РЕГИСТЪР

на българските философи, според интересите им
(по области на философията със съответните шифри)

I. ЕСТЕТИКА (05.01.06)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Христина Амбарева (ИИОЗ); Силвия Борисова (ИИОЗ); Ивайло Кутов* (ИИОЗ); Андрей Лешков (ИИОЗ); Галин Пенев (ИИОЗ); Вяра Попова (ИИОЗ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Правда Спасова (НХА); Иванка Стъпова (ИИОЗ).
Б/ доцент: Огнян Касабов (СУ); Владислав Симонлийски (НВУ), Петър Станоев (СУ).

II. ЕТИКА (05.01.07)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Бисера Колева (УНСС); Любослава Костова (ИИОЗ); Иван Миков (Ун-т „Проф. Асен Златаров“, ИИОЗ); Йоана Павлова (ТУ-София); Александра Трайкова (ИИОЗ); Христо Христов (ИИОЗ).
Б/ без степен: Ивайло Добрев (СУ); Мария Добрева (НВУ); Мартин Мирчев (МУ-Варна); Александър Стойчев (МУ-Варна).
2. Хабилитирани
А/ професор: Красимира Бенкова (ТрУ); Валентина Драмалиева (УНСС); Силвия Минева (СУ); Николай Михайлов (СУ).
Б/ доцент: Петър Горанов (СУ); Валентина Кънева (СУ); Катя Личева (СА); Емилия Маринова (ИИОЗ); Красимира Мутафчиева (ТрУ); Силвия Серафимова (ИИОЗ); Стоян Ставру (ИИОЗ); Милослава Янкова (ШУ).

III. ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА (05.01.01)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Александра Арабаджиева (ИИОЗ); Димитър Божков (СУ); Мария Ванева (СУ); Христо Гьошев (НБУ); Десислава Дамянова (СУ); Камелия Жабилова (ИИОЗ); Милен Маринов (ВТУ); Татяна Петкова (ЮЗУ); Стефан Петров (СУ); Сергей Стефанов (НБУ); Илия Тодоров (УАСГ); Деница Узунова (ВТУ); Атанаска Чолакова (ЮЗУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Олег Георгиев (СУ); Живко Гешев (АУ); Димитър Денков (СУ); Лидия Денкова (НБУ); Нина Димитрова (ИИОЗ); Стилиян Йотов (СУ); Иван Камбуров (СУ); Валентин Канавров (ЮЗУ); Георги Каприев (СУ); Александър Кънев (СУ); Хараламби Паницидис (СУ); Анани Стойнев (ИИОЗ); Добрин Тодоров (МГУ); Иван Христов (СУ).
Б/ доцент: Иво Ангелов (ВТУ); Георги Белогашев (ВТУ); Васил Видински (СУ); Димка Гичева (СУ); Гергана Динева (СУ); Ясен Захариев (НБУ); Росен Рачев (ВТУ); Росен Русев (ВТУ); Христо Стоев (СУ); Тодор Тодоров (СУ).

IV. ЛОГИКА (05.01.05)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Атанас Анов (МУ-Плевен); Валентин Аспарухов (ПУ); Силвия Кръстева (ЮЗУ); Мартина Минева (ПУ).
Б/ без степен: Тодор Петков (ПУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Вихрен Бузов (ВТУ); Александър Гънгов (СУ);Тодор Полименов (СУ); Мартин Табаков (ИИОЗ).
Б/ доцент: Доротея Ангелова (ИИОЗ); Анна Бешкова (СУ); Кристиян Енчев (ИИОЗ); Евгени Латинов (СУ); Росен Люцканов (ИИОЗ).

V. ОНТОЛОГИЯ (05.01.16)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Георги Ангелов (ИИОЗ); Стоян Бъчваров (ВТУ); Цена Желязкова (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Веселин Дафов (СУ); Веселин Петров (ИИОЗ).
Б/ доцент: Стоян Асенов (СУ); Асен Димитров (ИИОЗ); Георги Донев (ЮЗУ); Иван Колев (СУ); Сашо Марков (ВТУ); Цветина Рачева (СУ); Владимир Теохаров (СУ); Николай Турлаков (ИИОЗ).

VI. СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ УЧЕНИЯ (05.01.15)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Eвелина Иванова-Варджийска (ПУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Димитър Вацов (НБУ); Иванка Райнова (ИИОЗ); Христо П. Тодоров (НБУ).
Б/ доцент: Татяна Батулева (ИИОЗ); Камен Лозев (ЮЗУ).

VII. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО (05.01.14)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Анна Иванова (ВТУ).
Б/ без степен: Боян Василев (ИУ-Варна).
2. Хабилитирани
А/ професор: Анета Карагеоргиева (СУ).
Б/ доцент: Марина Бакалова (ИИОЗ); Ивайло Димитров (ИИОЗ); Димитър Елчинов (СУ); Енгелсина Тасева (ИИОЗ).

VIII. ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА /Социална философия/ (05.01.12)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Димитър Ганов (ИИОЗ); Николай Велев (СУ); Ива Куюмджиева (ИИОЗ); Ива Манова (ИИОЗ); Благовеста Николова (ИИОЗ); Вихра Павлова (ИИОЗ); Мариана Тодорова (ИИОЗ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Мария Димитрова (СУ); Иван Кацарски (ИИОЗ); Райчо Пожарлиев (СУ).
Б/ доцент: Борислав Градинаров (ИИОЗ); Ина Димитрова (ПУ); Ивелина Иванова (ИИОЗ); Васил Пенчев (ИИОЗ).

IX. ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА, ПОЛИТИКАТА, ПРАВОТО И ИКОНОМИКАТА (05.01.13)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Цветелин Ангелов (ИИОЗ); Георги Величков (ЮЗУ); Сергей Методиев (ИИОЗ); Нина Мирева (ЮЗУ); Людмил Петров (ИИОЗ); Лилия Сазонова (ИИОЗ); Мина Стоева (ИИОЗ); Мирослава Христоскова (ИИОЗ); Ива Шишкова (ВТУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Нонка Богомилова (ИИОЗ); Иван Върбанов (СА); Стефан Пенов (ИИОЗ); Ели Сярова (ВТУ).
Б/ доцент: Алекси Апостолов (ИИОЗ); Николай Атанасов (Ун-т „Проф. А. Златаров“); Бойчо Бойчев (ВСУ); Майя Георгиева (ЮЗУ); Диана Йорданова (УАСГ); Александър Каракачанов (УниБИТ); Ивайло Лазаров (ВСУ); Валери Личев (ИИОЗ); Николета Михалева (ИУ); Митко Момов (ВТУ); Веселина Славова (МУ-Варна); Иво Стамболийкси (ВСУ); Богдана Тодорова (ИИОЗ); Петя Тодорова (ИИОЗ).

Х. ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА (05.01.11)
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Даниела Иванова (ИИОЗ), Невена Иванова (ИИОЗ).
Б/ без степен: Николета Николова (СУ); Давид Пеев (СУ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Сергей Герджиков (СУ); Пламен Макариев (СУ); Ангел Стефанов (ИИОЗ).
Б/ доцент: Юлия Васева (ИИОЗ); Борис Грозданов (ИИОЗ); Лилия Гурова (НБУ); Владимир Стойчев (ИИОЗ); Константин Янакиев (СУ).

ХI. НЕФИЛОСОФСКА СПЕЦИАЛНОСТ
1. Нехабилитирани
А/ доктор: Билян Маринов (ТУ-София); Гергана Попова (ЮЗУ); Владимир Раденков (УАСГ).
2. Хабилитирани
А/ професор: Георги Апостолов (ЮЗУ); Иля Йончев (ДМА); Полина Куюмджиева (АМТИ); Борис Манов (ЮЗУ); Даниела Сотирова (ТУ-София).
Б/ доцент: Боряна Ангелова (НСА); Антон Антонов (ТУ-Габрово); Стоянка Георгиева (ИУ); Любов Илиева (ВУТП); Кирил Карталов (ИИОЗ); Мая Русева (ВТУ); Олга Симова (ПУ); Атанаска Тенева (УХТ).


* за лицата, чиито имена са подчертани, няма данни на сайта на ВАК, че са хабилитирани или защитили дисертация по съответния шифър, а са отнесени към него според тяхното самоопределяне.