Библиография

Колективни издания

РЕГИСТЪР
на издадените колективни сборници (юбилейни, паметни, с текстове от научни форуми и др.) от български философи за периода след 1989 г.

Аrs и scientia през Средновековието, Враца: „Одри”, 2006 (съст. Н. Божилова).
Аспекти на комуникативната култура, Ч. 1, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1999 (съст. Л. Андреев).
Балканската културна матрица и европейският проект (Сборник материали от научна конференция), Велико Търново: „Фабер”, 2007 (съст. Н. Богомилова, Н. Димитрова).
Бездната Хайдегер, Блaгоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2011 (съст. Г. Ангелов, А. Димитров, Г. Донев, В. Канавров).
Блуждаеща естетика: български символисти за символизма (Сборник), София: БАН, 1992 (съст. С. Илиев).
Българинът в края на ХХ век, София: Фондация „Човещина”, 1999 (съст. В. Проданов).
България в кръговете на аномията (Сборник) София: „Примтрейд”, 1998 .
България в настъпващата глобална епоха (Сборник статии), Варна: УИ „Черноризец Храбър”, 2000 (съст. П. Ганчев).
Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи, Т. 2 – Философски и политически идеи (Сборник за докторантски и студентски изследвания), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2008 (съст. Е. Данков).
Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи, Т. 3 – Идеи в хуманитарните науки (Студентски и докторантски изследвания по философия, психология и политически науки), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2010 (ред. В. Бузов, М. Хаджийски).
Българската култура и европейският ХХ век (Материали от XVI лятна научна среща), Варна: Община „Варна”, 2008 (съст. Д. Василева, П. Василева).
Българската култура между държавата и пазара (Материали от национална конференция), София: ИФИ-БАН, 2007 (съст. В. Проданов, А. Димчев, А. Янакиев, П. Джуров, Х. Тодоров).
Българските национализми и европейската интеграция (Материали от теоретична конференция), София: „Христо Ботев”, 2006 (съст. В. Проданов).
Владимир Соловьов и западноевропейската философска традиция” (Лекции, доклади и научни съобщения от теоретичен семинар), Стара Загора: ИК „Кота”, 2001 (съст. Е. Минева, Х. Паницидис).
В памет на академик Азаря Поликаров (1921-2000): философия и наука, София: АИ „Проф. Марин Дринов” .
Времето, в което живеем, София, 1994 (авт. Д. Славова-Соколова и др.).
Глобализация и толерантност, София: „Ivona plus”, 2010 (съст. Б. Манов, К. Лозев, Л. Копринаров).
Глобализацията – философски и социологически аспекти, Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010 (съст. В. Бузов, И. Райчев).
Границите: философски и политически прочити (Сборник от конференция), Велико Търново: „Фабер” (съст. Л. Копринаров, Н. Мирева).
20 години Философски факултет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (Сборник), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2017 .
2000 мисли за живота, Благоевград: „Форчън”, 1994 (съст. К. Палешутски).
2000 мисли за любовта, Благоевград: „Форчън”, 1994 (съст. К. Палешутски).
2000 мисли за човека, Благоевград: „Форчън”, 1993 (съст. К. Палешутски).
Динамика на световните религии и значение на ортодоксалността (Тематичен сборник), София: Център за развитие на личността, 2011 (авт. С. Пенов и др.).
Догонващото развитие, Велико Търново: „Фабер”, 2004 (ред. В. Проданов).
Догонващото развитие в глобализираното информационно общество, София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2007 (ред. В. Проданов).
Доминанти във философията и науката (Сборник студии и статии), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1993 (съст. Р. Стъпов, Л. Гурова, А. Данаилов).
Д-р Васил Хаджистоянов-Берон: живот и научно творчество, София: БАН, 1990 (ред. М. Бъчваров, Б. Пейчев, Б. Дянков).
Другостта като морално предизвикателство (Българският контекст), Велико Търново: „Фабер”, 2020 /268 с./ (съст. Е. Маринова).
Европейски влияния в българската философска култура, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2013 (съст. Н. Димитрова, Т. Батулева).
Европейски ценности (Сборник), Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2003 (съст. В. Николова).
Европейските етични стандарти и българската медицина (Сборник статии), София: БЛС, 2014 .
Европейските институции на знанието в началото на Новото време, Враца: „Одри“, 2008 (съст. В. Бузов).
Европейските ценности във философските науки (Сборник от научна конференция), София: СУБ, 2005 (съст. А. Апостолов, Е. Петрова, Н. Сретенова, Т. Тодоров).
Евтаназия: философско-етически, морално-правни и психологически аспекти, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009 (съст. Н. Божилова, М. Хаджийски).
Европейски ценности (Сборник), Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2003 (съст. В. Николова).
Европейските ценности: новата констелация, София: Нов български университет, 2019 /540 с./ (съст. Г. Фотев).
Един пламтящ живот с поглед към ХХI век (Книга за човека и философа проф. Георги Митев), Варна: „Перун”, 1999 (съст. Е. Наумова-Митева, А. Стойчев, И. Лазаров, Д. Костадинов).
Език и познание (Сборник с доклади), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018.
Език и свят: философски и филологически аспекти (Материали от научна конференция), Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2009 (съст. А. Николова, Л. Копринаров).
Езикът на битието (Сборник в памет на проф. Стефан Васев), Велико Търново: „Фабер”, 2010 (съст. С. Василев, Н. Турлаков).
Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България, София: Фондация „Устойчиво развитие на България”, 2016 (съст. Е. Маринова).
Екология на виртуалните реалности, София: „Проектория”, 2015 (съст. С. Минева).
Епистемични стандарти в науката, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2007 (съст. А. Стефанов, Л. Гурова, А. Апостолов).
Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015 (съст. Х. Паницидис и С. Божков).
Етика и социален риск (Етически студии), Велико Търново: „Фабер”, 2008 (съст. Е. Маринова).
Етика на развитието: българският контекст, Велико Търново: „Фабер”, 2015 (съст. Е. Маринова).
Етиката в България – вчера, днес и утре (Сборник материали от национална кръгла маса), Велико Търново: „Фабер”, 2005 (съст. Е. Маринова).
Етиката в българската икономика (Сборник от VI национална конференция по етика – 2009 г.), София: УИ „УНСС”, 2010.
Етиката в българската наука (Сборник материали от VII национална конференция по етика), София: ИК „УНСС”, 2012 (съст. В. Драмалиева, Е. Маринова).
Етиката в българската правна система (Сборник статии), София: ИК „УНСС”, 2013.
Етиката в българското здравеопазване (Сборник материали от IV Национална конференция по етика), София: ИК „Симел”, 2007 (съст. Е. Маринова, С. Попова).
Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015 (съст. В. Кънева, С. Ставру).
Идентичности, София: МЦПМКВ, 1995 (авт. А. Кръстева, И. Кацарски, Н. Богомилова, П. Макариев).
Идеята за универсалната граматика, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013 (съст. О. Георгиев, А. Бешкова).
Измерения на фантастичното (Сборник доклади от научна конференция), Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2011 (съст. С. Кръстева, А. Чолакова).
Играта през Средновековието, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005 (съст. Ц. Бояджиев).
Измерения на фантастичното, Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2011 (съст. С. Кръстева, А. Чолакова).
Истината, доброто и красотата – философски прочити, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2014 (съст. П. Горанов).
Истини, без които не можем, Ч. 1 – Кризата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992 (съст. С. Савов).
Историко-философски етюди, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2004 (съст. М. Минчев).
Историко-философски студии, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2007 (авт. Д. Цацов, Л. Латев, К. Жабилова, Т. Батулева).
Кант и диалогът на традициите (Тематичен сборник, посветен на 280 години от рождението и 200 години от смъртта на Имануел Кант), Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2004 (съст. В. Канавров, Г. Донев).
Кант и Кантовата традиция в България (Сборник посветен на 100 години от рождението на проф. Цеко Торбов), София: „ЛИК”, 2001 (съст. И. С. Стефанов, В. Канавров, Д. Цацов).
Кант и метафизиката, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2003 (съст. Г. Донев, В. Канавров).
Книгоиздаване и философска култура, Т. 1, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2005 (съст. Р. Данкова, Л. Георгиев, Е. Данков).
Конфликти на интереси в бизнеса – бизнес етика, София: Център за икономическо развитие, 2003 .
Криза на рационалността в съвременния български обществен живот: теоретически проблеми и практически решения (Сборник доклади от научна конференция), София: Фондация „Човещина”, 1998 (съст. В. Проданов).
Култура и морал: между красотата и доброто, София: „Партиздат”, 1990 (съст. Е. Чернокожева).
Култура, политика, идентичности (Сборник от научна конференция), София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2006 (ред. Е. Петрова, В. Петров, А. Апостолов, Н. Сретенова).
Култура, философия, образование (Сборник от научна конференция), София: СУБ (съст. В. Стефанов, А. Апостолов, Т. Тодоров, Н. Сретенова).
Културата на късната модерност (Материали от XVII лятна научна среща във Варна), Варна: „Техноинжнеринг АБС”, 2009 (съст. Д. Василева).
Културата на прага на трихилядолетието, София: Фондация „Човещина” 2000 (съст. В. Проданов).
Културното преживяване на прага на хилядолетието: удоволствие, напрежение, мениджмънт, София: „Богианна” (съст. И. Кутов).
Лично присъствие (Сборник от материали за социалния статус, стимулирането и творческата реализация на слепите интелектуалци в България), София: Фондация „Човещина”, 1999 (съст. В. Проданов).
Логика и наука, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2008 (съст. С. Марков).
Логиката във времето (Сборник в памет на доц. Недялко Мерджанов), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2009 (съст. В. Стефанов).
Логическата традиция (В чест на проф. Витан Митев), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015 (съст. А. Бешкова, Е. Латинов, Т. Полименов).
Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия (Сборник материали от научна конференция), София: „КУТУ”, 2005 (съст. М. Стойчева).
Международна Варненска философска школа „Наука, цивилизации, ценности” – 1994, Варна: ИПКУ „Петър Берон”, 1995 (ред. А. Димитров, А. Данилов, В. Канавров, В. Маркова, И. Райнова, Р. Стъпов, Р. Крикорян, Т. Батулева).
Мобилният човек: културни проекции и перспективи (Материали от XVIII лятна научна среща, Варна, 2010), Варна: „Техноинженеринг” 2010 (съст. Д. Василева).
Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество, София: „Авангард Прима”, 2018 (съст. Е. Маринова, М. Мизов).
Морал и етика на солидарността в съвременното общество, София: „Авангарс прима”, 2016 (съст. Е. Маринова, М. Мизов).
Морал и етика на справедливостта в съвременното общество (Сборник доклади), София: „Авангард Прима”, 2017 (съст. Е. Маринова).
Морал и национална идентичност, Велико Търново: „Фабер”, 2010 (авт. Е. Маринова и др.).
Морал и социализация на децата и младежите в България, София: ИФИ-БАН, 2006 (съст. Е. Маринова).
Моралът в българската политика, Велико Търново: „Фабер”, 2005 (съст. Е. Маринова).
Моралът в българските медии, София: ИФИ-БАН, 2009 (съст. Е. Петрова).
Моралът в преходното общество (Доклади от национална конференция по етика), София: „ЛИК”, 2000 (авт. Е. Маринова и др.).
Моралът и глобалните проблеми на съвременността, София: „ЛИК”, 2000 .
Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа (Доклади от научна конференция), Велико Търново: „Абагар”, 2010 г. (съст. В. Бузов).
На път към Хайдегер (Сборник от конференция), София: НБУ, 2010 (съст. В. Градев, М. Фадел).
Наука и познание, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2006 (съст. А. Стефанов, Л. Гурова, А. Апостолов).
Наука, цивилизация, ценности (Сборник доклади от международна Варненска философска школа), Варна: ИПКУ „Петър Берон”, 1995 .
Науката и жизненият свят (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2017 (съст. К. Янакиев, Д. Елчинов).
Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки (Сборник статии), Велико Търново: „Фабер”, 2011 (съст. Т. Неделчева, Е. Маринова).
Национално, балканско, европейско – тенденции на равенство и неравенство (Сборник от национална конференция), София: ИФИ-БАН, 2008 (съст. В. Проданов, М. Тахир, И. Кацарски).
Неоплатонизъм и християнство, Ч. 1 – Гръцката традиция III-VI в., София: „ЛИК”, 2002 (ред. И. Христов, Д. Димитров).
Неоплатонизъм и християнство, Ч. 2 – Византийската традиция, София: „ЛИК”, 2004 (ред. И. Христов).
Неравенство и бедност: тенденции в съвременна България и европейски контекст, Велико Търново: „Фабер”, 2011 (съст. В. Проданов).
Ницше в България (Антология), София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2012 (съст. Л. Латев, А. Стойнев).
Общности и идентичности, София: „Пентекстон”, 1998 (съст. А. Кръстева).
Общности и идентичности в България, София: „Пентекстон”, 1998 (съст. А. Кръстева).
Обяснение и разбиране, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2016 (съст. К. Янакиев, И. Колев).
Олимпиада по философия, София: ИК „Минерва”, 1995 (съст. А. Андонов, И. Колев, С. Асенов).
Онтологизации (Сборник текстове), София: ИК „Минерва”, 2003 (съст. Ц. Рачева, В. Дафов).
Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността (Сборник материали от научна конференция на тема „Съвременни онтологични оптики), София: Виртуален център за музика, култура и научни изследвания, 2006 (съст. В. Петров).
Онтологични ситуации (Сборник доклади от конференция в чест на шестдесетгодишния юбилей на проф. Александър Андонов), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010 (съст. В. Дафов, Ц. Рачева).
Онтология и наука (Сборник материали от конференция), София: СУБ, 2000 (съст. В. Петров).
Онтологията през ХХ век (Сборник научни изследвания), София: „Фабер”, 2007 (съст. В. Канавров, В. Петров, Д. Цацов, Л. Сивилов, Н. Турлаков, Х. Тодоров).
От „криворазбрана цивилизация” към криворазбрана европеизация (Материали от научна конференция), Велико Търново: „Фабер”, 2004 (съст. Н. Димитрова, Т. Батулева, Д. Цацов, Л. Латев).
Памет, идентичност, съзнание (Текстове от интердисциплинния семинар „Науката – разбирана и правена”), София: НБУ, 2006 (съст. Орлин Тодоров).
Парадокси и реалност, Велико Търново: „Фабер” 2005 (съст. Т. Батулева).
Парадоксите на глобалното село (Сборник научни изследвания), София: „ЕОН 2000”, 2002 (съст. В. Вичев, В. Личев).
Перспективи и наследство на философията в България (По случай 45-годишнината от създаването на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и 15-годишнината от създаването на Философския факултет), Т. 1, Велико Търново: „ИВИС”, 2008 (съст. Е. Данков).
Политика, европейска интеграция и социална промяна: философско-психологически проблеми (Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет), Т. 1, Велико Търново: Европейски информационен център, 2006 (съст. В. Бузов, Т. Калейнска).
Политика, европейска интеграция и социална промяна: философско-психологически проблеми (Доклади конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет), Т. 2, Велико от Юбилейна международна научна Търново: Европейски информационен център, 2006 (съст. В. Бузов, М. Хаджийски).
Предизвикателството Аристотел, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018 (съст. Д. Гичева-Гочева, И. Колев, Х. Паницидис).
Природа и общество (Нови изследвания за Жан-Жак Русо), София: „Кралица Маб”, 2010 (съст. Р. Заимова, Н. Аретов).
Проблеми и перспективи на философското образование в българските университети (Сборник доклади), София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2000 (съст. Д. Тодоров).
Проблеми и перспективи на философското образование в България (Сборник доклади), София: УИ „Св. Климент Охридски” (съст. Д. Тодоров, В. Кънева, Д. Елчинов).
Проблеми на логиката (Сборник статии), Т. 8 – Логика и социум, София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2008 (съст. М. Табаков, Н. Обрешков, А. Апостолов, К. Енчев).
Проблеми на логиката (Сборник), Т. 9 – Логика и познание, София: ИФИ-БАН, 2010 (съст. М. Табаков, Н. Обрешков, А. Апостолов).
Професионалната етика – професионални перспективи (Доклади от XII национална научна конференция), София: Съюз на библиотечните и информационни работници, 2003 .
Психоанализа и философия (Сборник доклади от XIX Варненска философска школа), София: ИФИ-БАН, 1996 (ред. А. Стефанов).
Психоанализата: идеи и последователи (Сборник от изследвания, посветен на 150-годишнината от рождението на Зигмунд Фройд), Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2007 (съст. В. Николова).
Първооснови на морала (Метаетиката в българската традиция), Велико Търново: „Фабер”, 2000 ; 2-ро – 2004, пак там (съст. Р. Данкова).
Пътища на познанието (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Анета Карагеоргиева), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020 /168 с./ (съст. Д. Елчинов).
Пътища на философията в съвременния свят, София: „Анго бой”, 2004 (съст. И. Райнова, П. Димитров, Г. Ангелов).
Пътят от философията до психиатрията и обратно, София: „Изток-Запад”, 2013.
Раздвоеният човек (Студии и есета), Велико Търново: „Фабер”, 2005 (съст. Н. Богомилова).
Разкриващите се дълбини, София: „Парадигма”, 2002 (съст. Н. Димитрова).
Разум и възвишеност (Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Димитър Аврамов), София: ИА „Аб”, 2004 (съст. Ц. Бояджиев, Б. Кунчев).
Ракурси към естетическото (Студии), София: „Тих-Ивел”, 2007 (съст. С. Кънева).
Ранният Витгенщайн: живот и философия, София: ИК „Кванти”, 2009 (съст. К. Лозев).
Ранномодерна Европа: университети, наука, хуманизъм (Доклади от научна конференция), Велико Търново: „Абагар”, 2009 (съст. В. Бузов).
Религиите в Европа и бъдещето на Православието, София: „Орион прес”, 2006 (съст. С. Пенов).
Религиозна идентичност и светоглед: Човекът в Европейската цивилизация на XXI век, София, 2019 (ред. С. Пенов, С. Методиев, С. Николова, Л. Петров).
Религиозни и геостратегически парадигми и бъдещето на православието в ЕС (Сборник с доклади от международна конференция), София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2009 (съст. С. Пенов).
Религия, личност, общество, София: БАН, 1990 (съст. Н. Мизов).
Религия, ценности, ортодоксалност: религията и науката на ХХI век, София: „Пропелер”, 2014.
Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог, София: РКИЦ-София и сп. „Идеи”, 2012.
Рефлексията – самореференциалност в епистемологията и сред социалния свят (Изследвания, възникнали по повод на дискусионната поредица на Центъра за академични изследвания – София), София: „Рива” (съст. Б. Златанов).
Рискове за България от ислямски фундаментализъм и тероризъм (Сборник материали от кръгла маса), София: ИФИ-БАН (съст. В. Проданов, Б. Тодорова).
Световните религии и значението на ортодоксалността, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2008 (съст. С. Пенов).
Световност, демокрация, малки народи (Сборник материали от научна конференция, посветена на Т. Масарик и Д. Михалчев), София: СУБ, 2000 (съст. Н. Димитрова, Д. Цацов, С. Кънева, Ж. Янева).
Святото във философия на религията. Рудолф Ото (Сборник от конференцията, посветена на творчеството на Рудолф Ото), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2016 .
Ситуации на гражданското поведение, София: „Офсетграфик”, 1999 (съст. Д. Варзоновцев).
Сказки по логика, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1990 (съст. В. Горанко, С. Паси), 2-рo – 2017, София: „Изток-Запад” .
След тоталитаризма накъде ?: проблеми на прехода към пазарна икономика и гражданско общество (Сборник), София: „Алтернативи”, 1991 (ред. С. Дончев, И. Калчев).
Социална етика и глобални кризи, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2016 (съст. С. Минева, С. Теохаридис).
Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условията на глобализацията и регионализацията, Варна: УИ „Черноризец Храбър”, 2004 (съст. П. Ганчев).
Стил на мислене (В памет на проф. Иванка Апостолова), София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2008 (съст. А. Стефанов, Л. Гурова, А. Апостолов, Х. П. Тодоров).
Сьорен Киркегор – мислител и творец на три века, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018 (съст. В. Теохаров, Б. Нушев).
Съвременна философия: човекът между крайното и безкрайното, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2005 (съст. Е. Данков).
Съвременни философски изследвания, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011 (съст. В. Бузов).
Текстът като феномен на културата (Материали от XIX лятна научна среща, Варна, 2011), Варна: „Техноинженеринг”, 2011 (съст. Д. Василева).
Толерантност за всеки, София: „Сепа информа”, 2005 (съст. З. Захариев, Т. Бекчиева).
Толерантност и интеркултурност (Сборник статии), София: „Мултипринт”, 1998 (съст. Л. Копринаров).
Традиционни религиозни светогледи и ценностите на ХХI век, София, 2017.
Траектории на етиката (Сборник в чест на проф. дфн Кирил Нешев), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007 (съст. Н. Видева).
Трансцендентална философия: наука и морал, София: „Апис 90”, 1993 (ред. А. Данаилов, Д. Станков, В. Канавров, Г. Донев).
Трансцендентални езици на метафизиката, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2009 (съст. Г. Донев, В. Канавров).
Универсално и партикуларно (Материали от Юбилейната XX Международна Варненска философска школа), София: „ЛИК”, 1999.
Философия, геополитика, бъдеще (Сборник статии от международна научна конференция), Велико Търново: „Фабер”, 2011 (авт. А. Апостолов и др.).
Философия. Език. Наука (Сборник научни изследвания), София: „ЕОН 2000”, 2003 (съст. В. Петров).
Философия и аксиология, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1993 (съст. С. Марков).
Философия и евроинтеграция, кн. 1 – Битие и ценности, София: СУБ, 2007 (съст. А. Апостолов, Е. Петрова, В. Петров).
Философия и евроинтеграция, кн. 2 – Общество на знанието, София: СУБ, 2008 (съст. А. Апостолов, Т. Тодоров, Е. Петрова, В. Петров).
Философия и евроинтеграция, кн. 3 – Култура и духовност, София: СУБ, 2009 (съст. А. Апостолов).
Философия и евроинтеграция, кн. 4 – Познание и наука, София: СУБ, 2011 (съст. А. Апостолов).
Философия и език, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2004 (съст. В. Бузов).
Философия и езотерика, Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2008.
Философия и етика, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2003 (съст. Л. Андреев).
Философия и европейски ценности (Сборник от научна конференция), София: УИ „Стопанство”, 2001 (съст. В. Драмалиева, Б. Колева).
Философия и езотерика (Сборник от научна конференция), Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2008 (съст. Г. Донев, В. Николова).
Философия и история, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1999 (съст. З. Иванов).
Философия и наука (Философията като метафизика и научна рационалност), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1997 (съст. Е. Данков).
Философия и общество (Сборник материали от конференция), София: СУБ, 2000 (съст. Ж. Янева, Б. Дянков, Д. Станков, Т. Тодоров, М. Калайджиева, В. Петров).
Философия и праксиология, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2006 (съст. Л. Андреев, М. Минчев).
Философия и психология (Метафизични първооснови на съвременната психология), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2001 (съст. Е. Данков, С. Горчев).
Философия и психология на общуването, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2002 (съст. Л. Андреев, Н. Данчев).
Философията и развитието на обществото, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018.
Философията и съвременният свят. (Материали от Международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2019 /252 с./.
Философия и религия, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2006 (съст. Е. Данков).
Философия и философска антропология (Юбилеен сборник по случай 90-годишнината на проф. Панчо Русев), София: „Артграф”, 2012 (ред. Г. Дончев).
Философия, история, политика, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009 (съст. З. Иванов).
Философия, история, хуманизьм (Материали от симпозиум, посветен на английските мислители Карл Попър и Арнолд Тойнби), София: ИФИ-БАН, 1996 (ред. А. Стефанов, И. Райнова, Л. Гурова, М. Табаков).
Философия на конкретното (Сборник в чест на проф. Райчо Пожарлиев), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2016 (съст. И. Колев, С. Асенов).
Философия на религията. Световните религии и религиите в България, София: „Орион прес”, 2000 (ред. С. Пенов).
Философия на фантастичното: визуализации в изкуството, Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2013 (съст. С. Кръстева, А. Чолакова).
Философията в края на ХХ век, Плевен: „Евразия-Абагар”, 1995 (съст. И. Райнова).
Философията като призвание (Сборник по случай 60 годишнината от основаването на Института за философски изследвания към БАН), София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2010 (съст. В. Проданов, Д. Цацов, В. Петров, С. Кънева, Л. Латев, Л. Владимиров).
Философски семинари: Гьолечица – 30 години (Юбилеен сборник), София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015 (съст. Ц. Бояджиев, С. Асенов).
Философията: от модернизъм към постмодернизъм, 2016, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2017.
Философията на историята и бъдещето на историята (Сборник от научна конференция), София: „Булгарика”, 1998 (авт. П. Ганчев и др.).
Философията на немския идеализъм в България (Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на Генчо Дончев), София: „Артграф”, 2008 (ред. Д. Цацов, И. Колев, П. Русев, С. Саркисян, Ц. Рачева).
Философията през ХХI век (Сборник научни трудове, посветен на чл.-кор. проф. Васил Проданов), София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2008 (съст. Д. Цацов, В. Петров, С. Кънева, Б. Градинаров, Л. Владимиров).
Философска култура и национални ценности (Сборник в памет на проф. Михаил Бъчваров), София: „Богианна”, 1998 (съст. В. Николова).
Философски аспекти на интегрирането в европейското социално-културно и икономическо пространство (Материали от научна конференция), София: „РАЦИО 90”, 2004 (съст. В. Драмалиева, Б. Колева).
Философски изследвания (Сборник лекции), кн. 1 – Теория и история, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2005 (съст. А. Апостолов, Н. Димитрова, Ем. Петрова, Т. Батулева).
Философски изследвания (Лекции и доклади), кн. 2 – Познание и общество, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2006 (съст. А. Апостолов, Д. Цацов, Ем. Петрова, Т. Батулева).
Философски изследвания (Лекции и доклади), кн. 3 – Философия и социум, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2006 (съст. А. Апостолов, Д. Цацов, Ем. Петрова, Т. Батулева).
Философски изследвания (Лекции и доклади), кн. 4 – Метафизика и аксиология, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2007 (съст. А. Апостолов, Д. Цацов, Ем. Петрова, Т. Батулева).
Философски изследвания (Сборник), кн. 5 – История и съвременност, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2007 (съст. А. Апостолов, Д. Цацов, Ем. Петрова, Т. Батулева).
Философски изследвания (Сборник), кн. 6 – Философия и съвременност, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2008 (съст. А. Апостолов, Д. Цацов, Ем. Петрова, Т. Батулева).
Философски изследвания (Сборник), кн. 7 – Духовност и философия. Национален и европейски контекст, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2009 (съст. А. Апостолов, Д. Цацов, Ем. Петрова, Т. Батулева).
Философски изследвания (Сборник), кн. 8 – Традиция и модерност, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2009 (съст. А. Апостолов, Д. Цацов, Ем. Петрова, Т. Батулева).
Философски изследвания: Абсолвенти’97, Т. 1, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1999 (авт. Б. Георгиев и др.).
Философски и психологически идеи, Т. 1, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2008.
Философски и психологически идеи, Т. 2, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2009.
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. I, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2002 (съст. В. Николова, Г. Донев).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. II, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2003 (съст. В. Николова).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. III, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2004 (съст. В. Николова).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. IV, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2005 (съст. В. Николова).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. V, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2006 (съст. В. Николова).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. VI, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2007 (съст. В. Николова).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. VII, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2010 (съст. В. Канавров, С. Кръстева, А. Чолакова).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. VIII, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2010 (съст. В. Николова, С. Кръстева).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. IX, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2012 (съст. В. Николова, С. Кръстева, В. Канавров, А. Чолакова).
Философски опити (Студентски сборник по философия), Т. X, Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2013 (съст. В. Николова, С. Кръстева, В. Канавров, А. Чолакова).
Философски семинари: Гьолечица – 20 години (Юбилеен сборник), София: ИК „Минерва”, 2004 (съст. Н. Видева, Ц. Бояджиев, С. Асенов).
Философски четения: Арбанаси 2002, София: „ЛИК”, 2002 (съст. И. Христов).
Философски четения: Арбанаси 2003, София: „ЛИК”, 2004 (съст. И. Христов).
Философски четения: Пловдив 2004, София: „ЛИК”, 2005 (съст. И. Христов).
Философският ХХ век в България, Т. I – Философската публичност, София: „Изток-Запад”, 2008 (авт. А. Стаматов, Н. Димитрова, Х. П. Тодоров, Д. Тодоров, Я. Захариев).
Философският ХХ век в България, Т. III – Лица на модерната българска философска култура, Ч. 1 – от Възраждането да средата на ХХ век, 2020, София: ИK „Св. Иван Рилски” (ред. А. Стаматов).
Философският дискурс, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2013.
Философският образ на кръстопътния човек в съвременната българската култура – рационалност, духовност, религиозност (Сборник научни трудове), София: „Рива”, 1996 (авт. С. Васев, В. Канавров, Г. Донев, А. Стойнев, И. Христов, З. Дунов, Е. Сярова).
Философско-методологически проблеми на икономическата теория и практика (Материали от научно-теоретична конференция), София: УИ „Стопанство”, 1996 .
Френската философия в българската философска култура (Антология), София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2014 (съст. Т. Батулева, А. Стойнев).
Хегел и съвременното философстване (Сборник материали от научна конференция, посветена на 80 годишнината на Генчо Дончев), София: „Арт граф”, 2008.
1000 мисли за Бога, Благоевград: „Форчън”, 1993 (съст. К. Палешутски).
1000 мисли за самотата, Благоевград: „Форчън”, 1995 (съст. К. Палешутски).
1000 мисли за свободата, Благоевград: „Форчън”, 1993 (съст. К. Палешутски).
Хуманизмът и изкуството на Ренесанса, София: „Агата”, 2016 (съст. Т. Т. Петев).
Хуманизъм, култура, религия (Материали от научни конференции), София: „ЛИК”, 1997 (съст. И. С. Стефанов, В. Канавров, А. Стефанов, И. Христов).
Хуманизъм, наука, религия в полза на обществото (Сборник доклади от конференция), София: „Скала”, 2012 (съст. М. Келиян, Р. Крикорян).
Хуманизъм. Наука. Религия: науката в полза на обществото, религиозната етика (Сборник доклади от конференция), София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2013 (съст. Р. Крикорян, С. Пенов).
Хуманизъм. Наука. Религия: духовните ценности и науката в полза на обществото (Тематичен сборник посветен на 110 г. от раждането на проф. Димитър Пенов) София, 2014 (съст. Р. Крикорян, С. Пенов).
Цветан Тодоров – теоретик и хуманист (Сборник в чест на Цветан Тодоров), София: ИЦ „Боян Пенев”, 2006 (съст. С. Атанасов, Р. Кунчева, М. Дачев).
Ценности и ценностни ориентации (Научен сборник в памет на проф. Николай Николов), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2003 (съст. С. Марков).
Човекът свободен и несвободен (Сборник с доклади), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018.
Човекът във философията (Идеи на философската антропология), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1999 (съст. Л. Христов).
Човекът: единство и раздвоение (Статии и есета), София: ИК „ПОНИ”, 2007 (съст. Н. Богомилова).
Човекът за продан/For sale: Философско-антропологични и аксиологически измерения, София: АИ „Проф. Марин Дринов “, 2016 (съст. Нонка Богомилова).
Човекът мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество (Сборник с доклади), София: УИ „ТУ–София”, 2018 (съст. Д. Сотирова, Й. Павлова).
Шест десетилетия академична философия (История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии), София: ИК ИФИ-БАН, 2008 (съст. В. Проданов, Л. Владимиров).
Ще оцелее ли българският народ през ХХI век ? (Сборник материали от научна конференция на тема „Възможна ли е днес оптимистична теория за българския народ”), София: „Захарий Стоянов”, 2006 (съст. В. Проданов, Л. Владимиров).
Christianitas, Historia, Metaphisica (Сборник в чест на проф. Калин Янакиев), София: Фондация „Комунитас”, 2016 (съст. С. Кокудев, М. Осиковски).
NOMINA essentiant res (В чест на проф. дфн Цочо Бояджиев, по повод на неговата 60-годишнина), София: „Изток-Запад”, 2011 (съст. Г. Каприев).
Sine Arte Scientia Nihil Est (Изследвания в чест на проф. дфн Олег Георгиев), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2019 /506 с./ (съст. Г. Каприев).