РЕГИСТЪР

на българските философи, според интересите им
(по области на философията със съответните шифри или уточнения в скоби)

I. ЕСТЕТИКА (05.01.06)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Галина Декова (ИФС), Галин Пенев (ИФС), Вяра Попова (ИФС).
2. Хабилитирани
А/ професор: Правда Спасова (НХА).
Б/ доцент: Силвия Борисова (ИФС), Огнян Касабов (СУ), Петър Пламенов (СУ).

II. ЕТИКА (05.01.07)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Маргарита Габровска (ИФС), Ивайло Добрев (СУ), Бисера Колева (УНСС), Любослава Костова (ИФС), Иван Миков (ИФС), Гергана Мирчева (ИФС), Александра Трайкова (ИФС), Христо Христов (ИФС).
Б/ без степен: Мартин Мирчев (МУ-Варна).
2. Хабилитирани
А/ професор: Красимира Бенкова (ТрУ), Валентина Драмалиева (УНСС), Емилия Маринова (ИФС), Силвия Минева (СУ), Николай Михайлов (СУ).
Б/ доцент: Петър Горанов (СУ), Валентина Кънева (СУ), Катя Личева (СА), Красимира Мутафчиева (ТрУ), Силвия Серафимова (ИФС), Стоян Ставру (ИФС), Милослава Янкова (ШУ).

III. ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА (05.01.01)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Никифор Аврамов (ИФС), Димитър Божков (СУ), Мария Ванева (СУ), Десислава Дамянова (СУ), Камелия Жабилова (ИФС), Лидия Кондова (СУ), Невена Крумова (ИФС), Милен Маринов (ВТУ), Татяна Петкова (ЮЗУ), Стефан Петров (СУ), Сергей Стефанов (НБУ), Илия Тодоров (УАСГ), Деница Узунова (ВТУ), Атанаска Чолакова (ЮЗУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Лидия Денкова (НБУ), Нина Димитрова (ИФС), Стилиян Йотов (СУ), Иван Камбуров (СУ), Валентин Канавров (ЮЗУ), Георги Каприев (СУ), Александър Кънев (СУ), Добрин Тодоров (МГУ), Иван Христов (СУ).
Б/ доцент: Иво Ангелов (ВТУ), Георги Белогашев (ВТУ), Васил Видински (СУ), Димка Гичева (СУ), Христо Гьошев (НБУ), Гергана Динева (СУ), Ясен Захариев (НБУ), Росен Рачев (ВТУ), Росен Русев (ВТУ), Христо Стоев (СУ), Тодор Тодоров (СУ).

IV. ЛОГИКА (05.01.05)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Атанас Анов (МУ-Плевен), Мартина Минева (ПУ), Елена Цветкова (ИФС).
Б/ без степен: Тодор Петков (ПУ), Велислава Тодорова (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Вихрен Бузов (ВТУ), Александър Гънгов (СУ), Тодор Полименов (СУ).
Б/ доцент: Доротея Ангелова (ИФС), Валентин Аспарухов (ПУ), Анна Бешкова (СУ), Кристиян Енчев (ИФС), Силвия Кръстева (ЮЗУ), Евгени Латинов (СУ), Росен Люцканов (ИФС).

V. ОНТОЛОГИЯ (05.01.16)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Георги Ангелов (ИФС), Стоян Бъчваров (ВТУ), Цена Желязкова (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Веселин Дафов (СУ), Веселин Петров (ИФС).
Б/ доцент: Асен Димитров (ИФС), Георги Донев (ЮЗУ), Иван Колев (СУ), Сашо Марков (ВТУ), Цветина Рачева (СУ), Владимир Теохаров (СУ), Николай Турлаков (ИФС).

VI. СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ УЧЕНИЯ (05.01.15)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Eвелина Иванова-Варджийска (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Татяна Батулева (ИФС), Димитър Вацов (НБУ), Иванка Райнова (ИФС), Христо П. Тодоров (НБУ).

VII. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО (05.01.14)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Мадлен Ангелова-Елчинова (СУ), Лина Георгиева (ИФС), Анна Иванова (ВТУ), Петър Илиев (ИФС), Радостина Минина (ИФС).
2. Хабилитирани
А/ професор: Анета Карагеоргиева (СУ).
Б/ доцент: Марина Бакалова (ИФС), Ивайло Димитров (ИФС), Димитър Елчинов (СУ).

VIII. ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА (Социална философия) (05.01.12)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Димитър Ганов (ИФС), Георги Герджиков (СУ), Невена Иванова (ИФС), Ива Куюмджиева (ИФС), Симеон Кюркчиев (УАСГ), Ива Манова (ИФС), Вихра Павлова (ИФС), Силвия Пенчева (ИФС).
2. Хабилитирани
А/ професор: Борислав Градинаров (ИФС), Иван Кацарски (ИФС), Райчо Пожарлиев (ПУ).
Б/ доцент: Ина Димитрова (ПУ), Ивелина Иванова (ИФС), Благовеста Николова (ИФС), Васил Пенчев (ИФС), Гергана Попова (ЮЗУ), Мариана Тодорова (ИФС).

IX. ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА, ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО И ИКОНОМИКАТА (05.01.13)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Цветелин Ангелов (ИФС), Мирослав Бачев (ИФС), Георги Величков (ЮЗУ), Сергей Методиев (ИФС), Нина Мирева (ЮЗУ), Людмил Петров (ИФС), Диана Петрова (ИФС), Лилия Сазонова (ИФС), Мина Стоева (ИФС), Снежанка Стоянова (ИФС), Мирослава Христоскова (ИФС), Ива Шишкова (ВТУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Иван Върбанов (СА), Стефан Пенов (ИФС), Богдана Тодорова (ИИОЗ).
Б/ доцент: Христина Амбарева (ИФС), Алекси Апостолов (ИФС), Николай Атанасов (Ун-т „Проф. А. Златаров“), Бойчо Бойчев (ВСУ), Диана Йорданова (УАСГ), Александър Каракачанов (УниБИТ), Ивайло Лазаров (ВСУ), Валери Личев (ИФС), Николета Михалева (ИУ), Митко Момов (ВТУ), Веселина Славова (МУ-Варна), Иво Стамболийкси (ВСУ), Петя Тодорова (ИФС).

Х. ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА (05.01.11)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Даниела Иванова (ИФС), Невена Иванова (ИФС), Николета Николова (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Сергей Герджиков (СУ), Лилия Гурова (НБУ), Пламен Макариев (СУ), Ангел Стефанов (ИФС).
Б/ доцент: Юлия Васева-Дикова (ИФС), Борис Грозданов (ИФС), Константин Янакиев (СУ).

ХI. НЕФИЛОСОФСКА СПЕЦИАЛНОСТ
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Билян Маринов (ТУ-София), Владимир Раденков (УАСГ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Георги Апостолов (ЮЗУ), Иля Йончев (ДМА), Полина Куюмджиева (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“), Борис Манов (ЮЗУ), Стефан Мичев (УниБИТ).
Б/ доцент: Боряна Ангелова (НСА), Антон Антонов (ТУ-Габрово), Стоянка Георгиева (ИУ), Любов Илиева (ВУТП), Кирил Карталов (ИФС), Йоана Павлова (ТУ-София), Мая Русева (ВТУ), Олга Симова (ПУ), Атанаска Тенева (УХТ).