Тук се предоставя библиография на текстове от български професионални философи. Тя е обособена в два основни раздела: специализирана – отнасяща се до българската философска култура и обща. В първия раздел са представени данни за четири вида издания – изследвания върху развоя на модерната философска култура у нас, от своя страна разделени на колективни и индивидуални (само монографии); методологични анализи относно възможните подходи при изучаване на БФК; учебна и справочна литература в областта; оригинални текстове на изявени философи от по-далечното минало. Във втория раздел се помества регистър на публикуваната след 1989 г. литература, която е разделена в три категории: авторски книги, колективни издания, учебна и справочна.

Поместената информация неизбежно е непълна, тъй като е практически невъзможно да бъде обхваната от ограничен кръг хора. Надяваме се на съдействието на колегията с общи усилия да възстановим в максимална степен знанието за създадената от нейните представители продукция.