В този раздел се предлага информация за предстоящи събития, отнасяща се до текущата дейност на професионалните философи от страната. Основно място в него заемат поканите за участие в теоретични форуми, като се дават основни сведения за тях: тема, организатор, място и време на провеждане. От друга страна се публикуват обяви за предстоящи конкурси за заемане на академични длъжности от професионални философи в образователни и изследователски институции в страната. Поместват се и данни за насрочени защити на дисертационни трудове в сферата на философията.

Надяваме се, че предоставената тук информация ще е полезна за българските философи. Същевременно ще сме благодарни на всеки от тях за неговото сътрудничество при своевременното и редовно подаване на сведения относно тези важни събития от академичния живот на философската колегия у нас.

ПРЕДСТОЯЩИ ФОРУМИ

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАЩИТИ НА ДИСЕРТАЦИИ

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ