Колегия

Професор

РЕГИСТЪР
на придобилите научното звание (заелите академичната длъжност) „професор” по философия в България

Година Имена Звено Шифър/Специалност Оценители

2020
Татяна Петрова БАТУЛЕВА; ИФС-БАН, с-я „История на философските и научните идеи”; шифър: 2.3. Философия (Съвременни философски учения); жури: рецензенти – проф. Иванка Райнова, проф. Иван И. Стефанов, проф. Желязко Стоянов; становища – проф. Иван Камбуров, проф. Даниела Сотирова, проф. Иванка Стъпова, доц. Елена Петрова.
Борислав Николов ГРАДИНАРОВ; ИФС-БАН, с-я „Социални теории, стратегии и прогнози”; шифър: 2.3. Философия (Европеистика и сигурност); жури: рецензенти – проф. Никола Аврейски, проф. Боян Дуранкев, проф. Иван Кацарски; становища – проф. Валентина Драмалиева, проф. Карамфил Манолов, доц. Христина Амбарева, доц. Стоян Ставру.
Лилия Александрова ГУРОВА; НБУ, д-т „Когнитивна наукa и психология”; шифър: 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. Веселин Петров, проф. Ангел Стефанов, проф. Христо П. Тодоров; становища – проф. Димитър Вацов, проф. Анета Карагеоргиева, доц. Морис Гринберг, доц. Ясен Захариев.
Емилия Васил МАРИНОВА; ИФС-БАН, с-я „Етически изследвания”; шифър: 2.3. Философия (Етика); жури: рецензенти – проф. Валентина Драмалиева, проф. Таня Неделчева, проф. Даниела Сотирова; становища – проф. Николай Михайлов, проф. Желязко Стоянов, доц. Татяна Батулева, доц. Стоян Ставру.

2019
Стефан Георгиев ПОПОВ; НБУ, д-т „Философия и социология”; шифър: 2.3. Философия; жури: рецензенти – проф. Димитър Вацов, проф. Райчо Пожарлиев, проф. Христо П. Тодоров; становища – проф. Райна Гаврилова, проф. Боян Знеполски, проф. Мартин Канушев, проф. Георги Каприев.
Богдана Йорданова ТОДОРОВА; ИФС-БАН, с-я „Социални теории, стратегии и прогнози”; шифър: 2.3. Философия (Социална философия); жури: рецензенти – проф. Нина Димитрова, проф. Иван Кацарски, доц. Албена Накова; становища – проф. Борис Манов, проф. Емилия Ченгелова, доц. Мила Маева, доц. Ивка Некова.

2018
Веселин Христов ДАФОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Онтология, Предметна онтология, Субектна онтология); рецензенти – проф. Александър Гънгов, доц. Цветина Рачева, доц. Николай Турлаков; становища – проф. Анета Карагеоргиева, проф. Пламен Макариев, проф. Тодор Тодоров, доц. Ивайло Димитров.
Николай Кирилов МИХАЙЛОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Етика и комуникация); рецензенти – проф. Венцеслав Бондиков, проф. Николай Палашев, доц. Теодора Петрова; становища – проф. Валентина Драмалиева, проф. Христо Кафтанджиев, проф. Ангел Стефанов, доц. Христина Богова.
Тодор Румянов ПОЛИМЕНОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3. Философия (Логика); рецензенти – проф. Вихрен Бузов, проф. Витан Митев, доц. Анна Бешкова; становища – проф. Александър Гънгов, проф. Александър Кънев, доц. Бойчо Бойчев, доц. Камен Лозев.

2017
Димитър Милчев ВАЦОВ; НБУ, д-т „Философия и социология“; шифър: 2.3. Философия (Съвременни философски учения); рецензенти – проф. Анета Карагеоргиева, проф. Кольо Коев, доц. Дарин Тенев; становища – проф. Лидия Денкова, проф. Александър Кънев, проф. Христо П. Тодоров, доц. Ясен Захариев.

2016
Добромир Жечев ДОБРЕВ ШУ „Еп. Константин Преславски”, к-ра „Управление на системи за сигурност“; 2.3. Философия; рецензенти – проф. К. Бенкова, проф. Д. Тафков, доц. Б. Бойчев; становища – проф. В. Бузов, проф. П. Макариев, доц. Г. Донев, доц. Н. Михалева.
Стефан Недев ПЕНОВ ИИОЗ-БАН, с-я „Религия, вярвания, светоглед“; 2.3. Философия; рецензенти – проф. П. Ганчев, проф. А. Гънгов, проф. А. Хубанчев; становища – проф. С. Герджиков, проф. Р. Русенов, проф. И. Райнова, доц. Т. Батулева.
Иван Василев ХРИСТОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Историческо и систематическо богословие”; 2.4. Религия и теология (Християнска философия – дискурсът на енергиите през ХIV век); рецензенти – проф. Ц. Бояджиев, проф. Н. Димитрова, проф. Л. Тенекеджиев; становища – проф. О. Георгиев, проф. В. Канавров, проф. А. Стаматов, доц. А. Омарчевски.

2015
Андрю Майкъл БЛАСКО ЕПУ-Перник, к-ра „Обществени науки“; 2.3. Философия (Европейски ценности и култура); рецензенти – проф. В. Динев, проф. П. Макариев, доц. А. Давидов; становища – проф. И. Величков, проф. И. Мавродинова, доц. В. Банов, доц. А. Христова
Валентина Ангелова ДРАМАЛИЕВА УНСС, к-ра „Политическа икономия”; 2.3. Философия (Етика – бизнес етика); рецензенти – проф. В. Проданов, проф. Д. Сотирова, доц. Е. Маринова; становища – проф. Н. Богомилова, проф. С. Йотов, проф. В. Кулов, проф. Д. Тодоров
Ерика Георгиева ЛАЗАРОВА ИИОЗ-БАН, с-я „Етика”; 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката); рецензенти – проф. Н. Драгова, проф. Ж. Стоянов, проф. Д. Цацов; становища – проф. Й. Найденова, доц. А. Балчева, доц. Б. Ивков, доц. Е. Маринова
Русен Димитров РУСЕНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Философия на семиотиката); рецензенти – проф. С. Герджиков, проф. В. Канавров, проф. Л. Сивилов; становища – проф. А. Гънгов, проф. А. Карагеоргиева, доц. В. Вацев, доц. Н. Обрешков
Ели Милчева СЯРОВА-ВАСИЛЕВА ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”; 2.3. Философия (Философия на религията); рецензенти – проф. Н. Богомилова, проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов; становища – проф. В. Бузов, проф. З. Иванов, проф. В. Митев, доц. А. Димитров

2014
Здравко Русев ИВАНОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”; 2.3. Философия (Философия на историята); рецензенти – проф. В. Канавров, проф. Ж. Стоянов, проф. К. Шопов; становища – проф. В. Бузов, проф. В. Митев, проф. И. Райчев, доц. З. Стоянов
Лазар Георгиев КОПРИНАРОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философски и политически науки”; 2.3. Философия (Социална философия и философия на културата, политиката, правото и икономиката); рецензенти – проф. И. И. Стефанов, проф. Д. Тафков, проф. Г. Фотев; становища – проф. Ц. Бояджиев, проф. В. Градев, проф. Х. П. Тодоров, доц. К. Лозев
Силвия Стефанова МИНЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3.Философия (Етика); рецензенти – проф. Н. Видева, проф. Х. Паницидис, доц. Н. Михайлов; становища – проф. А. Гънгов, проф. Д. Денков, доц. С. Проданова, доц. С. Теохаридис
Иванка Богомилова РАЙНОВА ИИОЗ-БАН, с-я „История на философските и научните идеи”; 2.3. Философия (История на философията); рецензенти – проф. П. Ганчев, проф. Ж. Стоянов, доц. С. Пенов; становища – проф. И. Стъпова, проф. Х. П. Тодоров, доц. Т. Батулева, доц. З. Стоянов

2013
Лидия Димитрова ДЕНКОВА НБУ, д-т „Философия и социология”; 2.3. Философия; рецензенти – проф. В. Градев, проф. Х. П. Тодоров, проф. П. Янева; становища – проф. Ц. Бояджиев, проф. А. Герджиков, проф. Р. Пожарлиев, доц. Д. Вацов
Анета Георгиева КАРАГЕОРГИЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Теория на познанието); рецензенти – проф. С. Герджиков, проф. Л. Сивилов, доц. Д. Вацов; становища – проф. А. Гънгов, проф В. Петров, проф. Х. П. Тодоров, доц. Р. Русенов
Венцеслав Георгиев КУЛОВ УНСС, к-ра „Политикономия”; 2.3. Философия (История на философията); рецензенти – проф. Н. Димитрова, проф. Д. Тодоров, доц. В. Драмалиева; становища – проф. С. Йотов, проф. В. Проданов, доц. Т. Батулева, доц. Я. Захариев
Веселин Петров ПЕТРОВ ИИОЗ-БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”; 2.3. Философия (Онтология); рецензенти – проф. А. Андонов, проф. С. Герджиков, проф. Д. Цацов; становища – проф. Д. Вакарелов, проф. Н. Димитрова, проф. Х. П. Тодоров, доц. Г. Ангелов

2012
Нонка Тодорова БОГОМИЛОВА ИИОЗ-БАН, с-я „Антропологически изследвания”; 2.3. Философия (Философска антропология); рецензенти – проф. В. Градев, проф. И. Кацарски, проф. П. Макариев; становища – проф. И. Стъпова, доц. Л. Копринаров, доц. В. Личев, доц. А. Николова
Вихрен Янакиев БУЗОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”; 2.3. Философия (Философия на правото и логика на социалното познание); рецензенти – проф. С. Йотов, проф. В. Митев, проф. К. Шопов; становища – проф. В. Проданов, проф. Ж. Стоянов; проф. Н. Дюлгерова, доц. Б. Бойчев
Недялка Игнатова ВИДЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3. Философия (Етика); рецензенти – проф. С. Йотов, проф. Х. П. Тодоров, доц. С. Минева; становища – проф. А. Стаматов, проф. К. Янакиев, доц. М. Николчина, доц. С. Христова
Иван Александров ВЪРБАНОВ СА „Димитър Ценов”, к-ра „История, философия и социология”; 2.3. Философия на културата, политиката, правото и икономиката; рецензенти – проф. Н. Василев, проф. Ж. Стоянов, проф. И. Стъпова; становища – проф. Н. Андреев, проф. Л. Киров, проф. Ц. Коцев, проф. Ф. Марчев
Живко Богомилов ГЕШЕВ Аграрен университет – Пловдив, к-ра „Туризъм”; 05.01.01 История на философията; рецензенти – проф. С. Герджиков, доц. Р. Брайкова, доц. Р. Пожарлиев; становища – проф. Н. Димитрова, проф. А. Карталов, проф. А. Стаматов, проф. Д. Тодоров
Александър Любенов ГЪНГОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3. Философия (Логика и континентална философия); рецензенти – проф. Л. Сивилов, проф. Ж. Стоянов, доц. Н. Обрешков; становища – проф. В. Динев, проф. И. И. Стефанов, доц. А. Карагеоргиева, доц. А. Димитров
Хараламби Георгиев ПАНИЦИДИС СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 2.3. Философия (История на философията); рецензенти – проф. В. Канавров, проф. А. Кънев, доц. А. Давидов; становища – проф. Н. Видева, проф. В. Динев, проф. А. Стаматов, доц. Е. Григоров
Райчо Вангелов ПОЖАРЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Философска антропология и философия на историята); рецензенти – проф. Ц. Бояджиев, проф. Е. Михайловска, проф. А. Стаматов; становища – проф. В. Градев, проф. В. Динев, проф. В. Канавров, доц. Д. Вацов.
Тодор Петров ТОДОРОВ УАСГ, к-ра „Обществени науки”; 2.3. Философия на културата, политиката, правото и икономиката; рецензенти – проф. А. Андонов, проф. Ж. Стоянов, доц. З. Стоянов; становища – проф. А. Гънгов, проф. П. Макариев, проф. Л. Сивилов, доц. Т. Тончев

2011
Димитър Ангелов ДЕНКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията; рецензенти – проф. С. Йотов, проф. В. Канавров, проф. В. Митев; становища – проф. Л. Андреев, проф. А. Стаматов, проф. Х. П. Тодоров, доц. М. Стойчева
Мария Иванова ДИМИТРОВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; рецензенти – проф. И. Стефанов, проф. Ж. Стоянов, проф. В. Канавров; становища – проф. Н. Василев, проф. Д. Цацов, доц. Т. Тодоров, доц. С. Минева
Спаска Стоилова ЗАФИРОВА НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, к-ра „Кинознание и драматургия”; 05.01.01 История на философията; рецензенти – проф. И. Джаджев, проф. В. Канавров, проф. А. Стефанов; становища – проф. М. Дачев, проф. И. Николова, доц. М. Мизов, доц. М. Юрукова
Иван Илиев КАМБУРОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията; рецензенти – проф. В. Канавров, проф. А. Федотов, доц. М. Братоева; становища – проф. Н. Димитрова, проф. В. Динев, доц. Д. Денков, доц. Г Донев
Александър Методиев КЪНЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията; рецензенти – проф. С. Йотов, проф. Х. П. Тодоров, доц. Д. Денков; становища – проф. Г. Каприев, проф. А. Стаматов, доц. Д. Вацов, доц. Х. Паницидис
Димитър Иванов ТАФКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; рецензенти – проф. А. Андонов, проф. Н. Василев, проф. Ж. Стоянов; становища – проф. Д. Градев, проф. П. Макариев, доц. Л. Копринаров, доц. Д. Мирчев

2010
Добрин Петков ТОДОРОВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки”; 05.01.01 История на философията; проф. Атанас Стаматов, проф. Нина Димитрова, доц. Димитър Денков

2009
Олег Георгиев ГЕОРГИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията; проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, дфн Русен Русенов
Пламен Матеев МАКАРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Александър Андонов, проф. Владимир Градев, проф. Христо П. Тодоров
Правда Добринова СПАСОВА ИФИ-БАН, с-я „Естетика”; 05.01.06 Естетика; проф. Иван С. Иванов, проф. Ивайло Знеполски, доц. Соня Кънева
Иванка Георгиева СТЪПОВА ИФИ-БАН, с-я „Естетика”; 05.01.06 Естетика; проф. Иван С. Иванов, проф. Иван Славов, доц. Соня Кънева

2008
Лъчезар Стоянов АНДРЕЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Желязко Стоянов, проф. Ангел Стефанов, проф. Любомир Христов
Иван Борисов КАЦАРСКИ ИФИ-БАН, с-я „Социална философия”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Васил Проданов, проф. Юлиян Минков, проф. Николай Тилкиджиев

2007
Владимир Николаев ГРАДЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История и теория на културата”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, проф. Калин Янакиев
Минчо Петров МИНЧЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията; проф. Валентин Канавров, проф. Нина Димитрова, проф. Димитър Цацов

2006
Красимир Желев ДЕЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Валери Динев, проф. Любен Сивилов, дфн Валентин Канавров
Стилиян Йотов ЙОТОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията; проф. Георги Каприев, проф. Владимир Градев, доц. Димитър Денков
Валентин Апостолов КАНАВРОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия”; 05.01.01 История на философията; проф. Димитри Гинев, дфн Димитър Цацов, доц. Георги Донев
Калин Тодоров ЯНАКИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История и теория на културата”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, доц. Недялка Видева

2005
Димитър Цацов ДИМИТРОВ ИФИ-БАН, с-я „История на философията”; 05.01.01 История на философията; проф. Анани Стойнев, дфн Иван Кацарски, доц. Латьо Латев
Нина Иванова ДИМИТРОВА ИФИ-БАН, с-я „История на философията”; 05.01.01 История на философията; проф. Атанас Стаматов, проф. Иван Слаников, доц. Ели Сярова

2004
Нено Ненов БОГДАНОВ ТУ – София, к-ра „Хуманитарни науки и дизайн”; 05.01.15 Съвременни философски учения; проф. Александър Андонов, проф. Димитър Станков, доц. Златко Стоянов

2003
Витан Стефанов МИТЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 05.01.05 Логика проф. Добрин Спасов, проф. Иван С. Стефанов, доц. Вихрен Бузов
Мартин Матеев ТАБАКОВ ИФИ-БАН, с-я „Логика”; 05.01.05 Логика; проф. Богдан Дянков, проф. Димитри Гинев, проф. Иван Ганев

2002
Иван Стефанов ГАНЕВ ИФИ, с-я „Епистемология”; 05.01.14 Теория на познанието; проф. Любен Сивилов, проф. Стефан Васев, дфн Ангел Стефанов
Георги Теологов КАПРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията; проф. Георги Фотев, проф. Цочо Бояджиев, доц. Владимир Градев
Фотин Георгиев МАРЧЕВ ИУ – Варна, к-ра „Философски науки”; 05.01.01 История на философията; проф. Николай Василев, проф. Слави Славов, доц. Здравко Попов

2001
Сергей Стоилов ГЕРДЖИКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 05.01.11 Философия на науката; проф. Стоян Николов, проф. Николай Василев, доц. Пламен Макариев
Атанас Костов СТАМАТОВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки”; 05.01.01 История на философията; проф. Елена Панова, проф. Анани Стойнев, доц. Фотин Марчев
Ангел Стефанов СТЕФАНОВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката”; 05.01.11 Философия на науката; проф. Димитри Гинев, дфн Иван Ганев, доц. Сашо Марков
Любомир Илиев ХРИСТОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията; проф. Иван С. Стефанов, проф. Анани Стойнев, проф. Антоний Хубанчев

1998
Димитър Петров СТАНКОВ ИФИ, с-я „Етика”; 05.01.07 Етика; проф. Кирил Нешев, проф. Слави Славов, проф. Иван Слаников

1997
Георги Дяков БОЯДЖИЕВ 05.01.12 Философия на историята; проф. Желязко Стоянов, проф. Петко Ганчев, проф. Добрин Мичев

1996
Стефан Василев ВАСИЛЕВ /ВАСЕВ/ ИФИ-БАН, с-я „Епистемология”; 05.01.14 Теория на познанието; проф. Александър Андонов, проф. Снежана Аврамова, доц. Валентин Канавров
Иван Петров СЛАНИКОВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на религията”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката
Анани Борисов СТОЙНЕВ ИФИ-БАН, с-я „История на философията”; 05.01.01 История на философията; проф. Михаил Бъчваров, проф. Ради Радев, проф. Слави Славов
Кристфрид ТЬОГЕЛ ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката”; 05.01.11 Философия на науката

1994
Валери Костов ДИНЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 05.01.11 Философия на науката; проф. Иван Калайков, проф. Стоян Николов, доц. Атанас Данаилов

1993
Иван Петров КАЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Николай Ирибаджаков, проф. Кирил Василев, проф. Ефрем Каранфилов

1992
Цочо Христов БОЯДЖИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 05.01.01 История на философията

1991
Димитър Петров БАНТУТОВ ВВТУ „Тодор Каблешков”, к-ра „Обществени науки”
Любен Кирилов СИВИЛОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 05.01.14 Теория на познанието

1990
Николай Кирилов ВАСИЛЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”
Асен Асенов КАРТАЛОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Икономически и социални науки”
Стоян Владимиров НИКОЛОВ ИФН-БАН, с-я „Философия на науката”; Философия на науката
Иван Софрониев СТЕФАНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; История на философията
Стоян Христов ЦАНКОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Обществени науки”
Борис Станчев ЧЕНДОВ ИФН-БАН, с-я „Логика”; Логика

1989
Александър Методиев АТАНАСОВ ИФН-БАН, с-я „Естетика”; Естетика
Орлин Тихомиров ЗАГОРОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат”; Диамат и истмат
Атанас Желязков МАРЗАНОВ ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм”; Диамат и истмат
Снежана Аврамова СТОЯНОВА ИФН-БАН, с-я „Диамат”; Диамат

1988
Георги Николов МИТЕВ ВМИ – Варна, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Славчо Динков МУТАФЧИЕВ АОНСУ – Варна, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Николай Ангелов НИКОЛОВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Васил Костадинов ПРОДАНОВ АОНСУ
Василка Вълкова ПЪРВАНОВА ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Слави Димитров СЛАВОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Желязко Димитров СТОЯНОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Стойко Минчев ХРИСТОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1987
Стоил Костадинов КАРАТАНЧЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Константин Христов КОСТОВ ВПИ – Благоевград, к-ра „Марксизъм-ленинизъм”
Неделчо Митев ЛАТЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Иван Станев МАРЕВ ВХТИ-София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Мика Елия МАРИНЧЕВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Сава Димитров ПЕТРОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

1986
Иван Иванов БИЦАДЗЕ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Иван Борисов ДЖАДЖЕВ НИИК Естетика
Кирил Нешев МИХАЙЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика
Недялка Николова МИХОВА ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат
Георги Лазаров НАУМОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат
Иван Димитров ПОПОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Костадинка Иванова СИМЕОНОВА Център по наукознание и научна информация-БАН
Станка Димова СИМЕОНОВА ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Велин Боев ХРИСТОВ АОНСУ
Цанко Василев ЦАНКОВ АОНСУ

1985
Петър-Емил Иванов МИТЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1984
Стефан Василев ВАСИЛЕВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Мита Цветкова ДУНЧОВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”
Богдан Димитров ДЯНКОВ ИФ-БАН, с-я „Логика” Логика
Ивайло Боянов ЗНЕПОЛСКИ ИССТ
Иван Кирилов ИВАНОВСКИ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Велико Димитров КАРАЧИВИЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”
Соломон Йосиф ЛЕВИ АОНСУ
Александър Василев ЛИЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика
Елена Александрова ХРИСТОВА ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1983
Коста Атанасов АНДРЕЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Диньо Стоянов ГЪРДЕВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат
Иван Стефанов ИВАНОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Панчо Русев ПАНЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Елена Александрова ПАНОВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1982
Петър Иванов ВЕЛЧЕВ АОНСУ
Петко Димитров ГАНЧЕВ ИССТ
Борис Стоянов ДИМИТРОВ ВИХВП – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Деян Павлов КРЕЦУЛ ИССТ
Иван Владимиров ЩИПСКИ ВИФ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1981
Иванка Василева АПОСТОЛОВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Моис Исак СЕМОВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Митрю Недев ЯНКОВ ИССТ

1980
Михо Пенев ВЕЛИКОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Васил Станчев ВИЧЕВ АОНСУ
Драгомир Лазаров ПОБОРНИКОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1979
Ганчо Монев БОНИН ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Любомир Кирилов ДРАМАЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика
Васил Митев МОМОВ АОНСУ
Иван Йорданов СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

1978
Димитър Григоров АВРАМОВ НИИИ-БАН Естетика
Елит Николов ИВАНОВ НИИК Естетика
Димитър Георгиев МИТЕВ ИФ-БАН, секция „Етика” Етика
Стойко Колев ПОПОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат
Саркис Доник САРКИСЯН ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Илия Николов ТАСЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

1977
Асен Тодоров КОЖАРОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат
Ради Димитров РАДЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1974
Васил Иванов ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1973
Марко Марков ВАНКОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат
Тодор Димитров ВЪЛОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат
Васил Петров ЧОЧОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1972
Николай Михайлов МИЗОВ ИФ-БАН, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм
Добрин Спасов ИЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Логика

1971
Михаил Димитров БЪЧВАРОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Светослав Славков ХРИСТОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

1970
Асен Игнатов КЪТОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Исак Соломон ПАСИ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика
Пейко Иванов СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1969
Иван Димитров КАЛАЙКОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат
Атанас Василев НАТЕВ Институт по български език и литература-БАН Естетика
Никола Костадинов СТЕФАНОВ Център по наукознание-БАН
Стефан Ангелов СТЕФАНОВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Никола Симеонов ТРЕНДАФИЛОВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1968
Тодор Георгиев СТОЙЧЕВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

1967
Гено Цонков ИЛЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1966
Гроздан Димитров ВЕКИЛОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Гиргин Ганев ГИРГИНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Стефан Дочев ЦОНЕВСКИ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

1964
Николай Николов ИРИБАДЖАКОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

1963
Кирил Николов ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1962
Азаря Призенти ПОЛИКАРОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

1961
Живко Тръпков ОШАВКОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

1957
Александър Тодоров ПОПОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1955
Панайот Атанасов ГИНДЕВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

1954
Пенчо Иванов ДАНЧЕВ ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Богомил Николаев РАЙНОВ ВИИИ „Николай Павлович”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1953
Атанас Атанасов ИЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Психология, логика и етика” Етика и естетика
Иван Николов ПАНЧЕВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Константин Димитров ТОДОРОВ ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1952
Александър Обретенов ОБРЕТЕНОВ Държавна политехника, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1949
Асен Христов КИСЕЛИНЧЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и психология

1946
Михаил Димитров ДАФИНКИЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Научна философия” Научна философия
Цеко Николчов ТОРБОВ СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Обща теория и философия на правото

1945
Сава Цолов ГАНОВСКИ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията
Райчо Кирчев КАРАКОЛОВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Научна философия” Научна философия
Тодор Димитров ПАВЛОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Научна философия

1924
Спиридон Спасов КАЗАНДЖИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Систематична философия
Иван Вельов САРЪИЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1920
Димитър Георгиев МИХАЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Систематична философия

1895
Кръстьо Котов КРЪСТЕВ ВУ, к-ра „Философия и педагогия” Философия и педагогия

1895
Иван Андреев ГЕОРГОВ ВУ, к-ра „Философия и педагогия” Философия и педагогия