АКАДЕМИЧНАТА ФИЛОСОФСКА КОЛЕГИЯ В БЪЛГАРИЯ
(Регистърът е изграден според местоработата на професионалните философи. В него не са включени съвместителите и хоноруваните преподаватели)

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН**

секция „Антропологически изследвания”
проф. дфн Нонка БОГОМИЛОВА
доц. д-р Валери ЛИЧЕВ
доц. д-р Владимир СТОЙЧЕВ
гл. ас. д-р Лилия САЗОНОВА
гл. ас. д-р Мина СТОЕВА
гл. ас. д-р Мирослава ХРИСТОСКОВА

секция „Етически изследвания”
доц. д-р Емилия МАРИНОВА
доц. д-р Силвия СЕРАФИМОВА
доц. д-р Стоян СТАВРУ
гл. ас. д-р Иван МИКОВ
гл. ас. д-р Любослава КОСТОВА
ас. д-р Александра ТРАЙКОВА
ас. д-р Христо ХРИСТОВ

секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики
проф. дфн Веселин ПЕТРОВ
доц. д-р Марина БАКАЛОВА
доц. д-р Кирил КАРТАЛОВ
доц. д-р Росен ЛЮЦКАНОВ
доц. д-р Енгелсина ТАСЕВА
доц. д-р Петя ТОДОРОВА
гл. ас. д-р Даниела ИВАНОВА
гл. ас. д-р Ивайло КУТОВ

секция „История на философските и научните идеи”
проф. дфн Нина ДИМИТРОВА
проф. дфн Иванка РАЙНОВА
проф. дфн Анани СТОЙНЕВ
доц. дфн Татяна БАТУЛЕВА
гл. ас. д-р Камелия ЖАБИЛОВА

секция „Култура, естетика, ценности”
проф. дфн Иванка СТЪПОВА
гл. ас. д-р Силвия БОРИСОВА
гл. ас. д-р Андрей ЛЕШКОВ
гл.ас. д-р Галин ПЕНЕВ
ас. д-р Вяра ПОПОВА

секция „Логически системи и модели”
чл.-кор. проф. дфн Ангел СТЕФАНОВ
проф. дфн Мартин ТАБАКОВ
доц. дфн Васил ПЕНЧЕВ
доц. д-р Доротея АНГЕЛОВА
доц. д-р Кристиян ЕНЧЕВ

секция „Онтология, епистемология, философия на науката”
доц. дфн Алекси АПОСТОЛОВ
доц. д-р Юлия ВАСЕВА
доц. д-р Борис ГРОЗДАНОВ
доц. д-р Асен ДИМИТРОВ
доц. д-р Ивайло ДИМИТРОВ
доц. д-р Николай ТУРЛАКОВ
гл. ас. д-р Георги АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Ясен АНДРЕЕВ
гл. ас. д-р Димитър ГАНОВ

секция „Религия, вярвания, светоглед”
проф. дфн Стефан ПЕНОВ
гл. ас. д-р Сергей МЕТОДИЕВ
гл. ас. д-р Севделина НИКОЛОВА
гл. ас. д-р Людмил ПЕТРОВ
ас. д-р Цветелин АНГЕЛОВ

секция „Социални теории, стратегии и прогнози”
проф. дфн Иван КАЦАРСКИ
доц. дфн Богдана ТОДОРОВА
доц. д-р Борислав ГРАДИНАРОВ
доц. д-р Ивелина ИВАНОВА
гл. ас. д-р Христина АМБАРЕВА
гл. ас. д-р Ива МАНОВА
гл. ас. д-р Благовеста НИКОЛОВА
гл. ас. д-р Мариана ТОДОРОВА
ас. д-р Невена ИВАНОВА
ас. д-р Ива КУЮМДЖИЕВА
ас. д-р Вихра ПАВЛОВА

Аграрен университет – Пловдив
катедра „Туризъм”
проф. д-р Живко ГЕШЕВ

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
катедра „Теория и история на музиката”
проф. д-р Полина КУЮМДЖИЕВА

Академия на МВР
катедра „Управление”
проф. д-р Стефан МИЧЕВ

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
катедра „Администрация, управление и политически науки”
доц. д-р Иво СТАМБОЛИЙСКИ
катедра „Психология”
доц. д-р Бойчо БОЙЧЕВ
доц. д-р Ивайло ЛАЗАРОВ

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Философски факултет
катедра „Философски науки”
проф. дфн Мариета БОТЕВА
проф. дн Вихрен БУЗОВ
проф. д-р Ели СЯРОВА-ВАСИЛЕВА
доц. д-р Иво АНГЕЛОВ
доц. д-р Георги БЕЛОГАШЕВ
доц. д-р Сашо МАРКОВ
доц. д-р Митко МОМОВ
доц. д-р Росен РАЧЕВ
доц. д-р Росен РУСЕВ
гл. ас. д-р Стоян БЪЧВАРОВ
гл. ас. д-р Анна ИВАНОВА
гл. ас. д-р Милен МАРИНОВ
гл. ас. д-р Деница УЗУНОВА
гл. ас. д-р Ива ШИШКОВА

катедра „Политология, социология и културология”
доц. д-р Мая РУСЕВА

Висше военноморско училище „Никола Вапцаров”
катедра „Обществени науки”
доц. д-р Иван ФИЛИПОВ

Висше учлище по телекомуникации и пощи
департамент„Базисна подготовка”
доц. д-р Любов ИЛИЕВА

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив
катедра „Управление”
доц. д-р Валентин ВАЦЕВ

Икономически университет – Варна
катедра „Социални и хуманитарни науки”
доц. д-р Стоянка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Николета МИХАЛЕВА
ас. Боян ВАСИЛЕВ

Лесотехнически университет
катедра „Икономика”
доц. д-р Надя ДЕЛЧЕВА

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването”
гл. ас. Александър СТОЙЧЕВ
ас. Мартин МИРЧЕВ
Медицински колеж
доц. д-р Веселина СЛАВОВА

Медицински университет – Плевен
катедра „Общественоздравни науки”
проф. дмн Силвия АЛЕКСАНДРОВА-ЯНКУЛОВСКА
гл. ас. д-р Атанас АНОВ

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
катедра „Икономика и управление”
проф. дфн Добрин ТОДОРОВ

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново
катедра „Национална и регионална сигурност”
гл. ас. Мария ДОБРЕВА
Факултет „Авиационен” (Долна Митрополия)
катедра „Лидерство и чуждоезиково обучение”
доц. д-р Владислав СИМОНЛИЙСКИ

Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов”
катедра „Екранни изследвания, журналистика и драматургия”
доц. д-р Ивайло КОСТОВ

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
катедра „Теория на музиката”
проф. д-р Иля ЙОНЧЕВ

Национална спортна академия „Васил Левски”
катедра „Психология, педагогика и социология”
доц. д-р Боряна АНГЕЛОВA-ИГОВА

Национална художествена академия
катедра Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“
проф. дфн Правда СПАСОВА

Нов български университет
Департамент „Философия и социология”
проф. д-р Димитър ВАЦОВ
проф. д-р Лидия ДЕНКОВА
проф. д-р Христо П. ТОДОРОВ
доц. д-р Ясен ЗАХАРИЕВ
гл. ас. д-р Христо ГЬОШЕВ
гл. ас. д-р Сергей СТЕФАНОВ

Департамент „Когнитивна наука и психология”
доц. д-р Лилия ГУРОВА

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Философско-исторически факултет
катедра „Философия”
проф. д-р Райчо ПОЖАРЛИЕВ
доц. д-р Ина ДИМИТРОВА
доц. д-р Олга СИМОВА
гл. ас. д-р Валентин АСПАРУХОВ
гл. ас. д-р Евелина ИВАНОВА-ВАРДЖИЙСКА
ас. д-р Мартина МИНЕВА
ас. Тодор ПЕТКОВ

Факултет „Икономически и социални науки”
катедра „Политически науки”
гл. ас. Боян СТОЯНОВ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет
катедра „История на философията”
проф. дфн Олег ГЕОРГИЕВ
проф. дфн Стилиян ЙОТОВ
проф. дфн Георги КАПРИЕВ
проф. дфн Александър КЪНЕВ
проф. д-р Димитър ДЕНКОВ
проф. д-р Иван КАМБУРОВ
проф. д-р Хараламби ПАНИЦИДИС
доц. д-р Васил ВИДИНСКИ
доц. д-р Гергана ДИНЕВА
доц. д-р Тодор ТОДОРОВ
гл. ас. д-р Димитър БОЖКОВ
гл. ас. д-р Мария ВАНЕВА
гл. ас. д-р Десислава ДАМЯНОВА

катедра „Логика, етика и естетика”
проф. д-р Александър ГЪНГОВ
проф. д-р Силвия МИНЕВА
проф. д-р Тодор ПОЛИМЕНОВ
доц. дфн Евгени ЛАТИНОВ
доц. д-р Анна БЕШКОВА
доц. д-р Петър ГОРАНОВ
доц. д-р Огнян КАСАБОВ
доц. д-р Валентина КЪНЕВА
доц. д-р Петър СТАНОЕВ
гл. ас. д-р Дарин ДРОСЕВ
ас. Ивайло ДОБРЕВ

катедра „Европеистика”
проф. дфн Благовест МОЛЛОВ
прод. д-р Мария СТОЙЧЕВА

катедра „Реторика”
доц. д-р Димка ГИЧЕВА-ГОЧЕВА
доц. д-р Виржиния РАДЕВА

катедра „Философия”
проф. дфн Сергей ГЕРДЖИКОВ
проф. дфн Мария ДИМИТРОВА
проф. дфн Анета КАРАГЕОРГИЕВА
проф. дфн Пламен МАКАРИЕВ
проф. дфн Русен РУСЕНОВ
проф. д-р Веселин ДАФОВ
проф. д-р Райчо ПОЖАРЛИЕВ
доц. д-р Стоян АСЕНОВ
доц. д-р Димитър ЕЛЧИНОВ
доц. д-р Иван КОЛЕВ
доц. д-р Цветина РАЧЕВА
доц. д-р Христо СТОЕВ
доц. д-р Владимир ТЕОХАРОВ
доц. д-р Константин ЯНАКИЕВ
гл. ас. д-р Цена ЖЕЛЯЗКОВА
гл. ас. д-р Стефан ПЕТРОВ
ас. Николай ВЕЛЕВ
ас. Николета НИКОЛОВА
ас. Давид ПЕЕВ

Богословски факултет
катедра „Историческо и систематическо богословие”
проф. д-р Иван ХРИСТОВ

Факултет по журналистика и масова комуникация
катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”
проф. д-р Николай МИХАЙЛОВ

Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов
катедра „Социални и правни науки”
проф. д-р Иван ВЪРБАНОВ
доц. д-р Катя ЛИЧЕВА

Технически университет – Варна
катедра „Социални и правни науки”
доц. дфн Лора ПОПОВА

Технически университет – Габрово
катедра „Социални науки”
доц. д-р Антон АНТОНОВ

Технически университет – София
катедра „Правни и хуманитарни науки”
проф. д-р Даниела СОТИРОВА
гл. ас. д-р Билян МАРИНОВ
гл. ас. д-р Йоана ПАВЛОВА

Тракийски университет – Стара Загора
катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение”
доц. д-р Таня ТАНЕВА
катедра „Педагогически и социални науки”
доц. д-р Красимира МУТАФЧИЕВА
катедра „Социални дейности”
проф. д-р Красимира БЕНКОВА

Университет по архитектура,строителство и геодезия
катедра „Обществени науки”
доц. д-р Диана ЙОРДАНОВА
гл. ас. д-р Владимир РАДЕНКОВ
гл. ас. д-р Илия ТОДОРОВ

Университет за национално и световно стопанство
катедра „Политическа икономия”
проф. д-р Валентина ДРАМАЛИЕВА
гл. ас. д-р Бисера КОЛЕВА

Университет по библиотекознание и информационни технологии
Департамент по общообразователни дисциплини
доц. д-р Александър КАРАКАЧАНОВ

Университет по хранителни технологии – Пловдив
катедра „Икономика на хранителната индустрия”
доц. д-р Атанаска ТЕНЕВА

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
катедра „История и философия”
доц. д-р Николай АТАНАСОВ
гл. ас. д-р Иван МИКОВ

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”
катедра „Социални дейности”
доц. д-р Милослава ЯНКОВА
катедра „Управление на системите за сигурност”
проф. д-р Добромир ДОБРЕВ

Югозападен университет „Неофит Рилски”
Философски факултет
катедра „Философия”
проф. дфн Валентин КАНАВРОВ
проф. д-р Георги АПОСТОЛОВ
доц. д-р Мая ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Георги ДОНЕВ
гл. ас. д-р Георги ВЕЛИЧКОВ
гл. ас. д-р Силвия КРЪСТЕВА
гл. ас. д-р Атанаска ЧОЛАКОВА

катедра „Философски и политически науки”
проф. д-р Борис МАНОВ
доц. д-р Камен ЛОЗЕВ
гл. ас. д-р Нина МИРЕВА
гл. ас. д-р Гергана ПОПОВА
ас. д-р Татяна ПЕТКОВА


** От тази институция са представени само професионалните философи.