В този раздел се публикува информация за водещите фигури в българската философска култура от модерната епоха. Подборът на личностите е направен според реалния им принос за развитието на БФК, наличието на що-годе оригинални възгледи, оказали относително дълготрайно влияние в страната и евентуално забелязани зад граница. Представените личности са обособени в две категории: от миналото и от настоящето като засега включваме само лица от първата.

Списъкът на изявените български философи е отворен и подлежи на допълване. За подготовката на представящите ги текстове разчитаме на сътрудничеството на широката философска колегия от страната.

За основа на био-библиографските портрети са използвани главно данни от изданието „БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА ПРЕЗ ХIХ-ХХ век. /Био-библиографски справочник/” (С., ЛИК, 2000), както и от други източници.

проф. АТАНАС ИЛИЕВ

проф. ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ

проф. ИВАН ГЕОРГОВ

акад. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ

проф. ИВАН САРЪИЛИЕВ

проф. МИХАИЛ БЪЧВАРОВ

д-р ПЕТЪР БЕРОН

проф. СПИРИДОН КАЗАНДЖИЕВ