За института

Доц. Ясен Захариев

Име: Ясен Захариев Захариев

Образование:

- магистър по философия в СУ „Св. Климент Охридски”,1998;
- доктор по философия, 2003.

Изследователски интереси:
- История на философията;
- Философията в България;
- Епистемология.

Длъжност в университет: НБУ, Департамент „Философия и социология”, доцент (2012).

Длъжност в ИБФК: член-основател (2011), научен секретар (2011-2021), изпълнителен директор (2021-).

Участие в професионални организации, печатни органи и други инициативи:
- Директор на „Център за документи и архивни фондове” в НБУ (2006-).
- член на редколегията на сп. Български философски преглед“ (2011-).

Публикации

монографии
2020, Философският ХХ век в България, T. III – Лица на модерната българска философска култура, Ч. 1 – От Възраждането до средата на ХХ век, София: ИК „Св. Иван Рилски” (съавт. Р. Делчева, Н. Димитрова, Б. Колева, В. Кулов, А. Стаматов, Х. Стоев, Д. Тодоров, Г. Цанков).
2012, Философия и биография, София: НБУ.
2011, Магарето на Минерва, София: НБУ.
2008, Философският ХХ век в България, T. I – Философската публичност, София: „Изток-Запад” (съавт. А. Стаматов, Н. Димитрова, Х. П. Тодоров, Д. Тодоров).

студии и статии
2012, Биографията и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. Иван Саръилиев //Български философски преглед, кн. 2.
2012, Опиянената естетика //Философски алтернативи, бр. 4.
2011, Изгубените архиви на Димитър Михалчев //Български философски преглед, кн. 1.
2010, Перспективи и недоразумения в дискусията за периодизацията на българската философска мисъл от 60-те години на ХХ век //Философски алтернативи, бр. 6.
2010, Записките от лекциите по философия на историята при Димитър Михалчев //Философски алтернативи, бр. 6.
2009, Dimitr Michalcev 1880 – 1967 //Aneta Hodina-Cermakova (1878-1941) a bulharskoceska vzajemnost, Praha.
2009, Дебати и образи за науката през ХХ век в България //Критика и хуманизъм, кн. 28.
2007, Лекциите в архива на проф. Иван Саръилиев //Философски алтернативи, бр. 6.
2006, Архивите на НБУ: история //Университетски вестник, София: НБУ, бр. 3.
2005, Философът и луната //Саръилиев, И. Mediationes, София: НБУ.
2004, Философията като криминален роман //Свят и дипломация, бр. 2.
2004, „Сократ” на проф. Иван В. Саръилиев (съавт. Л. Денкова) //Саръилиев, И. Усилието да узнаваш, София: НБУ.
2003, Необичайният превод на една статия от Иван Саръилиев //Известия на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 3.
2000, „Случаят Михалчев” между две столетия и в рамките на една неясна философска традиция //Световност, Демокрация, Малки народи, София.
1999, Димитър Михалчев и философската определеност на българина, Ч. 1 и 2 //Философски алтернативи, кн. 3-4, кн. 5-6.

редакции и съставителства
2010, Михалчев, Д. Философия на историята (Записки по лекциите на проф. Димитър Михалчев) //Философски алтернативи, бр. 6.
2007, Саръилиев, И. История на английската философия //Философски алтернативи, бр. 6.
2005, Саръилиев, И. //Meditationes, София: НБУ.
2004, Саръилиев, И. //Усилието да узнаваш, София: НБУ.
2004, Едмъндс, Д.; Айдинау, Дж. Ръженът на Витгенщайн: Историята на един десетминутен спор между двама велики философи, София.