В този раздел се публикуват информационни и оценъчни текстове относно наскоро публикувани книги от български философи. Представят се рецензии за монографични изследвания, индивидуални и колективни сборници, учебници и учебни помагала, речници и справочници в областта на философията. Същевременно се поместват анотации или се правят препратки към такива на визирания тип издания.

Тук е поместена и информация за философската библиотека Семинар 333, сред издателите на която са и членове на ИБФК.

СЕМИНАР 333

ПУБЛИКУВАНИ ТЕКСТОВЕ