В този раздел се публикува информация за проектите, в които са ангажирани сътрудниците на ИБФК. От една страна се дават сведения за вече реализираните им начинания, а от друга за тези, които с в ход. С кратки анотации са представени главно индивидуалните и колективни монографични изследвания на създателите на Института. Същевременно са поместени и данни за публикувани с активното участие на някои от тях както на справочни издания, така и на авторски книги на български философи от миналото.

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СЕ ПРОЕКТИ

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ