ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

за обучение в докторски програми и заемане на академични длъжности от професионални философи в България

Източник на информация Институция Вид конкурс Дисциплина (шифър) Срок

ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Въведение във философията) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно (2) 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философска антропология) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия на изкуството) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Метафизика) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Феноменология) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия на религията) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – История на религията) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия в средните училища) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор задочно (2) 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия в средните училища) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Теория на познанието) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно (2) 2.3. Философия (Онтология) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (История на философията – Антична философия) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (История на философията – Философия на Средновековието и Ренесанса) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (История на философията – Философия на Новото време) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (История на философията – Немска класическа философия) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (История на философията – Съвременна философия) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно (7) 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор задочно 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно (платено) 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор задочно (платено) 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно (2) 2.3. Философия (Естетика) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Етика) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Етика – Биоетика) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Логика) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Логика в континенталната традиция) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Философска логика) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.3. Философия (Приложна логика) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 58, 23.07.2019 г. СУ„Св. Климент Охридски” доктор редовно 2.4. Религия и теология (Теология – Християнска философия) 01.09.-31.10.2019 г.
ДВ, бр. 63, 09.08.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Епистемология) 13.08.-11.10.2019 г.
ДВ, бр. 63, 09.08.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Естетика) 13.08.-11.10.2019 г.
ДВ, бр. 63, 09.08.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Логика) 13.08.-11.10.2019 г.
ДВ, бр. 63, 09.08.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Онтология) 13.08.-11.10.2019 г.
ДВ, бр. 63, 09.08.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Философия на историята) 13.08.-11.10.2019 г.
ДВ, бр. 63, 09.08.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Философия на науката) 13.08.-11.10.2019 г.
ДВ, бр. 63, 09.08.2019 г. ИИОЗ-БАН доктор редовно 2.3. Философия (Философия на политиката и икономиката) 13.08.-11.10.2019 г.
ДВ, бр. 64, 13.08.2019 г. ИИОЗ-БАН доцент 2.3. Философия (Естетика) 13.10.2019 г.