Колегия

Професор

РЕГИСТЪР
на придобилите научното звание „професор” по философия в България

Година Имена Звено Шифър/Специалност Оценители

2018

Веселин Христов ДАФОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; шифър: 2.3. „Философия” (Онтология, Предметна онтология, Субектна онтология); жури: рецензенти – проф. Александър Гънгов, доц. Цветина Рачева, доц. Николай Турлаков; становища – проф. Анета Карагеоргиева, проф. Пламен Макариев, проф. Тодор Тодоров, доц. Ивайло Димитров.

Николай Кирилов МИХАЙЛОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”; шифър: 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки” (Етика и комуникация); жури: рецензенти – проф. Венцеслав Бондиков, проф. Николай Палашев, доц. Теодора Петрова; становища – проф. Валентина Драмалиева, проф. Христо Кафтанджиев, проф. Ангел Стефанов, доц. Христина Богова.

Тодор Румянов ПОЛИМЕНОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; шифър: 2.3. „Философия” (Логика); жури: рецензенти – проф. Вихрен Бузов, проф. Витан Митев, доц. Анна Бешкова; становища – проф. Александър Гънгов, проф. Александър Кънев, доц. Бойчо Бойчев, доц. Камен Лозев.

2017

Димитър Милчев ВАЦОВ; НБУ, д-т „Философия и социология“; шифър: 2.3. Философия (Съвременни философски учения); жури: рецензенти – проф. Анета Карагеоргиева, проф. Кольо Коев, доц. Дарин Тенев; становища – проф. Лидия Денкова, проф. Александър Кънев, проф. Христо П. Тодоров, доц. Ясен Захариев.

2016

Добромир Жечев ДОБРЕВ ШУ „Еп. Константин Преславски”, к-ра „Управление на системи за сигурност“ 2.3. Философия;жури: рецензенти – проф. К. Бенкова, проф. Д. Тафков, доц. Б. Бойчев; становища – проф. В. Бузов, проф. П. Макариев, доц. Г. Донев, доц. Н. Михалева.

Стефан Недев ПЕНОВ ИИОЗ-БАН, с-я „Религия, вярвания, светоглед“ 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. П. Ганчев, проф. А. Гънгов, проф. А. Хубанчев; становища – проф. С. Герджиков, проф. Р. Русенов, проф. И. Райнова, доц. Т. Батулева.

Иван Василев ХРИСТОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Историческо и систематическо богословие” 2.4. Религия и теология (Християнска философия – дискурсът на енергиите през ХIV век);жури: рецензенти – проф. Ц. Бояджиев, проф. Н. Димитрова, проф. Л. Тенекеджиев; становища – проф. О. Георгиев, проф. В. Канавров, проф. А. Стаматов, доц. А. Омарчевски.

2015

Андрю Майкъл БЛАСКО ЕПУ-Перник, к-ра „Обществени науки“ 2.3. Философия;жури: рецензенти – проф. В. Динев, проф. П. Макариев, доц. А. Давидов; становища – проф. И. Величков, проф. И. Мавродинова, доц. В. Банов, доц. А. Христова

Валентина Ангелова ДРАМАЛИЕВА УНСС, к-ра „Политическа икономия” 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. В. Проданов, проф. Д. Сотирова, доц. Е. Маринова; становища – проф. Н. Богомилова, проф. С. Йотов, проф. В. Кулов, проф. Д. Тодоров

Ерика Георгиева ЛАЗАРОВА ИИОЗ-БАН, с-я „Етика” 2.3. Философия;жури: рецензенти – проф. Н. Драгова, проф. Ж. Стоянов, проф. Д. Цацов; становища – проф. Й. Найденова, доц. А. Балчева, доц. Б. Ивков, доц. Е. Маринова

Русен Димитров РУСЕНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. С. Герджиков, проф. В. Канавров, проф. Л. Сивилов; становища – проф. А. Гънгов, проф. А. Карагеоргиева, доц. В. Вацев, доц. Н. Обрешков

Ели Милчева СЯРОВА-ВАСИЛЕВА ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки” 2.3. Философия;жури: рецензенти – проф. Н. Богомилова, проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов; становища – проф. В. Бузов, проф. З. Иванов, проф. В. Митев, доц. А. Димитров

2014

Здравко Русев ИВАНОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки” 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. В. Канавров, проф. Ж. Стоянов, проф. К. Шопов; становища – проф. В. Бузов, проф. В. Митев, проф. И. Райчев, доц. З. Стоянов

Лазар Георгиев КОПРИНАРОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философски и политически науки” 2.3. Философия;жури: рецензенти – проф. И. И. Стефанов, проф. Д. Тафков, проф. Г. Фотев; становища – проф. Ц. Бояджиев, проф. В. Градев, проф. Х. П. Тодоров, доц. К. Лозев

Силвия Стефанова МИНЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” 2.3.Философия; жури: рецензенти – проф. Н. Видева, проф. Х. Паницидис, доц. Н. Михайлов; становища – проф. А. Гънгов, проф. Д. Денков, доц. С. Проданова, доц. С. Теохаридис

Иванка Богомилова РАЙНОВА ИИОЗ-БАН, с-я „История на философските и научните идеи”, 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. П. Ганчев, проф. Ж. Стоянов, доц. С. Пенов; становища – проф. И. Стъпова, проф. Х. П. Тодоров, доц. Т. Батулева, доц. З. Стоянов

2013

Лидия Димитрова ДЕНКОВА НБУ, д-т „Философия и социология”, 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. В. Градев, проф. Х. П. Тодоров, проф. П. Янева; становища – проф. Ц. Бояджиев, проф. А. Герджиков, проф. Р. Пожарлиев, доц. Д. Вацов

Анета Георгиева КАРАГЕОРГИЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”, 2.3. Философия;жури: рецензенти – проф. С. Герджиков, проф. Л. Сивилов, доц. Д. Вацов; становища – проф. А. Гънгов, проф В. Петров, проф. Х. П. Тодоров, доц. Р. Русенов

Венцеслав Георгиев КУЛОВ УНСС, к-ра „Политикономия” 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. Н. Димитрова, проф. Д. Тодоров, доц. В. Драмалиева; становища – проф. С. Йотов, проф. В. Проданов, доц. Т. Батулева, доц. Я. Захариев

Веселин Петров ПЕТРОВ ИИОЗ-БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”, 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. А. Андонов, проф. С. Герджиков, проф. Д. Цацов; становища – проф. Д. Вакарелов, проф. Н. Димитрова, проф. Х. П. Тодоров, доц. Г. Ангелов

2012

Нонка Тодорова БОГОМИЛОВА ИИОЗ-БАН, с-я „Антропологически изследвания”, 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. В. Градев, проф. И. Кацарски, проф. П. Макариев; становища – проф. И. Стъпова, доц. Л. Копринаров, доц. В. Личев, доц. А. Николова

Вихрен Янакиев БУЗОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”, 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. С. Йотов, проф. В. Митев, проф. К. Шопов; становища – проф. В. Проданов, проф. Ж. Стоянов; проф. Н. Дюлгерова, доц. Б. Бойчев

Недялка Игнатова ВИДЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”, 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. С. Йотов, проф. Х. П. Тодоров, доц. С. Минева; становища – проф. А. Стаматов, проф. К. Янакиев, доц. М. Николчина, доц. С. Христова

Иван Александров ВЪРБАНОВ СА „Димитър Ценов”, к-ра „История, философия и социология”, 05.01.13;жури: рецензенти – проф. Н. Василев, проф. Ж. Стоянов, проф. И. Стъпова; становища – проф. Н. Андреев, проф. Л. Киров, проф. Ц. Коцев, проф. Ф. Марчев

Живко Богомилов ГЕШЕВ Аграрен университет – Пловдив, к-ра „Туризъм”, 05.01.01; жури: рецензенти – проф. С. Герджиков, доц. Р. Брайкова, доц. Р. Пожарлиев; становища – проф. Н. Димитрова, проф. А. Карталов, проф. А. Стаматов, проф. Д. Тодоров

Александър Любенов ГЪНГОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. Л. Сивилов, проф. Ж. Стоянов, доц. Н. Обрешков; становища – проф. В. Динев, проф. И. И. Стефанов, доц. А. Карагеоргиева, доц. А. Димитров

Хараламби Георгиев ПАНИЦИДИС СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”, 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. В. Канавров, проф. А. Кънев, доц. А. Давидов; становища – проф. Н. Видева, проф. В. Динев, проф. А. Стаматов, доц. Е. Григоров

Райчо Вангелов ПОЖАРЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”, 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. Ц. Бояджиев, проф. Е. Михайловска, проф. А. Стаматов; становища – проф. В. Градев, проф. В. Динев, проф. В. Канавров, доц. Д. Вацов.

Тодор Петров ТОДОРОВ УАСГ, к-ра „Обществени науки”, 05.01.13 ; жури: рецензенти – проф. А. Андонов, проф. Ж. Стоянов, доц. З. Стоянов; становища – проф. А. Гънгов, проф. П. Макариев, проф. Л. Сивилов, доц. Т. Тончев

2011

Димитър Ангелов ДЕНКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”, 05.01.01; жури: рецензенти – проф. С. Йотов, проф. В. Канавров, проф. В. Митев; становища – проф. Л. Андреев, проф. А. Стаматов, проф. Х. П. Тодоров, доц. М. Стойчева

Мария Иванова ДИМИТРОВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”, 05.01.13; жури: рецензенти – проф. И. Стефанов, проф. Ж. Стоянов, проф. В. Канавров; становища – проф. Н. Василев, проф. Д. Цацов, доц. Т. Тодоров, доц. С. Минева

Спаска Стоилова ЗАФИРОВА НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, к-ра „Кинознание и драматургия” 05.01.01; жури: рецензенти – проф. И. Джаджев, проф. В. Канавров, проф. А. Стефанов; становища – проф. М. Дачев, проф. И. Николова, доц. М. Мизов, доц. М. Юрукова

Иван Илиев КАМБУРОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”, 05.01.01; жури: рецензенти – проф. В. Канавров, проф. А. Федотов, доц. М. Братоева; становища – проф. Н. Димитрова, проф. В. Динев, доц. Д. Денков, доц. Г Донев

Александър Методиев КЪНЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”, 05.01.01; жури: рецензенти – проф. С. Йотов, проф. Х. П. Тодоров, доц. Д. Денков; становища – проф. Г. Каприев, проф. А. Стаматов, доц. Д. Вацов, доц. Х. Паницидис

Димитър Иванов ТАФКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”, 05.01.13; жури: рецензенти – проф. А. Андонов, проф. Н. Василев, проф. Ж. Стоянов; становища – проф. Д. Градев, проф. П. Макариев, доц. Л. Копринаров, доц. Д. Мирчев

2010

Добрин Петков ТОДОРОВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки” 05.01.01, проф. Атанас Стаматов, проф. Нина Димитрова, доц. Димитър Денков

2009

Олег Георгиев ГЕОРГИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, дфн Русен Русенов

Пламен Матеев МАКАРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 05.01.13 проф. Александър Андонов, проф. Владимир Градев, проф. Христо Тодоров

Правда Добринова СПАСОВА ИФИ-БАН, с-я „Естетика” 05.01.06 проф. Иван С. Иванов, проф. Ивайло Знеполски, доц. Соня Кънева

Иванка Георгиева СТЪПОВА ИФИ-БАН, с-я „Естетика” 05.01.06 проф. Иван С. Иванов, проф. Иван Славов, доц. Соня Кънева

2008

Лъчезар Стоянов АНДРЕЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията” 05.01.13 проф. Желязко Стоянов, проф. Ангел Стефанов, проф. Любомир Христов

Иван Борисов КАЦАРСКИ ИФИ-БАН, с-я „Социална философия” 05.01.13 проф. Васил Проданов, проф. Юлиян Минков, проф. Николай Тилкиджиев

2007

Владимир Николаев ГРАДЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История и теория на културата” 05.01.13 проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, проф. Калин Янакиев

Минчо Петров МИНЧЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Валентин Канавров, проф. Нина Димитрова, проф. Димитър Цацов

2006

Красимир Желев ДЕЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 05.01.13 проф. Валери Динев, проф. Любен Сивилов, дфн Валентин Канавров

Стилиян Йотов ЙОТОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Георги Каприев, проф. Владимир Градев, доц. Димитър Денков

Валентин Апостолов КАНАВРОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия” 05.01.01 проф. Димитри Гинев, дфн Димитър Цацов, доц. Георги Донев

Калин Тодоров ЯНАКИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История и теория на културата” 05.01.13 проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, доц. Недялка Видева

2005

Димитър Цацов ДИМИТРОВ ИФИ-БАН, с-я „История на философията” 05.01.01 проф. Анани Стойнев, дфн Иван Кацарски, доц. Латьо Латев

Нина Иванова ДИМИТРОВА ИФИ-БАН, с-я „История на философията” 05.01.01 проф. Атанас Стаматов, проф. Иван Слаников, доц. Ели Сярова

2004

Нено Ненов БОГДАНОВ ТУ – София, к-ра „Хуманитарни науки и дизайн” 05.01.15 проф. Александър Андонов, проф. Димитър Станков, доц. Златко Стоянов

2003

Витан Стефанов МИТЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” 05.01.05 проф. Добрин Спасов, проф. Иван С. Стефанов, доц. Вихрен Бузов

Мартин Матеев ТАБАКОВ ИФИ-БАН, с-я „Логика” 05.01.05 проф. Богдан Дянков, проф. Димитри Гинев, проф. Иван Ганев

2002

Иван Стефанов ГАНЕВ ИФИ, с-я „Епистемология” 05.01.14 проф. Любен Сивилов, проф. Стефан Васев, дфн Ангел Стефанов

Георги Теологов КАПРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Георги Фотев, проф. Цочо Бояджиев, доц. Владимир Градев

Фотин Георгиев МАРЧЕВ ИУ – Варна, к-ра „Философски науки” 05.01.01 проф. Николай Василев, проф. Слави Славов, доц. Здравко Попов

2001

Сергей Стоилов ГЕРДЖИКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 05.01.11 проф. Стоян Николов, проф. Николай Василев, доц. Пламен Макариев

Атанас Костов СТАМАТОВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки” 05.01.01 проф. Елена Панова, проф. Анани Стойнев, доц. Фотин Марчев

Ангел Стефанов СТЕФАНОВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката” 05.01.11 проф. Димитри Гинев, дфн Иван Ганев, доц. Сашо Марков

Любомир Илиев ХРИСТОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Иван С. Стефанов, проф. Анани Стойнев, проф. Антоний Хубанчев

1998

Димитър Петров СТАНКОВ ИФИ, с-я „Етика” 05.01.07 проф. Кирил Нешев, проф. Слави Славов, проф. Иван Слаников

1997

Георги Дяков БОЯДЖИЕВ 05.01.12 проф. Желязко Стоянов, проф. Петко Ганчев, проф. Добрин Мичев

1996

Стефан Василев ВАСИЛЕВ /ВАСЕВ/ ИФИ-БАН, с-я „Епистемология” 05.01.14 проф. Александър Андонов, проф. Снежана Аврамова, доц. Валентин Канавров

Иван Петров СЛАНИКОВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на религията” 05.01.13

Анани Борисов СТОЙНЕВ ИФИ-БАН, с-я „История на философията” 05.01.01 проф. Михаил Бъчваров, проф. Ради Радев, проф. Слави Славов

Кристфрид ТЬОГЕЛ ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката” 05.01.11

1994

Валери Костов ДИНЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 05.01.11 проф. Иван Калайков, проф. Стоян Николов, доц. Атанас Данаилов

1993

Иван Петров КАЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 05.01.13 проф. Николай Ирибаджаков, проф. Кирил Василев, проф. Ефрем Каранфилов

1992

Цочо Христов БОЯДЖИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” 05.01.01

1991

Димитър Петров БАНТУТОВ ВВТУ „Тодор Каблешков”, к-ра „Обществени науки”

Любен Кирилов СИВИЛОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 05.01.14

1990

Николай Кирилов ВАСИЛЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

Асен Асенов КАРТАЛОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Икономически и социални науки”

Стоян Владимиров НИКОЛОВ ИФН-БАН, с-я „Философия на науката” Философия на науката

Иван Софрониев СТЕФАНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

Стоян Христов ЦАНКОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Обществени науки”

Борис Станчев ЧЕНДОВ ИФН-БАН, с-я „Логика” Логика

1989

Александър Методиев АТАНАСОВ ИФН-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Орлин Тихомиров ЗАГОРОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Атанас Желязков МАРЗАНОВ ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Снежана Аврамова СТОЯНОВА ИФН-БАН, с-я „Диамат” Диамат

1988

Георги Николов МИТЕВ ВМИ – Варна, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Славчо Динков МУТАФЧИЕВ АОНСУ – Варна, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Николай Ангелов НИКОЛОВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Васил Костадинов ПРОДАНОВ АОНСУ

Василка Вълкова ПЪРВАНОВА ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Слави Димитров СЛАВОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Желязко Димитров СТОЯНОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Стойко Минчев ХРИСТОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1987

Стоил Костадинов КАРАТАНЧЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Константин Христов КОСТОВ ВПИ – Благоевград, к-ра „Марксизъм-ленинизъм”

Неделчо Митев ЛАТЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Иван Станев МАРЕВ ВХТИ-София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Мика Елия МАРИНЧЕВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Сава Димитров ПЕТРОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

1986

Иван Иванов БИЦАДЗЕ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Иван Борисов ДЖАДЖЕВ НИИК Естетика

Кирил Нешев МИХАЙЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика

Недялка Николова МИХОВА ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

Георги Лазаров НАУМОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

Иван Димитров ПОПОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Костадинка Иванова СИМЕОНОВА Център по наукознание и научна информация-БАН

Станка Димова СИМЕОНОВА ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Велин Боев ХРИСТОВ АОНСУ

Цанко Василев ЦАНКОВ АОНСУ

1985

Петър-Емил Иванов МИТЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1984

Стефан Василев ВАСИЛЕВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Мита Цветкова ДУНЧОВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”

Богдан Димитров ДЯНКОВ ИФ-БАН, с-я „Логика” Логика

Ивайло Боянов ЗНЕПОЛСКИ ИССТ

Иван Кирилов ИВАНОВСКИ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Велико Димитров КАРАЧИВИЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”

Соломон Йосиф ЛЕВИ АОНСУ

Александър Василев ЛИЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

Елена Александрова ХРИСТОВА ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1983

Коста Атанасов АНДРЕЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Диньо Стоянов ГЪРДЕВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

Иван Стефанов ИВАНОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Панчо Русев ПАНЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Елена Александрова ПАНОВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1982

Петър Иванов ВЕЛЧЕВ АОНСУ

Петко Димитров ГАНЧЕВ ИССТ

Борис Стоянов ДИМИТРОВ ВИХВП – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Деян Павлов КРЕЦУЛ ИССТ

Иван Владимиров ЩИПСКИ ВИФ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1981

Иванка Василева АПОСТОЛОВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Моис Исак СЕМОВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Митрю Недев ЯНКОВ ИССТ

1980

Михо Пенев ВЕЛИКОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Васил Станчев ВИЧЕВ АОНСУ

Драгомир Лазаров ПОБОРНИКОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1979

Ганчо Монев БОНИН ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Любомир Кирилов ДРАМАЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика

Васил Митев МОМОВ АОНСУ

Иван Йорданов СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

1978

Димитър Григоров АВРАМОВ НИИИ-БАН Естетика

Елит Николов ИВАНОВ НИИК Естетика

Димитър Георгиев МИТЕВ ИФ-БАН, секция „Етика” Етика

Стойко Колев ПОПОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

Саркис Доник САРКИСЯН ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Илия Николов ТАСЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

1977

Асен Тодоров КОЖАРОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

Ради Димитров РАДЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1974

Васил Иванов ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1973

Марко Марков ВАНКОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

Тодор Димитров ВЪЛОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

Васил Петров ЧОЧОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1972

Николай Михайлов МИЗОВ ИФ-БАН, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм

Добрин Спасов ИЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Логика

1971

Михаил Димитров БЪЧВАРОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Светослав Славков ХРИСТОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

1970

Асен Игнатов КЪТОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Исак Соломон ПАСИ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

Пейко Иванов СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1969

Иван Димитров КАЛАЙКОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

Атанас Василев НАТЕВ Институт по български език и литература-БАН Естетика

Никола Костадинов СТЕФАНОВ Център по наукознание-БАН

Стефан Ангелов СТЕФАНОВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Никола Симеонов ТРЕНДАФИЛОВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1968

Тодор Георгиев СТОЙЧЕВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

1967

Гено Цонков ИЛЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1966

Гроздан Димитров ВЕКИЛОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Гиргин Ганев ГИРГИНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Стефан Дочев ЦОНЕВСКИ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

1964

Николай Николов ИРИБАДЖАКОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

1963

Кирил Николов ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1962

Азаря Призенти ПОЛИКАРОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

1961

Живко Тръпков ОШАВКОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

1957

Александър Тодоров ПОПОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1955

Панайот Атанасов ГИНДЕВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

1954

Пенчо Иванов ДАНЧЕВ ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Богомил Николаев РАЙНОВ ВИИИ „Николай Павлович”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1953

Атанас Атанасов ИЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Психология, логика и етика” Етика и естетика

Иван Николов ПАНЧЕВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Константин Димитров ТОДОРОВ ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1952

Александър Обретенов ОБРЕТЕНОВ Държавна политехника, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1949

Асен Христов КИСЕЛИНЧЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и психология

1946

Михаил Димитров ДАФИНКИЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Научна философия” Научна философия

Цеко Николчов ТОРБОВ СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Обща теория и философия на правото

1945

Сава Цолов ГАНОВСКИ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

Райчо Кирчев КАРАКОЛОВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Научна философия” Научна философия

Тодор Димитров ПАВЛОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Научна философия

1924

Спиридон Спасов КАЗАНДЖИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Систематична философия

Иван Вельов САРЪИЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1920

Димитър Георгиев МИХАЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Систематична философия

1895

Кръстьо Котов КРЪСТЕВ ВУ, к-ра „Философия и педагогия” Философия и педагогия

1895

Иван Андреев ГЕОРГОВ ВУ, к-ра „Философия и педагогия” Философия и педагогия