Сред ключовите елементи на философската публичност се открояват неформалните организации, с които са свързани професионалните философи. Те са особено важни в качеството им на инфраструктура, необходима за успешната дейност на философите. Неформалните обединения (сдружения, асоциации, общества, клубове, семинари и др.) на българските философи притежават своя уникална история.
Тук се предоставят данни, които подпомагат очертаването генезисът, мястото и ролята на визираните организации в рамките на модерната философска култура на България. Те са разположени в хронологичен ред – според времето на тяхното създаване.

ОТ МИНАЛОТО

НАСТОЯЩИ