Национални

Участия на български философи в национални форуми

 Източник  Място/Време

Форум/ Тема

Участници

Доклади

Съобщения/Изказвания
Соб. инф. 29-30.11.2012, УНСС VIII Национална  конференция по етика „Етиката в българската правна система” А. Асенова, Б. Градинаров, Л. Драмалиев, В. Драмалиева, И. Ермолина, И. Иванова, С. Йотов, И. Кацарски, Б. Колева, М. Лазаров, Е. Лазарова, Е. Маринова, И. Миков, Е. Петрова, В. Проданов, Д. Сотирова, Б. Тодорова, С. Христова, И. Шишкова и др.  
ФА, бр. 2, 2012, с. 132 21-22.12.2011, СУ Национална конференция „Истината, доброто и красотата: философски прочити” /В памет на проф. И. Паси, проф. Д.Спасов, проф. К. Нешев/ А. Бешкова, Н. Богомилова, В. Бузов, А. Гънгов, К. Делчев, Е. Димитров, В. Драмалиева, О. Касабов, И. Кацарски И. Колев, В. Кънева, Е. Лазарова, Е. Латинов, В. Личев, С. Минева, Х. Паницидис, В. Раденков, В. Стефанов, М. Табаков, С. Теохаридис, Д. Тодоров, И. Цонева и др.  
ФА, бр. 2, 2012, с. 97-106 12.12.2011, СУ Национална кръгла маса „Българската философия във виртуалното пространство” Н. Богомилова, А. Карагеоргиева, Д. Тодоров (модератори) Б. Грозданов, И. Върбанов, Л. Гурова, И. Димитров, М. Димитрова, Н. Димитрова, М. Жекунов, Ц. Желязкова, И. Колев
ФА, бр. 2, 2012, с. 134-137 4-5.11.2011, УНСС VII Национална  конференция по етика „Етиката в българската наука” Д. Георгиев, С. Георгиева, И. Колев, М. Лазаров, В. Личев, Е. Маринова, М. Мизов, И. Миков, С. Минева, Н. Михайлов, М. Парашкевова, М. Пешева, В. Проданов, С. Серафимова, Д. Сотирова, А. Стефанов, А. Стойчев, Е. Тасева, Б. Тодорова, С. Христова, И. Шишкова, К. Шопов и др.  
ФА, бр. 3, 2012, с. 102-104 21.10.2011, Благоевград (ЮЗУ) Национална конференция „Границите – философски и политически интерпретации” В. Босаков, Д. Дамянова, М. Дойчев, Л. Копринаров, К. Лозев, Б. Манов, К. Манолов, А. Николова, Г. Попова, В. Проданов, П. Търколева и др.  
ФА, бр. 6, 2009,

с. 219-220

11-12.06.2009, София (УНСС) VI Национална  конференция по етика „Етиката в българската икономика” Г. Арабаджиев, В. Драмалиева, П. Канев, В. Личев, Е. Маринова, В. Проданов, Д. Сотирова, С. Христова и др.  
ФА, бр. 6, 2009, с. 5-25 15.05.2009, СУ Национална кръгла маса „80 години специализиран философски печат в България” Н. Богомилова, Н. Димитрова, Д. Тодоров (модератори) И. Върбанов, Е. Данков, И. Калчев, А. Карагеоргиева, Л. Копринаров, А. Кръстева, Л. Латев, П. Макариев, М. Николчина, В. Петров, И. Стефанов, К. Шопов
ФА, бр. 4, 2008,

с. 201-205

16-17.04.2008,

София (СБЖ)

V Национална  конференция по етика „Моралът и българските медии” Т. Батулева, Л. Драмалиев, И. Иванова, С. Йотов, И. Колев, И. Кутов, Е. Лазарова, Е. Маринова, М. Мизов, Н. Михайлов, Р. Николова, В. Пенчев, Е. Петрова, М. Пешева, В. Проданов, Д. Сотирова, Т. Стоицова, А. Стойчев, Б. Тодорова, С. Христова, И. Шишкова и др.  
ФА, бр. 4, 2008,

с. 196-200

23-24.01.2008, София (БАН) Национална научна конференция „Посоки на диференциация и интеграция на науч-ното познание, шифри на научните специалности и дисциплинарна организация на изследванията България” А. Атанасов, Л. Гурова, И. Димитров, В. Живков, М. Игов, П. Кендеров, К. Косев, В. Овчаров, В. Пенчев, А. По-пов, В. Проданов, А. Сгурев, Н. Сре-тенова, А. Стефанов, Б. Тошев и др.  
ФА, бр. 6, 2007,

с. 208-216

13-14.06.2007,

София (НДК)

Национална конференция „Българската култура между държавата и пазара” Х. Амбарева, И. Геров, Б. Градина-ров, И. Дичев, И. Знеполски, И. Ива-нова, И. Кацарски, И. Кутов, С. Къне-ва, Л. Латев, В. Личев, Е. Маринова, И. Миков, Т. Неделчева, Д. Николо-ва, В. Пенчев, Е. Петрова, С. Попски, В. Проданов, Д. Славова, П. Спасо-ва, Д. Станков, И. Стъпова, Х. Тодо-ров, Т. Христов, С. Христова, Д. Ца-цов и др.  
ФА, бр. 5, 2007,

с. 208-211

19-21.04.2007,

София (НДК)

IV Национална  конференция по етика „Етиката в българското здравеопазване” Ц. Воденичаров, А. Кехайов, В. Проданов Г. Арабаджиев, Х. Амбарева, Д. Дамянов, С. Йотов, И. Кутов, В. Кънева, Е. Маринова, С. Минева, Н. Михайлов, Е. Петрова, С. Спас-ков, Л. Спасов, Ж. Христов, С. Христова, М. Янков и др.
ФА, бр. 2-3, 2007,

С. 196-211

30.10.-01.11.2006,

София (БАН)

Национална научна конференция „Оценката в науката” А. Атанасов, Е. Герганов, Л. Гурова, И. Димитров, К. Енчев, Е. Лазарова, М. Матеев, Н. Обрешков, В. Овча-ров, И. Панайотов, А. Попов, В. Про-данов, К. Симеонова, Д. Славова, Н. Сретенова, А. Стефанов, В. Стойчев, М. Табаков, Х. Тодоров, Б. Тошев, А. Федотов, В. Цанкова, Д. Цацов и др.  
ФА, бр. 1, 2007,

с. 148-149

21-22.09.2006,

с. Китен

IV Национална  конференция на университетските преподаватели по философия „Проблеми и перспективи на философското образование в българските университети” А. Андонов, В. Бузов, Н. Видева, Д. Тодоров  
ФА, бр. 6, 2006,

с. 183-185

25-26.04.2006, София III Hационална конференция по етика „Морал и социализация на децата и младежите в България” В. Проданов (осн. доклад), П-Е. Ми-тев, Л. Райчева и др. (пленарни доклади) Х. Амбарева, Н. Божилова, Н. Велчева, В. Ви-чев, И. Иванова, В. Личев, Е. Маринова, М. Мизов, С. Минева, Л. Митева, Д. Славова, Д. Станков, Т. Стоицова, В. Тодорова, С. Христова, И. Шишкова и др.
ФА, бр. 1, 2006,

с. 169-175

23-25.09.2005,

с. Долни Лозен

Научна конференция „Предизвикателствата пред онтологията и епистемологията в съвременното философско пространство” В. Проданов (встъп. слово), М. Ба-калова, С. Васев, Л. Гурова, В. Дафов, И. Димитров, С. Димитров, К. Енчев, М. Игов, В. Личев, Н. Обреш-ков, В. Петров, Ф. Петрова, Л. Си-вилов, Н. Сретенова, И. Стамболийски, А. Стефанов, В. Стойчев, М. Табаков, Е. Тасева, Н. Турлаков, К. Янакиев, Ж. Янева и др.  
ФА, бр. 6, 2005,

с. 183-186

21-22.05.2005, Пловдив IV Национална среща на докторантите по философия    
ФА, бр. 3, 2004,

с. 124-125

17.03.2004, София Национална кръгла маса „Етиката в България – вчера, днес и утре” Т. Батулева, В. Вичев, П. Данев, Н. Димитрова, М. Добрева, Л. Драма-лиев, Л. Латев, Е. Маринова, В. Мо-мов, К. Нешев, М. Николов, В. Про-данов, С. Славов, Д. Сотирова, Д. Станков, А. Стойчев, С. Христова и др.  
ФА, бр. 5-6, 2002, с. 155-158 27-28.05.2002,

с. Арбанаси

I Национална среща на докторантите по философия Г. Ангелов, Д. Ангелова, Л. Антонов, К. Антонова, В. Аспарухов, М. Бака-лова, Ю. Васева, А. Гочева, Х. Гьо-шев, И. Димитров, П. Димитров, Ц. Дончева, К. Енчев, Н. Иванова, А. Коцева, Д. Кънчев, Е. Латинов, П. Николов, И. Славчева, Х. Стоев, Т. Тодоров и др.  
ФМ, бр. 2 и 5, 1990, с. 136-139; с. 144 9.10.1989-16.02.1990, София III Hационален конгрес на българските философи К. Василев (осн. доклад) Н. Василев, Н. Ирибаджаков, Д. Спасов и др. (над 350 делегати)
ФМ, бр. 4, 1988,

с. 100-103

10.1987, Варна VII Национална научно-методическа конференция по философия „Новата програма по марксистко-ленинска философия за ВУЗ”, „Методологически проблеми на съвремен-ната наука” И. Апостолова, С. Саркисян (осн. доклади) А. Андонов, И. Велинова, В. Велков, Д. Геор-гиева, Т. Георгиева, А. Грънчаров, Е. Данков, С. Иларионов, К. Кертиков, С. Петров, Л. Си-вилов, С. Стоилков, И. Тасев, Д. Тодоров и др.
ФМ, бр. 3, 1986,

с. 124-128

10.1985, Русе V Национална научно-методическа конференция по философия „Социалната диалек-тика” И. Апостолова (встъп. и закл. слово), М. Марков, Т. Стойчев (осн. доклади) А. Андонов, В. Велков, Ж. Владимиров, Ж. Гешев, А. Григоров, З. Демирев, М. Димит-ова, Д. Дудов, Л. Иванов, С. Иларионов, М. Люнгов, Л. Сивилов, П. Стоева, С. Стоилков, Т. Тодоров, Е. Христова, Ф. Чуренев и др.
ФМ, бр. 2, 1985,

с. 117-119

2-6.10.1984, Приморско IV сесия на Национална школа за млади научни работници по философия, социология и психологхия „Култура и НТР” И. Калайков (встъп. слово) над 100 научни съобщени и повече от 300 въпроса
ФМ, бр. 6, 1985,

с. 117-120

09.1984, Варна IV Национална научно-методическа конференция по философия „Критиката на съв-ременната буржоазна философия и ревизионизма в курса по диалектически и исто-рически материализъм” М. Янков (осн. доклад), И. Апосто-лова, Ж. Стоянов А. Андонов, П. Анев, И. Арапкюлиев, В. Вел-ков, Ж. Гешев, А. Давидов, Л. Иванов, С. Ила-рионов, М. Николов, Д. Спасов, Е. Христова и др.
ФМ, бр. 4, 1984,

с. 124-129

3-5.10.1983, Бургас III Национална научно-методическа конференция по философия „Ролята на филосо-фията и частните науки за формиране на научен светоглед и активна жизнена пози-ция у студентите” В. Иванов (закл. слово), К. Василев (осн. доклад), Г. Векилов, И. Калай-ков (доклади) А. Андонов, И. Апостолова, Е. Данков, Д. Ду-дов, Р. Зарев, М. Коларова, М. Николов, Х. Христов, И. Щипски
ФМ, бр. 5, 1983,

с. 117-120

10.1982,

Велико Търново

I Hаучно-методичен семинар на преподавателите по Диамат и истмат във ВУЗ и ПВУЗ  „Предмет на историческия материализъм;” „Подготовка и използване на технически средства в обучението по философия” М. Андреев, В. Иванов (доклади), И. Щипски (съдоклад) А. Андонов, В. Велков, К. Караджов, Б. Мун-тян, М. Николов, Д. Павлов, С. Попов, С. Сто-илков, И. Тасев, И. Трифонов, Е. Христова, С. Цанков, Д. Ченешев
ФМ, бр. 1,1983,

с. 3

17-18.11.1982, София II Hационален конгрес на българските философи С. Гановски (осн. доклад) И. Апостолова, А. Поликаров, Н. Стефанов и др.
ФМ, бр. 2,1978,

с. 53-56

22-23.11.1977,

София

I Hационален конгрес на българските философи Н. Ирибаджаков (встъп. слово), С. Гановски (осн. доклад и закл. слово) С. Ангелов, К. Василев, П. Гиндев, Г. Гирги-нов, В. Добриянов, И. Калайков, А. Кътов, Д. Павлов, Д. Поборников, А. Поликаров, Д. Спа-сов, Т. Стойчев и др.
ФМ, бр. 9, 1975,

с. 124-127

5-6.06.1975,

София

Национално съвещание по философия, социология, научен комунизъм и психология С. Гановски (встъп. и закл. слово), Н. Ирибаджаков, С. Михайлов, С. Анге-лов, К. Василев, П. Гиндев (осн. до-клад) А. Бънков, Т. Вълов, Г. Гиргинов, Л. Драмали-ев, Б. Дянков, И. Калайков, А. Кожаров, А. Къ-тов, Н. Мизов, С. Михайлов, Т. Павлов, А. По-ликаров, С. Саркисян, Д. Спасов, Т. Стойчев, Г. Цонков и др.
ФМ, бр. 3, 1967,

с, 122-134

27-29.03.1967, София Национална конференция „Методология на научното познание” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), П. Гиндев, А. Поликаров, Н. Стефанов Г. Братоев, А. Бънков, Л. Ганчев, Г. Гиргинов, Б. Дянков, А. Ешкенази, Ц. Кардашев, М. Кръ-стев, Ц. Манева, А. Маринов, В. Момов, Б. Мунтян, Д. Павлов, Е. Панова, С. Петров, С. Славков, Д. Спасов, И. Тасев, К. Томов, В. Цонев, Н. Чакъров, Б. Чендов и др.
ФМ, бр. 2, 1966,

с. 162-165

25-26.01.1966, София Научна конференция „Социологически проблеми на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство” С. Михайлов, З. Стайков,  М. Радева и Н. Яхиел Т. Аврамов, М. Атанасов, Т. Дудов, М. Мин-ков, Р. Райков (съдоклади)
ФМ, бр. 1, 1964,

с. 136-144

28-30.10.1963, София Национална теоретична конференция „Философски въпроси на психологията в Бъл-гария” А. Бънков (встъп. и закл. слово), Е. Герон, К. Заимов, Г. Йолов, Л. Леви, И. Нетов, А. Петков, М. Семов (док-лади) Г. Векилов, Л. Ганчев, А. Ешкенази, А. Игна-тов, Д. Йосифов, Н. Попов и др.
ФМ, бр. 3, 1962,

с. 119-132

12-16.02.1962,

София

Национална теоретична конференция „Философски въпроси на естествознанието” Л. Кръстанов (встъп. слово), Г. Веки-лов, Г. Гиргинов, А. Дацев, К. Куле-лиев, Б. Петканчин, А. Поликаров Х. Христов и др. Г. Братоев, А. Бънков, Б. Дянков, И. Калайков, А. Кътов, Б. Мунтян, С. Николов, М. Пенев, Н. Праскова, Д. Спасов, В. Цонев, Б. Чендов и др.
ФМ, бр. 1, 1963,

с. 144-147

10.12.1962,

София

Национално съвещание „Състояние, задачи и перспективи на психологическата наука в България” С. Гановски (встъп. слово), Г. Пирьов (осн. доклад) С. Аврамова, А. Бънков, С. Василев, Е. Герон, К. Горанов, М. Драганов, Д. Йосифов, К. Чо-лаков,  Н. Шипковенски и др.
ФМ, бр. 5, 1961,

с. 139-140

27-29.09.1961, София Национално съвещание „Характер, методика, организация и конкретни методи на социологическите изследвания в България” С. Гановски (встъп. и закл. слово), Ж. Ошавков (осн. доклад) Т. Вълов, П. Гиндев, Г. Гиргинов, Р. Карако-лов, З. Стайков, С. Михайлов, Д. Павлов, Н. Стефанов, Т. Стойчев и др.
ФМ, бр. 2, 1961,

с. 138-143

01.1961,

София

III Hационално съвещание на преподавателите по идеологическите дисциплини във ВУЗ Г. Ганчев (осн. доклад), Н. Папазов (закл. слово) Я. Атанасов, К. Ватралов, Р. Кара-колов и др.
ФМ, бр. 1, 1961,

с. 119-133

16-19.01.1961,

София

Национална конференция „Борбата против съвременната буржоазна философия и социология” Т. Павлов (встъп. и закл. слово), Н. Ирибаджаков, Ж. Ошавков, А. Поликаров, Р. Карако-лов и Д. Йосифов (осн. докла-ди) С. Ангелов, А. Бънков, Т. Вълов, С. Гановски, П. Гиндев, Г. Гирги-нов, К. Делев, А. Игнатов, С. Леви, Б. Мунтян,  Д. Павлов, Е. Панова, Д. Спасов, А. Стойков, Т. Стойчев, К. Тодоров, А. Чаракчиев и др.
ФМ, бр. 6, 1959,

с. 3-11

11-13.11.1959, София I Hационално съвещание на философските работници в България Р. Аврамов (встъп. слово),  М. Григо-ров (закл. слово), Н. Трендафилов (осн. доклад), С. Ангелов, И. Апостолова, А. Бънков, К. Ва-силев, Т. Вълов, С. Гановски, П. Гиндев, В. Добриянов, Н. Ирибаджаков, Р. Караколов, И. Кирилов, А. Киселинчев, Ж. Ошавков, Д. Пав-лов, Т. Павлов, И. Панчев, Я. Серкеджиев, К. Тодоров, Г. Цонков и др.
ФМ, бр. 5, 1956 08.1956,

София

II Hационално съвещание на преподавателите по идеологическите дисциплини във ВУЗ    
ФМ, бр. 3, 1953,

с. 146-153

10-11.07.1953, София I Hационално съвещание на преподавателите по идеологическите дисциплини във ВУЗ Р. Леви (основен доклад и закл. слово) С. Гановски, Г. Гиргинов,  Б. Джу-рджев, А. Киселинчев, Ж. Натан, И. Панчев, А. Попов, С. Цоневски и др.
ФМ, бр. 2, 1946,

с. 124-126

25-27.05.1946, София Конференция на учителите по философска пропедевтика и педагогия А. Киселинчев, Ц. Петков, Г. Пирьов, С.Цоневски