ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

за обучение в докторски програми и заемане на академични длъжности от професионални философи в България

Източник на информация  Институция  Вид конкурс  Дисциплина (шифър)  Срок