ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

за обучение в докторски програми и заемане на академични длъжности от професионални философи в България

Източник на информация Институция Вид конкурс Дисциплина (шифър) Срок
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН професор 2.3. Философия (Социална философия) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН доцент 2.3. Философия (Естетика) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН доцент 2.3. Философия (Социална философия) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Епистемология) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Етика) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Философска антропология) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Социална философия) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Философия на религията) 15.03.2019 г.