Други международни

Участия на български философи в международни форуми

 

 

Източник

 

Място/Време

 

Форум/Тема

Българска делегация
Докладчици Други
Ф, бр. 2, 2012, с. 283-288. 03-06.10.2012, Истанбул ХХIХ Международен Хегелов конгрес „Хегел против Хегел” Г. Донев, В. Канавров, В. Николова  
Соб. инф. 21-24.06.2012, София III Междуародна конференция по онтология „Динамичното битие” Г. Ангелова, М. Бакалова, Л. Гурова, Д. Иванов, А. Карагеоргиева, Р. Люцканов, Д. Парашкевова, В. Петров, В. Сгурев  
ФА, бр. 1, 2012, с. 140-141. 3-4.11.2011, Скопие Международна конференция „Глобализация и идентичност” Н. Богомилова, Г. Колева, С. Николов, Г. Цветанова  
ФА, бр. 5, 2010,

с. 186-187.

26-27.05.2010, Виена Семинари в Института за изследвания на човека, около лекции на Т. Снайдер, С. Гог и М. Тодорова   Н. Богомилова
ФА, бр. 6, 2009,

с. 215-

18-20.06.2009, София II Междуародна конференция по онтология „Залозите на съв-емнното онтологично мислене” М. Бакалова, Л. Гурова, Ц. Желязкова, И. Иванова, И. Колев, Р. Люцканов, Н. Милков, В. Петров, А. Стефанов, В. Стойчев  
ФА, бр. 4, 2009,

с. 197-200

03-05.09.2008, Опатия (Хърватия) IV Югоизточноевропейски форум по биоетика „Интегративна биоетика и плури-перспективизъм” И. Калчев, В. Кънева  
ФА, бр. 4, 209,

с. 193-197

03-08.09.2008, Риека (Хърватия) IХ Международен кнгрес по биоетика С. Александрова, И. Калчев, В. Кънева, А. Паскалева, Л. Радоилска,  
ФА, бр. 1-2, 2009,

с. 173-174

декември 2008, София Международна конференция „Извод, следствие и значение” Д. Вакарелов, Ю. Васева, Б. Грозданов, Л. Гурова, А. Касабова, Р. Люцканов, А. Стефанов  
ФА, бр. 1-2, 2009,

с. 180-191

02-04.06.2008, Варна ХХV сесия на Международната Варненска философска школа „Философия на сигурността в несигурния свят” Д. Ангелова, М. Бакалова, В. Бузов, Ю. Васева, А. Гора-нова, Б. Градинаров, Б. Грозданов, Л. Гурова, А. Гънгов, Д. Данова, А. Димитров, И. Димитров, И. Димитрова, К. Енчев, Ц. Желязкова, Х. Иванов, Д. Иванова, И. Иванова, Д. Йончев, С. Йотов, С. Йотов, П. Канев, А. Карагеоргие-ва, И. Кутов, В. Личев, К. Лозев, Р. Люцканов, Р. Мудров, А. Николова, Н. Обрешков, В. Пенчев, В. Петров, В. Про-данов, В. Рацеева, П. Спасова, А. Стефанов, А. Стойчев, В. Стойчев, И. Стъпова, М. Табаков, Е. Тасева, Б. Тодо-рова, П. Търколева, С. Христова, А. Цоловска, К. Янакиев  
ФА, бр. 1, 2008,

с. 242-251

09-15.08.2007, Пекин (Китай) ХIII Международен конгрес по логика, методология и филосо-фия на науката Д. Вакарелов, Л. Гурова, Б. Чендов (задочно)  
ФА, бр. 6, 2007,

с. 202-207

14-16.06.2007, София I Междуародна конференция по онтология „Битие и знание в постметафизичен контекст” Д. Ангелова, А. Апостолов, М. Бакалова, Ю. Васева, А. Горанова, Б. Грозданов, Л. Гурова, А. Димитров, И. Ди-митров, С. Димитров, Н. Димитрова, К. Енчев, Д. Ивано-ва, И. Иванова, А. Карагеоргиева, И. Колев, Р. Люцканов, Н. Обрешков, В. Пенчев, В. Петров, А. Стефанов, М. Та-баков, Н. Турлаков, Д. Цацов  
ФА, бр. 6, 2004,

с. 146-152

03-06.05.2004, Варна ХХIII сесия на Международната Варненска философска школа „Промените стоящи пред философията в Обединена Европа” Б. Грозданов, А. Димитров, И. Димитров, В. Пенчев, В, Петров, М. Портокалска, Д. Славова, А. Стефанов, М. Табаков и др.  
ФA, бр. 6, 2003,

с. 54-58

2003, Овиедо (Испания) ХII Международен конгрес по логика, методология и филосо-фия на науката Л. Гурова  
ФА, бр. 3-4, 2001,

с. 155-156

25-28.06.2001, Лийдс (Англия) Международна конференция „Източното православие и съвре-менна Европа”   Н. Богомилова, А. Гънгов, М. Димитрова, К. Янакиев
ФА, бр. 3-4, 2001,

с. 153-156

11-13.08.2000, Вашингтон

(САЩ)

62 годишна конференция на Американската асоциация по социология на религията „Религията и глобалното гражданско общество” Н. Богомилова  
ФА, бр. 1, 2001,

с. 128

11.2000, София Международна конференция „Световност, демокрация, малки народи” А. Апостолов, Т. Батулева, Л. Гуро-ва, И. Димитрова, Н. Димитрова, Б. Дянков, Я. Захариев, С. Кънева, Е. Лазаро-ва, Л. Латев, Н. Милков, Е. Панова, Е. Петрова, Д. Славо-ва, Д. Спасов, А. Стефанов, Е. Сярова, Е. Тасева, Д. Ца-цов, Ж. Янева и др.  
ФА, бр. 1, 2001,

с. 128

2000, Варна ХХI сесия на Международната Варненска философска школа „Философията между две столетия”    
ФФ, бр. 4, 1999,

с. 222-224

26-31.03.2000, Берлин (ФРГ) IХ Международен Кантов конгрес Г. Донев, В. Канавров  
ФФ, бр. 4, 1999,

с. 220-221

21-28.08.1999, Прага (Чехия) Международна конференция „Европейските ценности в опози-ция на съвременния прагматизиран свят”   Е. Минева, Д. Мирчев
ФФ, бр. 4, 1999,

с. 213-219

20-26.08.1999, Краков (Полша) ХI Международен конгрес по логика, методология и филосо-фия на науката В. Бузов, Л. Гурова, М. Калайджиева, Б. Чендов  
АСФК, бр. 5, 1998, с. 220-222 8-11.04.1999, София Международна конференция „Рецепцията на Псевдо-Дионисий през Средновековието”   Ц. Бояджиев, О. Георгиев, Г. Каприев, И. Христов
ФА, бр. 1, 1996,

с. 130-131

27.08.-3.09.1995, Пасиняно

(Италия)

II Лятна школа по религиите в Европа „Времето и сакралното в постиндустриалните общества”   Н. Богомилова
ФА, бр. 4, 1995,

с. 80

октомври, 1995, Благоевград Международна конференция „Модерната европейска филосо-фия – традиция и преход”   А. Гънгов, М. Димитрова и др.
ФА, бр. 2, 1995,

с. 151-154

3-6.08.1994, Санкт Петербург

(Русия)

VI Международна конференция „Космос и философия” Ц. Кардашев  
ФА, бр. 1, 1995,

с. 3-7

25-28.08.1994, Лозана

(Швейцария)

ХХV конгрес на Асоциацията на дружествата на френски гово-рещите философи на тема „Природата” И. Райнова  
ФА, бр. 5, 1994,

с. 186-188

23-28.09.1994, Варна XVIII сесия на Международната Варненска философска школа „Цивилизация, наука, ценности” Т. Батулева, Н. Богомилова, Д. Варзоновцев, М. Геор-гиева, З. Дунов, Б. Дянков, Л. Гурова, А. Данаилов, Д. Данова, Н. Димитрова, Г. Донев, Д. Зашев, М. Игов, В. Канавров, И. Кацарски, Л. Латев, В. Личев, М. Момов, С. Попски, А. Стефанов, Р. Стъпов, И. Стъпова, К. Янакиев, Ж. Янева и др.  
ФА, бр. 1, 1994,

с. 122-124

26-28.11.1993, Берлин (ФРГ) Национален конгрес с международно участие „Евтаназия – война – дух на солидарност” В. Канавров  
ФПр, бр. 1-2, 1993,

с. 157

25-30.08.1992, Бристол

(Англия)

III Международен Платонов симпозиум  „Разбиране и интер-претиране на диалога „Държавникът” Ц. Бояджиев, Д. Гичева, И. Христов Г. Каприев
ФМ, бр. 1, 1991,

с. 93-98

02-04.09.1990, Хамамет (Тунис) ХХIII конгрес на Асоциацията на дружествата на френски гово-рещите философи на тема „Критика и различие” И. Райнова  
ФМ, бр. 11, 1990, с. 3-6. 17-21.06.1990, Варна ХVI сесия на Международната варненска философска школа „Марксистката философия и съвременният свят” В. Проданов (прив. слово), П-Е.Митев Е. Панова и др.
ФМ, бр. 10, 1990, с. 120 17-19.06.1990, Варна ХХ съвещание на редактори на философски и социологически списания М. Драганов, И. Стефанов Н. Михова
ФМ, бр. 4, 1990,

с. 158-165

04-06.09.1989, Варна I Българо-съветски симпозиум по методология на науката А. Поликаров (встъп. слово, доклад), И. Апостолова, М. Бушев, Д. Гинев, Л. Гурова, А. Данаилов, Е. Данков, М. Игов, Ц. Кардашев, А. Кардашева, А. Кръстева, Ю. Мин-ков, Ч. Найденов, Б. Палюшев, С. Петров, К. Симеонова, А. Стойчев, Н. Сретенова, М. Табаков и др. К. Вакарелов, А. Каракачанов и др.
ФМ, бр. 2, 1989,

с. 112-114

08.1988, Дижон

(Франция)

ХХI конгрес на Асоциацията на дружествата на френски говорещите философи на тема „Пространство и време”   И. Райнова
ФМ, бр. 1, 1989,

с. 35-38

1988, Нотингам

(Англия)

ХI Световен конгрес по естетика „Традиция и новаторство в изкуството” К. Горанов, И. Знеполски, П. Спасо-ва, И. Стефанов И. Паси, А. Стойков и др.
ФМ, бр. 1, 1989,

с. 115-119

20-24.10.1988, Цафтат

(СФРЮ)

ХIII ежегодна „кръгла маса” на Международната трибуна „Социализмът в света” (участници от 37 страни)   В. Проданов, И. Стефанов
ФМ, бр. 9, 1988,

с. 114-117

30.05.-1.06.1988, Варшава

(ПНР)

ХIХ съвещание на редактори на философските и социологи-ческите списания от социалистическите страни И. Калайков (р/л) С. Саркисян, Н. Тилкиджиев, Г. Фо-тев
ФМ, бр. 8, 1988,

с. 116-119

1988, Москва

(СССР)

VIII Международен конгрес по логика, методология и филосо-фия на науката Д. Вакарелов, Г. Гаргов, Б. Дянков, М. Мирчева, С. Радев, Д. Скордев, М. Табаков, Б. Чендов К. Вакарелов, В. Вацев, Д. Деянов, Ю. Минков, Е. Панова, П. Петков, С. Петров, Х. Смоленов, Д. Спасов и др.
ФМ, бр. 4, 1988,

с. 104-109

26.08-1.09.1987, Варна II Българо-канадски колоквиум „Мястото на философията в културата” Д. Спасов (встъп. и закл. слово, доклад), Т. Батулева, С. Боянов, М. Въл-кова, А. Давидов, Л. Драмалиев, Е. Лаза-рова, М. Маринов, С. Петрова, Д. Петрова, В. Проданов, И. Райнова, Х. Смоленов, П. Спасова, А. Стефанов  
ФМ, бр. 4, 1988,

с. 109-113

10.1987, Варна Международен симпозиум „Материалистическата диалектика и критиката на философския ирационализъм” А. Лилов (встъп. слово), М. Янков (встъп. доклад), Н. Генов, Г. Гиргинов, С. Петров К. Горанов и др.
ФМ, бр. 12, 1987, с. 98-99 1987, Прага

(ЧССР)

ХIII съвещание на директорите на философските институти към АН на социалистическите страни   Д. Радев
ФМ, бр. 10, 1987,

с. 98-99

1987, Варна Международна школа и конференция „Математическа логика и приложението й” /80 години от раждането на К. Гьодел/ (НРБ, ГДР, Испания, Италия, Нова Зеландия, ПНР, САЩ, СССР, УНР, Холандия, Швеция и др.) П. Петков и др. Г. Гаргов, Д. Вакарелов, Д. Скордев и др.
ФМ, бр. 7, 1987,

с. 110-115

10.1986, София Международен симпозиум „Логическа непротиворечивост и диалектическо противоречие” Б. Дянков (встъп. и закл. слово, доклад), А. Андонов, А. Бънков, Д. Вакарелов, Г. Грагов, П. Градинаров, Д. Дея-нов, М. Мирчева, Х. Смоленов, А. Стефанов, М. Табаков, Б. Чендов и др. Р. Аврамова, И. Пунчев, С. Радев и др.
ФМ, бр. 5, 1987,

с. 97-101

1986, София Международна научно-практическа конференция „Формиране на научен светоглед у студентите чрез учебния процес в свет-лината на решенията на ХIII конгрес на БКП” С. Саркисян (осн. доклад), В. Гановски, Г. Грозев, М. Ла-заров, М. Марков, Н. Наплатанов, В. Топенчаров, Ц. Цан-ков, Х. Николов и др. (закл. слово) Т. Георгиева, И. Джамбазов, С. Нико-лова, Й. Раденков и др.
ФМ, бр. 5, 1987,

с. 101-103

1986, София II Българо-полски симпозиум по логика „Логиката и нейното приложение” Б. Дянков (встъп. и закл. слово, доклад), Д. Спасов Д. Вакарелов, К. Вакарелов, И. Ган-чев, Г. Гергов, Д. Гинев, Л. Гурова, М. Мирчева, Т. Михайлова, Н. Обреш-ков, А. Стефанов, М. Табаков, Ж. Янева и др.
ФМ, бр. 3, 1987,

с. 100-101

21-23.07.1986, Атина

(Гърция)

ХХI конгрес на Асоциацията на френски говорещите философи „Бъдещето” Е. Николов, И. Райнова  
ФМ, бр. 11, 1986, с. 98-101 05.1986, София Четиристранен международен симпозиум (НРБ, ГДР, СССР, ЧССР) „Методологически проблеми на формирането и усъвър-шенстването на социалистическото обществено съзнание” Т. Стойчев (встъп. и закл. слово; осн. доклад, заедно с Д. Гърдев) И. Бицадзе, В. Вълкова, Т. Вълов, Б. Георгиева, С. Иларионов, К. Йовчев, Т. Кисьов, М. Люнгов, П. Моллова, Г. Наумов, М. Николов, Н. Николов, Е. Петрова, С. Попов, Р. Ранков, И. Тасев
ФМ, бр. 11, 1986, с. 101-103 01-06.06.1986, Варна Българо-съветска конференция „Философия и социална прак-тика” С. Ангелов (встъп. слово, доклад), Г. Гиргинов, Д. Спасов (доклади), С. Аврамова, В. Ванков, В. Вичев, В. Момов (съобщения) З. Дунов, А. Личев, Г. Митев, С. Пет-ров, Х. Смоленов, З. Стоянов и др.
ФМ, бр. 9, 1986,

с. 112-113

18-20.04.1986, Виена Международен симпозиум по еволюционна епистемология   А. Данаилов, К. Тьогел
ФМ, бр. 9, 1986,

с. 111-112

07-18.04.1986, Дубровник

(СФРЮ)

Международна конференция по философия на науката: „Цен-ности и норми в наката”, „Методологически аспекти на възник-ването на съвременната наука: от Галилей до Нютон” М. Маринов  
ФМ, бр. 7, 1986,

с. 108

08.1986, Атина

(Гърция)

ХII Световен конгрес по философия на правото и социална философия П. Попов Н. Ананиева
ФМ, бр, 4, 1986,

с. 112-114

10.1985, Варна Българо-съветска научно-практическа конференция „Идеоло-гически ценности и нравствено формиране на личността на съвременния етап на развитие на социализма” В. Момов (осн. доклад), С. Михайлов (закл. слово) С. Ангелов, В. Вичев, И. Георгиев, К. Горанов, С. Дойнов, Г. Йолов, П.-Е. Митев, В. Проданов, М. Семов, И. Стефанов, Т. Трендафилов и др.
ФМ, бр. 2, 1986,

с. 131-135

7-11.10.1985, Будапеща

(УНР)

ХVIII съвещание на редактори на философските и социологи-ческите списания от социалистическите страни И. Калайков (р/л) Л. Николов, А. Стефанов, Н. Тил-киджиев
ФМ, бр. 1, 1985,

с. 111-119

4-9.06.1984, Варна ХIII сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Историческият материализъм на съвременния етап” С. Гановски (прив. слово), Т. Стойчев (доклад), И. Калайков (съобщение), С. Ангелов (закл. слово) К. Василев, Ж. Владимиров, П. Ган-чев, Б. Георгиева, М. Георгиева, Т. Георгиева, Д. Данова, К. Делев, В. Добриянов, Б. Дянков, Г. Жулева, В. Иванов, И. Кацарски, Т. Кисьов, М. Люнгов, С. Маврова, Н. Михова, Г. Наумов, М. Николов, Ц. Пантелеев, С. Попов, Д. Радев, П. Русев, С. Саркисян, Л. Сивилов, С. Симео-нова, З. Стайков, П. Стайков, К. Станчев, С. Стоилков, Ж. Стоянов, И. Тасев, М. Янков и др.
ФМ, бр. 8, 1984,

с. 111-113

1984, Хелзинки

(Финландия)

ХI Световен конгрес по философия на правото и социална философия П. Попов Н. Ананиева, Н. Неновски
ФМ, бр. 2, 1984,

с. 105-106.

24-28.10.1983, Братислава

(ЧССР)

ХVII съвещание на редактори на философските и социологиче-ските списания от социалистическите страни И. Калайков (р/л) Р. Василев, А. Давидов, Л. Николов
ФМ, бр. 2, 1984,

с. 113-114

18-22.10.1983, Москва

(СССР)

Международен симпозиум „Диалектика на социализма: обще-ствени отношения и развитие на човека” И. Калайков, Т. Стойчев  
ФМ, бр. 2, 1984,

с. 114-116

15-19.08.1983, Стокхолм

(Швеция)

Нобелов симпозиум „Прогресът в науката и неговите социални условия”   Я. Янчев
ФМ, бр. 1, 1984,

с. 129-133

17-20.10.1983, Варна Втори българо-съветски симпозиум „Психологически и идеоло-гически проблеми нa нравственото поведение” С. Гановски (встъп. слово), С. Ангелов, В. Бояджиев, Д. Георгиев, С. Дойнов, Г. Йолов, Т. Кисьов, И. Косев, Б. Ми-зов, М. Мизов, Г. Михова, В. Момов, И. Паспаланов, В. Проданов, М. Славчева, Г. Стойчев, В. Тасев  
ФМ, бр.1, 1984,

с. 134-136

06.1983, Москва

(СССР)

Всесъюзен симпозиум Марксизмът-ленинизмът и глобалните проблеми на съвременността (в светлината на решенията на ХХVI конгрес на КПСС)   Ц. Кардашев, Х. Маринов, Н. Яхиел
ФМ, бр. 1, 1983,

с. 100-116

07-11.06.1982, Варна ХII сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Философия и култура”, „Методологически проб-леми на обществознанието” С. Гановски (р/л/, прив. слово, доклад), П. Гиндев, Д. Павлов (доклади) С. Аврамова, С. Ангелов, И. Апо-столова, М. Бъчваров, П. Ганчев, К. Делев, Д. Зашев, И. Калайков, Т. Кисьов, Л. Латев, А. Личев, С. Ми-хайлов, В. Павлова, Е. Панова, С. Попов, Х. Смоленов, К. Станчев, А. Стефанов, Т. Стойчев, М. Юрукова и др. (изказвания)
ФМ, бр. 8 1982,

с. 119-121

12-17.04.1982, Берлин

(ГДР)

ХVI съвещание на редактори на философските и социологи-ческите списания от социалистическите страни   Т. Стойчев (р/л), С. Петров
ФМ, бр. 5, 1982,

с. 126-129

12.1981, Вилнюс

(СССР)

Междурепубликански симпозиум „Нравствената култура” С. Стоев  
ФМ, бр. 3, 1982,

с. 112

26-28.10.1981, Рига

(СССР)

Симпозиум „Критика на чистия разум” и съвременността” Е. Панова  
ФМ, бр. 2, 1982,

с. 103-108

21-26.09.1981, София Международен симпозиум „Категориите на историческия мате-риализъм” С. Гановски /р/л/, И. Бицадзе, Т. Вълов, П. Ганчев, Б. Ге-оргиева, М. Георгиева, Д. Гърдев, Д. Данова, В. Иванов, И. Калайков, К. Караджов, Т. Кисьов, Е. Петрова, С. По-пов, Д. Радев, С. Стоилков, Т. Стойчев, И. Щипски  
ФМ, бр. 1, 1982,

с. 118-123

24-28.09.1981, Тбилиси

(СССР)

Българо-грузински симпозиум „Психологически основи на нрав-ственото поведение” В. Вичев, Д. Георгиев, Р. Драгнева, Г. Йолов, И. Косев, В. Момов, В. Проданов, С. Стоев, Г. Стойчев, Ц. Фиковска  
ФМ, бр. 1, 1982,

с. 123

23-30.08.1981, Кирхберг (Австрия) VI Международен Витгенщайнов симпозиум „Езикът и онтоло-гията” Ц. Бояджиев, Б. Дянков, Е. Панова  
ФМ, бр. 1, 1981,

с. 93-99

27-29.07.1980, София Българо-американски колоквиум „Философия и стилове на политическо мислене” С. Гановски (прив. слово), К. Делев, А. Кожаров, Д. Спа-сов Е. Панова, А. Поликаров
ФМ, бр. 1, 1980,

с. 127-131

25-27.09.1979, Варна Международен симпозиум „Изкуство и ценности” С. Ангелов (р/л), В. Ангелов, К. Горанов, А. Натев, И. Па-нова, И. И. Стефанов, А. Стойков и др.  
ФМ, бр. 10, 1980, с. 116-130 06.1980, Варна ХI сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Материалистическата диалектика като теория на познанието” С. Гановски (р/л/, прив. слово), М. Янков (доклад), И. Ганев, П. Ганчев, Д. Георгиева, А. Маринов, В. Павлова, И. Тасев (съобщения), П. Гиндев (закл. слово) М. Ананиева, С. Васев, П. Велчев, Т. Вълов, А. Данаилов, Б. Дянков, И. Калайков, А. Личев, А. Стефанов (изказвания)
ФМ, бр. 7, 1980,

с. 112-117

17-19.04.1980, Анкара

(Турция)

Международен симпозиум „Философията на балканските на-роди и нейния принос в световната философия” К. Делев, Д. Павлов, Д. Спасов  
ФМ, бр. 3, 1980,

с. 124-126

07-10.10.1980, Сучава

(СРР)

ХIV съвещание на редактори на философските и социологи-ческите списания от социалистическите страни Д. Спасов (р/л), Р. Василев, (съдоклади) К. Делев (изказване)
ФМ, бр. 1, 1980,

с. 121-123

27.08-01.09.1979, Белград

(СФРЮ)

ХIII Международен Хегелов конгрес „Тъждество. Различие. Противоречие” А. Бънков (р/л), А. Дейков, Б. Чендов, М. Янков  
ФМ, бр. 1, 1980,

с. 123-126

17-20.09.1979, Варна IV международна конференция на етиците от социалистичес-ките страни „Етика, социално познание, нравствено поведение” С. Ангелов, В. Вичев, С. Гановски, Л. Драмалиев, Б. Дян-ков  
ФМ, бр. 5, 1980,

с. 124-126

26.08.-2.09.1979, Базел

(Швейцария)

IХ Световен конгрес по философия на правото и социална философия „Съвременни правни концепции” Н. Ананиева, Д. Павлов, П. Попов  
ФМ, бр. 10, 1979, с. 101-111 4-9.06.1979, Варна Х сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Материалистическата диалектика като теоретична система и научен метод на познание и революционно преобра-зуване на действителността” С. Гановски (р/л/, прив. слово и доклад), П. Велчев (доклад), А. Стефанов, М. Янков (съобщения), П. Гиндев (закл. слово)  Г. Арабаджиев, Т. Вълов, П. Гиндев, А. Личев, П. Русев, И. Тасев, Я. Янчев (изказвания)
ФМ, бр. 3, 1979,

с. 112-116

21-23.11.1978, София Международен симпозиум „Стратегия и тактика на империа-лизма на съвременния етап” Р. Аврамов (встъп. и закл. слово), Д. Павлов (осн. док-лад), А. Кожаров, А. Тодоров В. Захаров (съобщение)
ФМ, бр. 10, 1978, с. 107-124 5-10.06.1978, Варна IХ сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Мястото и ролята на философията и науките в съвременния свят” С. Гановски (р/л/, прив. сло-во), С. Ангелов, И. Апо-сто-лова, П. Гиндев, Б. Дянков, И. Калайков, Н. Николов, Д. Павлов, Е. Панова, С. Петров, А. Поликаров, В. Про-данов, С. Саркисян, Д. Спасов, С. Славков (доклади и съобщения) Г. Векилов, П. Велчев, Т. Вълов, К. Делев, Н. Ирибаджаков, М. Кола-рова, В. Павлова, Д. Поборников, И. Трифонов, Б. Чендов и др.
ФМ, бр. 8, 1978,

с. 121-126

25-28.04.1978, София Международен колоквиум „Културата и хармоничното развитие на личността” Е. Николов (встъп. слово) С. Ангелов, Ж. Атанасов, Й. Вене-диков, К. Горанов, Е. Михайловска, А. Натев, Г. Пирьов, А. Поликаров, Б. Райнов, А. Стойков, Т. Чакъров и др.
ФМ, бр. 3, 1978,

с. 110-114

14-19.12.1977, Краков

(ПНР)

ХIII съвещание на редактори на философските и социологи-ческите списания от социалистическите страни В. Добриянов (р/л) Р. Василев, Т. Стойчев (изказвания)
ФМ, бр. 3, 1978,

с. 115-116

16-23.01.1978, София Българо-съветски симпозиум „Ленинската теория на отраже-нието и съвременната наука и практика” С. Гановски (р/л), С. Аврамова, А. Бънков, М. Бъчваров, П. Велчев, П. Гиндев, Б. Дянков, И. Калайков, Б. Мунтян, С. Петров, А. Поликаров, С. Попов, С. Саркисян, С. Слав-ков, Т. Стойчев  
ФМ, бр. 11, 1977, с. 105-114 13-18.06.1977, Варна VIII сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „60 години на Великата октомврийска социалисти-ческа революция” П. Гиндев /р/л/, С. Гановски (прив. слово), С. Ангелов, М. Бъчваров, П. Велчев, Т. Вълов, В. Добриянов, М. Драганов, В. Иванов, М. Коцева, М. Марков, Д. Побор-ников, С. Симеонова, Т. Стойчев, П. Гиндев (доклад и закл. слово) Г. Арабаджиев, С. Васев, Д. Георгиева, Д. Данова, Л. Латев, М. Минчев, Р. Мудров, Н. Николов, М. Николова, И. Стоянова
ФМ, бр. 9, 1977,

с. 127-132

17-20.05.1977, Москва

(СССР)

Регионална философска конференция на МФФД „Философия и социален прогрес” С. Гановски (р/л), С. Ангелов, П. Гиндев, Н. Ирибаджа-ков, Д. Павлов, Г. Цонков  
ФМ, бр. 8, 1977,

с. 107-112

28.04-01.05.1977, Залцбург

(Австрия)

ХII Международен Хегелов конгрес „Философия на практиката – практика на философията” С. Гановски (р/л/, приветствие и доклад), Д. Павлов  
ФМ, бр. 6, 1977,

с. 116-121

14-17.12.1976, Москва

(СССР)

Първа всесъюзна междувузовска конференция История на развитието на марксистко-ленинската философия след Октомврийската революция (1917-1976) П. Гиндев (р/л), А. Бънков, М. Бъчваров, Т. Павлов (доклад прочетен от негово име) С. Гановски, Д. Георгиева
ФМ, бр. 5, 1977,

с. 139-142

22-24.11.1976, Либлице

(ЧССР)

II Mеждународен симпозиум по история на философията „Мар-ксистко-ленинската история на философията и кризата на бур-жоазното обществено съзнание” М. Бъчваров, Л. Латев, С. Стоев  
ФМ, бр. 8, 1976,

с. 125-127

31.05-4.06.1976, Варна VII сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Философия и научно-технически прогрес” Т. Павлов (р/л/, доклад и закл. слово), Т. Вълов (встъп. слово), П. Гиндев, М. Игов (съ-общения); М. Бъчваров, П. Велчев, С. Гайтан-джиев, С. Гановски, Б. Георгиева, Б. Дянков, Ж. Янева
ФМ, бр. 7, 1976,

с. 124-126

25-29.08.1975, Сейнт Луис

(САЩ)

Световен конгрес по философия на правото и социална фило-софия „Равенство и свобода – в миналото, сега и в бъдещето” П. Попов  
ФМ, бр. 6, 1976,

с. 126-129

21-25.10.1975, Москва

(СССР)

II Mеждународно съвещание на етиците от социалистическите страни „Социалистическият начин на живот и моралът” С. Ангелов (р/л), В. Вичев, В. Вълкова, Д. Георгиев, Л. Драмалиев, П. Данев, Г. Цонков К. Михайлов, В. Момов, К. Нешев
ФМ, бр. 4, 1976,

с. 96-139

01-04.10.1975, София ХII съвещание на редактори на философските и социологичес-ките списания от социалистическите страни Т. Павлов (р/л/, втъп. слово), С. Гановски (приветствие), В. Добриянов (осн. доклад и закл. слово) Р. Василев, Т. Вълов, П. Гиндев, М. Янков, Н. Яхиел
ФМ, бр. 3, 1976,

с. 118-121

24-27.06.1975, Варна Международен семинар „Етически проблеми поставени от раз-витието на новата биология” С. Гановски (встъп. слово), С. Ангелов, К. Братанов  
ФМ, бр. 1, 1976,

с. 111

27-28.11.1975, к. Рашкова долина (ЧССР) Международен симпозиум „Ленинската теория на отражението и развитието на теорията на познанието” Д. Георгиева, П. Гиндев  
ФМ, бр. 1, 1976,

с. 113-116

18-20.09.1975, Пловдив Международен симпозиум „Методика на обучението по обще-ствени науки във ВУЗ” Н. Тодориев (прив. слово), Д. Василев, М. Коларова, А. Кътов, И. Марев, С. Саркисян, Н. Праскова, М. Цонева, Н. Чакъров и др. А. Аврамов, Н. Кондарев, Н. Попов, С. Петров, А. Тодоров, Н. Филипов и др.
ФМ, бр. 11, 1975, с. 109-111 05.1975, Сегед

(УНР)

IV Национална конференция по етика „Социализъм и морал” М. Семов  
ФМ, бр. 9, 1975,

с. 128-135

16-21.06.1975, Варна VI сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Философско-методологически проблеми на со-циалното познание” Т. Павлов (р/л/, изказвания и закл. слово), С. Гановски (встъп. слово), П. Гиндев (доклад), А. Кардашева, Т. Кисьов (съобще-ния); С. Ангелов, Т. Вълов, В. Доб-риянов, С. Йотов, В. Павлова, М. Стефанова, Р. Харизанов (изказва-ния)
ФМ, бр. 4, 1975,

с. 126-128

09-10.12.1974, Ленинград

(СССР)

Научен симпозиум „Методологически проблеми на историята на философията и обществената мисъл” М. Бъчваров  
ФМ, бр. 12, 1974,

с. 103-104

08.09.1974, Пиза

(Италия)

Генерална асамблея на Международната историко-философ-ска асоциация Б. Пейчев  
ФМ, бр. 11, 1974,

с. 124-126

26-31.08.1974, Москва

(СССР)

Х Международен Хегелов конгрес С. Гановски (р/л), А. Бънков, М. Бъчваров, Г. Гиргинов, Г. Дончев, Н. Михова, Д. Павлов, Т. Павлов, Е. Панова, И. Паси, А. Поликаров, П. Попов, П. Русев А. Дейков, А. Личев, С. Петров, С. Славков, И. Стефанов и др. (съоб-щения)
ФМ, бр. 9, 1974,

с. 104-

10-16.06.1974, Варна V сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Философско-методологически проблеми на изграждането на развитото социалистическо общество” Т. Павлов (р/л/, закл. слово), Т. Вълов (встъп. слово), С. Попов (доклад), С. Гановски, П. Гиндев, Л. Кавал-джиев, М. Кузманова, В. Павлова, Е. Петрова, С. Първанова, Т. Стойчев
ФМ, бр. 6, 1974,

с. 111-114

06-10.04.1974, Майнц

(ФРГ)

IV Международен Кантов конгрес С. Гановски (р/л), Д. Павлов, Ц. Торбов  
ФМ, бр. 3, 1974,

с. 102-105

16-19.06.1973, Варшава

(ПНР)

I Mеждународна конференция на етиците от социалистическите стра-ни  „Състояние, перспективи на развитие и задачи на етическите изследвания” Л. Драмалиев /р/л/, В. Въл-кова, Д. Георгиев и др.  
ФМ, бр. 2, 1974 1973, София Международен симпозиум „Проблеми на системния подход и структурно-функционалния модел на науката като информа-ционна система”    
ФМ, бр. 9, 1973,

с. 90-95

11-16.06.1973, Варна IV сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия „Наука, техника, човек” П. Гиндев (р/л), Т. Павлов (встъп. и закл. слово, изказ-ване), С. Ангелов, С. Гановски (доклади) М. Бъчваров, П. Велчев, З. Нуриева, Б. Пейчев, Г. Пенчев
ФМ, бр. 3, 1973,

с. 111-114

1972, Антверпен

(Холандия)

IХ Международен Хегелов конгрес А. Бънков (р/л), М. Бъчваров, Г. Гиргинов, А. Игнатов, Д. Павлов, П. Русев, С. Славков  
ФМ, бр. 2, 1973 1972 VII Международен конгрес по естетика В. Ангелов  
ФМ, бр. 1, 1973,

с. 140-143

5-12.09.1972, Мадрид, Кор-доба и Гранада (Испания) V Международен конгрес по средновековна философия „Сре-щата на културите във философията на Средновековието” Г. Гиргинов (р/л), М. Бъчваров, С. Леви, Д. Павлов  
ФМ, бр. 1, 1973 1972, Мадрид (Испания) V Международен конгрес по средновековна философия М. Бъчваров, Г. Гиргинов, С. Леви, Д. Павлов  
ФМ, бр. 9, 1972 1972, Варна III сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия за млади научни работници „Философия, научно-техническа революция, човек” Т. Павлов (р/л)  
ФМ, бр. 7, 1972,

с. 124-129

20-24.03.1972, Берлин

(ГДР)

IХ съвещание на редакционните колегии на философските и социологическите списания от европейските социалистически страни Т. Вълов (р/л) Р. Василев, Т. Вълов, Н. Мизов
ФМ, бр. 4, 1972,

с. 105-109

13-15.12.1971, София Първи международен симпозиум „Проблеми на съвременната западна масова култура” Р. Аврамов (встъп. слово), К. Горанов, А. Натев, Е. Ни-колов, Б. Райнов, О. Сапарев, А. Стойков; Г. Гиргинов (закл. слово) Д. Аврамов, В. Ангелов, И. Зне-полски, Л. Кавалджиев, В. Колевски, С. Леви, Д. Павлов, П. Русев, С. Си-меонова, И. Славов, И. И. Стефа-нов, В. Чочов и др.
ФМ, бр. 1, 1972,

с. 112-116

04-07.10.1971, София Българо-съветско-румънски симпозиум „Методологически про-блеми на комплексното изследване на човека” С. Ангелов (р/л), Т. Павлов (встъп. слово), М. Бъчваров, В. Вичев, Д. Георгиев, Г. Йолов, Н. Мизов, В. Момов, А. Стойков; С. Гановски (закл. слово)  
ФМ, бр. 12, 1971, с. 100-103 1971, Карлови Вари

(!ССР)

VI съвещание на директорите на институтите по философия и социология от еврoпейските социалистически страни С. Ангелов (р/л) П. Велчев, П. Гиндев, М. Драганов, С. Михайлов, Ж. Ошавков, С. Славков
ФМ, бр. 11, 1971,

с. 134-137

18-24.08.1971, Москва

(СССР)

ХIII Международен конгрес по история на науката Т. Павлов (р/л), Г. Векилов, А. Кътов, Н. Мизов, А. Поли-каров, С. Славков, А. Стойков и др.  
ФМ, бр. 8, 1971,

с. 134-138

01-04.06.1971, Варна Първи международен марксистки симпозиум по история на философията „Методологически проблеми на историята на философията” Т. Павлов (р/л, встъп. и закл. слово), С. Боянов, М. Бъчваров, С. Гановски, Л. Димитров, К. Кънев, Н. Мизов, Е. Панова, П. Русев С. Ангелов, А. Бънков, К. Делев, Д. Дудов, К. Караджов, С. Леви, П. Ми-тев, В. Павлова, С. Славов, С. Сто-ев; Г. Дончев, В. Карачивиев (депо-зирани съобщения)
ФМ, бр. 1, 1971,

с. 122-127

23.08.1970, Берлин

(ГДР)

VIII Международен Хегелов конгрес А. Бънков, Г. Гиргинов, Г. Дончев, Д. Павлов, Е. Панова, П. Попов, П. Русев, А. Стойков (прочетени); Л. Драмали-ев, В. Карачивиев, А. Натев, С. Симеонова, С. Славов, С. Стоев, Т. Стойчев, М. Янков (депозирани)  
ФМ, бр. 12, 1970, с. 120-126 06-10.06.1970, Варна Българо-съветски симпозиум „Предмет и система на марксист-ко-ленинската етика” С. Ангелов (р/л), А. Бънков, В. Вичев, Д. Георгиев, В. Вълкова, П. Данев, Л. Драмалиев, Б. Дянков, М. Коцева, Н. Мизов, В. Момов, К. Нешев, М. Семов, Д. Станков, Я. Янчев  
ФМ, бр. 11, 1970, с. 92-107 04-12.05.1970, Варна I сесия на Международната школа по марксистко-ленинска философия за млади научни работници „100 годишнината от рождението на Владимир Илич Ленин” Т. Павлов (р/л), А. Бънков, П. Гиндев (доклади); Н. Мизов,  (закл. слово) В. Боев, В. Павлова, И. Цоцова, А. Кардашева, Н. Мизов, И. Пунчев, С. Симеонова и др. (изказвания)
ФМ, бр. 10, 1970, с. 109-114 08-13.06.1970, Закопане

(ПНР)

V съвещание на директорите на институтите по философия и социология от еврoпейските социалистически страни П. Гиндев (р/л) П. Велчев, К. Делев
ФМ, бр. 6, 1970,

с. 99-103

21-22.10.1969, Москва

(СССР)

Юбилейна научна сесия на съветските научни атеисти „Лениновото атеистично наследство” Т. Стойчев  
ФМ, бр. 5, 1970,

с. 125-131

19-23.01.1970, Москва

(СССР)

Международна конференция „Нарастване ролята на лениниз-ма в съвременната епоха и критика на антикомунизма” Р. Аврамов (р/л), С. Ангелов, С. Гановски, П. Гиндев, Н. Ирибаджаков, А. Кожаров, Д. Павлов, П. Попов, Я. Радев, А. Стойков, Т. Трендафилов и др.  
ФМ, бр. 4, 1970,

с. 119-123

16-19.12.1969, Ленинград

(СССР)

Международна научна конференция „Ленинският етап в разви-тието на марксистката философия” Р. Караколов (р/л), С. Гановски, Т. Павлов (депозирани) К. Андреев, М. Бъчваров, А. Кар-дашева, П. Русев, С. Симеонова, С. Стоев (научни съобщения)
ФМ, бр. 3, 1970,

с. 120-122

13-18.10.1969, Будапеща

(УНР)

IV съвещание на директорите на институтите по философия и социология от еврoпейските социалистически страни   П. Велчев, С. Петров (реферати)
ФМ, бр. 3, 1970,

с. 122-126

08-12.04.1969, Париж

(Франция)

VII Международен Хегелов конгрес Р. Караколов (р/л), А. Бънков, Г. Дончев, Д. Павлов  
ФМ, бр. 8, 1969,

с. 86-107

27-31.05.1968, София Международен симпозиум „Ленинската теория на отражението и съв-ременността” С. Гановски (встъп. слово), Т. Павлов (осн. доклад и закл. слово) С. Ангелов, А. Бънков, С. Василев, Т. Вълов, П. Гиндев, Г. Гиргинов, К. Горанов, Н. Ирибаджаков, Р. Кара-колов, А. Кожаров, Н. Мизов, Д. Пав-лов, Т. Стойчев, С. Цоневски и др.
ФМ, бр. 3, 1969 03-09.10.1968, Варна Международен симпозиум „Методологически проблеми на кон-кретните социологически изследвания” С. Михайлов, Ж. Ошавков, Д. Пенков  
ФМ, бр. 1, 1969,

с. 105-108

20-30.10. 1968 г., Варшава

(ПНР)

VI съвещание на редакционните колегии на философските и социологическите списания от социалистическите страни Ж. Ошавков (р/л), М. Бъчваров, С. Попов (изказвания) Н. Яхиел
ФМ, бр. 10, 1968 06.1968, Варна III съвещание на директорите на институтите по философия и социология от социалистическите страни    
ФМ, бр. 10, 1968, с. 94-100 03-09.06.1967, Варна Международен симпозиум „Марксистката философия и съвре-менната буржоазна идеология” С. Гановски (р/л, прив. и закл. слово), Д. Павлов П. Гиндев, К. Делев, Р. Караколов, А. Кожаров, Ж. Ошавков, П. Русев
ФМ, бр. 8, 1968,

с. 108-113

14-16.12. 1967, Опатия (СФРЮ) V съвещание на редакционните колегии на философските и со-циологическите списания от европейските социалистически страни Г. Гиргинов, В. Добриянов, М. Марков, Г. Цонков  
ФМ, бр. 8, 1968,

с. 113-116

16-17.05.1968, София II заседание на проблемната комисия на академиите на науки-те на европейските социалистически страни С. Гановски /р/л/, Е. Каменов (встъп. слово) П. Гиндев, Ч. Големинов, А. Кожаров, Ж. Ошавков, Д. Павлов, Т. Трендафилов
ФМ, бр. 7, 1968,

с. 130-131

17-20.04.1968, Будапеща

(УНР)

III Международен колоквиум по социология на религията  „Бъдещето на религията”, „Младежта и религията” С. Баръмов  
ФМ, бр. 6, 1968,

с. 135-139

25.08.-02.09.1967, Амстердам

(Холандия)

III Международен конгрес по логика, методология и философия на науката А. Поликаров (р/л), А. Бънков, Б. Чендов Б. Дянков, С. Славков (изказвания)
ФМ, бр. 6, 1968,

с. 132-135

25-26.03.1968, Берлин

(ГДР)

Национален конгрес на философите от ГДР „Философското учение на К. Маркс и неговото актуално значение” С. Гановски (р/л, прив. слово и доклад) Р. Караколов, Н. Мизов, Д. Павлов, Н. Стефанов (изказвания)
ФМ, бр. 1, 1968,

с. 118-119

30.06.-02.07.1967, Шатийон (Франция) ХI сесия на Международния институт за политическа фило-софия „Идеология и политика”   С. Ангелов, Л. Драмалиев (изказвания)
ФМ, бр. 5, 1967,

с. 155-156

22-25.06.1967, Прага

(ЧССР)

Международна теоретична конференция „Историческото зна-чение на „Великата Октомврийска социалистическа револю-ция” Т. Павлов (р/л), Х. Христов Н. Филчев
ФМ, бр. 5, 1967,

с. 152- 154

18-20.07.1967, Берлин

(ГДР)

II съвещание на директорите на институтите по философия и социология от социалистическите страни Р. Караколов (р/л)  
ФМ, бр. 5, 1967,

с. 154-155

11-17.09.1967, Варна Българо-съветски симпозиум „Ленинската теория на отражени-ето и нашaта съвременност” Т. Павлов (р/л), А. Бънков, С. Василев, П. Велчев, П. Гин-дев, Б. Дянков, М. Кръстев, С. Петров, С. Попов, А. Кожа-ров  
ФМ, бр. 4, 1967,

с. 170-175

27.02.-01.03.1967, Москва

(СССР)

Всесъюзен симпозиум по история на философията М. Бъчваров (р/л) М. Бъчваров, К. Делев, Д. Павлов (съобщения)
ФМ, бр. 2, 1967,

с. 154-162

06-09.12.1966, Прага

(ЧССР)

II Mеждународен колоквиум „Социологията на религията в социалистическите страни” Т. Стойчев (р/л), Н. Мизов,  
ФМ, бр. 1, 1967,

с. 144-146

04-06.10.1966, Будапеща

(УНР)

IV съвещание на редакционните колегии на философските и социологическите списания от социалистическите страни Т. Вълов /р/л/ С. Ангелов, Г. Цонков
ФМ, бр. 1, 1967,

с. 146-150

04-11.09.1966, Прага

(ЧССР)

IV Международен конгрес по философия на правото и социал-на философия П. Гиндев (р/л), П. Попов А. Бънков, Я. Янев
ФМ, бр. 6, 1966,

с. 133-140

12-15.05. 1966, Москва

(СССР)

I съвещание на директорите на институтите по философия и социология от европейските социалистически страни Т. Павлов (р/л), П. Гиндев Ж. Ошавков (изказване)
ФМ, бр. 6, 1966,

с. 165-167

05.06.1966, Варшава

(ПНР)

Международен семинар „Методологически въпроси на социо-логическите изследвания” С. Михайлов (р/л) И. Бицадзе
ФМ, бр. 2, 1966,

с. 146-152

24-26.06.1965, Йена

(ГДР)

I Mеждународен колоквиум „Социологията на религията в со-циалистическите страни” Ж. Ошавков (р/л), Т. Стойчев  
ФМ, бр. 4, 1965,

с. 3-5

18-22.05.1965, Варна III съвещание на редакциите на философските и социологичес-ките списания от европейките социалистически страни Т. Павлов (р/л) Т. Вълов, Г. Гиргинов, Ж. Ошав-ков, А. Поликаров
ФМ, бр. 2, 1965,

с. 150-155

26.08-02.09.1964, Йерусалим

(Израел)

II Международен конгрес по логика, методология и философия на науката А. Поликаров (р/л), А. Ешкенази  
ФМ, бр. 4, 1963,

с. 147-152

13-16.05.1963, Прага

(ЧССР)

II съвещание на редакциите на философските и социологичес-ките списания от социалистическите страни А. Поликаров (р/л), С. Михайлов К. Горанов
ФМ, бр. 3, 1963,

с. 142-146

02.1963, Ленинград

(СССР)

Симпозиум „Комплексно изучаване на художественото творче-ство”   К. Горанов (съобщение)
ФМ, бр. 4, 1962,

с. 107-108

02.1961, Лайпциг

(ГДР

I съвещание на редакциите на философските и социологичес-ките списания от социалистическите страни в Европа    
ФМ, бр. 2, 1962,

с. 133-140

18-23.09.1961, Варшава

(ПНР)

Международен колоквиум по методология на науката „Въпроса за обосноваване на съжденията и решенията” Д. Спасов (доклад), Б. Дянков, Б. Петканчин (научни съобщения)  
ФМ, бр. 5, 1960,

с. 102-106

08-11.10.1959, Лайпциг

(ГДР)

Международен симпозиум „Диалектическия материализъм и съвременното естествознание” А. Киселинчев (р/л), Б. Мунтян, А. Поликаров  
ФМ, бр. 1, 1960,

с. 140-146

08-15.09.1959, Милано

(Италия)

IV Световен конгрес по социология „Обществото и социологи-ческото познание” Ж. Ошавков, Ж. Натан  
ФМ, бр. 3, 1959,

с. 154-163

24-28.11.1958, София Международен семинар на катедрите по „Диалектически и исторически материализъм” в АН от социалистическите страни А. Киселинчев (р/л), П. Гиндев, А. Поликаров (доклади), С. Василев (научно съобщение) А. Бънков, Д. Спасов (изказвания)
ФМ, бр. 6, 1958,

с. 138-143

21-25.10.1958, Москва

(СССР)

Всесъюзно съвещание „Философски въпроси на естествозна-нието”   И. Панчев (изказване)
ФМ, бр. 1, 1958,

с. 147-155

21-24.10.1957, Прага

(ЧССР)

Международна конференция на катедрите по „Диалектически и исторически материализъм” в АН от социалистическите страни Ж. Ошавков (р/л), Щ. Скубарев (доклади) П. Гиндев (изказване)
ФМ, бр. 2, 1957,

с. 141-155

22-29.08.1956, Амстердам

(Холандия)

III Световен конгрес по социология „Проблемът за обществе-ните изменения през ХХ век”   Ж. Ошавков (изказване)
ФМ, бр. 5, 1955,

с. 125-128

18-22.03.1955, Италия ХVII национален конгрес на философите в Италия   Д. Братанов