 – Грижата за себе си, Плевен: „Евразия Абагар” /304 с./ (прев. А. Колева).
Фуко, Мишел 1994, Раждане на клиниката: археология на медицинския поглед, София: УИ „Св. Климент Охридски” /256 с./ (прев. В. Градев, И. Кръстева).
Фуко, Мишел 1996, Археология на знанието, София: „Наука и изкуство” /248 с./ (прев. А. Колева).
Фуко, Мишел 1996, История на лудостта в класическата епоха, Плевен: „Евразия Абагар” /724 с./ (прев. А. Колева).
Фуко, Мишел 1997, Просвещение и критика (Антология), София: „Критика и хуманизъм” /78 с./ (прев. А. Колева).
Фуко, Мишел 1998, Надзор и наказание: раждането на затвора, София: УИ „Св. Климент Охридски” /354 с./ (прев. А. Колева, П. Стайнов).
Фуко, Мишел 2006, Душевна болест и психология, София: „Критика и хуманизъм” /136 с./ (прев. А. Колева).
Фуко, Мишел 2021, Управляването на себе си и на другите, Част 2 – Смелостта за истината, София: „Критика и хуманизъм” /516 с./ (прев. А. Колева).
Фуко, Мишел; Дерида, Жак 1996, Лудостта (Антология), София: „Критика и хуамнизъм” /232 с./ (съст. Д. Деянов, А. Колева; прев. А. Колева, Ж. Дамянова).
Фукуяма, Франсис 1993, Краят на историята и последният човек, София: „Обсидиан” /447 с./ (прев. Е. Георгиев, К. Коев).
Фукуяма, Франсис 1997, Доверие: обществените ценности и създаването на благосъстояние, София: „Рива” /380 с./ (прев. Б. Гечева).
Фукуяма, Франсис 2001, Големият разлом: човешката същност и възстановяването на обществения ред, София: „Рива” /328 с./ (прев. Л. Николов).
Фукуяма, Франсис 2002, Нашето постчовешко бъдеще: последиците от биотехнологичната революция, София: „Обсидиан” /334 с./ (прев. К. Коев).
Фукуяма, Франсис 2004, Строежът на държавата: управление и световен ред през ХХI век, София: „Обсидиан” /184 с./ (прев. К. Коев).
Фукуяма, Франсис 2006, Краят на историята и последният човек, София: „Обсидиан” /544 с./ (прев. Е. Георгиев, К. Коев).
Фукуяма, Франсис 2019, Идентичност, София: „Изток-Запад” /208 с./ (прев. Ю. Гешакова).
Фьодоров, Николай 2002, Философия на общото дело, София: „Захарий Стоянов” /278 с./ (прев. С. Василев).
Фърн, Никълъс 2003, Зенон и костенурката: как да мислим като философи, София: „Обсидиан” /223 с./ (прев. К. Коев).
Фюре Франсоа 1994, Да мислим Френската революция, София: „Критика и хуманизъм” /230 с./ (прев. Г. Жечев).
Хабермас, Юрген 1995, Структурни изменения на публичността (Изследвания върху една категория на буржоазното общество), София: УИ „Св. Климент Охридски” /380 с./ (прев. С. Йотов).
Хабермас, Юрген 1999, Морал, право и демокрация, София: „Дом на науките за човека и обществото” /416 с./ (прев. С. Йотов).
Хабермас, Юрген 1999, Философия на езика и социална теория (Избрани студии), София: „ЛИК” /275 с./ (прев. С. Йотов).
Хабермас, Юрген 2004, Бъдещето на човешката природа, Стара Загора: „Идея” /136 с./ (прев. С. Йотов).
Хабермас, Юрген 2011, За конституцията на Европа. Опит, София: „Критика и хуманизъм” /184 с./.
Хабермас, Юрген 2016, Субективните права (Германски визии), София: „Критика и хуманизъм” /266 с./ (прев. С. Йотов).
Хабермас, Юрген 2021, Комуникативният разум, София: „Критика и хуманизъм” /278 с./ (прев. С. Йотов).
Хабермас, Юрген; Ратцингер, Йозеф 2005, Диалектика на секуларизацията (За разума и религията), София: „Изток-Запад” /72 с./ (прев. Г. Каприев).
Хайдегер, Мартин 1993, Същности, София: „ГАЛ-ИКО” /232 с./ (прев. Д. Денков, Х. Тодоров).
Хайдегер, Мартин 1997, Кант и проблемът за метафизиката, София: „Анубис” /232 с./ (прев. Л. Милчев).
Хайдегер, Мартин 2005, Битие и време, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /367 с./ (прев. Д. Зашев).
Хайдегер, Мартин 2019, Битие и време (Човешкото-битие-тук и времевостта), София: ИК „Св. Иван Рилски” /76 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Хайдегер, Мартин 2020, Битие и време, София: „Изток-Запад” /400 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Хайек, Фридрих 2004, Пътят към робството, София: ИК „Мак” /96 с./ (прев. Й. Чакалова).
Хамваш, Бела 2008, Философия на виното, София: „Стигмати” /120 с./ (прев. С. Кьосева).
Хамилтън, Уйлям 1991, Парламентарна логика: четиво за начинаещи, зрели, настоящи и бъдещи депутати, политици и оратори – за всички, които искат да убеждават (Записки на достопочтения сър Уйлям Джерард Хамилтън), София: „Рива” /58 с./ (прев. Я. Петровска).
Ханслик, Едуард 1998, За музикално красивото, София: „ЛИК” /135 с./ (прев. М. Добревска).
Харис, Сам 2012, Моралният пейзаж (Как науката може да определя човешките ценности) София: „Изток-Запад” /334 с./ (прев. П. Ангелов).
Хартман, Николай 2005, Как изобщо е възможна една критическа онтология?; Проблемът за ценностите в съвременната философия; За мястото на естетическите ценности в царството на ценностите изобщо, София: ИК „Св. Иван Рилски” /104 с./ (прев. Е. Митева, П. Тодорова).
Хегел, Георг 1995, Философия на историята. Т. 1 – Духът на Изтока, София: „Евразия” (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 1995, Философия на историята. Т. 2 – Духът на Европа, София: „Евразия” /320 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 1996, Разумът в историята, София: „ЛИК” /360 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 1997, Енциклопедия на философските науки, Т. 1 – Науката логика, София: „ЛИК” /479 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 2000, Енциклопедия на философските науки, Т. 2 – Натурфилософията, София: „ЛИК” /632 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 1998, Енциклопедия на философските науки, Т. 3 – Философия на духа, София: „ЛИК” /420 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 1999, Феноменология на духа, София: „ЛИК” /636 с./, 2-ро – 2011 /632 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 2000, Философия на правото, София: „ГАЛ-ИКО”, /428 с./, 2-ро – 2018, София: „Изток-Запад” /528 с./ (прев. Д. Денков, И. С. Стефанов).
Хегел, Георг 2001, Науката логика, Т. 1 – Обективната логика, София: „ЛИК” /744 с./ (прев. Г. Дончев).
Хегел, Георг 2001, Науката логика, Т. 2 – Субективната логика или учението за понятието, София: „ЛИК” /336 с./ (прев. Г. Дончев).
Хераклит Ефески 2016, Проникновения (Философски фрагменти), София: „Гутенберг” /76 с./ (А. Райков).
Хипократ 2020, Трактати, София: „Изток-Запад” /112 с./ (прев. И. Станкова).
Хомяков, Алексей 2013, Духът на живота и истината, София: „Захарий Стоянов” /543 с./ (прев. Д. Кирков).
Хонет, Аксел 2010, Контексти на признаване, София: УИ „Св. Климент Охридски” /126 с./ (прев. Т. Карамелска).
Хонорий Августодунски 1992, Светилник или свод на цялото християнско богословие, София: „Критика и хуманизъм” /144 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Хоркхаймер, Макс; Адорно, Теодор; 1999, Диалектика на Просвещението, София: „ГАЛ-ИКО” (прев. С. Йотов).
Хуго от Сен Виктор; папа Инокентий III 1992, За суетата на света, За презрението към света, София: „Критика и хуманизъм” /184 с./ (прев. Т. Хрисчев).
Хусерл, Едмунд 1992, Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология, София: „Критика и хуманизъм” /151 с./ (прев. М. Добревска).
Хусерл, Едмунд 1996, Увод във феноменологията (Картезиански медитации), София: „Евразия” /320 с./ (прев. П. Градинаров).
Хусерл, Едмунд 2003, Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология (Въведение във феноменологическата философия), София: „Критика и хуманизъм” /310 с./ (прев. С. Събева).
Хусерл, Едмунд 2004, Философията като строга наука, София: ИК „Св. Иван Рилски” /80 с./, 2-ро – 2015, София: „Изток-Запад” /105 с./ (прев. Х. П. Тодоров).
Хьойзинха, Йохан 2002, Залезът на Средновековието: изследване на формите на живот и мислене през ХIV и ХV в. във Франция и Нидерландия, София: „Панорама” /348 с./ (прев. С. Окхайзен, А. Сугарев).
Хьойзинха, Йохан 2020, В сенките на утрешния ден. Диагноза на духовните страдания на нашето време, София: „СОНМ” /222 с./ (прев. А. Данчева-Манолова).
Хьойстад, Уле Мартин 2020, История на душата: Културна история от Античността до днес, София: „Изида” /432 с./.
Хюм, Дейвид 2006, Трактат за човешката природа, София: „Рата” /588 с./ (прев. В. Лаптев).
Хюм, Дейвид 2016, Изследване на човешкия разсъдък, София: „Изток-Запад” /222 с./ (прев. В. Любенова).
Цезарий от Хайстербах 1999, Диалог за чудесата, София: „ЛИК” /96 с./ (прев. Ц. Бояджиев).
Цимерман, Алберт 2004, Тома от Аквино, София: „Изток-Запад” /267 с./ (прев. Г. Каприев).
Циолковски, Константин 2005, Космическа философия, София: „Ателие-Аксамит” /90 с./ (прев. Д. Златева).
Цицерон, Марк Тулий 1992, За оратора, София: УИ „Св. Климент Охридски” /412 с./ (прев. П. Стоянова).
Цицерон, Марк Тулий 1994, За държавата; За законите, София: „Софи-Р” /224 с./ (прев. М. Костова).
Цицерон, Марк Тулий 2001, За приятелството и за старостта, София: „Планета 3” /168 с./ (прев. Е. Филипова).
Цицерон, Марк Тулий 2008, Избрани произведения (За задълженията, Тускулански беседи), София: УИ „Св. Климент Охридски”/364 с./ (прев. Р. Златанова, Д. Илиев).
Цицерон, Марк Тулий 2008, Избрани речи, София: „Изток-Запад” /128 с./ (прев. И. Атанасова, Л. Йорданова).
Цицерон, Марк Тулий 2019, За държавата. За законите, София: „Изток-Запад” /256 с./ (прев. М. Костова).
Чаадаев, Пьотър 2008, Величието на владетелите: Петър I между отрицанието и възторга на европейците в края на XVII – първата четвърт на XVIII век, София: „Клио 96” /148 с./ (прев. Т. Стоилова).
Чаадаев, Пьотър 2021, Философски писма. Апология на лудия, София: „Парадокс” (прев. К. Лозев).
Чомски, Ноам 1997, Три профила, София: „София С.А.” /174 с./ (прев. Р. Ботева).
Чомски, Ноам 2012, Студии за езика и философията на ума, София: „ЛИК” /324 с./.
Чоран, Емил-Мишел 1995, Мисли срещу себе си, София: УИ „Св. Климент Охридски” /320 с./ (прев. М. Груева, К. Мирчев).
Чоран, Емил-Мишел 1996, Шемет на скептицизма: силогизми на горчивината, София: УИ „Св. Климент Охридски” /352 с./ (прев. К. Мирчев).
Чоран, Емил-Мишел 1997, История и утопия, София: „ЛИК” /106 с./ (прев. Т. Минева, В. Праматаров).
Чоран, Емил-Мишел 1999, Изкушението да съществуваш, София: „ЛИК” /180 с./ (прев. К. Мирчев).
Чоран, Емил-Мишел 2005, Сълзи и светци (Фрагменти), София: „Захарий Стоянов” /180 с./ (прев. О. Стамболиев).
Чоран, Емил-Мишел 2006, Наръчник по разположение. Признания и проклятия, София: „Факел експрес” /290 с./ (прев. К. Петров).
Чоран, Емил-Мишел 2017, Шемет на скептицизма, София: „Изток-Запад” /360 с./ (прев. К. Мирчев).
Шарл, Себастиен 2010, Какви ще бъдат философите на утрешния ден ?, София: „Изток-Запад” /260 с./ (прев. Л. Денкова).
Шатобриан, Франсоа Рене 1995, Геният на християнството, София: „ЛИК” /814 с./ (прев. Л. Сталева).
Швайцер, Алберт 1990, Култура и етика (Избрани произведения), София: „Наука и изкуство” /516 с./ (прев. В. Янкова).
Шелер, Макс 1991, Мястото на човека в космоса, Плевен: „Евразия Абагар” /104 с./ (прев. Р. Килева).
Шелинг, Фридрих Вилхелм Йозеф 2021, Лекции за метода на академично изучаване, Философия на изкуството, За отношението на изобразителните изкуства към природата, София: „Изток-Запад” /432 с./ (прев. Г. Дончев).
Шестов, Лев 1991, Апотеоз на безпочвеността (Опит за адогматично мислене), София: „Аргес” /147 с./ (прев. Д. Дончев).
Шестов, Лев 1993, Достоевски и Ницше. Киркегор и екзистенциалната философия, София: УИ „Св. Климент Охридски” /425 с./ (прев. Н. Видева).
Шестов, Лев 1995, Ключовете на Рая, София: „Евразия” /304 с./ (прев. Е. Владимирова).
Шестов, Лев 1996, На везните на Йов, София: УИ „Св. Климент Охридски” /459 с./ (прев. Н. Видева).
Шестов, Лев 2004, Съчинения, Т. 1 – Философия на трагедията, София: „Захарий Стоянов” /383 с./ (прев. Д. Кирков, Н. Видева).
Шестов, Лев 2004, Съчинения, Т. 2 – На везните на Йов, София: „Захарий Стоянов” /479 с./ (прев. Н. Видева).
Шестов, Лев 2004, Съчинения, Т. 3 – Киркегор и екзистенциалната философия, Глас на въпиющия в пустинята, София: „Захарий Стоянов” /272 с./ (прев. Н. Видева).
Шестов, Лев 2004, Съчинения, Т. 4 – Атина и Йерусалим, София: „Захарий Стоянов” /416 с./ (прев. Д. Кирков).
Шлайермахер, Фридрих 1994, За религията (Речи към образованите нейни отрицатели), София: „ЛИК” /181 с./ (прев. К. Сабитаев, Н. Георгиев, Д. Лазарова).
Шопенхауер, Артур 1991, Афоризми за житейската мъдрост, София: УИ „Св. Климент Охридски” /196 с./, 2-ро – 1998 /272 с./ (прев. К. Михайлова).
Шопенхауер, Артур 1991, Светът като воля и представа, София: „Евразия” /220 с./ (прев. К. Папазова).
Шопенхауер, Артур 1991, Човекът – какво представлява той ?, София: „Евразия” /64 с./ (прев. М. Геров).
Шопенхауер, Артур 1991, Що е любовта, София: „Софи-Р” /40 с./.
Шопенхауер, Артур 1994, Етика или философия на състраданието, София: „Евразия” /368 с./.
Шопенхауер, Артур 1995, Светът като воля и представа, Т. 1, Кн. 1-2 – Първа медитация София: „Евразия” /192 с./ (прев. П. Градинаров).
Шопенхауер, Артур 1996, Светът като воля и представа, Т. 1, Кн. 3-4 – Втора медитация София: „Евразия” /272 с./ (прев. П. Градинаров).
Шопенхауер, Артур 1997, Светът като воля и представа, T. 2, Кн. 1-2 – Трета медитация, София: „Евразия” /362 с./ (прев. П. Градинаров).
Шопенхауер, Артур 1997, Светът като воля и представа, T. 2, Кн. 3-4 – Четвърта медитация, София: „Евразия” /348 с./ (прев. П. Градинаров).
Шопенхауер, Артур 1997, Светът като воля и представа, Т. 1, София: УИ „Св. Климент Охридски” /717 с./ (прев. Х. Костова-Добрева).
Шопенхауер, Артур 2000, Светът като воля и представа, Т. 2, София: УИ „Св. Климент Охридски” /832 с./ (прев. Х. Костова-Добрева).
Шопенхауер, Артур 2000, Изкуството да бъдем щастливи, София: „Кибеа” /104 с./ (прев. Е. Манолова).
Шопенхауер, Артур 2002, Афоризми, София: „Фама” /87 с./ (прев. И. Евтимов).
Шопенхауер, Артур 2005, Изкуството да бъдеш винаги прав, София: „Сиела” /64 с./ (прев. А. Флеров).
Шопенхауер, Артур 2008, Съчинения, Т. 1 – Светът като воля и представа, София: „Захарий Стоянов” /808 с./ (прев. Х. Костова-Добрева, И. С. Стефанов).
Шопенхауер, Артур 2009, Съчинения, Т. 2 – Светът като воля и представа, София: „Захарий Стоянов” /832 с./ (прев. Х. Костова-Добрева).
Шопенхауер, Артур 2009, Съчинения, Т. 3, Ч. 1 – Парерга и паралипомена, София: „Захарий Стоянов” /704 с./ (прев. А. Рашева, К. Михайлова).
Шопенхауер, Артур 2009, Съчинения, Т. 4, Ч. 2 – Парерга и паралипомена, София: „Захарий Стоянов”, 2-ро – 2013, София: „Захарий Стоянов” /820 с./  (прев. К. Михайлова).
Шопенхауер, Артур 2010, Изкуството винаги да бъдеш прав. Еристична диалектика, София: „Пулсио” /126 с./ (прев. Д. Коробко).
Шпеер, Андреас 2011, Метафизичното мислене: крехка конвергенция (Три есета), София: „Изток-Запад” /146 с./ (прев. Г. Каприев).
Шпенглер, Освалд 1995, Залезът на Запада (Опит за морфлогия на световната история), Т. 1 – Форма и действителност, София: „ЛИК” /600 с./, 2-ро – 2014, София: „Изток-Запад” /638 с./ (прев. Д. Лазарова).
Шпенглер, Освалд 1995, Залезът на Запада (Опит за морфлогия на световната история), Т. 2 – Световноисторически перспективи, София: „ЛИК” /695 с./, 2-ро – 2015, (прев. Д. Лазарова).
Шрьодингер, Ервин 2018, Какво е животът?, София: „Бард” /256 с./.
Щрьокер, Елизабет 1999, Приноси към философията на Хусерл (Избрани есета), София: „Критика и хуманизъм” /160 с./ (съст. Д. Гинев; прев. С. Маринова, Д. Илинова, С. Събева, С. Енева).
Якоби, Бернард 2003, Преживявания на границата на смъртта, София: „Литера прима” /170 с./ (прев. Т. Стаменов).
Янкелевич, Владимир 1995, Парадоксът на морала, София: „Аргес” /218 с./ (прев. М. Рускова).
Ясперс, Карл 1996, Духовната ситуация на времето, София: „ЛИК” /207 с./ (прев. Н. Георгиев).
Ясперс, Карл 1997, Съдба и воля (Автобиографични свидетелства. Провокации. Интервюта и разговори), Плевен: „Евразия Абагар” /295 с./ (прев. Л. Атанасова).
Ясперс, Карл 1998, Философия на светогледите, София: „ЛИК” (прев. К. Сабитаев).