РЕГИСТЪР

на българските философи, според интересите им
(по области на философията със съответните шифри)

I. ЕСТЕТИКА (05.01.06)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Силвия Борисова (ИИОЗ); Ивайло Кутов* (ИИОЗ), Андрей Лешков (ИИОЗ), Галин Пенев (ИИОЗ), Вяра Попова (ИИОЗ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Правда Спасова (НХА).
Б/ доцент: Огнян Касабов (СУ), Петър Пламенов (СУ), Владислав Симонлийски (НВУ).

II. ЕТИКА (05.01.07)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Бисера Колева (УНСС), Любослава Костова (ИИОЗ), Иван Миков (Ун-т „Проф. Асен Златаров“), Йоана Павлова (ТУ-София), Александра Трайкова (ИИОЗ), Христо Христов (ИИОЗ).
Б/ без степен: Ивайло Добрев (СУ), Мария Добрева (НВУ), Мартин Мирчев (МУ-Варна), Александър Стойчев (МУ-Варна).
2. Хабилитирани
А/ професор: Красимира Бенкова (ТрУ), Валентина Драмалиева (УНСС), Силвия Минева (СУ), Николай Михайлов (СУ).
Б/ доцент: Петър Горанов (СУ), Валентина Кънева (СУ), Катя Личева (СА), Емилия Маринова (ИИОЗ), Красимира Мутафчиева (ТрУ), Силвия Серафимова (ИИОЗ), Стоян Ставру (ИИОЗ), Милослава Янкова (ШУ).

III. ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА (05.01.01)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Александра Арабаджиева (ИИОЗ), Димитър Божков (СУ), Мария Ванева (СУ), Христо Гьошев (НБУ), Десислава Дамянова (СУ), Камелия Жабилова (ИИОЗ), Милен Маринов (ВТУ), Татяна Петкова (ЮЗУ), Стефан Петров (СУ), Сергей Стефанов (НБУ), Илия Тодоров (УАСГ), Деница Узунова (ВТУ), Атанаска Чолакова (ЮЗУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Олег Георгиев (СУ), Живко Гешев (АУ), Димитър Денков (СУ), Лидия Денкова (НБУ), Нина Димитрова (ИИОЗ), Стилиян Йотов (СУ), Иван Камбуров (СУ), Валентин Канавров (ЮЗУ), Георги Каприев (СУ), Александър Кънев (СУ), Хараламби Паницидис (СУ), Добрин Тодоров (МГУ), Иван Христов (СУ).
Б/ доцент: Иво Ангелов (ВТУ), Георги Белогашев (ВТУ), Васил Видински (СУ), Димка Гичева (СУ), Гергана Динева (СУ), Ясен Захариев (НБУ), Росен Рачев (ВТУ), Росен Русев (ВТУ), Христо Стоев (СУ), Тодор Тодоров (СУ).

IV. ЛОГИКА (05.01.05)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Атанас Анов (МУ-Плевен), Валентин Аспарухов (ПУ), Силвия Кръстева (ЮЗУ), Мартина Минева (ПУ).
Б/ без степен: Тодор Петков (ПУ), Велислава Тодорова (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Вихрен Бузов (ВТУ), Александър Гънгов (СУ), Тодор Полименов (СУ).
Б/ доцент: Доротея Ангелова (ИИОЗ), Анна Бешкова (СУ), Кристиян Енчев (ИИОЗ), Евгени Латинов (СУ), Росен Люцканов (ИИОЗ).

V. ОНТОЛОГИЯ (05.01.16)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Георги Ангелов (ИИОЗ), Стоян Бъчваров (ВТУ), Цена Желязкова (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Веселин Дафов (СУ), Веселин Петров (ИИОЗ).
Б/ доцент: Стоян Асенов (СУ), Асен Димитров (ИИОЗ), Георги Донев (ЮЗУ), Иван Колев (СУ), Сашо Марков (ВТУ), Цветина Рачева (СУ), Владимир Теохаров (СУ), Николай Турлаков (ИИОЗ).

VI. СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ УЧЕНИЯ (05.01.15)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Eвелина Иванова-Варджийска (ПУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Димитър Вацов (НБУ), Иванка Райнова (ИИОЗ), Христо П. Тодоров (НБУ).
Б/ доцент: Татяна Батулева (ИИОЗ), Камен Лозев (ЮЗУ).

VII. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО (05.01.14)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Анна Иванова (ВТУ), Радостина Минина (ИИОЗ).
Б/ без степен: Боян Василев (ИУ-Варна).
2. Хабилитирани
А/ професор: Анета Карагеоргиева (СУ).
Б/ доцент: Марина Бакалова (ИИОЗ), Ивайло Димитров (ИИОЗ), Димитър Елчинов (СУ).

VIII. ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА (Социална философия) (05.01.12)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Димитър Ганов (ИИОЗ), Николай Велев (СУ), Невена Иванова (ИИОЗ), Ива Куюмджиева (ИИОЗ), Симеон Кюркчиев (УАСГ), Ива Манова (ИИОЗ), Благовеста Николова (ИИОЗ), Вихра Павлова (ИИОЗ), Мариана Тодорова (ИИОЗ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Мария Димитрова (СУ), Иван Кацарски (ИИОЗ), Райчо Пожарлиев (СУ).
Б/ доцент: Борислав Градинаров (ИИОЗ), Ина Димитрова (ПУ), Ивелина Иванова (ИИОЗ), Васил Пенчев (ИИОЗ).

IX. ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА, ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО И ИКОНОМИКАТА (05.01.13)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Цветелин Ангелов (ИИОЗ), Георги Величков (ЮЗУ), Сергей Методиев (ИИОЗ), Нина Мирева (ЮЗУ), Людмил Петров (ИИОЗ), Лилия Сазонова (ИИОЗ), Мина Стоева (ИИОЗ), Мирослава Христоскова (ИИОЗ), Ива Шишкова (ВТУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Нонка Богомилова (ИИОЗ), Иван Върбанов (СА), Стефан Пенов (ИИОЗ), Ели Сярова (ВТУ), Богдана Тодорова (ИИОЗ).
Б/ доцент: Христина Амбарева (ИИОЗ), Алекси Апостолов (ИИОЗ), Николай Атанасов (Ун-т „Проф. А. Златаров“), Бойчо Бойчев (ВСУ), Диана Йорданова (УАСГ), Александър Каракачанов (УниБИТ), Ивайло Лазаров (ВСУ), Валери Личев (ИИОЗ), Николета Михалева (ИУ), Митко Момов (ВТУ), Веселина Славова (МУ-Варна), Иво Стамболийкси (ВСУ), Петя Тодорова (ИИОЗ).

Х. ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА (05.01.11)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Даниела Иванова (ИИОЗ), Невена Иванова (ИИОЗ).
Б/ без степен: Николета Николова (СУ), Давид Пеев (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Сергей Герджиков (СУ), Пламен Макариев (СУ), Ангел Стефанов (ИИОЗ).
Б/ доцент: Юлия Васева-Дикова (ИИОЗ), Борис Грозданов (ИИОЗ), Лилия Гурова (НБУ), Константин Янакиев (СУ).

ХI. НЕФИЛОСОФСКА СПЕЦИАЛНОСТ
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Билян Маринов (ТУ-София), Гергана Попова (ЮЗУ), Владимир Раденков (УАСГ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Георги Апостолов (ЮЗУ), Иля Йончев (ДМА), Полина Куюмджиева (АМТИИ), Борис Манов (ЮЗУ), Даниела Сотирова (ТУ-София).
Б/ доцент: Боряна Ангелова (НСА), Антон Антонов (ТУ-Габрово), Стоянка Георгиева (ИУ), Любов Илиева (ВУТП), Кирил Карталов (ИИОЗ), Мая Русева (ВТУ), Олга Симова (ПУ), Атанаска Тенева (УХТ).


* за лицата, чиито имена са подчертани, няма данни на сайта на ВАК, че са хабилитирани или защитили дисертация по съответния шифър, а са отнесени към него според тяхното самоопределяне.