От миналото

„Философски преглед” (1929-1943)

Философски преглед