От настоящето

На учащи се

Летен семинар по философска медиевистика /1984-/

През 1984 г. се провежда първата сесия на Летния семинар по философска медиевистика. Този почти неформален форум продължава да съществува и до днес, като оттогава ежегодно се организира в конферентния център на СУ „Св. Климент Охридски” в гр. Елена. Първите му прояви са подтикнати от желанието на млади тогава университетски преподаватели да намерят заместител на неефективната лятна студентска практика. В началото в неговите рамки не се обсъждат само проблеми на средновековната философия и култура, а и други – например „Съвременни теории за познанието” (Сивилов, 1985), но впоследствие той постепенно се профилира към медиевистичната проблематика. От самото му създаване и до днес научен ръководител на семинара е Ц. Бояджиев. Към средата на 80-те той събира около себе си група тогава млади изследователи на средновековната философия и култура – става дума най-вече за О. Георгиев, Г. Каприев и К. Янакиев, които редовно участват в сесиите на Семинара. Форумът в гр. Елена изиграва „съществена роля за формирането на българската школа за изследване на средновековната философия, на нейните парадигми и методи” (Каприев, Шпеер 2002). В неговата работа се включват предимно млади хора: студенти, докторанти, асистенти, но и отделни утвърдени учени от страната и чужбина. Особеното на тези сбирки е, че участниците в тях не са задължени да представят непременно крайни резултати от своите търсения, а са подтиквани да излагат реалните си проблеми в изследователската дейност. Този начин на работа отличава семинарите от традиционните научни форуми, но дава възможност на участващите в тях изследователи, да споделят трудностите в своите занимания и да апробират в свободен от условности дебат потенциалните пътища за тяхното преодоляване.

Литература:
Динева, Г. 2017, Семинарът в Елена //Български философски преглед, кн. 7.
Динева, Г. 2009, Българската школа по философска медиевистика //Критика и хуманизъм, кн. 28/1.
Каприев, Г. 2001, Българската школа по философска медиевистика //Критика и хуманизъм, бр. 10 – Философските Средновековия.
Каприев, Г.; Шпеер, А. 2002, Думи за въвеждане //Архив за средновековна философия и култура, Св. VIII, С., ЛИК.
Сивилов, Л. 1985, Философски семинари във възрожденския град //Философска панорама, бр. 3-4.
Стаматов, А. 2015, Юбилейно за българската философска медиевистика //Архив за средновековна философия и култура, Св. XXI.