Семинар 333

Семинар 333

Философската библиотека Семинар 333 включва кратки емблематични за развоя на философската култура текстове и коментари към тях. Тя е адресирана както до вече изкусени във философията читатели, така и до тези, които сега навлизат в нейните лабиринти. Подборът и обемът на текстовете правят библиотеката особено полезна за обучението по философските дисциплини в средните и висши училища у нас.

Редакционна колегия: проф. Цочо Бояджиев, проф. Атанас Стаматов, проф. Добрин Тодоров и проф. Недялка Видева (покойник).
До 2020 г. се издава от ИК „Св. Иван Рилски“, София.

Oтзиви
Захариев, Ясен 2020, Философската библиотека „Семинар 333” //Български философски преглед, бр. 10, 208-213.
Димитрова, Нина 2011, Философската поредица „Семинар 333” //Философски алтернативи, бр. 1, 125-126.
Стоев, Христо 2004, Нова философска библиотека //Философски алтернативи, бр. 4-5, 264-265.

Досега публикувани в поредицата
№ Автор Произведение Преводач Коментар Година
1. Джовани Пико делла Мирандола Реч за достойнството на човека, За съществуващото и единното, Теодор Хрисчев и Цочо Бояджиев, Паул Оскар Кристелер, 2004.
2. Едмунд Хусерл Философията като строга наука, Христо П. Тодоров, Йозеф Бохенски, 2004.
3. Боеций от Дания За висшето благо, За вечността на света; Бонавентура Дали светът съществува отвеки или е създаден във времето (приложение), Цочо Бояджиев, Фредерик Копълстон, 2004.
4. Вилхелм Винделбанд История и естествознание; Хайнрих Рикерт За системата на ценностите, Христо Стоев, Хелмут Холцхей, 2004.
5. Николай Хартман Как изобщо е възможна една критическа онтология?, Проблемът за ценностите в съвременната философия, За мястото на естетическите ценности в царството на ценностите изобщо, Евелина Митева и Пролетина Тодорова, Йозеф Бохенски, 2005.
6. Ханс Йонас Гностицизъм, екзистенциализъм и нихилизъм, Към онтологическото основание на една етика на бъдещето, Понятието за Бога след Аушвиц. Един еврейски глас, Валентина Кънева, Валентина Кънева, 2006.
7. Марсилио Фичино За любовта (Коментар към Платоновия Пир), Цочо Бояджиев, Цочо Бояджиев, 2007.
8. Блез Паскал Предговор към трактата за празното пространство, Беседа със Саси, Размишления за геометрията, Три слова за положението на знатните люде, За геометричния и изтънчения ум, Писмо до Ферма, Из „Живота на господин Паскал”, Владимир Градев, Владимир Градев, 2008.
9. Паул Оскар Кристелер Съвременната система на изкуствата, Димана Илиева, Тодор Т. Петев, 2009.
10. Аристотел Физика (I и II книга), Цочо Бояджиев, Арсений Чанишев, 2010.
11. Марсилио Фичино Коментар към „Федър”, Изложение върху Платоновия „Йон”, за поетическата лудост, За слънцето, За светлината, За грабването на Павел, Богдана Паскалева и Зорница Радева, Тамара Албертини, 2011.
12. Алексей Лосев Типологичен анализ на Платоновото учение за идеите, Цочо Бояджиев, Василий Зенковски, 2013.
13. Иполит Римски Философумена или опровержение на всички ереси, Атанас Атанасов, Атанас Атанасов, 2015.
14. Св. Климент Охридски Слово за света Троица, сътворението на света и за Страшния съд, Атанасий Бончев, Атанас Стаматов, 2016.
15. Мартин Хайдегер Битие и време (Човешкото-битие-тук и времевостта), Цочо Бояджиев, Христо П. Тодоров, 2019.
16. Петър Бицили Философия и теория на историята, Атанас Стаматов, 2019.
17. Джовани Пико дела Мирандола 900 тези, Цочо Бояджиев, Паул Оскар Кристелер, 2020.
18. Тома от Аквино За злото, Цочо Бояджиев, Цочо Бояджиев, 2021.

Публикуваните заглавия могат да се закупят от:

книжарница „Нисим” – София, бул. Васил Левски № 59.
книжарница „Български книжици” – София, ул. Аксаков № 10.
книжарница в СУ „Св. Климент Охридски” (партер, северно крило).