ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

за обучение в докторски програми и заемане на академични длъжности от професионални философи в България

Източник на информация  Институция  Вид конкурс  Дисциплина (шифър)  Срок
ДВ, бр. 64, 03.08.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, главен асистент, 2.3. Философия (История на философията. Изток-Запад), 03.10.2021 г.
ДВ, бр. 65, 06.08.2021 г., ЮЗУ „Неофит Рилски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (История на философията), 06.10.2021 г.
ДВ, бр. 65, 06.08.2021 г., ЮЗУ „Неофит Рилски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Социална философия), 06.10.2021 г.
ДВ, бр. 65, 06.08.2021 г., ЮЗУ „Неофит Рилски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Съвременни философски теории), 06.10.2021 г.
ДВ, бр. 61, 23.07.2021 г., ИФС-БАН, доктор (редовно), 2.3. Философия (Естетика), 13.08.-13.10.2021 г.
ДВ, бр. 61, 23.07.2021 г., ИФС-БАН, доктор (редовно), 2.3. Философия (Етика), 13.08.-13.10.2021 г.
ДВ, бр. 61, 23.07.2021 г., ИФС-БАН, доктор (редовно), 2.3. Философия (История на философията), 13.08.-13.10.2021 г.
ДВ, бр. 61, 23.07.2021 г., ИФС-БАН, доктор (редовно), 2.3. Философия (Онтология), 13.08.-13.10.2021 г.
ДВ, бр. 61, 23.07.2021 г., ИФС-БАН, доктор (редовно), 2.3. Философия (Теория на познанието), 13.08.-13.10.2021 г.
ДВ, бр. 61, 23.07.2021 г., ИФС-БАН, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката), 13.08.-13.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно, 2), 2.3. Философия (Естетика), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Етика), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Биоетика), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Постмодерна етика), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (История на философията, Съвременна философия), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (История на философията, Философия на Новото време – ХVII-ХVIII век), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (История на философията, Философия на Средновековието и Ренесанса), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Логика), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Логика в континенталната традиция), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Приложна логика), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философска логика), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Онтология), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на науката), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Философия на изкуството), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 260, 20.07.021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Философия на религията), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Философия в средните училища), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (задочно, 2), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Философия в средните училища), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Философска антропология), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Философия на съзнанието), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно, 2), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Философия на образованието), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Въведение във философията), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Социална философия), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Феноменология), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката, Метафизика), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно, 7), 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (задочно), 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 60, 20.07.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно), 2.4. Теология (Християнска философия), 01.09.-31.10.2021 г.
ДВ, бр. 80, 24.09.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (редовно, платено), 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), 24.11.2021 г.
ДВ, бр. 80, 24.09.2021 г., СУ „Св. Климент Охридски”, доктор (задочно, платено), 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), 24.11.2021 г.
ДВ, бр. 80, 24.09.2021 г., АУБ-Благоевград, професор, 2.3. Философия (Ранномодерна философия и интелектуална история с фокус върху Англия и/или англоговорящия свят), 24.11.2021 г.
ДВ, бр. 80, 24.09.2021 г., ИФС, главен асистент, 2.3. Философия (Философия на науката), 24.11.2021 г.