За института

Доц. Ясен Захариев

Име: Ясен Захариев Захариев

Образование:

- магистър по философия в СУ „Св. Климент Охридски”,1998;

- доктор по философия, 2003.

Изследователски интереси:

- История на философията;

- Философията в България;

- Епистемология.

Длъжност в университет: НБУ, Департамент „Философия и социология”, доцент (2012).

Длъжност в ИБФК: член-основател /2011/, секретар.

Участие в професионални организации, печатни органи и други инициативи:

- Директор на „Център за документи и архивни фондове” в НБУ /2006/.

Публикации

монографии

2012, Философия и биография, С., НБУ.

2011, Магарето на Минерва, С., НБУ.

студии и статии

2012, Биографията и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. Иван Саръилиев //Български философски форум, кн. 2.

2012, Опиянената естетика //Философски алтернативи, бр. 4.

2011, Изгубените архиви на Димитър Михалчев //Български философски форум, кн. 1.

2010, Перспективи и недоразумения в дискусията за периодизацията на българската философска мисъл от 60-те години на ХХ век //Философски алтернативи, бр. 6.

2010, Записките от лекциите по философия на историята при Димитър Михалчев //Философски алтернативи, бр. 6.

2009, Dimitr Michalcev 1880 – 1967 //Aneta Hodina-Cermakova (1878-1941) a bulharskoceska vzajemnost, Praha.

2009, Дебати и образи за науката през ХХ век в България //Критика и хуманизъм, кн. 28.

2008, Ентусиазъм и самоинициатива //Философският XX век в България, Т. 1 – Философската публичност, С., Изток-Запад.

2007, Лекциите в архива на проф. Иван Саръилиев //Философски алтернативи, бр. 6.

2006, Архивите на НБУ: история //Университетски вестник, НБУ, бр. 3.

2005, Философът и луната //Саръилиев, И. Mediationes, С., НБУ.

2004, Философията като криминален роман //Свят и дипломация, бр. 2.

2004, „Сократ” на проф. Иван В. Саръилиев (съавт. Л. Денкова) //Саръилиев, И. Усилието да узнаваш, С., НБУ.

2003, Необичайният превод на една статия от Иван Саръилиев //Известия на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 3.

2000, „Случаят Михалчев” между две столетия и в рамките на една неясна философска традиция //Световност, Демокрация, Малки народи, С.

1999, Димитър Михалчев и философската определеност на българина – Ч. 1 и 2 //Философски алтернативи, кн. 3-4, кн. 5-6.

редакции и съставителства

2010, Михалчев, Д. Философия на историята (Записки по лекциите на проф. Димитър Михалчев) //Философски алтернативи, бр. 6.

2007, Саръилиев, И. История на английската философия //Философски алтернативи, бр. 6.

2005, Саръилиев, И. //Meditationes, С., НБУ.

2004, Саръилиев, И. //Усилието да узнаваш, С., НБУ.

2004, Едмъндс, Д.; Айдинау, Дж. Ръженът на Витгенщайн: Историята на един десетминутен спор между двама велики философи, С.