Библиография

Учебници и справочници

РЕГИСТЪР

на издадената учебна и справочна литература (учебници, помагала, антологии, речници, справочници и др.) от български философи за периода след 1989 г.

Александрова, Силвия 2002, Хосписни грижи – мениджмънт и етика, Плевен: ИЦ на ВМИ /144 с./.
Александрова, Силвия 2007, Медицинска етика, Плевен: ИЦ на МУ /320 с./.
Александрова, Силвия 2010, Биоетика, Плевен: ИЦ на МУ /304 с./.
Александрова, Силвия 2010, Ръководство за практически упражнения по биоетика, Плевен: ИЦ на МУ /104 с./.
Ангелов, Александър 2002, Журналистическа етика, София: „Камея” /270 с./, 2-ро – 2008, пак там /288 с./.
Ангелов, Валентин 1995, Речник на термините по естетика, София: „Булвест” /296 с./.
Ангелов, Валентин 2003, Съвременен лексикон по естетика, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /404 с./.
Ангелов, Валентин 2014, Естетика. Речник на актуални, редки, дискутирани и наложени от авангарда термини, София: „Изток-Запад” /266 с./.
Арнаудов, Иван 2011, Философия, София: ИК „Световит” /184 с./.
Бабева, Соня 1997, Седем очерка по философия, Шумен: „Аксиос”/126 с./.
Бабева, Соня 2004, Философия (Учебник), Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски” /171 с./.
Бенкова, Красимира 2001, Лекции по съвременна етика (За студентите от ШУ „Еп. Константин Преславски”), Шумен: „Аксиос” /143 с./.
Бенкова, Красимира; Гьошев, Божидар 2012, Бизнес етика: измерения в малкия бизнес, София: „Авангард Прима” /110 с./.
Бенкова, Красимира; Колев, Георги 2011, Текстове и коментари по етика (За студенти от специалност „Социални дейности”), Стара Загора: „Алфамаркет+” /274 с./.
Бешкова, Анна; Рашева, Анастасия; Стефанов, Витан; Бузов, Вихрен; Латинов, Евгени 2002, Логика (Учебно помагало за средното училище), София: „Немезида” /290 с./.
Богданов, Нено 1996, Философия: съвременни философски учения (Учебник за студентите от ТУ), София: УИ на ТУ-София /188 с./.
Божилова, Нора 2006, Средновековна етика, Враца: „Одри” /134 с./.
Бойчев, Бойчо 1995, Очерци по философия, Ч. 1 – Философия и история (За студентите от ВВМУ „Никола Вапцаров”), София: „Св. Георги Победоносец” /207 с./.
Бойчев, Георги 1995, Философия на правото (Учебно помагало за студенти-юристи), София: „Юриспрес” /249 с./.
Бойчев, Георги 2006, Въведение в правото, Ч. 2 – Флософия на правото, София: УИ „Св. Климент Охридски” / 77 с./.
Бойчев, Георги 2019, Курс по философия на правото, София: „Изток-Запад” /320 с./.
Бонев, Димитър 2003, Философия – някои основни проблеми (Учебно пособие за студентите от ТУ-Варна), Варна: УИ на ТУ-Варна /212 с./.
Бонев, Димитър 2008, Социална етика (Учебно помагало за студентите от специалност „Социален мениджмънт”), Варна: УИ на ТУ-Варна /191 с./.
Бояджиев, Цочо 1994, Философия на Европейското Средновековие (Учебник за ЗИП), София: ИК „Минерва” /184 с./.
Бояджиев, Цочо 1997, Две университетски лекции: Михаил Псел и византийският хуманизъм на XI век, Паламитските спорове, Велико Търново: „Слово” /95 с./.
Бузов, Вихрен 1998, Практическа логика или изкуството на аргументацията (Учебник), Ловеч: ЕООД „Ловеч принт” /144 с./.
Бузов, Вихрен 2001, Логика: кратък курс (Учебно помагало за студенти по философия, психология и др. хуманитарни специалности), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /91 с./.
Бузов, Вихрен 2003, Философска логика (Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки), Велико Търново: „Фабер” /107 с./.
Бузов, Вихрен 2007, Бележки по философия и логика на правото (Учебно пособие за студенти по право, философия, социални и политически науки), Враца: „Одри” /120 с./.
Бузов, Вихрен 2008, Кратки бележки по философия (Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки), Враца: „Одри” /104 с./.
Буюклиев, Николай 2012, Философия (Записки, лекции), Варна: УИ на ТУ-Варна /134 с./.
Васев, Стефан 2006, Онтологията: античност и съвременност, Велико Търново: „Фабер” /228 с./.
Василев, Веселин 2002, Психология и логика (За IX клас: задължителна подготовка – книга за учителя), София: ИК „Анубис” /72 с./.
Вацов, Димитър; Знеполски, Боян; Якимова, Милена; Тодорова, Теодора 2019, Гражданско образование (11 клас), София: „Булвест 2000”.
Велчева, Диана 1996, Философия: антропологични идеи в историята на философията (Кратък курс), Пловдив: (изд. авт.) /250 с./; 2-ро – 1998, пак там /214 с./.
Видева, Недялка 2002, Девет лекции по история на етиката, Стара Загора: „Кота” /208 с./.
Видева, Недялка; Горанов, Петър 1994, Етика (Учебник с текстове), София: ИК „Минерва” /256 с./.
Видева, Недялка; Горанов, Петър; Андонов, Александър 2002, Етика и право (Учебник с христоматия – X клас), София: ИК „Минерва” /296 с./.
Воденичаров, Цекомир; Митова, Маргарита; Гатева, Людмила 1995, Медицинска етика (Учебник за студенти-медици), София: „Мнемозина” /224 с./.
Воденичаров, Цекомир; Попова, Сашка 2006, Медицинска етика, София: „Фалкор консулт ООД” /232 с./.
Върбанов, Иван 1993, Записки по философия (За студентите от ВФСИ „Димитър Ценов”), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /158 с./.
Върбанов, Иван 1999, Философия, Т. 3 – Философия и методология на социалните науки, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /239 с./.
Върбанов, Иван 2007, Въведение във философията, Ботевград: Международно висше бизнес училище /500 с./.
Ганчев, Петко 1996, Философия (Курс лекции за курсанти и студенти нефилософи), София: ВВИСУ „Любен Каравелов” /355 с./.
Ганчев, Петко 2010, Философия (Курс лекции за студенти от висшите училища и университети), Велико Търново: „Фабер” /300 с./.
Гатева, Людмила 2001, Професионална етика за специалисти по здравни грижи, София: „Булгарика” /180 с./, 2-ро – 2011, Габрово: „Екс прес” /180 с./.
Гачевска, Веселина 2000, Етика при административното обслужване, Русе: РУ „Ангел Кънчев” /83 с./.
Георгиев, Олег 2009, Средновековната университетска метафизика (Четири лекции), София: „Изток-Запад” /140 с./.
Георгиев, Олег; Каприев, Георги 2001, Философия (За XI клас: задължителна подготовка), София: Дружество „Иван Богоров” /240 с./.
Георгов, Иван 2008, Лекции по история на философията, София: УИ „Св. Климент Охридски” /716 с./.
Герджиков, Сергей 1992, Философия (Учебник за 11 клас на СОУ), София: „Просвета” /167 с./.
Герджиков, Сергей 1993, Философският текст (Методическо ръководство), София: „Просвета” /72 с./.
Герджиков, Сергей 1994, Философия (Учебник за професионалните училища), София: „Екстрем” /126 с./.
Герджиков, Сергей 1994, Философия прима (Композиция за пълен курс), София: „Екстрем” /216 с./.
Герджиков, Сергей 1995, Кратка илюстрована философия (Учебник за професионалните училища), София: „Екстрем” /112 с./, 2-ро – 1998, пак там /112 с./.
Герджиков, Сергей 1996, Философия (Учебник за XI клас на СОУ), София: „Екстрем” /192 с./.
Герджиков, Сергей 2001, Етика и право (За Х клас), София: „Екстрем” /224 с./.
Герджиков, Сергей 2004 Свят и личност (Учебно помагало за XII клас), София: „Екстрем” /248 с./.
Герджиков, Сергей; Лозанов, Васил 2019, Гражданско образование (11 клас), София: „ЛОКРАТ”.
Герджиков, Сергей; Мерджанова, Яна 2001, Книга за учителя по философия (Методическо ръководство за учители по Философия в средното у-ще: Психология и логика – IX кл.; Етика и право – X кл.; Философия – XI кл.), София: „Есктрем” /176 с./.
Герджиков, Сергей; Мерджанова, Яна 2001, Философия (За XI клас), София: „Екстрем” /152 с./.
Герджиков, Сергей; Янакиев, Константин 1999, Философия на науката (Антология), София: „ЛИК” /400 с./.
Герчева-Несторова, Галя; Джуров, Марин; Димитрова, Райна 2001, Психология и логика (IХ клас: задължителна подготовка), София: „Педагог 6” /248 с./, 2-ро – 2011, пак там /248 с./.
Герчева-Несторова, Галя; Джуров, Марин; Димитрова, Райна 2002, Книга за учителя по психология и логика (IХ клас: задължителна подготовка), София: „Педагог 6” /86 с./
Герчева-Несторова, Галя; Джуров, Марин; Димитрова, Райна 2002, Учебна тетрадка по психология и логика (IХ клас: задължителна подготовка), София: „Педагог 6” /127 с./.
Герчева-Несторова, Галя; Минева, Станислава; Димова, Марина; Петков, Владислав; Тултукова, Румяна 2020, Гражданско образование (11 клас), София: „Педагог”.
Гешев, Живко 1995, Философия. Природа. Човек (Учебно-методично помагало за студентите от ВСИ-Пловдив), Пловдив: ИК на ВСИ /168 с./.
Гешев, Живко 1998, Хуманитарна философия (Лекции и есета за студентите от ВСИ- Пловдив), Пловдив: ИК на ВСИ /148 с./.
Гешев, Живко 2004, Философия (Лекции и есета), Пловдив: АИ на АУ /260 с./.
Горанов, Марин 1998, Някои въпроси на философията, реториката и религията в античността (За студентите от ТУ), Габрово: „Габрово принт” /332 с./.
Горанов, Марин 1999, Философия (Курс лекции за студентите от ТУ-Габрово), Габрово: УИ „Васил Априлов” /238 с./, 2-ро – 2001, Пловдив : Фондация „Помогни на нуждаещите се” /178 с./, 3-то – 2004, пак там /332 с./.
Горанов, Петър; Димова, Марияна; Стоянов, Стоян 2009, Предметен цикъл „Философия” (Философска книга на зрелостника), София: „Просвета” /52 с./.
Градинаров, Борислав 2011, Юридическа етика, Велико Търново: „Фабер” /296 с./.
Грекова, Мая; Деянова, Лиляна; Дичев, Ивайло; Кабакчиева, Петя; Коев, Кольо; Шикова, Ингрид 2002, Свят и личност (Учебник за задължителна подготовка), София: „Просвета” /232 с./.
Григоров, Атанас 1994, Философия: Увод във философията на науката (Учебник за студентите от ВФСИ „Димитър Ценов”), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /291 с./.
Григоров, Атанас 1996, Философия: Онтологически модели и техните импликации, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /314 с./.
Григоров, Атанас; Върбанов, Иван 1998, Философия, Т. 2 – Философската проблематика в историята на човешката култура (Учебник за студентите от СА „Д. А. Ценов”), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /252 с./.
Григоров, Атанас; Върбанов, Иван 1998, Философия, Приложение към Т. 2 – Някои философски учения след Хегел (Учебник за студентите от СА „Д. А. Ценов”), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /39 с./.
Григоров, Атанас; Върбанов, Иван 1999, Философия. Систематична философия, Т. 1 – Философия на науката (Учебник за студентите от СА „Д. А. Ценов”), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /330 с./.
Григоров, Атанас; Върбанов, Иван 2007, Философия: работа върху фундаменталната култура – основни понятия и идеи, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /162 с./.
Григоров, Атанас; Личева, Катя; Върбанов, Иван 2005, Философия: работа върху фундаменталната култура, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /227 с./.
Грънчарова, Гена; Александрова, Силвия; Велкова, Анжелика 2001, Медицинска етика (За студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и студенти от медицински колежи), Плевен: ИК на ВМИ /284 с./.
Гювийска, Веска 2009, Педагогическа етика (Училище-Авторитет-Джендър), София: „Общество и знание” /95 с./.
Данков, Евлоги 2000, История на българската философска мисъл, Т. 1 – Българска възрожденска философия, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /380 с./.
Данков, Евлоги 2000, История на българската философска мисъл, Т. 2 – От Възраждането до съвременната българска философия, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /320 с./.
Данков, Евлоги 2009, Увод в историята на българската философия. Пролегомени към диахронната предметност на българския Логос, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /392 с./.
Данков, Евлоги 2009, История на българската философия, Т. 1 – От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /380 с./.
Дейков, Александър 1999, Формална логика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /231 с./.
Денков, Димитър 2006, Въведение във философията, София: УИ „Св. Климент Охридски” /336 с./.
Денков, Димитър; Варджийска, Евелина 2002, Философия за XI клас (Задължителна подготовка), София: „Просвета” /128 с./.
Денков, Димитър, Колев, Иван 1991, Антология по философия (Учебно помагало), Ч. 1, София: „Аргес”/156 с./.
Денкова, Лидия 2003, Етика: начален курс, София: „Планета 3” /303 с./.
Денкова, Лидия; Семов, Атанас 2002, Етика и право (За Х клас: задължителна подготовка), София: „Д-р Иван Богоров” /326 с./.
Деянов, Деян 2001, Увод в логиката и методологията на хуманитарните науки, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”.
Джаджев, Иван 1996, Основен курс по естетика, Варна: „Славена” /489 с./.
Димитров, Тихомир; Манолова, Петя 2001, Психология и логика (Учебник за IХ клас), София: „Екстрем” /232 с./.
Динев, Валери 1995, Философска антропология, Ч. 1, София: (изд. авт.) /174 с./, 2-ро – 2000, София: „Инвестпрес” /222 с./.
Динев, Валери 1997, Философска антропология, Ч. 2, София: (изд. авт.) /150 с./.
Динев, Валери 2005, Философска антропология, Ч. 3, София: „Парадигма 91”/79 с./.
Динев, Валери 2007, Философска антропология, Ч. 4, София: „Парадигма 91”/144 с./.
Динев, Валери 2009, Въведение в практическата философска антропология, София: „Инвестпрес” /192 с./.
Добрева, Даниела; Радев, Георги 2002, 36 текста и идеи за часовете по философия (Учебно помагало за XI клас), София: „Софтрейд” /152 с./.
Добрева, Даниела; Радев, Георги; Асенов, Стоян 2001, Психология и логика, Ч. 2 – Логика (За IX клас: задължителна подготовка), София: „Нова звезда” /140 с./.
Драгиева, Гергана; Герджиков, Сергей 1997, Философия (За XI и XII клас на природо-математическите и хуманитарните средни училища), София: „Гея либрис” /216 с./.
Драмалиев, Любомир 2001, Философски увод в морала и правото, Ч. 1 – Обща част, София: „Сиела” /196 с./.
Драмалиев, Любомир 2000, Философски увод в морала и правото, Ч. 2 – Основни етически и юридически категории, София: „Сиела” /408 с./.
Драмалиева, Валентина 1992, Етика в търговията (Учебник за студентите от УНСС), София: УИ „Стопанство” /148 с./; 2-ро – 1995, пак там /132 с./.
Драмалиева, Валентина 2014, Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса, София: ИК „УНСС” /167 с./.
Живкова, Христина 2002, Биомедицинска етика, София: „Дъга-ХЖ” /196 с./, 2-ро – 2009, София: „Изток-Запад” /216 с./.
Живкова, Христина 2010, Биотехнологии и етика, София: „Изток-Запад” /215 с./.
Загоров, Орлин 2001, Философска антропология, София: „SPS-принт” /288 с./.
Зафирова, Спаска 2009, Философия и наука (Лекционен курс), София: „Екшън” /292 с./.
Иванов, Здравко 1993, Антология по философия на историята, Ч. 1 – Онтологическа проблематика, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методой” /126 с./.
Иванов, Здравко 1994, Антология по философия на историята, Ч. 2 – Гносеологическа проблематика, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методой” /168 с./.
Иванов, Здравко 1995, Въведение във философията на историята, Велико Търново: „Витал” /240 с./.
Иванов, Стойко; Иванов, Милко 2011, Професионална етика и туристическо поведение, София: „Форком” /120 с./.
Илиев, Бойко 2007, Венецианският мит (Естетически хоризонти на преподаването по философия), София: „Леге артис” /237 с./.
Илиева, Любов 2012, Философия, София: ВУ „КТП” /143 с./.
Йотов, Стилиян 1994, Въведение във философия на правото (Учебник за Х клас на СОУ), София: ИК „Минерва” /128 с./.
Каменов, Камен 2008, Етика в бизнеса (Учебно пособие за дистанционно обучение), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /107 с./.
Каменов, Камен 2010, Етика в публичната администрация, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /107 с./.
Каприев, Георги 2001, Византийската философия – четири центъра на синтеза (Учебник), София: „ЛИК” /344 с./; 2-ро – 2011, София: „Изток-Запад” /480 с./.
Карагеоргиева, Анета; Варджийска, Евелина; Велева, Дима 2001, Еко-философия с деца (Учебно помагало), София: „Омофор” /64 с./.
Каракачанов, Александър 2014, Философска антропология, София: „Пропелер” /192 с./.
Карамихалев, Янчо 1993, Записки по православна християнска етика (Учебно пособие за учениците от Духовните семинарии), Ч. 1, София: Софийска духовна семинария /155 с./, 2-ро – 2010, София: „Артграф” /240 с./.
Карапенчев, Живко 1993, Педагогическа етика (Учебник за студентите от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /168 с./.
Киров, Димитър 2005, Измеренията на човека (Учебно помагало за магистърска програма „Антропология”. Филология, курс Християнска антропология, при СУ „Св. Климент Охридски”), София: „София С.А.” /275 с./; 2-ро – 2008, София: УИ „Св. Климент Охридски” /232 с./.
Киров, Димитър 2010, Структура и граници на християнската етика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /508 с./.
Киров, Димитър; Свиленов, Дечко; Коруджиев, Димитър 2003, Християнска етика (Учебно помагало за IХ-ХII клас), София: „Слънце” /248 с./.
Кисьов, Тоньо 1995, Въведение в буржоазната философия (ХVI-ХIХ век), София: „Люрен” /224 с./.
Кисьов, Тоньо 1995, Въведение в античната философия, София: „Люрен” /184 с./, 2-ро – 1998, София: „Тракия М” /196 с./.
Кисьов, Тоньо 1998, Въведение в класическата буржоазна философия, София: „Тракия М” /230 с./.
Коев, Тотю; Хубанчев, Антоний 1993, Философски идеи на православния Изток (Учебно помагало), София: „Просвета” /158 с./.
Кокинов, Анести 2000, Логика, Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /116 с./.
Колев, Иван 1996, Философия на изкуството (Тематична антология), София: „ЛИК” /254 с./; 2-ро – 2003, София: ИК „Кортекс” /208 с./.
Колев, Иван 2001, Етика и право (Антология), Ч. 1 – Етика, София: „Анубис” /112 с./.
Колев, Иван 2001, Етика и право (Антология), Ч. 2 – Право, София: „Анубис” /192 с./.
Колев, Иван 2001, Философия (Систематична антология), София: „Анубис” /142 с./.
Колев, Иван 2002, Свят и личност (Учебно помагало за ХII клас), София: ИК „Анубис” /248 с./.
Колев, Иван 2004, Свят и личност (Учебна тетрадка), София: ИК „Кортекс” /80 с./.
Колев, Иван 2004, Свят и личност (Работна тетрадка), София: ИК „Кортекс” /80 с./.
Колев, Иван; Гичева, Димка; Гънгов, Александър 1992, Антология по философия (За XI клас на СОУ), София: „Просвета” /152 с./.
Колев, Иван; Гичева, Димка; Паницидис, Хараламби 2001, Философия (Хронологична антология: от Талес до Дерида), София: ИК „Анубис” /303 с./.
Колев, Иван; Макариев, Пламен; Найденова, Розелина 2019, Гражданско образование (11 клас), София: „Анубис”.
Колев, Иван; Макариев, Пламен; Пожарлиев, Райчо 1994, Философия (Учебник за ХI клас на СОУ), София: „ЛИК” /264 с./.
Колев, Иван; Макариев, Пламен; Пожарлиев, Райчо 1995, Философия (Учебно помагало за средните училища), София: „ЛИК” /152 с./.
Колев, Иван; Макариев, Пламен; Пожарлиев, Райчо 1994, Философия (Учебник за професионалните училища и СОУ), София: „ЛИК” /151 с./.
Колев, Иван; Пожарлиев, Райчо 1996, Философия (Систематична антология), София: „ЛИК” /264 с./.
Колев, Иван; Пожарлиев, Райчо 1996, Философия (Систематична антология: учебно помагало за ученици от СОУ), София: „ЛИК” /300 с./.
Колев, Иван; Пожарлиев, Райчо 2003, Философия (за XI клас: задължителна подготовка), София: „Анубис” /224 с./.
Колев, Иван; Пожарлиев, Райчо; Тафков, Димитър 2001, Етика и право (Учебник за Х клас: задължителна подготовка), София: „Анубис” /303 с./.
Колев, Иван; Пожарлиев, Райчо; Тафков, Димитър 2002, Етика и право. Философия (Книга за учителя), София: „Анубис” /303 с./.
Колев, Иван; Тафков, Димитър 1995, Философия на правото: въведение (Учебник за Х клас на СОУ), София: „ЛИК” /144 с./.
Колев, Иван; Тафков, Димитър 1995, Философия на правото (Антология за учениците от Х клас), София: „ЛИК” /296 с./; 2-ро – 1997, пак там /192 с./.
Колева, Бисера; Кулов, Венцеслав 1999, Три лекции по философия, София: „РАЦИО 90” /92 с./.
Комарска, Ина 2000, Учебен речник по етика (Помагало за ученици V-VIII клас), София: „Булвест 2000” /112 с./.
Коспартова, Люба 1995, Първи речник по етика (Мисли, легенди и диалози, предназначени за деца), София: УИ „Св. Климент Охридски” /74 с./, 2-ро – 1999, пак там /82 с./.
Коспартова, Люба 1999, Втори и последен речник по етика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /240 с./.
Костов, Константин 2001, Логика, Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /113 с./.
Костурова-Парашкевова, Мария 1999, Етика (Учебник за студенти), Бургас: У-т „Проф. д-р Асен Златаров” /87 с./.
Куков, Вангел 2003, Епистемология (Основни проблеми), Варна: УИ „Черноризец Храбър” /275 с./, 2-ро – 2010, Варна: ИК „Стено” /336 с./.
Кулов, Венцеслав 1992, Увод във философията на науката, София: УИ „Стопанство” /160 с./.
Кулов, Венцеслав 2008, Лекции по логика, София: „Инвестпрес” /310 с./.
Кулов, Венцеслав 2012, Лекции по философия, София: УИ „Стопанство” /248 с./.
Кънев, Александър 2005, Западната философия: Платон, Декарт, Кант, Хегел – парадигми, революции, перспективи, Ч. 1 – Онтологическата парадигма и обратът към субекта, Стара Загора: „Идея” /284 с./.
Кънев, Александър 2005, Западната философия: Витгенщайн, Хайдегер, Гадамер, Дерида – парадигми, революции, перспективи, Ч. 2 – Епистемологическата парадигма и обратът към езика, Стара Загора: „Идея” /500 с./.
Кючуков, Ламбо; Сивилов, Любен; Денков, Димитър 1991, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (Учебник за XI клас), София: „Арена” /334 с./; 2-ро – 1993, пак там /335 с./.
Лазарова, Лидия; Бешкова, Анна 2002, Логика (Учебник за IX клас), София: „Просвета” /96 с./.
Латинов, Евгени 2010, Символна логика (със задачи), София: „Изток-Запад” /224 с./.
Латинов, Евгени 2012, Модална логика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /200 с./.
Личева, Катя 1994, Философия (Учебно помагало за семинарните занятия и самоподготовка за студентите от ВФСИ „Димитър Ценов”), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /92 с./; 2-ро – 1997, пак там /92 с./.
Личева, Катя 1996, Философия (Текстове), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /159 с./, 2-ро – 2007, пак там /159 с./.
Личева, Катя 1997, Етика на бизнеса (Учебник за студентите от СА „Димитър Ценов”), Свищов: АИ „Димитър Ценов” /189 с./.
Личева, Катя 2007, Философия (Учебник), Ч. 1, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /247 с./.
Личева, Катя 2011, Философия (Учебник), Ч. 2, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /304 с./.
Личева, Катя 2012, Фирмена и финансова етика, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /330 с./.
Льочкова, Мариана; Михайлова-Алакиди, Ванина 2011, Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част, Пловдив: „Медицински университет” /160 с./.
Манолова, Петя 2001, Логика, София: „Екстрем” /160 с./.
Маринова, Юлияна; Димитрова, Светлана 1993, Проблеми на медицинската етика (Учебно ръководство за практически упражнения за студенти по медицина), Стара Загора: ИК на ВМИ /102 с./.
Марков, Сашо 1996, Увод във философията (Учебник за студентите от ВТУ Св.св. Кирил и Методий), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /182 с./.
Марков, Сашо 2003, Увод в онтологията, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /136 с./.
Марков, Сашо 2003, Философски лексикон, Велико Търново: „Слово” /368 с./.
Марчев, Фотин 2001, Философия (Идеи, школи, направления), Варна: „Бряг принт” /392 с./, 2-ро – 2003, Варна: „Варна принт” /436 с./, 3-то – 2005, Варна: ИК „Стено” /436 с./, 4-то – 2007, пак там /428 с./, 5-то – 2012, пак там /663 с./.
Матакова, Елена 1992, Философската антропология, София: УИ „Стопанство” /59 с./.
Матеев, Гено 2000, Етика, Ч. 1, Велико Търново: „Сириус 4” /272 с./.
Матеев, Гено 2000, Етика, Ч. 2, Велико Търново: „Сириус 4” /270 с./.
Матеев, Гено 2001, Екологична етика, Велико Търново: „Сириус 4” /260 с./.
Мерджанов, Недялко 1993, Въведение в логиката (Учебник за IX клас), София: ИК „Свят и наука” /240 с./.
Милева, Снежина 1991, Философия, теория и история на изкуството (Учебно помагало за учениците от X клас на СОУ), София: МНП /176 с./, 2-ро – 1992, пак там /175 с./.
Минчев, Минчо 1995, Въведение във философията (Историко-теоретичен очерк), Хасково: „Полиграф юг” /182 с./; 2-ро – 1998, София: „Христо Ботев” /182/, 3-то – 2006, София: „Български писател” / 234 с./.
Мирева, Нина 2002, Практическо обучение по философия, Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /51 с./.
Михалчев, Димитър 2003, Етика (Лекции за студентите по философия), София: СУБ /184 с./; 2-ро – 2011, София: „Читалище” /190 с./.
Михалчев, Димитър 2017, Записки по логика, София: ИК „Св. Иван Рилски” /317 с./.
Моллов, Благовест 2014, Лекции по философия на езика, София: „Проектория” /372 с./.
Мутафчиева, Красимира 1993, Етика (Учебник за X клас), София: „Шестоднев” /202 с./; 2-ро – 1995, София: „ЛИК” /304 с./.
Мутафчиева, Красимира 2004, Етика – начала, Стара Загора: „Контраст” /181 с./.
Мутафчиева, Красимира; Пенчева, Мариана 1992, Етика (Учебник за ХI клас на СОУ), София: „Просвета” /143 с./.
Наскинов, Димитър 1994, Методическо ръководство за семинарни упражнения по философия (За студентите от педагогическото направление на полувисшите учебни заведения), Ямбол: (изд. авт.) /79 с./.
Наскинов, Димитър 1995, Методическо ръководство за семинарни упражнения по философия (Теоретико-методологически проблеми), Ямбол: (изд. авт.) /79 с./.
Неделчев, Денчо 2003, Маркетингова етика (Учебно пособие), Варна: ИУ /260 с./.
Нешев, Кирил 1992, Въведение в етиката (Учебник за ВУЗ), София: „Век 22” /194 с./.
Нешев, Кирил 1992, Лекции по етика (За психолози, педагози, журналисти), София: УИ „Св. Климент Охридски” /148 с./.
Нешев, Кирил 1994, Етика (Учебник за студенти от ВУЗ), София: „Софи-Р” /368 с./.
Нешев, Кирил 1995, История на европейската етика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /317 с./.
Нешев, Кирил 1995, Съвременни американски и европейски етици (Лекции), София: УИ „Св. Климент Охридски” /108 с./.
Нешев, Кирил 1997, Вяра и етика (Лекции), София: УИ „Св. Климент Охридски” /80 с./.
Нешев, Кирил 1997, Политическа етика, София: „Софи-Р” /272 с./.
Николов, Николай; Марков, Сашо 1994, Естетика (Учебник за IX – XI клас на СОУ), София: „Абагар” /192 с./.
Огнянова, Нели 2002, Право и етика на информационното общество (Учебно помагало за X клас), София: „Нова звезда” /152 с./.
Панова, Елена; Радев, Ради 1999, Велики философи (Биографични очерци), София: „Просвета” /304 с./.
Панчовски, Иван; Киров, Димитър 1996, Християнска етика, Т. 1 – Философия на морала, София: „Йори 92” /528 с./.
Пенчева, Ангелина 2002, Бизнес-етика, Габрово: УИ „Васил Априлов” /176 с./, 2-ро – 2011, пак там /176 с./.
Писарова, Господинка; Каприева, Мариана 2004, Философия (Учебно помагало за семинарни занятия и самоподготовка), Ч. 1, Бургас: У-т „Проф. д-р Асен Златаров” /87 с./.
Писарова, Господинка; Каприева, Мариана 2006, Философия (Учебно помагало за семинарни занятия и самоподготовка), Ч. 2, Бургас: У-т „Проф. д-р Асен Златаров” /90 с./.
Поборников, Драгомир; Петров, Наско 2000, Етика (Учебно пособие), Велико Търново: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” /125 с./.
Поликаров, Азаря 1996, Логика, философия и методология на науката (Общообразователни курсове), София: НБУ /208 с./.
Поликаров, Азаря 1999, Философска одисея: какво учат философите ? (Основи на лекционен курс по обща философия), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /244 с./.
Проданов, Живко 1999, Философски очерци (Учебно помагало за студентите от НСА), Ч. 1, София: „НСА Прес” /84 с./.
Проданов, Живко 2000, Философски очерци (Учебно помагало за студентите от НСА), Ч. 2, София: „НСА Прес” /84 с./.
Радев, Георги; Вретенарова, Елена; Радев, Орлин 1996, Увод във философско-правните знания (Учебно помагало за СОУ), София: „Тилия” /104 с./.
Радев, Ради 1990, Велики философи (Биографични очерци), Ч. 1, София: „Народна просвета” /156 с./.
Радев, Ради 1994, Антична философия, Стара Загора: „Идея” /752 с./.
Радев, Ради 1994, Антична философия (Антология), Стара Загора: „Идея” /648 с./.
Радев, Ради 1994, Средновековна философия, Стара Загора: „Идея” /448 с./.
Радев, Ради 1994, Средновековна философия (Антология), Стара Загора: „Идея” /576 с./
Радев, Ради; Стефанов, Иван С.; Личев, Александър 1992, Философите (Кратък речник), София: „Христо Ботев” /304 с./.
Саркисян, Саркис 2004, Философия (Учебно помагало за дистанционно обучение: кратки бележки, въпроси, задачи, схеми, загадки), Юнит 1, София: „Изток-Запад” /131 с./.
Симеонов, Стефан 2006, Въведение в полицейската етика, София: „Фенея” /168 с./.
Симонлийски, Владислав 2006, Етика и естетика (Лекционен курс), Троян: ВТС /167 с./.
Симонлийски, Владислав 2010, Етика и естетика (Учебник), Велико Търново: „Полиграф 4” /186 с./.
Сотиров, Владимир 2002, Логика IX клас (Учебник за СОУ), София: „Велес” /208 с./.
Сотирова, Даниела 1995, Бизнес-етика, София: „Индустри-идея” /192 с./.
Сотирова, Даниела 2005, Бизнес-етика: печалбата, успехът, ценностите, София: „Инвестпрес” /296 с./.
Сотирова, Даниела 2009, Бизнес етика: луксът, който си заслужава, без да струва много (Учебник), София: НБУ /544 с./.
Сотирова, Даниела 2011, Етика в публичните услуги (Учебник), София: ТУ-София /177 с./.
Сотирова, Даниела 2014, Бизнес етика: управление на деловото поведение, Велико Търново: „Фабер” /391 с./.
Спасова, Правда 2007, Кратък пътеводител през европейската философия за художници (Учебник), София: НХА /212 с./.
Стаматов, Атанас 1994, Начала на класическата формална логика, София: ВМГИ /48 с./.
Стамболова, Иванка 2008, Мениджмънт и етика в общата медицинска практика, София: РИК „Симел” /90 с./.
Станков, Димитър 2006, Нов речник по морал и етика, София: „АРС” /687 с./.
Стефанов, Витан 1993, Логика (Учебник за СОУ), София: ИК „Минерва” /160 с./.
Стефанов, Витан 2001, Логика (за IX клас: задължителна подготовка), София: „Немезида” /292 с./.
Стефанов, Витан 2004, Въведение в дедуктивната логика (Учебник), София: УИ „Св. Климент Охридски” /172 с./; 2-ро – 2011 , пак там/172 с./.
Стефанов, Нако 1998, Управленска етика и естетика (Учебник за учениците от експерименталните училища по чужди езици и мениджмънт), София: „Призма” /160 с./.
Стефанова, Соня 2011, Етика в туризма, Габрово: „Екс-Прес” /195 с./, 2-ро – 2012, пак там (196 с.), 3-то – 2013, пак там /195 с./.
Стоянов, Желязко 1996, Увод в историческото познание, София: „Books” /166 с./.
Стоянов, Желязко 1997, Социалната философия: от Платон до Карл Попер, София: „Албатрос” /168 с./, 2-ро – 1999, пак там /183 с./, 3-то – 2003, пак там /183 с./.
Стоянов, Желязко 2004, Философия на историята, София: „Парадигма” /295 с./.
Сярова, Ели 2002, Философия: световни религии (за XII клас), София: „Просвета” /236 с./.
Сярова, Ели 2010, Въведение във философията на религията, Ч. 1, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” /167 с./.
Тодоров, Христо; Грекова, Майя; Кабакчиева, Петя; Славкова, Луиза; Славчев, Кирил 2020, Гражданско образование (за 11 клас), София: „Просвета” /176 с./.
Филипов, Иван 1998, Философия и култура (Очерци по философия за курсантите и студентите от ВВМУ „Никола Вапцаров”), Варна: ВВМУ „Никола Вапцаров” /243 с./.
Филипова, Фаня 1998, Професионална етика в счетоводството (Учебник за студентите от ИУ-Варна), Варна: ИУ /156 с./, 2-ро – 2006, пак там /140 с./.
Филянов, Илия 1994, Етика за учителя (Учебно помагало), София: „Земя” /96 с./.
Хубанчев, Антоний; Коев, Тотю 1993, Философски идеи на Православния Изток (Учебно помагало), София: „Просвета” /158 с./.
Чивиев, Крум 1993, Класическа немска философия (Учебно пособие за студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски”), Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /158 с./.
Чутуркова, Маргарита 2008, PR Етика, София: „Сиела” /190 с./.
Янакиев, Константин 2014, Философия на науката. Въведение, София: УИ „Св. Климент Охридски“ /246 с./.
Янева, Жана 1993, Логика, София: СУБ /144 с./; 2-ро – 2001, пак там /173 с./.
Янева, Жана 2002, Логика (За IХ клас), София: СУБ /170 с./.
Янков, Митрю 2001, Съвременна философия: основни течения и представители (Цикъл лекции), Перник: УИ „Черноризец Храбър” – Център Перник /306 с./.

Антология по естетика: за музиканти (Учебно помагало за ученици), Пловдив: „Макрос 2000”, 1995 /144 с./ (съст. П. Куюмджиева, С. Георгиева).
Антология по философия (За студентите от УНСС), София: УИ „Стопанство”, 1999 /246 с./, 2-ро – 2010, пак там /286 с./ (съст. Б. Колева, С. Кацаров).
Био-библиографски справочник – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Философски факултет, Велико Търново, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2001 /136 с./ (съст. Е. Данков).
Био-библиографски справочник: Десет години Философски факултет – Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2005 /178 с./ (съст. Е. Данков).
Българската философска култура през ХХ и ХХ век (Биографично-библиографски справочник), София: „ЛИК”, 2000 /306 с./ (ред. А. Стаматов, Д. Тодоров, Н. Димитрова).
Въведение във философията (Студии), София: „Св. Георги Победоносец”, 1992 /224 с./ (авт. И. Арнаудов, И. Воденичарски, С. Мичев, Н. Христов, П. Йорданов).
Енциклопедичен речник по логика и семантика, София: „Звезди”, 2012 /512 с./ (съст. М. Табаков).
Есе на общественозначима тема (Методическо пособие за кандидат студенти), Варна: УИ „Черноризец Храбър”, 2005 /95 с./, 2-ро – 2008, пак там /126 с./.
Етика (Учебно помагало за курсантите от ВВУЗ), София: „Св. Георги Победоносец”, 1994 /202 с./.
Идеи за гражданско общество (Антология), УИ „Св. Климент Охридски”, 2016 /648 с./ (съст. О. Касабов, Х. Паницидис, Б. Попиванов).
Избрани философски текстове (Учебно пособие), Габрово: „Габрово принт” /141 с./ (съст. А. Антонов).
Избрани философски автори и текстове (Учебно пособие), Габрово: „Алма матер интернационал”, 2004 /163 с./ (съст. А. Антонов).
История на етическите учения (Учебно пособие за курсантите от ВВУЗ), София: „Св. Георги Победоносец”, 1993 /187 с./ (авт. Й. Йорданов, Л. Лазаров, М. Добрева, Ц. Ботов).
Логиката като философия (Антология), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020/432 с./ (съст. А. Гънгов, Д. Дросев).
Медицинска етика (Ръководство за семинарни упражнения за студентите от ВМИ – Пловдив), Пловдив: ВМИ, 1993 /124 с./, 2-ро – 1996, пак там /213 с./.
Мит и философия (Антология), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2016 /366 с./ (съст. З. Попов).
Основни проблеми във философията (Учебно пособие за семинарни занятия във ВВУЗ), София: „Военно издателство”, 1991 /160 с./ (авт. Й. Йорданов, А. Димитров, Т. Иванова, Р. Сурев, В. Узунова).
Philosophia Naturalis Ч. 1: Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време (Антология), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2014 /284 с./ (съст. В. Видински).
Проектът (Сборник статии за дисциплината „Свят и личнoст” от задължителната програма за XII кл. на СОУ в Република България), София: ИК „Минерва”, 2003 /106 с./ (съст. М. Митренцева, А. Андонов).
Ръководство по медицинска етика, София: „Горекспрес”, 1997 /212 с./.
Свитък лекции по философия (за студентите от УНСС), Ч. 1, София: УИ „Стопанство”, 1992 /154 с/.
Свитък лекции по философия (за студентите от УНСС), Ч. 2, София: УИ „Стопанство”, 1994 /166 с./.
Свитък лекции по философия (за студентите от УНСС), Ч. 3, София: УИ „Стопанство”, 1996 /150 с./.
Съвременна философия: човекът между крайното и безкрайното, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2005 /319 с./ (съст. Е. Данков).
Теории за истината (Помагало за студенти), Ч. 1, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992 /484 с./ (съст. Л. Сивилов).
36 текста и идеи за часовете по философия (Учебно помагало за XI кл.), София: „Софттрейд”, 2002 /152 с./ (съст. Д. Добрева, Г. Радев).
Увод в естетиката (Учебно пособие за курсантите от ВВУЗ), София: „Св. Георги Победоносец”, 1992 /152 с./ (авт. М. Добрева, Л. Лазаров, Й. Йорданов, Ц. Ботов).
Увод в естетиката (Учебно пособие за ВВУЗ), София: МО, 1993 /117 с./ (авт. М. Добрева, Й. Йорданов, Л. Лазаров, Ц. Ботов).
Философия: основни проблеми, Варна: УИ „Черноризец Храбър”, 1999 /203 с./, 2-ро – 2001, пак там /266 с./ (съст. В. Куков).
Философия (Текстове), Варна: ИУ, 2001 /466 с./ (съст. Ф. Марчев).
Философия, социология, обща теория на правото, София: „Сиела”, 1998 /296 с./.
Философия за деца (Антология), София: ИК „Темпо”, 1997 (съст. А. Карагеоргиева).
Философия и култура (Учебно помагало за студентите от ВТУ Св. св. Кирил и Методий), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 1996 /304 с./ (съст. Р. Данкова).
Философия на науката (Антология), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020 /568 с./ (съст. К. Янакиев, С. Герджиков).
Философия на религията и евангелска теология (Антология), Т. 1 – Лутер, Калвин, Кант, Фихте, Хегел, Шелинг, Фойербах, София: „Критика и хуманизъм”, 2005 /250 с./ (съст. В. Теохаров).
Философията като метафизика (Сборник рецептивни текстове, Учебно помагало за студентите по философия), Велико Търново: „Слово”, 1996 /256 с./ (съст. С. Марков; прев. Д. Димитров, Р. Василева, З. Петрова).
Философията на историята в България /1878-1948/ (Антология), София: АИ „Проф. Марин Дринов” 2002 /576 с./ (съст. А. Стаматов, А. Стойнев).
Философска антропология (Избрани гледни точки), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011 /244 с./ (съст. Л. Андреев, Х. Христов).
Философски проблеми на човека и обществото (Учебно помагало за ВВУЗ), София: „Св. Георги Победоносец”, 1995 /96 с./ (съст. Й. Йорданов).
Философски речник към „Христоматия по философия”, София: „Военно издателство”, 1991 /40 с./ (съст. И. Арнаудов, С. Мичев, Н. Христов).
Философски речник на всекидневния език, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007 /138 с./ (авт. А. Карагеоргиева, П. Тодорова, А. Горанова, А. Иванова, И. Николова, Д. Иванов, В. Ангелов).
Философски текстове (За кандидатстудентски изпит), София: ИК „Минерва”, 1996 /256 с./ (съст. Д. Денков, И. Колев).
Христоматия по философия (Учебник за курсантите от ВВУЗ), кн. 1, Ч. 1, София: „Военно издателство”, 1991 / 204 с./ (ред. И. Арнаудов).
Христоматия по философия (Учебник за курсантите от ВВУЗ), кн. 1, Ч. 2, София: „Военно издателство”, 1991 / 152 с./ (ред. И. Арнаудов).
Христоматия по философия (Учебник за курсантите от ВВУЗ), кн. 2, Ч. 1, София: „Военно издателство”, 1991 / 247 с./ (ред. И. Арнаудов).
Христоматия по философия (Учебник за курсантите от ВВУЗ), кн. 2, Ч. 2, София: „Военно издателство”, 1991 /156 с./ (ред. И. Арнаудов).
Човекът в европейската философия (Антология), София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2004 /273 с./ (съст. Д. Тодоров).