РЕГИСТЪР

на българските философи, според интересите им
(по области на философията със съответните шифри)

I. ЕСТЕТИКА (05.01.06)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Силвия Борисова (ИФС); Ивайло Кутов* (ИФС), Андрей Лешков (ИФС), Галин Пенев (ИФС), Вяра Попова (ИФС).
2. Хабилитирани
А/ професор: Правда Спасова (НХА).
Б/ доцент: Огнян Касабов (СУ), Петър Пламенов (СУ), Владислав Симонлийски (НВУ).

II. ЕТИКА (05.01.07)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Бисера Колева (УНСС), Любослава Костова (ИФС), Иван Миков (Ун-т „Проф. Асен Златаров“), Александра Трайкова (ИФС), Христо Христов (ИФС).
Б/ без степен: Ивайло Добрев (СУ), Мария Добрева (НВУ), Мартин Мирчев (МУ-Варна).
2. Хабилитирани
А/ професор: Красимира Бенкова (ТрУ), Валентина Драмалиева (УНСС), Силвия Минева (СУ), Николай Михайлов (СУ).
Б/ доцент: Петър Горанов (СУ), Валентина Кънева (СУ), Катя Личева (СА), Емилия Маринова (ИФС), Красимира Мутафчиева (ТрУ), Силвия Серафимова (ИФС), Стоян Ставру (ИФС), Милослава Янкова (ШУ).

III. ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА (05.01.01)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Димитър Божков (СУ), Мария Ванева (СУ), Христо Гьошев (НБУ), Десислава Дамянова (СУ), Камелия Жабилова (ИФС), Лидия Кондова (СУ), Милен Маринов (ВТУ), Татяна Петкова (ЮЗУ), Стефан Петров (СУ), Сергей Стефанов (НБУ), Илия Тодоров (УАСГ), Деница Узунова (ВТУ), Атанаска Чолакова (ЮЗУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Олег Георгиев (СУ), Живко Гешев (АУ), Димитър Денков (СУ), Лидия Денкова (НБУ), Нина Димитрова (ИФС), Стилиян Йотов (СУ), Иван Камбуров (СУ), Валентин Канавров (ЮЗУ), Георги Каприев (СУ), Александър Кънев (СУ), Хараламби Паницидис (СУ), Добрин Тодоров (МГУ), Иван Христов (СУ).
Б/ доцент: Иво Ангелов (ВТУ), Георги Белогашев (ВТУ), Васил Видински (СУ), Димка Гичева (СУ), Гергана Динева (СУ), Ясен Захариев (НБУ), Росен Рачев (ВТУ), Росен Русев (ВТУ), Христо Стоев (СУ), Тодор Тодоров (СУ).

IV. ЛОГИКА (05.01.05)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Атанас Анов (МУ-Плевен), Мартина Минева (ПУ).
Б/ без степен: Тодор Петков (ПУ), Велислава Тодорова (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Вихрен Бузов (ВТУ), Александър Гънгов (СУ), Тодор Полименов (СУ).
Б/ доцент: Доротея Ангелова (ИФС), Валентин Аспарухов (ПУ), Анна Бешкова (СУ), Кристиян Енчев (ИФС), Силвия Кръстева (ЮЗУ), Евгени Латинов (СУ), Росен Люцканов (ИФС).

V. ОНТОЛОГИЯ (05.01.16)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Георги Ангелов (ИФС), Стоян Бъчваров (ВТУ), Цена Желязкова (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Веселин Дафов (СУ), Веселин Петров (ИФС).
Б/ доцент: Стоян Асенов (СУ), Асен Димитров (ИФС), Георги Донев (ЮЗУ), Иван Колев (СУ), Сашо Марков (ВТУ), Цветина Рачева (СУ), Владимир Теохаров (СУ), Николай Турлаков (ИФС).

VI. СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ УЧЕНИЯ (05.01.15)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Eвелина Иванова-Варджийска (ПУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Димитър Вацов (НБУ), Иванка Райнова (ИФС), Христо П. Тодоров (НБУ).
Б/ доцент: Татяна Батулева (ИФС), Камен Лозев (ЮЗУ).

VII. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО (05.01.14)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Анна Иванова (ВТУ), Петър Илиев (ИФС), Радостина Минина (ИФС).
Б/ без степен: Боян Василев (ИУ-Варна).
2. Хабилитирани
А/ професор: Анета Карагеоргиева (СУ).
Б/ доцент: Марина Бакалова (ИФС), Ивайло Димитров (ИФС), Димитър Елчинов (СУ).

VIII. ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА (Социална философия) (05.01.12)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Димитър Ганов (ИФС), Георги Герджиков (СУ), Невена Иванова (ИФС), Ива Куюмджиева (ИФС), Симеон Кюркчиев (УАСГ), Ива Манова (ИФС), Благовеста Николова (ИФС), Вихра Павлова (ИФС), Мариана Тодорова (ИФС).
2. Хабилитирани
А/ професор: Мария Димитрова (СУ), Иван Кацарски (ИФС), Райчо Пожарлиев (СУ).
Б/ доцент: Борислав Градинаров (ИФС), Ина Димитрова (ПУ), Ивелина Иванова (ИФС), Васил Пенчев (ИФС), Гергана Попова (ЮЗУ).

IX. ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА, ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО И ИКОНОМИКАТА (05.01.13)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Цветелин Ангелов (ИФС), Георги Величков (ЮЗУ), Симеон Кюркчиев (УАСГ), Сергей Методиев (ИФС), Нина Мирева (ЮЗУ), Людмил Петров (ИФС), Лилия Сазонова (ИФС), Мина Стоева (ИФС), Мирослава Христоскова (ИФС), Ива Шишкова (ВТУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Нонка Богомилова (ИФС), Иван Върбанов (СА), Стефан Пенов (ИФС), Ели Сярова (ВТУ), Богдана Тодорова (ИИОЗ).
Б/ доцент: Христина Амбарева (ИФС), Алекси Апостолов (ИФС), Николай Атанасов (Ун-т „Проф. А. Златаров“), Бойчо Бойчев (ВСУ), Диана Йорданова (УАСГ), Александър Каракачанов (УниБИТ), Ивайло Лазаров (ВСУ), Валери Личев (ИФС), Николета Михалева (ИУ), Митко Момов (ВТУ), Веселина Славова (МУ-Варна), Иво Стамболийкси (ВСУ), Петя Тодорова (ИФС).

Х. ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА (05.01.11)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Даниела Иванова (ИФС), Невена Иванова (ИФС), Николета Николова (СУ).
Б/ без степен: Давид Пеев (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Сергей Герджиков (СУ), Пламен Макариев (СУ), Ангел Стефанов (ИФС).
Б/ доцент: Юлия Васева-Дикова (ИФС), Борис Грозданов (ИФС), Лилия Гурова (НБУ), Константин Янакиев (СУ).

ХI. НЕФИЛОСОФСКА СПЕЦИАЛНОСТ
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Билян Маринов (ТУ-София), Владимир Раденков (УАСГ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Георги Апостолов (ЮЗУ), Иля Йончев (ДМА), Полина Куюмджиева (АМТИИ), Борис Манов (ЮЗУ), Даниела Сотирова (ТУ-София).
Б/ доцент: Боряна Ангелова (НСА), Антон Антонов (ТУ-Габрово), Стоянка Георгиева (ИУ), Любов Илиева (ВУТП), Кирил Карталов (ИФС), Йоана Павлова (ТУ-София), Мая Русева (ВТУ), Олга Симова (ПУ), Атанаска Тенева (УХТ).


* за лицата, чиито имена са подчертани, няма данни на сайта на ВАК, че са хабилитирани или защитили дисертация по съответния шифър, а са отнесени към него според тяхното самоопределяне.