АКАДЕМИЧНАТА ФИЛОСОФСКА КОЛЕГИЯ В БЪЛГАРИЯ
(Регистърът е изграден според местоработата на професионалните философи. В него не са включени съвместителите и хоноруваните преподаватели)

Институт по философия и социология – БАН**

секция „Антропологически изследвания”
доц. д-р Валери ЛИЧЕВ
гл. ас. д-р Лилия САЗОНОВА
гл. ас. д-р Мина СТОЕВА
гл. ас. д-р Снежанка СТОЯНОВА
ас. д-р Диана ПЕТРОВА

секция „Етически изследвания”
доц. дфн Стоян СТАВРУ
доц. д-р Силвия СЕРАФИМОВА
гл. ас. д-р Любослава КОСТОВА
гл. ас. д-р Иван МИКОВ
гл. ас. д-р Александра ТРАЙКОВА
ас. д-р Маргарита ГАБРОВСКА
ас. д-р Гергана МИРЧЕВА

секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики
проф. дфн Веселин ПЕТРОВ
доц. д-р Доротея АНГЕЛОВА
доц. д-р Марина БАКАЛОВА
доц. д-р Кирил КАРТАЛОВ
доц. д-р Росен ЛЮЦКАНОВ
доц. д-р Петя ТОДОРОВА
гл. ас. д-р Лина ГЕОРГИЕВА
гл. ас. д-р Даниела ИВАНОВА
гл. ас. д-р Петър ИЛИЕВ
гл. ас. д-р Ивайло КУТОВ
гл. ас. д-р Радостина МИНИНА
гл. ас. д-р Елена ЦВЕТКОВА

секция „История на философските и научните идеи”
проф. дфн Татяна БАТУЛЕВА
проф. дфн Нина ДИМИТРОВА
проф. дфн Иванка РАЙНОВА
гл. ас. д-р Камелия ЖАБИЛОВА
ас. д-р Галина ДЕКОВА
ас. д-р Яна СТЕФАНОВА

секция „Култура, естетика, ценности”
доц. д-р Силвия БОРИСОВА
гл. ас. д-р Ива КУЮМДЖИЕВА
гл. ас. д-р Галин ПЕНЕВ
гл. ас. д-р Вяра ПОПОВА
ас. д-р Никифор АВРАМОВ

секция „Онтология и епистемология”
доц. д-р Ивайло ДИМИТРОВ
доц. д-р Кристиян ЕНЧЕВ
доц. д-р Николай ТУРЛАКОВ
гл. ас. д-р Георги АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Ясен АНДРЕЕВ
гл. ас. д-р Димитър ГАНОВ
гл. ас. д-р Стефан ДИМИТРОВ
гл. ас. д-р Мирослава ХРИСТОСКОВА

секция „Религия, вярвания, светоглед”
проф. дфн Стефан ПЕНОВ
гл. ас. д-р Цветелин АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Мирослав БАЧЕВ
гл. ас. д-р Сергей МЕТОДИЕВ
гл. ас. д-р Севделина НИКОЛОВА
гл. ас. д-р Людмил ПЕТРОВ

секция „Социални теории, стратегии и прогнози”
проф. дфн Борислав ГРАДИНАРОВ
проф. дфн Богдана ТОДОРОВА
доц. д-р Христина АМБАРЕВА
доц. д-р Благовеста НИКОЛОВА
доц. д-р Мариана ТОДОРОВА
гл. ас. д-р Невена ИВАНОВА
гл. ас. д-р Ива МАНОВА
гл. ас. д-р Вихра ПАВЛОВА
ас. д-р Силвия ПЕНЧЕВА

секция „Философия на науката”
доц. дфн Алекси АПОСТОЛОВ
доц. дфн Васил ПЕНЧЕВ
доц. д-р Юлия ВАСЕВА-ДИКОВА
доц. д-р Борис ГРОЗДАНОВ
ас. д-р Ива ГЕОРГИЕВА

Център за емпирични социални изследвания
доц. д-р Ивелина ИВАНОВА

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“
катедра „Музикална педагогика и дирижиране”
проф. д-р Полина КУЮМДЖИЕВА

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
катедра „Администрация, управление и политически науки”
доц. д-р Иво СТАМБОЛИЙСКИ
катедра „Психология”
доц. д-р Бойчо БОЙЧЕВ
доц. д-р Ивайло ЛАЗАРОВ

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Философски факултет
катедра „Философски науки”
проф. дн Вихрен БУЗОВ
доц. д-р Иво АНГЕЛОВ
доц. д-р Георги БЕЛОГАШЕВ
доц. д-р Анна ИВАНОВА
доц. д-р Сашо МАРКОВ
доц. д-р Митко МОМОВ
доц. д-р Росен РАЧЕВ
доц. д-р Росен РУСЕВ
доц. д-р Деница УЗУНОВА
гл. ас. д-р Стоян БЪЧВАРОВ
гл. ас. д-р Милен МАРИНОВ
гл.ас. д-р Пепа ПЕТКОВА
гл. ас. д-р Ива ШИШКОВА

катедра „Политология, социология и културология”
доц. д-р Мая РУСЕВА

катедра „Библейско и систематическо богословие“
гл. ас. д-р Смилен МАРКОВ

Висше училище по телекомуникации и пощи
департамент „Базисна подготовка”
доц. д-р Любов ИЛИЕВА

Икономически университет – Варна
катедра „Управление и администрация”
доц. д-р Стоянка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Николета МИХАЛЕВА

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването”
гл. ас. Мартин МИРЧЕВ
Медицински колеж
доц. д-р Веселина СЛАВОВА

Медицински университет – Плевен
катедра „Общественоздравни науки”
проф. дмн Силвия АЛЕКСАНДРОВА-ЯНКУЛОВСКА
гл. ас. д-р Атанас АНОВ

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
катедра „Икономика и управление”
проф. дфн Добрин ТОДОРОВ

Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов”
катедра „Световна култура”
доц. д-р Ивайло КОСТОВ

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
катедра „Теория на музиката”
проф. д-р Иля ЙОНЧЕВ
доц. д-р Йордан БАКАЛОВ

Национална спортна академия „Васил Левски”
катедра „Психология, педагогика и социология”
доц. д-р Боряна АНГЕЛОВA-ИГОВА

Национална художествена академия
катедра Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“
проф. дфн Правда СПАСОВА

Нов български университет
Департамент „Философия и социология”
проф. д-р Димитър ВАЦОВ
проф. д-р Лидия ДЕНКОВА
проф. д-р Христо П. ТОДОРОВ
доц. д-р Христо ГЬОШЕВ
доц. д-р Ясен ЗАХАРИЕВ
гл. ас. д-р Сергей СТЕФАНОВ

Департамент „Когнитивна наука и психология”
проф. д-р Лилия ГУРОВА

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Философско-исторически факултет
катедра „Философия”
проф. д-р Райчо ПОЖАРЛИЕВ
доц. д-р Валентин АСПАРУХОВ
доц. д-р Ина ДИМИТРОВА
доц. д-р Олга СИМОВА
гл. ас. д-р Мартина МИНЕВА
ас. Тодор ПЕТКОВ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет
катедра „История на философията”
проф. дфн Стилиян ЙОТОВ
проф. дфн Георги КАПРИЕВ
проф. дфн Александър КЪНЕВ
проф. д-р Иван КАМБУРОВ
доц. д-р Васил ВИДИНСКИ
доц. д-р Гергана ДИНЕВА
доц. д-р Тодор ТОДОРОВ
гл. ас. д-р Димитър БОЖКОВ
гл. ас. д-р Мария ВАНЕВА
гл. ас. д-р Десислава ДАМЯНОВА
гл. ас. д-р Лидия КОНДОВА
гл.ас. д-р Алекс КОСТОВА
гл. ас. д-р Симеон МЛАДЕНОВ

катедра „Логика, етика и естетика”
проф. д-р Александър ГЪНГОВ
проф. д-р Силвия МИНЕВА
проф. д-р Тодор ПОЛИМЕНОВ
доц. дфн Евгени ЛАТИНОВ
доц. д-р Анна БЕШКОВА
доц. д-р Петър ГОРАНОВ
доц. д-р Огнян КАСАБОВ
доц. д-р Валентина КЪНЕВА
доц. д-р Петър СТАНОЕВ
гл. ас. д-р Ивайло ДОБРЕВ
гл. ас. д-р Дарин ДРОСЕВ
ас. Велислава ТОДОРОВА

катедра „Европеистика”
проф. дфн Благовест МОЛЛОВ
проф. д-р Мария СТОЙЧЕВА

катедра „Реторика”
доц. дфн Димка ГИЧЕВА-ГОЧЕВА

катедра „Философия”
проф. дфн Сергей ГЕРДЖИКОВ
проф. дфн Анета КАРАГЕОРГИЕВА
проф. дфн Пламен МАКАРИЕВ
проф. д-р Веселин ДАФОВ
доц. дфн Владимир ТЕОХАРОВ
доц. д-р Димитър ЕЛЧИНОВ
доц. д-р Иван КОЛЕВ
доц. д-р Цветина РАЧЕВА
доц. д-р Христо СТОЕВ
доц. д-р Константин ЯНАКИЕВ
гл. ас. д-р Мадлен АНГЕЛОВА-ЕЛЧИНОВА
гл. ас. д-р Георги ГЕРДЖИКОВ
гл. ас. д-р Цена ЖЕЛЯЗКОВА
гл. ас. д-р Евелина ИВАНОВА-ВАРДЖИЙСКА
гл. ас. д-р Стефан ПЕТРОВ
ас. д-р Николета НИКОЛОВА
ас. д-р Боряна УЗУНОВА

Богословски факултет
катедра „Систематическо богословие”
проф. д-р Иван ХРИСТОВ

Факултет по журналистика и масова комуникация
катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”
проф. д-р Николай МИХАЙЛОВ

Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов
катедра „Социални и правни науки”
проф. д-р Иван ВЪРБАНОВ
доц. д-р Катя ЛИЧЕВА

Технически университет – Габрово
катедра „Социални науки”
доц. д-р Антон АНТОНОВ

Технически университет – София
катедра „Правни и хуманитарни науки”
доц. д-р Йоана ПАВЛОВА
гл. ас. д-р Билиан МАРИНОВ

Тракийски университет – Стара Загора
катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение”
доц. д-р Таня ТАНЕВА
катедра „Социални дейности”
проф. д-р Красимира БЕНКОВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия
катедра „Обществени науки”
доц. д-р Диана ЙОРДАНОВА
гл. ас. д-р Симеон КЮРКЧИЕВ
гл. ас. д-р Владимир РАДЕНКОВ
гл. ас. д-р Илия ТОДОРОВ

Университет за национално и световно стопанство
катедра „Политическа икономия”
проф. д-р Валентина ДРАМАЛИЕВА
гл. ас. д-р Бисера КОЛЕВА

Университет по библиотекознание и информационни технологии
катедра „Национална сигурност”
проф. д-р Стефан МИЧЕВ
Департамент по общообразователни дисциплини
доц. д-р Александър КАРАКАЧАНОВ

Университет по хранителни технологии – Пловдив
катедра „Икономика на хранителната индустрия”
доц. д-р Атанаска ТЕНЕВА

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
катедра „История и философия”
доц. д-р Николай АТАНАСОВ

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”
катедра „Социални дейности”
доц. д-р Милослава ЯНКОВА
катедра „журналистика и масови комуникации”
проф. д-р Добромир ДОБРЕВ

Югозападен университет „Неофит Рилски”
Философски факултет
катедра „Философски и политически науки”
проф. дфн Валентин КАНАВРОВ
проф. д-р Борис МАНОВ
доц. д-р Георги ДОНЕВ
доц. д-р Силвия КРЪСТЕВА
доц. д-р Антоанета НИКОЛОВА
доц. д-р Гергана ПОПОВА
гл. ас. д-р Георги ВЕЛИЧКОВ
гл. ас. д-р Нина ИЛИЕВА
гл. ас. д-р Атанаска ЧОЛАКОВА
ас. д-р Невена КРУМОВА
ас. д-р Иво МИНКОВ
ас. д-р Татяна ПЕТКОВА


** От тази институция са представени само професионалните философи.