Институции

Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

През 1995 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” се създава Философски факултет, в който през 1999 г. се влива Медико-педагогическият факултет – създаден през 1989 г., осигурявал обучението по специалностите „специална педагогика”, „социална педагогика” и „социални дейности”. В новия факултет се води още обучение по специалностите „теология и философия” /1995/ и „социология” /1995/, а от 1996 г. и по специалност „политология”. Понастоящем преподавателите от Факултета обучават по бакалавърските специалности „политология” „психология”, „социология” и „философия”, както и в десетина магистърски програми, сред които и „философия”.
Първоначално във Факултета се налага да бъдат канени редица външни преподаватели – главно хабилитирани лица, тъй като липсват достатъчно собствени. Тук като главен „донор” на лектори за обучение по философската специалност се оформя Философския институт на БАН, от който в рамите на няколко години се прехвърлят на щат значителен брой философи, а други са поканени като гост-лектори. Във факултета временно водят занятия и редица преподаватели от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, както и от други висши училища.
През първите години от своето съществуване Факултетът среща значителни трудности при управлението си, поради липса на подготвени местни администратори, което налага привличането на външни. Първи декан на това звено е професорът от СУ „Св. Климент Охридски” Иван С. Стефанов, а вторият също е преподавател на основен щат в това звено – проф. Витан Митев. Първоначално за ръководител на катедра „Философия и политология” е привлечен преподавател от Философския факултет на СУ – доц. Здравко Попов. Едва впоследствие управлението на Факултета и катедрата са поети от Александър Рангелов, който е на основна месторабота в ЮЗУ. Първоначално преподавателите по философските дисциплини влизат в състава на сборната катедра „Философия и политология”, като впоследствие от нея се обособяват катедри „Философия” и „Философски науки”. Понастоящем катедра „Философски науки” е трансформирана във „Философски и политически науки”, а в структурата на Факултета влизат още катедри „Психология” и „Социология”.
Значителна част от теоретичната продукция на преподавателите от Факултета се публикува в собствени печатни органи – сп. „Югозападни листи”и електронното сп. „Nota bene”, както и в националните специализирани издания.

Декани (преподаватели по философия)
1995 – 1999 г. – проф. Иван С. Стефанов
1999 – 2003 г. – проф. Витан Митев
2003 – 2007 г. – проф. Александър Рангелов
2007 – 2016 г. – доц. Георги Апостолов
от 2016 г. – проф. Борис Манов

Ръководители на катедри, в които работят преподаватели по философия:
А) „Философия”
1995 – 1999 г. – доц. Здравко Попов
1999 – 2003 г. – проф. Александър Рангелов
от 2003 г. – доц. Георги Донев
Б) „Философски и политически науки” („Философски науки” /2003-2007/)
2003 – 2007 г. – доц. Камен Лозев
2007 – 2014 г. – проф. Лазар Копринаров
от 2014 г. – проф. Борис Манов