ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

за обучение в докторски програми и заемане на академични длъжности от професионални философи в България

Източник на информация  Институция  Вид конкурс  Дисциплина (шифър)  Срок
ДВ, бр. 21, 12.03.2021 г., ИФС-БАН, доктор (редовно), 2.3. Философия (Етика), 12.05.2021 г.
ДВ, бр. 21, 12.03.2021 г., ИФС-БАН, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката), 12.05.2021 г.
ДВ, бр. 22, 16.03.2021 г., ЮЗУ „Неофит Рилски“, доктор (редовно), 2.3. Философия (История на философията), 16.05.2021 г.
ДВ, бр. 22, 16.03.2021 г., ЮЗУ „Неофит Рилски“, доктор (редовно), 2.3. Философия (Социална философия), 16.05.2021 г.
ДВ, бр. 22, 16.03.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски“, главен асистент, 2.3. Философия (Теория на познанието), 16.05.2021 г.