Основен елемент на философската публичност представляват институциите, в които се реализират професионално философите от страната. У нас те се формират сравнително продължително и изграждат съвременната си физиономия постепенно, като съхраняват редица черти, наследени от предишни периоди в развитието на модерната ни философска култура. Сред тях по традиция се открояват образователните центрове, тъй като те изпълняват ключова роля за формирането и възпроизвеждането на философската култура. Мнозинството от академичните философи в България работят в подобни образователни структури, като изпълняват две основни задачи, освен осъществяването на теоретични изследвания: възпроизводство на носителите на съответната философска култура, като подготвят професионалисти за философската колегия; популяризиране на философските идеи в обществото. Втори основен тип институции, в които се реализират професионално философите у нас, са самостоятелните изследователски звена. Обикновено те имат статута на поддържани от държавата административни единици (например в рамките на БАН), но съществуват и недържавни средища за осъществяване на теоретични дирения в полето на философията.
Тук се предоставят данни за историята, структурата и ръководителите на административни звена в различните по тип институции. Те са разположени в хронологичен ред – според времето на тяхното създаване.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ