ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

за обучение в докторски програми и заемане на академични длъжности от професионални философи в България

Източник на информация Институция Вид конкурс Дисциплина (шифър) Срок
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН професор 2.3. Философия (Социална философия) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН доцент 2.3. Философия (Естетика) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН доцент 2.3. Философия (Социална философия) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Епистемология) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Етика) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Философска антропология) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Социална философия) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 5, 15.01.2019 г. ИИОЗ-БАН главен асистент 2.3. Философия (Философия на религията) 15.03.2019 г.
ДВ, бр. 13, 12.02.2019 г. НБУ професор 2.3. Философия 12.04.2019 г.
ДВ, бр. 14, 15.02.2019 г. ЮЗУ „Неофит Рилски“ доктор редовно 2.3. Философия (История на философията) 15.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Естетика) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Етика) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Етика – Биоетика) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (История на философията – Съвременна философия) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Логика) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Логика – Приложна логика) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2 бр. 2.3. Философия (Онтология) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на историята) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – История на религиите) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия на изкуството) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философска антропология) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 17, 26.02.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор задочно 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) 01.03.-30.04.2019 г.
ДВ, бр. 20, 08.03.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Епистемология) 12.03.-10.05.2019 г.
ДВ, бр. 20, 08.03.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Естетика) 12.03.-10.05.2019 г.
ДВ, бр. 20, 08.03.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (История на философията) 12.03.-10.05.2019 г.
ДВ, бр. 20, 08.03.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Онтология) 12.03.-10.05.2019 г.
ДВ, бр. 20, 08.03.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Философия на историята) 12.03.-10.05.2019 г.
ДВ, бр. 20, 08.03.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката) 12.03.-10.05.2019 г.
ДВ, бр. 20, 08.03.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Философия на науката) 12.03.-10.05.2019 г.
ДВ, бр. 20, 08.03.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор задочно 2.3. Философия (Философия на религията и религиознанието) 12.03.-10.05.2019 г.
ДВ, бр. 22, 15.03.2019 г. УАСГ главен асистент 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката) 15.05.2019 г.