Локални

УЧАСТИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ В ЛОКАЛНИ ФОРУМИ

 Източник Място/Време
Форум/ Тема 
Участници 
Доклади Съобщения/Изказвания
Соб. инф. 22-23.11.2012, СУ Научна конференция „Философия и виртуалност” Б. Ангелова, А. Гънгов, К. Енчев, А. Карагеоргиева, В. Личев, К. Лозев, П. Макариев, С. Минева, Н. Михайлов, В. Стойчев, К. Янакиев и др.  
Соб. инф. 22.11.2012, СУ Юбилейна научна сесия „Иван Георгов и българската философска култура” И. Кацарски, Д. Тодоров Ц. Бояджиев, Б. Колева, Л. Латев, А. Стаматов, А. Стефанов
ФА, бр. 4, 2011, с. 184-187 14-15.05.2011, Благоевград (ЮЗУ) Конференция „Измерения на фантастичното в съвременността” Н. Богомилова, И. Китова, С. Кръстева, В. Сивов, А. Славов, Г. Борисов, М. Глишев, Н. Крумова, Б. Радев, Н. Узунов, А. Чолакова
ФА, бр. 3, 2010,с. 169-171 14-15.12.2009, София (ИФИ) Конференция в памет на Стефан Васев „Езикът на битието” А. Андонов, А. Апостолов, Д. Дамянова, В. Дафов, К. Делчев, А. Димитров, И. Димитров, С. Димитров, Н. Димитрова, К. Енчев, К. Жабилова, Т. Желязкова, Д. Иванова, И. Колев, В. Личев, Д. Пенчев, В. Петров, С. Попски, Н. Турлаков, Д. Цацов  
ФА, бр. 1, 2010,с. 168-170 07.12.2009, София (БАН) Представяне годишната продукция на сп. „Философски алтернати-ви” за 2009 г. Н. Богомилова, Я. Иванов, Р. Чобанова Н. Димитрова, Е. Маринова, Н. Обрешков, Д. Тодоров
ФА, бр. 1-2, 2009,с. 194 08.11.2009, София (СУ) Кръгла маса „Кариери за философи” В. Видински, В. Дафов, А. Карагеоргиева, В. Кънева, С. Минева  
ФА, бр. 1-2, 2009,с. 191-193 23-24.10.2008, София (СУ) Научна конференция, посветена на 190-та годишнина от раждането на Карл Маркс И. Баева, Б. Борисов, Е. Григоров, А. Гънгов, Е. Минева, С. Михайлов, А. Николов, Х. Паницидис, И. Пунчев Н. Видева (прив-е), Д. Денков (прив-е)
ФА, бр. 1-2, 2009,с. 172, 174-180 03-08.2008, София (БАН) Честване 60-годишния юбилей на Института за философски изслед-вания при БАН Н. Василев, Д. Димитров, В. Добрева, П. Макариев, В. Прода-нов, Н. Съботинов, Х. Тодоров и др. Л. Гурова, А. Димитров, В. Митев, В. Проданов, А. Стефанов, Д. Цацов и др.
ФА, бр. 4, 2008,с. 205-207 14-15.05.2008, София (ИФИ) ХIV Попъров семинар на тема „Приложимост на знанието” А. Анастасов, Н. Атанасова, Ю. Васева, Б. Грозданов, Л. Гурова, М. Дражев, Д. Иванова, Р. Люцканов, В. Пенчев, А. Стефанов, В. Стойчев, Е. Тасева, В. Цанкова, К. Янакиев  
ФА, бр. 2, 2008,с. 225-229 14-15.11.2007, София (ИФИ) Девета сесия на научната конференция „Философията като призва-ние” на тема „Стил на мислене” (в памет на проф. Иванка Апостоло-ва) А. Стефанов, Х. Тодоров А. Апостолов, М. Бушев, Л. Гурова, Я. Захариев, М. Игов, Е. Паспалано-ва, В. Петров, В. Проданов, И. Пун-чев, Н. Сретенова, В. Стойчев, М. Табаков, Е. Тасева, В. Цанкова, К. Янакиев
ФА, бр. 2, 2007,с. 217-218 13.12.2007, София (СУ) Възпоменателна вечер, посветена на живота и творчеството на Асен Игнатов Д. Бочев, В. Митев Ж. Желев, П-Е. Митев, И. Славов, Г. Фотев и др.
ФА, бр. 2, 2008,с. 217 05.12.2007, София (СУ) Честване на 110 години от дипломирането на първите випускници на специалност „философия” в СУ „Св. Климент Охридски” А. Андонов, А. Стаматов, Д. Тодоров А. Андонов, Н. Видева, Д. Денков, Я. Захариев, С. Йотов, А. Карагеор-гиева, Г. Каприев, В. Митев, В. Стойчев, Д. Тодоров, Т. Тодоров и др.
Ф, бр. 2, 2009,с. 95-96 Октомври 2007, София Динамични онтологии в комплексни информационни и управляващи системи В. Боишина, Д. Вакарелов, В. Василев, А. Григоров, М. Димитрова, В. Марчев, В. Петров, М. Хаджийски, Ц. Янакиева  
ФА, бр. 6, 2007,с. 171-207 21-22.05.2007, София (ИФИ) Дискусионни кръгли маси в рамките на „Дни на Откритите врати” в ИФИ при БАН Х. Амбарева, Н. Богомилова, Л. Латев, Е. Маринова, В. Проданов, И. Слаников, А. Стефанов, М. Табаков  
ФА, бр. 4, 2007,с. 195; Ф., бр. 3, 2007, с. 131-136 22-23.11.2006, София (СУ) Конференция „Логиката във времето” (В памет на Недялко Мерджа-нов) П. Александров, А. Бешкова, В. Бузов, Д. Вакарелов, Д. Денков, Д. Деянов, А. Димитров, К. Енчев, Е. Латинов, Л. Леви, Р. Люцканов, В. Митев, Т. Петков, Т. Полименов, М. Табаков Н. Видева (прив-е), А. Димчев (прив-е)
Ф, бр. 6, 2007,с. 69 06-07.11.2006, София (ИФИ) Балканската културна матрица и европейският проект М. Баджаков, Т. Батулева, Н. Богомилова, Е. Димитров, Н. Димитрова, К. Жабилова, Д. Желязков, И. Кацарски, Л. Латев, Б. Манов, А. Николова, Л. Петров, В. Проданов, Л. Сазонова, Т. Тодоров, Д. Цацов и др.  
ФА, бр. 2-3, 2007,С. 194-195 16.11.2006, София (ИФИ) Честване Международния ден на философията Х. Амбарева, Н. Богомилова, М. Игов, Е. Маринова, В. Петров, С. Попски, В. Проданов, А. Стефанов, А. Стойнев, М. Табаков  
ФА, бр. 2-3, 2007с. 195-196 16.11.2006, София (СУ) Честване Международния ден на философията Н. Богомилова, В. Петров, Д. Тодоров, И. Христов  
ФА, бр. 6, 2006, с. 175-179 15-16.05.2006, София (СУ) Конференция „Онтологични ситуации” (посветена на 60-та годишнина на проф. А. Андонов) А. Андонов, Д. Гичева, Д. Деянов, С. Димитров, Д. Зашев, В. Канавров, П. Макариев, В. Пенчев, В. Петров, Л. Сивилов, В. Теохаров, Х. Тодоров и др.  
ФА, бр. 2, 2006, с.121-122 28.11.2005, София (БАН) Юбилейно честване 60 години на сп. „Философска мисъл” -„Философски алтернативи” Н. Богомилова (встъп. сло-во), А. Атанасов, Ж. Желев, В. Проданов (поздр. слова)  
ФА, бр. 2, 2006, с. 125-126. 17.11.2005, София (СУ) Честване Международния ден на философията Д. Деянов, И. Христов  
ФА, бр. 6, 2005,с. 186-187;

Ф, бр. 2, 2007,

 с. 62

27-28.05.2005, София (ИФИ) Конференция „Възможна ли е днес нова оптимистична теория за българския народ?” А. Апостолов, Н. Богомилова, Н. Василев, Г. Величкова, С. Гайтанджиев, Б. Градинаров, Д. Данова, И. Димитрова, Н. Димитрова, И. Иванова, И. Кацарски, К. Кертиков, И. Кутов, Л. Латев, Ч. Николов, В. Пенчев, Е. Петрова, С. Попски, В. Проданов, М. Тахир, С. Христова, Д. Цацов и др.  
ФА, бр. 6, 2005, с. 177-181 18-19.05.2005, София (ИФИ) Конференция „Образите на науката” (ХI Попъров семинар) А. Стефанов (прив. слово и доклад), А. Апостолов, А. Владова, Л. Гурова, З. Дунов, В. Петров, Д. Славова, Н. Сретенова, Е. Тасева, В. Цанкова, Д. Янева и др.  
Ф, бр. 1, 2006, с. 61 28.02.2006, София (ИФИ) Кръгла маса „Има ли рискове за България от ислямски фундамента-лизъм и тероризъм” В. Проданов, Б. Тодорова и др.  
ФА, бр. 6, 2005, с. 175-177 01.2005, София (ИФИ) Общоинститутски семинар „Бъдещето на философията” В. Проданов (встъп. слово)  
ФА, бр. 2, 2005, с. 169-170 10-11.12.2004, София (УНСС) Конференция „Философски аспекти на интегрирането в европей-ското социокултурно и икономическо пространство” А. Апостолов, В. Драмалиева, Б. Колева, М. Личева, В. Кулов, А. Рождественский, И. Стамболийски, Д. Тодоров, П. Цветанов и др.  
ФА, бр. 2, 2005, с. 166-169 23-24.11.2004, София (ИФИ) Конференция „Наука и псевдонаука” (VI сесия на научната конференция „Философията като призвание”) И. Юхновски (встъп. слово), В. Проданов (осн. доклад) А. Апостолов, Ю. Васева, Л. Гурова, З. Дунов, И. Митев, Д. Славова, А. Стефанов, В. Стойчев, М. Табаков, Е. Тасева, К. Янакиев и др.
ФА, бр. 1, 2005, с. 154 18.11.2004, София (СУ) Честване на международния ден на философията А. Бешкова, А. Гънгов, Т.Полименов, В. Стефанов  
ФА, бр. 6, 2004, с. 152-154 06.2004, Варна Конференция „Глобализация, евроинтеграция, догонващо развитие” А. Владова, С. Гайтанджиев, Б. Градинаров, В. Личев, Р. Николова, В. Пенчев, В. Проданов и др.  
ФА, бр. 4-5,2004, с. 261-263 12-13.05.2004, София (ИФИ) Конференция „Демаркации в науката” (Х Попъров семинар) А. Апостолов, В. Бузов, Л. Гурова, З. Дунов, И. Митев, В. Петров, Д. Славова, А. Стефанов, В. Стойчев, Е. Тасева, К. Янакиев и др.  
ФА, бр. 4-5,2004, с. 263-264 23.04.2004, София (РКИЦ) Юбилейно честване „150 години от раждането на Владимир Соло-вьов” Д. Мирчев (встъп. слово) Л. Христов и др.
ФА, бр. 4-5,2004, с. 260-261 10.05.2004, София (ИФИ) Конференция „От криворазбраната цивилизация към криворазбрана европеизация” А. Апостолов, Л. Гурова, Н. Димитрова, З. Дунов, И. Кацарски, Р. Кънчев, Л. Латев, Е. Петрова, Д. Тодоров, Д. Цацов  
ФА, бр. 5-6,2002, с. 152-155 26-28.07.2002, Смолян Конференция „Философия. Език. Наука” И. Ганев, Л. Гурова, С. Димитров, Б. Дянков, Л. Латев, В. Петров, Ф. Петрова, Д. Славова, А. Стефанов, Н. Турлаков, К. Янакиев и др.  
Ф, бр. 5-6, 2001, с. 116-118 2001, София (ФНТС) Юбилейно честване „Азаря Поликаров – 80 години от раждането му”   А. Владова, Н. Матеев, В. Прода-нов, П. Русев, С. Саркисян
ФА, бр. 5-6, 2000, с. 12-38 14.02.2000, София (ИФИ) Среща-разговор „110 години от раждането на Тодор Павлов” В. Проданов (встъп. и закл. слово) С. Ангелов, А. Атанасов, С. Васев, К. Василев, А. Владова, А. Гаври-лов, И. Ганев, Л. Ганчев, Л. Георги-ев, Б. Дянков, Н. Ирибаджаков, Е. Панова, А. Поликаров, А. Стефанов, С. Стоев, Я. Янчев и др.
ФА, бр. 5-6,1999, с. 67 18-19.02.1999, София (ИФИ) Конференция „История и правдоподобие във философията и науката” (V Попъров семинар) А. Апостолов, В. Бузов, Л. Гурова, И. Гърдев, С. Димиев, Т. Желязкова, М. Игов, С. Николов, В. Петров, В. Стойчев, К. Янакиев и др.  
ФА, бр. 3-4,1998, с. 13 02.1998, София (ИФИ) Конференция „Методи и творчество във философията и науката” (IV Попъров семинар) А. Апостолов, В. Бузов, Л. Гурова, И. Гърдев, Б. Дянков, С. Николов, В. Пенчев, В. Самуилов, Д. Славова, А. Стефанов, О. Стефанов, М. Табаков, Е. Тасева, К. Янакиев  
ФА, бр. 3, 1996, с. 129-130 24-26.01.1996, София (РКИЦ) Конференция „Философски проблеми на прехода”    
ФА, бр. 2, 1996, с. 26 19-20.10.1995, София (ИФИ) Конференция „Карл Попър и методологията на науката” (I Попъров семинар) А. Апостолов, С. Герджиков, Л. Гурова, А. Димитров, М. Игов, С. Николов, В. Пенчев, Н. Сретенова и др.  
ФА, бр. 3, 1995, с. 13 1994, София (ИФН) Конференция „Карл Попър и проблемите на съвременната философия” В. Бузов, Л. Гурова, М. Игов, С. Пенов, В. Проданов, Е. Тасева и др.  
ФА, бр. 4, 1993, с. 136-148 2-6.06.1993, Варна Симпозиум „Метафизика, наука, морал” В. Бузов, А. Владова, Л. Гурова, А. Данаилов, А. Димитров, Б. Дянков, А. Инджов, Р. Стъпов, Е. Тасева, Б. Чендов, Д. Янева, К. Янакиев и др.  
ФА, бр. 1-2,1992, с. 148-153 18.12.1991, София (ИФН) Кръгла маса „Философията, науката и културата в прехода от тоталитаризъм към демокрация” А. Данаилов (встъп. слово) М. Баджаков, В. Вичев, И. Ганев, Л. Гурова, А. Димитров, М. Игов, А. Инджов, И. Кацарски, И. Кирилов, Ю. Минков, Н. Михова, В. Проданов, И. Слаников, Р. Стъпов, Е. Тасева и др.
ФМ, бр. 9, 1991, с. 101-104 23-25.10.1990, София (ИФН) Конференция „Човекът в съвременните общества” В. Вичев (осн. доклад), Л. Андреев, Н. Богомилова, Д. Георгиев, А. Данаилов, А. Лешков, М. Мизов, Н. Михова, В. Проданов, И. Слаников, И. Стефанов, В. Стъпова, С. Събев, Л. Христов И. Кирилов, А. Кръстева, Е. Пенев и др.
ФМ, бр. 2, 1991, с. 120-122 17-21.09.1990, Китен ХI Интердисциплинарна младежка научна школа „Социалният избор” В. Проданов (осн. доклад) Н. Бавро, К. Байчинска, И. Белева, Р. Георгиева, Ц. Давидков, И. Джиджев, М. Йорданова, И. Ленков, К. Манолов, Х. Монов, Ц. Сивков, Т. Танев и др.
ФМ, бр. 11,1990, с. 78-81 25-28.06.1990, Варна Симпозиум с международно участие (СССР) „Философското позна-ние: съвременни аспекти” С. Васев (осн. доклад), И. Ганев, Н. Михова, Б. Чендов Л. Андреев, А. Димитров, В. Личев, Ч. Найденов, В. Петров, Р. Стъпов, И. Стъпова (съобщения) и др.
ФМ, бр. 9, 1990, с. 3-34 21.02.1990, София (ИФН) Кръгла маса „Духовната криза в нашето общество и изходи от нея” В. Проданов (встъп. слово) С. Аврамова, М. Анчев, Г. Арабаджиев, В. Вичев, В. Добриянов, Д. Зашев, М. Калайджиева, И. Кацарски, И. Кирилов, А. Кръстева, А. Лешков, А. Личев, М. Мар-ков, Н. Михова, К. Станчев, И. Стефанов и др.
ФМ, бр. 8, 1990, с. 135-136 18-19.04.1990, София (ИФН) Конференция „Ленин и съвременността” К. Варламов, К. Василев, В. Захаров, В. Иванов, И. Калчев, П-Е. Митев и др. Е. Минева, С. Михайлов, Т. Тодоров и др.
ФМ, бр. 3, 1990, с. 136-140 25-29.09.1989 (ИФ) II Национална младежка среща по етика с международно участие (ГДР, СССР) „Нравствената съдба на човека в променящия се свят” С. Ангелов (встъп. слово) Г. Арабаджиев, М. Василев, В. Вичев, П. Горанов, К. Лозев, Е. Маринова, Н. Михайлов, В. Момов, А. Нико-лова, С. Събев, С. Христова и др.
ФМ, бр. 11,1989, с. 83 20.06.1989, София Конференция „200 години от Великата френска революция” Н. Ирибаджаков (встъп. слово), П-Е. Митев (осн. доклад) К. Василев, Д. Иванов, А. Личев, И. Райнова, Х. Смо-ленов, Д. Спасов
ФМ, бр. 7, 1989, с. 118 6.03.1989, Велико Търново Съвещание на преподавателите по философия от ВУЗ в Северна България „Философията и актуалните проблеми на социализма” С. Саркисян (осн. доклад) Р. Данкова, И. Илиев, И. Станков, Ц. Савова и др.
ФМ, бр. 2, 1989, с. 114-117 3-8.05.1988, Гьолечица Хуманитарен семинар с международно участие „Формите на култу-рата и тяхното взаимовлияние” Е. Ангелова, И. Апостолова, С. Асе-нов, Б. Богданов, Ц. Бояджиев, Н. Видева, А. Данаилов, Л. Деянова, М. Димитрова, Б. Минчев, Р. Пожарли-ев, З. Попов, С. Попов, А. Райчев, В. Станоев, В. Теохаров, И. Чалъков, К. Янакиев и др. И. Дичев, А. Кьосев, В. Тодоров и др.
ФМ, бр. 3, 1988, с. 124-125 23-27.03.1987, Велико Търново и окръга Седмица на марксистко-ленинската философска мисъл С. Ангелов, В. Вичев, Д. Гърдев, Е. Данков, Р. Дан-кова, Б. Дянков, А. Инджов, Ц. Кардашев, С. Попов, С. Симеонова, А. Стефанов, В. Стойчев, И. Тасев  
ФМ, бр. 2, 1988, с. 120-123 06.1987, София (ИФ) Симпозиум „Идеологически измерения на научно-техническия прогрес” С. Гановски (встъп. слово), Д. Варзо-новцев, В. Канавров, И. Кацарски, (доклади), Н. Богомилова, И. Вели-нова, М. Георгиева, М. Стоянова (съобщения) Г. Арабаджиев, В. Грилихес, Ц. Давидков, Д. Зашев, Д. Сотирова, П. Стайков, А. Стефанов, В. Стойчев, Е. Ся-рова
ФМ, бр. 10,1987, с. 94-97 05.1987, Кърджали III Hационален семинар с международно участие (ПНР,СССР) „Фило-софия, физика, космос” С. Ангелов, А. Поликаров, К. Сера-фимов, Х. Христов (пленарни док-лади), Б. Градинаров, Б. Палюшев, С. Петров, Н. Сретенова, А. Стрига-чев, Б. Чендов и др. М. Калайджиева, Ц. Кардашев, А. Кардашева и др.
ФМ, бр. 2, 1987, с. 106-107 1986, Пловдив Обсъждане колективната монография „Социалистическият начин на живот. Теория и практика” С. Ангелов (встъп. и закл. слово), Д. Георгиев (отговор на въпроси) И. Иванов, М. Парашкевова, Д. Поборников, В. Торко-ва, Д. Чешмеджиев и др.
ФМ, бр. 1, 1987, с. 120-121 1986, Кърджали II Hационален семинар с международно участие (ПНР,СССР) „Фило-софски проблеми на физиката и астрономията” К. Серафимов (осн. доклад), А. Стри-гачев М. Игов, А. Карастоянов, Ц. Кардашев, А. Кардашева, Н. Сретенова, Б. Станчев, К. Томов и др.
ФМ, бр. 7, 1986, с. 103-106 21.03.1986, Благоевград Обсъждане сп. „Философска мисъл” И. Калайков (встъп. и закл. слово), С. Аврамова, С. Саркисян (слова) П. Ангелов, Н. Божков, З. Василев, Е. Воденичарова, М. Люнгов, В. Митев, А. Пензов, Д. Стоилов, С. Хрис-тов
ФМ, бр. 9, 1985, с. 111-117 19-20.03.1985, София (ИФ) Научна сесия „Печатната продукция на ИФ през 1982-1983 година” И. Калайков (встъп. слово), В. Въл-кова, Д. Гърдев, А. Кътов, Н. Латев, Н. Николов, И. Слаников, И. Тасев (рецензии), Т. Стойчев (закл. слово) Н. Богомилова, К. Василев, А. Данаилов, Д. Желязков, С. Йотов, К. Караджов, И. Кирилов, А. Личев, М. Мар-ков, И. Пунчев, С. Симеонова, Х. Смоленов, Р. Хари-занов и др.
ФМ, бр. 7, 1985, с. 104-106 1985, София (ИФ) Юбилейна научна сесия „15 години секция „Логика” Б. Дянков (осн. доклад), Д. Вакаре-лов, Г. Гаргов, И. Дуриданов И. Ганчев, Е. Герганов, К. Илиева, М. Калайджиева, К. Костов, М. Мирчева, Т. Михайлова, Н. Обрешков, И. Пунчев, Х. Смоленов, Р. Стъпов, М. Табаков, Ж. Яне-ва и др.
ФМ, бр. 3, 1985, с. 116-121 1984, София (СУ) Специализирана младежка школа с международно участие „Диале-ктикоматериалистическата методология в природознанието” И. Апостолова, И. Пунчев И. Арапкюлиев, В. Грилихес, А. Данаилов, Е. Данков, В. Динев, А. Кардашева, В. Николова, В. Петков, Х. Смоленов, А. Стефанов, Л. Стойкова, В. Стойчев, К. Тьогел, В. Цанкова и др.
ФМ, бр. 10,1984, с. 101-104 27.04.1984, София (ВМЕИ) Постоянно действащ семинар „Специфика и функции на философи-ята” В. Станоев Т. Георгиева, М. Денчев, Д. Деянов, А. Кондев, В. Лич-ков, Д. Сотирова, К. Станчев, Н. Тасева, А. Товмач
ФМ, бр. 9, 1984, с. 126-128 1984, София (ИФ) Обсъждане на лекциите на Т. Живков, изнесени пред преподавателите и слушателите в АОНСУ П. Славов, А. Стойков С. Аврамова, Д. Гърдев, К. Делев, Б. Дянков, И. Калай-ков, К. Кънев, Н. Мизов, Н. Михова, С. Симеонова, С. Славков, Т. Стойчев, Я. Янчев
ФМ, бр. 5, 1984, с. 110-113 12.1983, София (СУ) Кръгла маса „Философия и култура” С. Ангелов (встъп. и закл. слова) И. Апостолова, А. Давидов, К. Делев, П-Е. Митев, Е. Панова, И. Паси, С. Петров, В. Проданов, Х. Смоле-нов, Д. Спасов
ФМ, бр. 9, 1983, с. 128-131 1983, София (ИФ) Юбилейна научна сесия „100 години от смъртта на Карл Маркс” С. Гановски (встъп. слово), С. Аврамова, С. Ангелов, К. Андреев, А. Ахмедов, С. Васев, В. Вацев, И. Ганев, Б. Дянков, К. Караджов, И. Кацарски, К. Кръстев, Н. Ми-зов, Н. Михова, Ф. Петро-ва, Р. Стъпов, С. Славков, Е. Сярова, Х. Христов
ФМ, бр. 12,1982, с. 74-81 26.04.1982, София (ИФ) Юбилейна научна сесия „Чарлз Дарвин и съвременната наука” (По повод на 100 години от смъртта му) С. Гановски (встъп. слово), И. Калай-ков (осн. доклад и закл. слово), А. Данаилов (съдоклад), Л. Ганчев, Б. Папазова, Ц. Кардашев, А. Карда-шева, П. Костов, С. Стоев, В. Цонев (съобщения)  
ФМ, бр. 3, 1982, с. 107-111 24-28.11.1981, София (АОНСУ) Кръгла маса „Диалектическата логика, научното творчество и тяхната роля в интелектуализацията на обществените дейности” П. Гиндев (встъп. слово), Д. Гърдев, К. Костов, А. Поликаров (доклади) В. Вацев, П. Велчев, Ц. Кардашев, А. Кардашева, А. Кътов, С. Петров, И. Тасев, М. Янков (науч. съобще-ния)
ФМ, бр. 10, 1981, с. 122-123 06.1981, Кремиковци Обучение на пропагандисти „Актуални проблеми на идеологическата борба и по специално проблема за човека” А. Атанасов, К. Делев, М. Йосифова, М. Минковски, Х. Реджебов, П. Ру-сев,  
ФМ, бр. 11,1980, с. 113-119 02-04.1980, София (ИФ) Семинар „Интелектуализация на труда” Д. Гърдев (осн. доклад) И. Бицадзе, Д. Варзоновцев, Т. Вълов, М. Георгиева, Т. Георгиева, В. Коев, К. Костов, М. Марков, Н. Мон-чев, С. Попов, Д. Радев, С. Славов, С. Стоилков
ФМ, бр. 8, 1979, с. 144-146 19-20.04.1979, София (ИФ) Научна сесия „109 години от рождението на В. И. Ленин” Г. Арабаджиев, Д. Варзоновцев, С. Гандева, Г. Гаргов, М. Георгиева, Д. Зашев, М. Игов, А. Инджов Л. Кавал-джиев, М. Маринов, А. Стефанов, И. Стъпова  
ФМ, бр. 8, 1979, с. 139-144 03.05.1979, София (БАН) Юбилейна научна конференция „70 години „Материализъм и емпи-риокритицизъм” Н. Ирибаджаков (встъп. и закл. сло-во), К. Василев, С. Гановски, Д. Пав-лов, А. Поликаров (доклади) А. Бънков, Д. Спасов (съобщения)
ФМ, бр. 2, 1979, с. 118-125 9-10.11.1978, София (ИФ) Научна сесия „100 години „Анти-Дюринг” и 70 години „Материализъм и емпириокритицизъм” С. Ангелов (встъп. и закл. слово), А. Бънков, С. Гановски (доклади), К. Андреев (съобщение) А. Атанасов, И. Бицадзе, С. Васев, П. Велчев, С. Гай-танджиев, Б. Дянков, И. Калайков, Ц. Кардашев, И. Ка-царски, Т. Кисьов, В. Ковачев, М. Кузманова, Н. Мизов, Д. Радев, С. Славков, Т. Стойчев, А. Стригачев, Р. Стъпов, В. Субашки, Е. Сярова, Б. Ценков, В. Цонев, Б. Чендов
ФМ, бр. 6, 1977, с. 112-114 17.03.1977, София (БАН) Тържествено събрание „80 години от раждането на Сава Гановски” Л. Желязков (встъп. слово), Д. Косев (доклад), С. Ганов-ски (благод. слово)  
ФМ, бр. 5, 1976, с. 120-128 19-21.01.1976, София (БАН) Научна сесия „40 години от публикуването на „Теория на отражени-ето” на Т. Павлов” С. Гановски (встъп. слово), М. Бъч-варов (осн. доклад), С. Ангелов, К. Андреев, А. Бънков, Т. Вълов, П. Гиндев, В. Павлова, Б. Ценков (съ-доклади), Т. Павлов (доклад про-четен от негово име), П. Гиндев (закл.слово) А. Атанасов, С. Васев, С. Василев, П. Велчев, Д. Вел-чева, Л. Ганчев, Г. Гирги-нов, Д. Гърдев, Б. Дянков, И. Калайков, Н. Мизов, Н. Ми-хова, Ж. Ошавков, Д. Пав-лов, С. Попов, П. Русев, С. Симеонова, С. Славков, С. Стоев, В. Цонев и др.
ФМ, бр. 3, 1976, с. 121-123 28-30.10.1975, София (ИССТ) Симпозиум „Методология на критиката на съвременната буржоазна идеология” Р. Аврамов (встъп. слово), Г. Гиргинов (осн. доклад) М. Бъчваров, П. Гиндев, К. Горанов, А. Кожаров, А. Къ-тов, А. Личев, Д. Павлов, А. Поликаров, П. Русев, Д. Спасов, С. Стоев, Т. Стойчев, Н. Трендафилов, Д. Це-ков, М. Янков и др.
ФМ, бр. 1, 1976, с. 117-119 10.1975, София (ИФ) Конференция „Философско-методологически проблеми на форми-рането на новия човек” Т. Вълов (встъп. и закл. слово), С. Ангелов, И. Калайков, Н. Мизов, С. Попов, С. Симеонова Л. Ганчев, П. Гиндев, А. Ешкенази, Д. Станков, С. Сто-ев, Б. Ценков, В. Цонев
ФМ, бр. 10,1975, с. 115-118 02.-03.1975, София (ИФ) Обсъждане на книгата на Т. Стойчев „Обществено битие и общест-вено съзнание” С. Попов (доклад), Т. Стойчев (закл. слово) П. Ганчев, Д. Гърдев, Т. Кисьов, А. Кътов, Д. Радев, Ц. Цанков
ФМ, бр. 7, 1975, с. 115-117 11.-12.1974, София (ИФ) Теоретико-методологически семинар „Същност и класификация на законите на общественото съзнание”   Т. Вълов, П. Ганчев, П. Гиндев, Т. Кисьов, Г. Наумов, С. Попов, С. Стоилков, Т. Стойчев, И. Щипски
ФМ, бр. 1, 1974, с. 124-125 20.12.1973, София (БАН) Тържествено събрание „75 години от раждането на Райчо Карако-лов” С. Гановски (встъп. слово), К. Андре-ев (осн. доклад); С. Ангелов, Т. Въ-лов, А. Кожа-ров, Н. Николов, Т. Сто-йчев, С. Цоневски и др. (приветст-вия), Р. Караколов (благод. слово)  
ФМ, бр. 8, 1972 24.04.1972, София (БАН) Конференция „Марксистко-ленинската философия и изграждане на развитото социалистическо общество” П. Гиндев (встъп. и закл. слово), С. Гановски, В. Добриянов (осн. докла-ди) Т. Вълов, Д. Гърдев, В. Иванов, А. Кътов, Г. Наумов, С. Попов
ФМ, бр. 6, 1972, с. 125-127 23.03.1972, София (БАН) Тържествено честване „75 години от раждането на Сава Гановски” В. Георгиев (встъп. слово), Д. Косев (осн. доклад), А. Балевски (привет-ствия), С. Гановски (благод. слово)  
ФМ, бр. 2,1972, с. 104-108 1971, София (ИССТ) Обсъждане книгата на Н. Ирибаджаков „Клио пред съда на съвре-менната буржоазна философия” Р. Аврамов (встъп. и закл. слово), К. Василев (осн. доклад), Н. Ирибад-жаков (изказване) С. Ангелов, Т. Вълов, Г. Гиргинов, А. Кожаров, С. Ле-ви, П. Митев, С. Михайлов, Д. Павлов, П. Русев и др.
ФМ, бр. 1, 1971, с. 115-117 24.12.1970, София (БАН) Тържествено събрание „25 години от създаването на сп. „Философ-ска мисъл” С. Гановски (встъп. слово), Т. Пав-лов (доклад), К. Байчински, А. Бън-ков, Н. Ирибаджаков, А. Кожаров, Ж. Ошавков и др. (приветствия), Т. Вълов (телеграма до ЦК на БКП)  
ФМ, бр. 6, 1970, с. 97-99 19-20.02.1970, София (ИФ) Конференция „В. И. Ленин и някои философски проблеми на социал-ната, научно-техническата и културата революция” П. Гиндев (встъп. слово), С. Василев, С. Ангелов (закл. слово) И. Бицадзе, П. Ганчев, К. Делев, Л. Кавалджиев, В. Ко-ев, Л. Кунчева, М. Марков, Н. Мизов, Ю. Минков, Г. На-умов, Д. Павлов, Д. Радев, П. Русев, С. Симеонова, Б. Ценков
ФМ, бр. 4, 1970, с. 114-115 6.02.1970, София (ИФ) Тържествено събрание „80 години от раждането на Тодор Павлов” К. Андреев (встъп. слово), П. Гиндев (доклад), И. Ка-лайков (привет. писмо) А. Бънков, Е. Каменов, Р. Караколов, Т. Стойчев
ФМ, бр. 4, 1970, с, 116-118 10-11.02.1970, София (БАН) Юбилейна научна сесия „80 години от раждането на Тодор Павлов” А. Балевски (прив. адрес), А. Бънков, С. Василев, Г. Гиргинов, Г. Димов, П. За-рев, И. Калайков, Ж. Натан  
ФМ, бр. 12,1969, с. 93-100 4-6.09.1969, София (БАН) Юбилейна научна сесия „25 години на социалистическата револю-ция в България” П. Зарев (встъп. слово), Т. Павлов (осн. доклад), К. Горанов, Р. Кара-колов, А. Стойков и др. (доклади) С. Гановски, И. Калайков, Н. Мизов, Д. Павлов и др.
ФМ, бр. 12, 1969, с. 105-106 26.09.1969, София (ИФ) Открито партийно събрание „Актуални проблеми на нашата фило-софска наука в светлината на Московското съвещание на комуни-стическите партии и Юлския и Септемврийския пленуми на ЦК на БКП” Д. Павлов (доклад и обобщение) Г. Братоев, Т. Вълов, П. Гиндев, М. Димитрова, Б. Дянков, А. Ешкенази, Т. Стойчев, Б. Чендов
ФМ, бр. 9, 1969, с. 123-127 1968, София (БАН) Семинар „Съвременният стил на научно мислене” И. Апостолова, Н. Стефанов К. Александрова, К. Госпо-динов, Б. Дянков, Ю. Мин-ков, Б. Мунтян, И. Трифонов, М. Чолаков, Я. Янчев
ФМ, бр. 8, 1969, с. 108-111 15-19.04.1969, Варна Научна сесия „Борбата срещу буржоазната идеология в науката” В. Коцев (встъп. слово), К. Брата-нов, А. Гановски, Е. Георгиев, К. Гри-горов, Н. Ирибаджаков, Е. Каменов (доклади) С. Ангелов, Г. Векилов, Л. Дра-малиев, А. Кожаров, А. Кътов, Е. Николов, П. По-пов, А. Стойков, Т. Тренда-филов, Д. Цеков, Б. Ценков, Н. Чакъров и др.
ФМ, бр. 7, 1969, с. 147-149 1969, София (ИФ) Открито партийно събрание за разясняване значението на речта на др. Т. Живков пред ХIV отчетно-изборна конференция на софийската организация на ДКМС С. Василев (доклад) С. Ангелов, Б. Дянков, А. Еш-кенази, И. Калайков, В. Коев, Д. Павлов, С. Стоев
ФМ, бр. 2, 1969, с. 95-96 15.11.1968, София (ИФ) Тържествено събрание „70 години от раждането на проф. Райчо Караколов” П. Гиндев (встъп. слово), С. Гановски (доклад), Т. Павлов (прив. слово), Р. Караколов (благод. слово)  
ФМ, бр. 10,1968, с. 105-107 01.-06.1968, София (ИФ) Семинар „Съюз между философията и естествознанието” И. Калайков (осн. доклад), Д. Матеев Л. Ганчев, Г. Дончев, А. Ешкенази, И. Карагеоргиев и др.
ФМ, бр. 10,1968, с. 101-105 12.1967-06.1968, София (ИФ) Общоинститутски семинар „Отражение и научно творчество” Т. Павлов (встъп. слово), Г. Гиргинов (осн. доклад) П. Велчев, Л. Ганчев, А. Данаилов, З. Дунов, Б. Дян-ков, И. Калайков, В. Коев, С. Петров, С. Симеонова, Н. Стефанов, С. Стоев, Б. Чендов, М. Янков и др.
ФМ, бр. 9, 1968, с. 126-131 6-7.05.1968, София (БАН) Научна сесия „150 години от раждането на Карл Маркс” Т. Павлов (встъп. слово), С. Гановски, Ж. Ошавков Р. Караколов, Н. Мизов, Д. Павлов, С. Попов, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 9, 1968, с. 134-135 16.05.1968, София (ИФ) Обсъждане макет на том I от „История на философската мисъл в България” М. Бъчваров (встъп. слово), Д. Анге-лов, А. Бънков (рецензии) К. Андреев, С. Гановски, П. Гиндев, Н. Кондарев, Ц. Кристанов, Н. Мизов, А. Хаджиолов и др.
ФМ, бр. 8, 1968, с. 119-122 1967/68 г., София (ИФ) Семинар „Научно управление на обществото” К. Костов, Н. Стефанов, Н. Яхиел М. Геновски, В. Добриянов, Б. Дянков, И. Николов, В. Цонев, Н. Чакъров и др.
ФМ, бр. 5, 1968, с. 104-106 18.01.1968, София (ИФ) Възпоменателно събрание „Една година от смъртта на акад. Дими-тър Михалчев” Е. Каменов (встъп. слово), К. Андре-ев (доклад), Т. Павлов (закл. слово)  
ФМ, бр. 1, 1968, с. 112-114 1966/67 г., София (ИФ) Постоянно действащ семинар „Актуални проблеми на общественото съзнание”, „Историческият материализъм и научното ръководство на обществото” В. Добриянов, С. Попов (доклади); Д. Гърдев, К. Косев, М. Марков, Н. Сте-фанов (съдоклади) И. Бицадзе, С. Баръмов, Т. Вълов, П. Гиндев, И. Марев, С. Михайлов, Г. Наумов, И. Николов, И. Щипски, М. Янков, Я. Янчев, Н. Яхиел и др.
ФМ, бр. 6, 1967, с. 130-134 1967, София (СУ) Конференция „Теорията на отражението и нашата съвременност” Г. Гиргинов (осн. доклад), А. Гаври-лов (съдоклад) Т. Ботев, А. Бънков, Л. Ганчев, А. Данаилов, З. Дунов, Б. Мунтян, Е. Панова, С. Петров, С. Попов, П. Славов, Д. Спасов, З. Стоянов, К. Томов, С. Цоневски, М. Янков и др.
ФМ, бр. 6, 1967, с. 121-130 16-18.10.1967, София (ИФ) Научна сесия „Великата октомврийска социалистическа революция и някои актуални проблеми на философията” С. Гановски (встъп. слово), Р. Кара-колов (осн. доклад и закл. слово) А. Бънков, С. Василев, П. Гиндев, И. Калайков, Н. Ми-зов, В. Момов, Д. Павлов, И. Панчев, А. Поликаров, Н. Стефанов, Б. Чендов (съдоклади)
ФМ, бр. 3, 1967, с. 134-141 1965/1966, София (ИФ) Семинар „Актуални проблеми на марксистко-ленинската етика” С. Ангелов, И. Попов Т. Ботев, Л. Кунчева, С. Михайлов, В. Момов, М. Се-мов, Н. Стефанов, К. Тодоров, Д. Троянов и др.
ФМ, бр. 1, 1967, с. 150-155 27.10.1966, София (ИФ) Обсъждане сп. „Философска мисъл” Т. Вълов (доклад и закл. слово) Г. Грозев, А. Ешкенази, А. Кътов, Д. Павлов, С. Попов, И. Спасовски, С. Стоев, Б. Ценков
ФМ, бр. 3,1966, с. 149-150 18-24.04.1966, Бургас и окръга Седмица на марксистко-ленинската мисъл С. Ангелов, М. Бъчваров, С. Васи-лев, Т. Вълов, П. Гиндев, К. Делев, М. Драганов, М. Кръстев, Ж. Ошав-ков, Д. Павлов, С. Попов, Т. Стойчев  
ФМ, бр. 6,1965, с. 127-128 4-10.10.1965, Пловдив и окръга Седмица на философската мисъл С. Василев, Т. Вълов, П. Гиндев, М. Кръстев, Н. Мизов, С. Михайлов, Ж. Ошавков, Д. Павлов, Т. Павлов, С. Попов, Т. Стойчев, Д. Троянов  
ФМ, бр. 1, 1965, с. 150-152   24.10.1964, Русе Обсъждане сп. „Философска мисъл” Ц. Цанков (встъп. слово) Л. Ганчев, А. Вангелов, М. Мицов, К. Русев, Т. Тодо-ров, Л. Христов и др.
ФМ, бр. 1, 1965, с. 156 9-10.10.1964, Пловдив Научна сесия на катедрите по „Марксизъм-ленинизъм” във ВУЗ от Пловдив Б. Джурджев (встъп. слово), П. Анев, Б. Димитров, А. Карталов, Д. Поборников, Т. Поибренски, Г. Цолов и др.  
ФМ, бр. 5, 1964, с. 133-143 2-3.07.1964, София (ИФ) Юбилейна сесия „20 г. от победата на социалистическата револю-ция в България” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), Р. Караколов (отче-тен доклад), А. Бънков, С. Василев, Ж. Ошавков, А. Поликаров, Н. Стефанов (съдоклади) Г. Братоев, М. Бъчваров, Т. Вълов, П. Гиндев, Б. Дян-ков, А. Еш-кенази, В. Коев, М. Кръстев, Н. Мизов, С. Славков, Н. Стефанов, Т. Стойчев
ФМ, бр. 4, 1964, с. 174-176 12-13.05.1964, Русе Теоретическа конференция „Антикомунизмът – главно идей-но-политическо оръжие на империализма” Д. Павлов (предварително публикуван доклад) 17 лектори и пропагандисти от Русенски окръг
ФМ, бр. 6, 1963, с. 128-137 21-23.05.1963, София (СУ) Публично обсъждане книгата на А. Ф. Шишкин „Основи на марксистката етика” А. Бънков (встъп. и закл. слово), Л. Драмалиев (осн. доклад), Т. Ботев, К. Нешев, К. Тодоров (съдоклади) С. Ангелов, С. Баръмов, М. Марков, С. Михайлов, И. Попов, М. Семов, Д. Троянов и др.
ФМ, бр. 5, 1963, с. 128-149 06.1963, София (ИФ) Публично обсъждане колективния сборник „Изграждане и развитие на социалистическото общество в България” Ж. Ошавков (встъп. слово), Т. Ботев, Ц. Василева, К. Димитров, Н. Михо-ва, И. Попов, З. Стайков, Я. Радев (рецензии) Л. Драмалиев, Д. Йосифов, С. Попов, К. Тодоров, Д. Троянов и др.
ФМ, бр. 2,1963, с. 129-160 12.1962, София (СУ) Обсъждане книгата на П. В. Копнин „Диалектиката като логика” А. Бънков (осн. доклад), П. Копнин (закл. изказване), Т. Павлов (закл. слово) Г. Гиргинов, А. Игнатов, К. Костов, Л. Николов, М. Пе-нев, С. Петров, А. Поликаров, Н. Попов, Д. Спасов, А. Чаракчиев и др.
ФМ, бр. 4, 1962, с. 139-143 12.1961, София Обсъждане книгата на Н. Ирибаджаков „Модерни критици на марк-изма” К. Делев, Ж. Ошавков (рецензии), Н. Ирибаджаков (закл. изказване), Р. Караколов (обобщение) С. Ангелов, С. Василев, И. Кирилов, Ч. Кюранов, С. Михайлов, С. Попов, П. Русев, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 3, 1962, с. 133-139 14, 21 и 28.11.1961, София (СУ) Обсъждане книгата на А. Чаракчиев „Действеността на мисленето” А. Бънков (встъп. и закл. слово), А. Чаракчиев (закл. изказване) С. Аврамова, С. Василев, Т. Вълов, И. Джаджев, Б. Дянков, Ж. Желев, М. Пенев, С. Петров, С. Попов, С. Саркисян, М. Янков и др.
ФМ, бр. 6,1961, с. 147-151 05.-06.1961, София (ИФ) Обсъждане Том V на „Известия” на Института по философия М. Бъчваров, С. Василев, Н. Михова, Б. Мунтян, П. Христова (рецензии) С. Аврамова, Г. Братоев, П. Гиндев, К. Горанов, Б. Дянков, В. Коев, С. Михайлов, Д. Павлов, С. Попов, П. Русев, Н. Стефанов, Щ. Скубарев и др.
ФМ, бр. 5, 1961, с. 132-138 05-06.1961, София (СУ) Обсъждане книгата на проф. Ангел Бънков „Мислене и език” Д. Спасов (встъп. слово), А. Бънков (закл. слово) Б. Дянков, А. Игнатов, И. Нетов, Л. Николов, М. Пе-нев, Е. Петрова, К. Попов, Б. Симеонов, С. Стоянов, М. Янков и др.
ФМ, бр. 3, 1961, с. 143-146 20.04.1961, София Конференция „Пропагандата на марксизма-ленинизма в системата на партийната просвета – в тясна връзка с живота” Г. Гиргинов, Д. Цеков Г. Димитров-Гошкин. М. Марков, С. Михайлов и др.
ФМ, бр. 3, 1960, с. 124-127 13-14.04.1969, София (БАН) Научна сесия „90 г. от раждането на В. И. Ленин” Т. Павлов  (встъп. слово), К. Васи-лев, Т. Влахов, С. Гановски, Г. Гирги-нов, Е. Каменов Ж. Атанасов, П. Кръстанов, А. Обретенов, Ж. Ошавков и др.
ФМ, бр. 5, 1959 6-9.07.1959, София (СУ) Обсъждане ръкопис на съветско учебно пособие по марксистко-ленинска естетика А. Киселинчев (встъп. слово), Т. Пав-лов (закл. изказване) С. Василев, К. Горанов, В. Колевски, А. Натев, А. Об-ретенов, И. Панова, И. Паси, Н. Ястребова
ФМ, бр. 5, 1959, с. 142-147 04.1959, София (ИФ) Публично обсъждане на тринадесета и четиринадесета годишнина на сп. „Философска мисъл” С. Гановски (встъп. и закл. слово), Р. Караколов, А. Бънков М. Бъчваров, П. Велчев, А. Киселинчев, Н. Николов, Е. Панова, М. Семов, К. Тодо-ров, Б. Ценков и др.
ФМ, бр. 4, 1958, с. 147-150 05.1958, София (ИФ) Семинар „Съвременният ревизионизъм”, „Работа и решения на VII конгрес на БКП” С. Михайлов Д. Аврамов, Г. Братоев, К. Делев, Б. Мунтян, Ж. Ошав-ков, С. Попов, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 3, 1958, с. 154-156 18.03.1958, София (БАН) Тържествено честване „80 г. от раждането на акад. Тодор Самодумов” С. Гановски  
ФМ, бр. 6, 1957, с. 136-144 22-23.10.1957, София (БАН) Тържествена научна сесия „40 г. на ВОСР” П. Георгиев, В. Карамихов, Т. Павлов  
ФМ, бр. 6, 1957, с. 136-144 24.10.1957, София (БАН) Тържествена научна сесия „40 г. на ВОСР” А. Бънков, Д. Косев, И. Пав-лов, С. Станчев К. Василев, Р. Караколов, Н. Чакъров и др.
ФМ, бр. 6, 1956, с. 107-112 17.12.1956, София (БАН) Тържествено събрание „50 г. научно-културна и обществено-политическа дейност на акад. Тодор Павлов” Г. Наджаков (встъп. слово), С. Гановски, Т. Павлов (благодарствено слово)  
ФМ, бр. 4, 1956, с. 133-143 27-29.06.1956, София (ВПШ) Научна сесия „100 г. от раждането на Димитър Благоев” Р. Караколов, В. Карамихов, Ж. Натан Г. Григоров, И. Кирилов, П. Костов, В. Михайлова, Д. Станишев и др.
ФМ, бр. 4, 1956, с. 133-143 09-10.07.1956, София (БАН) Научна сесия „100 г. от раждането на Димитър Благоев” С. Гановски (встъп слово), Р. Караколов, Ж. Натан, Х. Христов Г. Цанев Т. Боров (науч. съобщение)
ФМ, бр. 3, 1956, 119-125 03.- 04.1956,София (ИФ) Обсъждане „Предмет на марксистко-ленинската философия и систематизацията на нейните проблеми” А. Киселинчев (встъп. слово), Р. Караколов (основен доклад) Н. Бербатов, А. Бънков, Т. Вълов, П. Гиндев, К. Гора-нов, К. Караджов, Ц. Манева, А. Маринов, Б. Мунтян, Ж. Ошавков, И. Панчев, А. Поликаров, А. Попов, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 3, 1953, с. 135-146 29-30.05.1953, София Обсъждане „Състояние и задачи на сп. „Философска мисъл” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), А. Кожаров Д. Йосифов, И. Карагеоргиев, Б. Мунтян, А. Натев, И. Панчев, М. Семов, А. Тодоров, К. Тодоров, Б. Ценков, В. Цонев, С. Цоневски и др.
ФМ, бр. 2, 1953, 119-125 15-18.04.1953, София (БАН) Тържествена научна сесия „135 години от раждането и 70 години от смъртта на Карл Маркс” Т. Павлов (встъп. доклад), С. Гановски, П. Зарев, Е. Ка-менов, А. Киселинчев, Ж. Натан, В. Топенчаров, Н. Чакъров В. Захариев, А. Ников, С. Славков и др.
ФМ, бр. 2, 1953, с. 125-145 21.03.1953, София (завършва) Обсъждане ръкописа на акад. Димитър Михалчев “Традиционната логика и нейното материалистическо обосноваване” А. Бънков, К. Ватралов, С. Гановски, Г. Гиргинов, А. Киселинчев, Р. Кара-колов, Ж. Ошавков, А. Бънков, Т. Павлов, Е. Панова, Д. Спасов Д. Михалчев (закл. слово)
ФМ, бр. 4, 1952, с. 191-193 09.1952, София (ИФ) Обсъждане книгата на проф. А. Киселинчев „Въпроси на психоло-гията в светлината на трудовете на Й. В. Сталин по въпросите на езикознанието и учението на И. П. Павлов” А. Киселинчев (закл. слово) А. Бънков, М. Димитров, Н. Ирибаджаков, К. Заимов, Ц. Кристанов, Ж. Ошавков, Т. Павлов, Г. Пирьов и др.
ФМ, бр. 3, 1952, с. 207-212 21-22.07.1952, София (БАН) Тържествена научна сесия „10 го­дини от разстрела на Никола Й. Вапцаров” Т. Павлов (встъп. слово), С. Божков, П. Динеков, П. За-рев, Л. Стоянов, Г. Цанев и др.  
ФМ, бр. 3, 1952, с. 212-218. 27.09.1952, София (БАН) Научна сесия „1000 години от раждането на Авицена” С. Гановски, Ц. Кристанов  
ФМ, бр. 2, 1952, с. 152-160 1952, София (СУ) Научна сесия „Две години от обнародването труда на Й. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието” А. Бънков (встъп. слово), С. Гановски (поздр. слово), А. Киселинчев, Д. Ангелов, И. Кътов (основни доклади) Г. Грозев, Р. Караколов, Ж. Ошавков, Г. Пирьов, Н. Ча-къров, Р. Янчев и др.
ФМ, бр. 2, 1952, с. 161-166 18-21.06.1952, София (БАН) Тържествена научна сесия „70-годишнината от раждането на Георги Димитров” Т. Павлов (встъп. слово и доклад), Г. Гановски, П. Гиндев, Р. Караколов, А. Киселинчев и др.  
ФМ, бр. 3-4, 1951, с. 156-158 28.12.1951, София (БАН) Честване „70 години от раждането и 50 години научна и обществено-политическа дейност на акад. Михаил Димитров” С. Гановски (встъп. слово), Т. Павлов (доклад)  
ФМ, бр, 3-4, 1951, с. 173-194 04.-05.1951, София (СУ) Обсъждане „Класово-партийния характер на науката в светлината на труда на др. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието”” А. Киселинчев С. Ангелов, А. Бънков, П. Гиндев, Л. Енчева, Б. Мун-тян, К. Караджов, А. Кожаров, Л. Макариев, Ж. Ошав-ков, Т. Павлов, И. Панчев, А. Попов, Д. Спасов, С. Цо-невски, И. Щипски и др.
ФМ, бр. 2, 1951, с. 117-124 16-17.05.1951, София (БАН) Научна сесия „75-години от Априлското въстание” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), А. Бурмов, Д. Косев, Ж. Натан, Г. Цанев С. Гановски, П. Зарев, С. Каракостов, П. Стайков, В. Топенчаров и др.
ФМ , бр. 3-4, 1950, с. 239-243. 25-26.12.1950, София (БАН) Научна сесия „Трудовете на др. Сталин по езикознание и по случай неговата 71-ва годишнина” В. Георгиев, Т. Павлов (осн. доклади) С. Гановски, Д. Косев, С. Mладенов, Ж. Натан, С. Ро-мански и др.
ФМ, бр. 3-4, 1950, с. 235-239. 4-5.12.1950, София (СУ) Научна сесия „Новите трудове на др. Сталин относно маркс-изма в езикознанието” Х. Гандев (встъп. слово), В. Георгиев (осн. доклад), Л. Андрейчин, А. Бур-мов,  А. Киселинчев, И. Леков, К. Ми-чев, С. Стойков и др. А. Бънков, П. Зарев, Т. Пав-лов и др.
ФМ, бр. 2, 1950, с. 125-130 4-8.07.1950, София (БАН) Научна сесия „100 години от раждането на Иван Вазов” Т. Павлов (встъп. слово), Л. Андрей-чин, Е. Георгиев, П. Динеков, П. За-рев, Л. Стоянов и др.  
ФМ, бр. 2, 1949, с. 152-153 15-16.06.1949, София (БАН) Научна сесия „25 години от смъртта на Д. Благоев” М. Димитров (встъп. слово), Р. Караколов, Ж. Натан, Т. Павлов  
ФМ, бр. 2, 1949, с. 151-152 04.06.1949, София (БАН) Научна сесия „150 години от раждането на А. С. Пушкин” Т. Павлов, Л. Стоянов и др.  
ФМ, бр. 2, 1949, с. 150-151 26.05.1949, София (БАН) Научна сесия „100 години от раждането на Х. Ботев” Т. Павлов (встъп и закл. слово), А. Бурмов, М. Дими-тров, П. Динеков, А. Кисе-линчев, С. Романски С. Божков, Т. Боров, Л. Стоянов, В. Топенчаров, Т. Силяновска, И. Стойчев и др.
ФМ, бр. 3, 1948 03.10.1948, София (БАН) Тържествено честване „50 години от раждането и 25 години от смъртта на Х. Смирненски” П. Зарев (доклад), В Червенков (слово) Г. Димитров